Språkröret nummer 1, 2015

Språkröret
Senaste nytt på www.hrfstockholm.se
för Hörselskadades förening i Stockholm
Nina har en hörselnedsättning
och går på Kungliga musikhögskolan
"Jag hör ­tonerna
i mitt inre"
nr 1
februari 2015
årgång 72
Redaktörens ruta
Innehåll nr 1 2015
Ledaren
4
Biografer visar film
med svenskt text
4
6 Hörselvård ändrar
rutiner efter kritik
7
Vallöfte uppskjutet
7
Teckenspråkig teater
prisades av staden
8
Reportage
6
Nina vill varken förminska
eller förstora sin hörselskada
11 Föreningssidor
8
Värva en medlem
Föreningen satsar på
uppsökande verksamhet
13
Årsmöte 2015
15
Klubbinfo
16
På kansliet
11
Språkrörets redaktion
Språkröret ges ut av Hörselskadades förening i Stockholm
och utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare
Oscar Hedenfeldt
[email protected]­
hrfstockholm.se
Redaktör
Moa Källström
[email protected]
Omslag Nina Walloschke.
Upplaga 2 800 ex
Tryck Katarina Tryck AB
ISSN 1404-6121
2
Språkrörets utgivning 2015
nr 2 utkommer vecka 16
manusstopp 23/3
nr 3 utkommer vecka 34
manusstopp 15 juni
nr 4 utkommer vecka 46
manusstopp 19/10
Redaktionen ansvarar ej för o
­ beställt
material och ­förbehåller sig r­ätten att
korta insända texter. Fotograf är Moa
Källström om ej a­ nnat anges.
Årets första nummer av Språkröret innehåller en
del kultur. Det har väl inte undgått er att de stora
biografkedjorna beslutat sig för att det ska bli norm
att visa svensk text vid alla föreställningar av svensk
film på bio? Ett väldigt efterlängtat beslut tycker vi
intresseorganisationer. Digitaliseringen av biograferna och dialogen med Hörselskadades Riksförbund och Dövas Riksförbund har nämnts av SF Bio
som några av anledningarna när de gick ut med beskedet i november. Vi har bland annat kontaktat de
fristående Stockholmsbiograferna Zita och Bio Rio
som meddelat att de följer efter. Bra där!
Men reaktionerna har inte enbart varit positiva. I
december orsakade beslutet en häftig debatt i både tv
och radio. Några filmproducenter sa att texten innebar
dödsstöten för svensk komedi. Andra svarade med att
det kanske inte var textningen som var problemet,
utan kvaliteten på skämten. Det är lätt att både dra
lite på smilbanden och bli arg över all oförståelse för
våra behov, men kanske är rädslan för förändringar
normal? Vi får hoppas det och ge det lite tid. Vi börjar i alla fall med att heja på beslutet och ge dig som
läsare information om när Stockholmsbiograferna
visar text. För tyvärr är det (i alla fall för nu) så att alla
filmer inte har en textremsa när de når biograferna.
Mer kultur men utifrån en ­annan
synvinkel, hittar du på sidan åtta.
Nina går vad som sägs vara den tuffaste utbildningen på Kungliga musikhögskolan. När hon var nio upptäcktes hennes hörselskada. Bläddra
vidare om du är nyfiken på hur hon
får det att fungera.
Moa Källström
redaktör
Skänk en gåva till
föreningens verksamhet
Din gåva till föreningen är betydelse­full
för att vi ska kunna fortsätta bedriva
vår verksamhet. Styrelsen framför
ett varmt tack för din generositet.
Ange gärna vilken fond som avses för ditt b
­ idrag:
Föreningsverksam­het, Åke Ahlséns fond,
­Georgien-projektet eller
Moldavien-projektet.
Plusgiro 15 66 88–4.
Kontakta kansliet för
mer ­information (se sidan 16).
Språkröret nr 1 2015
Foto: P-O Olsson
12
Foto: SF
3
Lätt att dra på smilbanden
Ledaren
Jag känner stor tacksamhet för alla givande år
Det här är min sista ledare i Språkröret, så förlåt mig om jag är för privat
och nostalgisk. Jag har varit aktiv inom
HRF sedan sent 50-tal och kommer att
fortsätta med det – dock inte på styrelse­
nivå inom föreningen.
Mitt första direkta uppdrag inom
förbundet blev anställning på förbundskansliet 1961 med uppdraget att
bygga upp en ungdomsverksamhet.
Chef på förbundskansliet var då John
Svensson, som många äldre föreningsmedlemmar också minns som tung
styrelsemedlem och tidigare ordförande i Stockholmsföreningen. Sedan dess
har jag haft förmånen att nära samarbeta med våra senaste åtta av tolv förbundsordföranden under mina 28 år i
förbundsstyrelsen, som jag lämnade år
2000.
Sedan dess har jag haft massvis med
uppdrag inom Hörselfrämjandet/Hörselskadades Riksförbund. Ja, så många
att det blivit en stor del av livet för mig.
Det innebär att jag har haft förmånen
att lära känna och arbeta tillsammans
med alla intressanta medlemmar inom
verksamheten både på lokal och nationell nivå. Detsamma gäller den internationella verksamheten, som jag
genom dåvarande förbundsstyrelsen
erhöll uppdraget att delta i ett första
internationellt möte 1976. Detta ledde
till att jag tillsammans med en engelsman och en holländska utarbetade
ursprungsstadgarna till The International Federation of the Hard of Hearing
People, IFHOH. Den internationella
organisationen grundades därefter i
Stockholmsföreningens lokaler 1978
med mig som generalsekreterare.
Årsmöte får besök
av Fi-politiker med
ansvar för MR-råd
Tolkcentralen har
ändrat öppettider
Slingsymbol i DN,
Svenskan och Metro
Tolkcentralen, som för ett år sedan
flyttade till nya lokaler på Observatoriegatan 18 i Vasastan, har ändrat
sina öppettider. Numera kan du besöka Tolkcentralen för att beställa
tolk på måndagar till fredagar mellan
klockan 8.00 och 16.30. Hos tolkcentralen kan du beställa skrivtolkning,
teckenspråkstolkning och tolkning i
tecken som stöd, när du till exempel
ska besöka din bank eller gå på ett
föreningsmöte. Du som är teckenspråkig och vill ha hjälp av en tolk för
att göra ett telefonsamtal kan också gå
till Tolkcentralen och få hjälp på plats.
Läs vilka tider på www.habilitering.
se/tolkcentralen.
MK
Har du sett att Stockholmseditionerna av tidningarna SvD, DN och Metro
har en symbol för hörslinga i fredagsdelen som kallas Kultur i stan? Kultur
i stan, som du också hittar på
www.kulturistan.se listar museer och utställningar i Stockholm och vardera annons har
symboler för till exempel fysisk
tillgänglighet, audioguider eller närhet till kollektivtrafik.
Numera kan läsaren alltså också se om ett museum har en Ny ­symbol.
slinga. Den nya märkningen
har initierats av Ljudkulturgruppen,
en arbetsgrupp inom Hörselskadades
förening i Stockholm. MK
Språkröret nr 1 2015
När jag nu under våren efter sammanlagt 32 år, varav 28 år som ordförande,
lämnar föreningsstyrelsen känner jag
en stor tacksamhet över att ha fått förtroendet till så många trevliga och givande år i föreningen. Det känns samtidigt skönt att veta att det finns många
fina krafter i föreningsstyrelsen och i
föreningen, som kan fortsätta leda arbetet vidare.
Tack för mig!
Senare hade jag under 1980-talet förmånen att som ordförande för IFHOH
vara med att bilda den europeiska organisationen EFHOH. Det har varit
trevligt att följa tre andra medlemmar
i föreningen; Jan-Peter Strömgren, Ulf
Olsson och Jan Lamby; som senare varit aktiva i det internationella arbetet.
Det här ganska omfattande internationella arbetet förstärktes ytterligare
genom många års nordiskt samarbete
inom Nordiska Hörselskadades Samarbetsorganisation
och framförallt Nordiska Audiologiska Sällskapets styrelse under cirka 25 år som
kassaförvaltare. Det har varit
Lars Lindén,
givande att få samarbeta med
ordförande
Foto: Jonas Sahlberg
Stockholms stad har
fått ett nytt råd för
mänskliga rättigheter
som ska arbeta mot
diskriminering, bland
annat diskriminering
mot personer med
funktionsnedsättning. Sissela NordNär Hörselskadades ling Blanco.
förening i Stockholm
har årsmöte den 18 mars kommer
rådets ordförande Sissela Nordling
Blanco, från Feministiskt initiativ, för
att berätta om rådets arbete de kommande fyra åren. MK
den audiologiska professionen i hela
Norden. Motsvarande samarbete i Sverige skedde genom Svenska Audiologiska Sällskapet.
3
Textad biofilm
Nu ska biograferna visa text
HRF: Förhoppningsvis ger det här ringar på vattnet
Sakta men säkert
blir nu svensk text på
svenska biofilmer norm
på många biografer.
I Stockholm ska 18
biografer visa text på
samtliga föreställningar
av svensk film – om
filmen har en textremsa
att visa.
utan att vänta på tvingande
lagstiftning. Bra gjort!, säger
HRF:s förbundsordförande,
Jan-Peter Strömgren till
HRF.se.
– Förhoppningsvis ger det
här ringar på vattnet. Mer
text på bio kan göra textning
mer självklart även i många
andra sammanhang, fortsätter Jan-Peter Strömgren.
Tidigare har enbart vissa
föreställningar, ofta på udda
tider, visats med svensk text.
Nu ska det istället bli norm
att visa svensk film med
text. Men trots biografernas
beslut kommer det finnas
undantag. Än så länge har
inte alla filmer en textremsa
på hårddisken när de når
biograferna; till exempel
saknar många dubbade
barnfilmer och smalare
filmer text.
Text på svenska biofilmer
är en fråga som Hörselskadades Riksförbund, HRF,
har drivit i många år.
– Det vi ser nu är ett avgörande genombrott. Bioföretagen har tagit till sig HRF:s
argument, och tar tydlig
ställning för textning –
Fler biografer följde efter
Det var i november som
SF Bio, Sveriges största
biograf­ägare, gick ut med
beskedet att
de framöVi har Intensiv debatt
Debatten har dock
ver ska visa
kört
varit intensiv och
alla svenska
filmer med
filmen Sune stundtals hård bland
flera filmproducensvensk text,
i fjällen
ter. "Katastrof" och
för att underlätta för
med enbart "Dödsstöt för svensk
komedi" är några av
alla som har
textning och reaktioner som hörts.
svårt att uppEnligt Per Mårfatta vad som
det har gått
tensson har några
sägs i filmen.
jätte­bra
filmproducenter varit
Kort därefter
följde bioPer Mårtensson, rädda för att textprogramchef SF Bio ningen ska drabba
grafkedjan
Svenska Bio
besökssiffrorna
efter, som driver Stocknegativt, vilket är anledholmsbiograferna Grand
ningen till att filmen Micke
och Victoria, men även de
& Veronica har visats i både
Enkät
Vi har frågat
några biobesö­
kare om deras
bioupplevelse:
Vad tyckte du om
att filmen visades
med svensk text?
4
fristående biograferna Zita
Folkets Bio och Bio Rio.
Ulrika Sundbäck är föreståndare på Zita Folkets Bio:
– Publiken kan utgå från
att all svensk film visas med
text. Regeln är att svensk
film visas med text och
undantagen är kommunicerade på hemsidan.
Varken Ulrika Sundbäck
eller programchefen på SF
Bio, Per Mårtensson, har
fått några kommentarer från
publiken efter förändringarna, positiva eller negativa.
textad och otextad version.
– Vissa har velat ha mer
tid för att förfina textningen.
De är rädda för att texten ger
bort skämten i förväg.
Per Mårtensson tror att
SF Bio behöver visa producenterna att det inte påverkar publiksiffrorna negativt.
Och SF Bio har inga planer
på att ändra sitt beslut om
textningen.
– Svensk film ska visas
med svensk text. Jag tror det
är en process som kanske
tar ett tag. Vi försöker ha
löpande diskussioner med
producenterna och visa att
det inte kommer drabba
besökssiffrorna. Vi har till
exempel kört filmen Sune i
fjällen med enbart textning
och det har gått jättebra.
I dag anger SF.se om alla
filmer visas med text eller
inte, oavsett om filmen är
svensk eller utländsk.
– Just nu är vi övertydliga
på webben. Är man minsta
osäker går det alltid att återlösa biljetterna om det visar
sig att man köpt biljetter till
en otextad film, säger Per
Mårtensson.
Moa Källström
Gunilla Fjellstedt, Kungsbacka,
och Anita Deckel, Södermalm:
– Det är bara positivt. Jag läste
det i tidningen och berätta för
Anita, säger Gunilla.
– Om man hör dåligt är det bara
bra. När man hör så dåligt som jag
gör så tvekar man på att gå på bio
annars. Jag tycker det är jättebra
och blev jättglad som hörselskadad att filmen var textad, säger
Anita.
Språkröret nr 1 2015
Lokala nyheter
på svensk film
Så hittar du textad biofilm i Stockholm
Här hittar du information om SF:s biografer i hela Stockholmsområdet samt övriga
­biografer i Stockholms innerstad. Läs mer på www.hrf.se/stockholm/biografer-i-stockholm
SF Bio har 14 biografer i Stockholmsområdet: Filmstäderna Heron, Kista, Råsunda, Sergel, Sickla, Söder, Täby och Vällingby; biograferna Grand Lidingö, Park,
Rigoletto, Saga, Skandia och Sture.
SF Bio anger vilka filmer som visas textade och otextade på www.sf.se. I tidningsannonserna anges om filmen är otextad.
Svenska Bio
Zita Folkets Bio ligger på Birger
Jarlsgatan. Zita Folkets Bio anger vilka
svenska filmer som saknar text på www.zita.
se, under veckans program i högerspalten.
Otextade filmer markeras med "ej textad".
Bio Rio drivs av Folkets Hus och ­Parker
och ligger på Hornstulls strand. Bio Rio
anger vilka svenska filmer som saknar text
genom att ange att filmen är otextad på
www.biorio.se.
Susanne Ulltin,
Värmdö:
– Jag såg att filmen
var textad, jag reagerade på att jag läste
texten. Jag tycker att
det är jättebra, det
störde inte filmupplevelsen, jag kopplade bort det sen.
Språkröret nr 1 2015
driver två biografer i
Stockholms innerstad: Grand på Sveavägen
och Victoria på Götgatan. Svenska Bio ­säljer
biljetter via www.sf.se där det anges vilka
filmer som visas textade och otextade.
I tidningarnas annonser anger Svenska
Bio vilka filmer som visas otextade.
Marianne och Lars Bäck­
ström från Sollentuna:
– Jag tycker det är bra. Jag
hade inte mina hörapparater
på mig, då var det väldigt bra.
Texten var som en skänk från
ovan, säger Lars.
– Först tänkte jag, det är
text! Sen glömde jag bort
det och det var inte störande.
Jag tycker att det är bra, säger Marianne.
Hörsel­
anpassat
gymnasium
ska växa
Nu utökar Stockholms
stad de hörselanpas­
sade gymnasieutbild­
ningarna med ytterli­
gare tre inriktningar.
På Thorild­
plans gym­
nasium ska teknik-,
el- och e
­nergi samt
ekonomprogrammen
erbjudas med start
hösten 2015.
I höstas började de
första eleverna i Stockholms stads satsning på
anpassade
gymnasieutbildningar för elever
med
hörselnedsättning
på Kungsholmens västra gymnasium. Där har
den anpassade skolmiljön
med hörselteknik, hälften så stora klasser och
ljudmiljö­anpassningar erbjudits elever som vill läsa
natur-, samhälls-, vårdoch omsorgsprogrammet
samt språkintroduktionsprogrammet. Till hösten
utökas alltså programmen
med ytterligare tre inriktningar på den närliggande
skolan Thorildplans gymnasium.
I mitten av januari hölls
en informationsträff inför
gymnasieantagningen den
15 februari. De som missade tillfället kan höra av sig
till Ewa Wallin för ett individuellt besök på skolan.
Ewa Wallin kan nås på
[email protected]
eller 076–12 32 510. Moa Källström
5
Otillgänglig vård
Hörselvård ändrar rutiner efter
kritik för otillgängligt bemötande
kunde höra i telefon och
att hon istället ville ha sms
eller e-post. Trots att hon
uttryckligen sa att de inte
fick ringa hennes sambo
ringde avdelningen honom.
Cathrine Forsberg är inte
ensam om att som gravt
hörselskadad bli uppringd
från kliniken enligt uppgifter som Språkröret fått av
andra hörselskadade.
När Cathrine Forsberg
opererades i november i fjol
skulle avdelningen höra
av sig med uppgifter om
klockslag och förberedelser
dagen före operationen.
Cathrine Forsberg hade sagt
till personalen att hon inte
Ska bli möjligt att sms:a
Efter kritiken meddelar
nu Öron-, näsa- och hals­
kliniken att deras rutiner
ska ändras. Vårdavdelningen där patienterna skrivs
in har beställt ett mobilt
växelabonnemang som
innebär att det är möjligt
att skicka sms till och från
avdelningen.
"Med denna typ av telefonlösning så kan även patienten sms:a tillbaka om det
finns fler frågor. Att beställa
detta tar maximalt 30 dagar
så när allt är klart börjar
avdelningen B82 skicka sms
till CI-patienterna", skriver
Anna Wiberg, vårdchef på
Karolinskas Öron-, näsa- och
halsklinik, i ett mejl.
"Borde vara självklarhet"
Agneta Österman är
HRF:s distriktsordförande i
Stockholms län. Hon anser
att det är en positiv förändring, men är samtidigt
kritisk till att en klinik som
vänder sig till hörselskadade
inte redan har fungerande
rutiner:
– Jag tycker det
är väldigt positivt
att de ändrar
rutiner så att sms
kan användas.
Jag utgår från att
Agneta
en sådan klinik Österman.
förstår att de inte
kan ringa personer som har
en hörselnedsättning. Det
borde vara en självklarhet
men har uppenbart inte
varit det. Jag hoppas att
lösningen nu används av
personalen och att det sprider sig till fler avdelningar.
Moa Källström
"Jag poängterade att de inte fick
ringa mig, för att jag inte hör"
Cathrine Forsberg har
en grav hörselnedsätt­
ning och kraftig tinnitus
på bägge öron. När sjuk­
huset skrev i ett brev att
de skulle ringa henne
inför den stundande
operationen skrattade
hon. Men när telefon­
samtalet kom fastnade
skrattet i halsen.
Det började med att
Cathrine fick ett brev Öron-,
näsa- och halskliniken när
beslutet var taget att hon
skulle opereras. I brevet stod
det att sjuksköterskan skulle
ringa Cathrine för att meddela en tid för operationen.
Som gravt hörselskadad kan
6
inte Cathrine höra i telefon.
– Vid inskrivningen
poängterade jag starkt att
de inte fick ringa för att jag
inte hör, och att de inte fick
ringa närmast anhörig. De
har ställt upp nog. Det här
är min operation. Till slut
lovade de att de skulle lösa
det.
– Det ska finnas möjlighet till mejl eller SMS. Min vårdcentral har
anpassat sig, då tycker man att en öronkliniken borde kunna göra
det, säger Cathrine Forsberg.
"Tänk om jag varit ensam"
Dagen före operationen
satt Cathrine hemma och
väntade på att få ett sms
eller mejl. Plötsligt kom
hennes man hem och sa att
de hade ringt honom.
– Han tyckte det var så
viktigt att han körde hem
från jobbet, en timmes
bilfärd. Han avbröt jobbet
för att han tänkte att jag
hade frågor. Då var det inte
komiskt längre, då var det
allvar. Tänk om jag hade
varit ensam. Om man inte
ens kan få en öron-näsahals-mottagning att vara
tillgänglig, hur kan vi få ett
helt samhälle att bli tillgängligt?, frågar Cathrine.
Cathrine vet inte vem som
ringde eller varifrån, men
eftersom hon har hört om
flera som har varit med om
samma sak, menar hon att
det måste vara ett organisatoriskt problem, snarare än
ett misstag.
– Det blir en bagatell i
efterhand, jag har ju en
familj som stöttar. Men alla
har inte det.
Språkröret nr 1 2015
Foto: Camilla Svensk
Karolinska universitets­
sjukhuset har fått kritik
för att kontakta hörsel­
skadade patienter på
telefon för att meddela
viktig information inför
implantat­operationer.
Efter kritiken meddelar
nu Öron-, näsa- och
hals­kliniken att de änd­
rar sina rutiner.
Lokala nyheter
S-vallöfte om ökade föreningsbidrag dröjer
Löftet om ökade bidrag
till Stockholms funk­
tionshinderorganisa­
tioner föll bort ur den
nyinstallerade majorite­
tens budget för 2015.
– Det är inte en nedprioriterad fråga. Vår förhoppning är att det kommer i
nästa budget, säger Ömer
Oguz, pressekreterare för
socialdemokraterna i Stockholms stadshus.
Roger Mogert (S), nuvarande stadsbyggnads- och
kulturborgarråd uppgav
i april förra året att socialdemokraterna ville öka
bidragen till funktionshinderorganisationernas
intressepolitiska arbete,
från en miljon till tre miljoner kronor. Detta skulle ske
redan 2015 om S hamnade
vid makten. Men när Stockholms stads budget för 2015
röstades igenom av den nya
majoritetet S, MP, V och Fi
fanns inte löftet med.
"Inte bortglömt"
Ömer Oguz bekräftar
att höjningen av stödet till
funktionshinderorganisationerna var en fråga som
S debatterade och drev i
valrörelsen. Hans svar är att
det inte fanns möjlighet att
genomföra allt man hade
velat på en gång, men att
frågan inte är bortglömd.
Har ni de andra majoritetspartierna med er?
– Jag kan inte svara på
det, men även de andra
partierna tycker att det är en
viktig fråga. Moa Källström
Tillgänglighetspris gick till teckenspråkig teater
När Stockholms stad
delade ut St Julianpriset
för sjunde gången pri­
sades Orionteatern för
att ha skapat teater på
lika villkor för hörande
och döva.
Orionteatern fick priset
i kategorin delaktighet för
sitt samarbete med Stockholms dramatiska högskolas
teckenspråkiga skådespelarutbildning. Under våren
2014 satte Orionteatern upp
föreställningen Venus tillsammans med praktikanter
från Stockholms dramatiska
högskola.
– Vi har speglat att
människor är olika och att
teater inte behöver följa de
vanliga normerna, sa Joakim Hagelin-Adeby, en av
de praktiserande skådespelarna, till stockholm.se efter
prisutdelningen.
Inte bara vara åskådare
Som motivering till priset
angav juryn vikten av att
personer med funktionsnedsättning inte enbart ska vara
åskådare utan även kunna
Språkröret nr 1 2015
Priset delas ut av
Stockholms stad
St Julianpriset delas ut av
Stockholms stad och går
till företag och verksamheter i Stockholm som
arbetar medvetet med att
förbättra förutsättningarna
för personer med funktionsnedsättning i samhället. Läs mer om priset på
www.stockholm.se.
Glädjen visste inga gränser när Orionteatern och Stockholms dramatiska högskolas teckenspråkiga skådespelarutbildning fick ta emot St Julianpriset.
Alla glada pristagare av St Julianpriset.
utöva yrken inom kulturområdet. Satsningen har också
gett kunskap om svårigheter
och möjligheter i samarbetet
mellan hörande och döva aktörer i samma föreställning.
Prisutdelningen bjöd också på underhållning.
Teater Hipp-Happ var ett av inslagen.
Priset delades ut på Internationella funktionshinderdagen den 3 december
och prisutdelare var socialborgarrådet Åsa Lindhagen.
Övriga pristagare var Sofia
kyrka i kategorin fysisk
tillgänglighet, Historiska
museet i kategorin tillgänglig information, samt Gröna
Lund i kategorin arbetsgivaregenskaper. Moa Källström
7
Reportage
Nina vill utmana
sin hörsel
I höstas kom Nina Walloschke in på Kungliga
musikhögskolan. Nina vill inte vara försiktig
eller tänka på om det finns begränsningar i att
vara hörselskadad.
– Det gäller att våga kasta sig ut, att försöka.
N
är Nina var fyra år köpte hennes
pappa en flygel på auktion, av
misstag. Ninas ögon glimmar till när
hon med ett kärleksfullt leende berättar
att hennes mamma tog sig för pannan
när pappan kom hem från auktionen
med flygeln i släptåg. Kanske inte så
underligt med tanke på att det bara var
två veckor kvar tills hela familjen skulle
flytta från Sundbyberg till Augsburg.
Som tur var gick flyttfirman med på att
ta med flygeln hela vägen ner till Tyskland, för det var med flygeln som Ninas
musikaliska resa började.
Över tjugo år senare har Nina antagits till Kungliga musikhögskolan
i Stockholm som en av klassens fyra
elever på utbildningen till kyrkomusiker. Det är en av de tuffaste inriktningarna på skolan eftersom den inte bara
omfattar ett instrument, som kyrkomusiker ska man bli musiker på hög internationell nivå på fyra områden: orgel,
piano, sång och kördirigering.
– Mozart sa att orgeln var instrumentens drottning. Dels är det ett
stort instrument, dels handlar det om
variationen i klangen och alla register.
Sedan kräver det koordination, man
spelar ju med fötterna också. Man
måste hela tiden ligga steget före när
man spelar orgel, eftersom det är tre
8
rader med noter istället för två som på
piano, berättar Nina.
Att Nina skulle bli musiker har varit allt annat än en självklarhet. Efter
de första trevande tonerna på flygeln
började Nina ta lektioner i blockflöjt
som sexåring. Därefter följde violinoch pianolektioner. När hon var nio år
upptäcktes hennes hörselnedsättning
i en rutinkontroll i skolan. Hon fick
genomgå många undersökningar; läkarna diskuterade allt från fästingbett
till en hjärntumör som orsak till varför
hon hörde dåligt. Hörselnedsättningen
kom som en chock för hela familjen
och minnena från undersökningarna
är delvis fortfarande svåra att prata om
för Nina.
M
usiken fanns kvar men Nina fick
redan som barn höra att det inte
var något att satsa på. Att hennes hörselnedsättning var ett för stort hinder.
– Att bli musiker har inte alltid varit självklart. ”Du kommer aldrig att bli
musiker” har jag fått höra inte bara en,
utan flera gånger. Det tär.
Men istället för att bli avskräckt bidrog det till Ninas motivation. Hon ville visa att hon kunde, att det gick. Nina
fortsatte pianolektionerna och flygeln
följde med tillbaka till Sverige när fa-
miljen flyttade till Luleå. På gymnasiet
började Nina spela orgel. Inspirationen
kom på ett något oväntat sätt.
– Min pappa, som är arkitekt, skulle
höja min säng till en loftsäng och använde fyra orgelpipor som sängben,
minns Nina med ett skratt.
– Att säga ”det kommer inte att gå",
hur kan man veta det?, undrar Nina
och blir allvarlig igen. Det gäller att försöka hitta en annan väg. Jag tycker det
är farligt att döma ut någon på förhand,
varje människa har rätt att få gå sin
egen väg. Jag är nog väldigt envis, jag
utmanar mig själv.
Språkröret nr 1 2015
Runt hörnet från Ninas hem ligger Maria Magdalena kyrka. På kyrkans praktfulla orgel har Nina övat många timmar
när hon förberedde sig inför antagningsprovet till Kungliga musikhögskolan.
Det finns alltid två sidor av samma
mynt. Den ständiga kampen mot omgivningens förutfattade meningar har
också fört med sig en viss tvekan. Nina
har inte alltid kunnat vara säker på varför hon vill bli musiker, om det är musi-
Språkröret nr 1 2015
cerandet i sig eller viljan att visa att det
faktiskt går, som har varit den starkaste
drivkraften.
– På musikhögskolan skulle jag svara på frågan "varför musicerar jag?".
Jag blev förvånad över att frågan var så
provocerande för mig. Jag kommer nog
aldrig vara riktigt säker. Det är en kamp
men jag tror att jag aldrig hade klarat
resan om det inte hade funnits en musikalitet där från början.
– Det som har varit kämpigt har varit bemötandet. Att behöva förklara,
att kräva mina rättigheter, att stå upp
för mig själv. Det kan kännas ensamt
ibland. Med min hörselnedsättning visar jag en del av mig som är skör, som
jag blottar och som människor anser
sig ha rätt att ifrågasätta. Hörselnedsättningen är en del av mig, men jag är
också så mycket mer.
9
Reportage
Skörheten återkommer i synen på
musiken.
– Jag tror att musiker med nedsatt
hörsel ibland lyssnar mer intensivt,
även mer passionerat än musiker utan
hörselnedsättning. Man får en extra
känslighet, man är stark och skör på
samma gång. Samtidigt är det ju just
det sköra, trasiga som berör. Jag vill inte
se eller höra det fulländade, tekniskt
perfekta.
D
et viktigaste för Nina just nu är att
försöka göra det bästa möjliga av
att vara hörselskadad och få utvecklas
musikaliskt, tillsammans med lärarna
och de andra studenterna på Kungliga
musikhögskolan. Nina vill varken gömma, förminska eller förstora sin hörselskada. Det är viktigt för henne att inte
bekymra sig om att vara försiktig eller
fundera över om hon skulle ha några
begränsningar som hörselskadad musiker.
Inför de tuffa antagningsproven, två
dagar utan sömn i Piteå, valde Nina att
inte berätta om sin hörselnedsättning
för antagningsjuryn. Hon ville bli bedömd för sitt spel och ingenting annat.
Men i efterhand är hon osäker på om
det ändå var rättvist.
– Jag ville komma in på samma villkor som alla andra, fast samtidigt gjorde jag ju inte det. Jag behöver kämpa
dubbelt så mycket.
Nina har en måttlig hörselnedsättning på bägge öronen och hon är beroende av läppavläsning. I dag använder
hon inte hörapparater men hon gjorde
Jag hör inte de
­högsta tonerna,
men jag hör dem i mitt inre
det regelbundet som barn. Det var dramatiskt när hon fick dem, berättar hon.
Hon slet av sig hörapparaterna på grund
av alla okända och hemska ljud. I dag
bär hon dem inte eftersom det blir en
helt annan ljudbild med musiken. Hon
har försökt men lyckas inte vänja sig.
På audiogrammet ser Ninas hörselnedsättning ut som en brant nedförsbacke. Diskanten och de riktigt höga
tonerna är svåra att uppfatta. Men det
som för en utomstående kan uppfattas
som omöjligt handlar om strategier,
och fantasi.
– Jag hör inte de högsta tonerna, men
jag hör dem i mitt inre. Som Beethoven som blev döv i slutet av sitt liv, han
hörde musiken i sitt huvud och skrev
fantastiska symfonier. Det är mest när
jag spelar i svaga nyanser och i diskanten som det kan bli svårt, då spelar jag
ibland starkare och i ett lägre register
när jag övar.
Det har hänt att Nina har tvingats att
välja bort vissa stycken att öva in, där
hörselnedsättningen gör att hon inte
hör de högsta tonerna. De tonerna spelar hon istället utifrån muskelminnet
och med hjälp av det inre hörandet, en
metod som ställer höga krav på inlärningsprocessen. Men för Nina handlar
det inte om huruvida hon kan höra eller inte höra vissa toner. Nina vill att vi
fokuserar på sinnena, hon vill att vi ska
förstå att vi inte bara lyssnar med öronen, utan med alla sinnen.
– En gång sa en lärare "det här blir
nog svårt att höra, det är väldigt ljusa
toner", så jag lutade mig tillbaka, räk-
Nina Charlotta Walloschke
Född: 1988. Bor: På Södermalm. Har bott i Sundbyberg, Augsburg, Luleå, Uppsala och Stockholm.
Familj: Mamma från Överkalix och pappa från
Lübbecke i Tyskland. Utbildning: Estetiskt gymnasium med inriktning teater; kantors­utbildning vid
Ersta Sköndal Högskola; studier i sång, piano och
kör­dirigering på Uppsala universitet; Birkagårdens
folkhögskolas klassiska musiklinje; och nu kyrko­
musikerutbildningen
på Kungliga musikhögskolan.
10
nade med att det inte skulle gå – men
jag hörde! Jag märker att jag paradoxalt
nog presterar som bäst när jag tillåter
mig att misslyckas. Samtidigt vill jag ju
visa att jag är värd att studera vid Kungliga musikhögskolan, så det är lätt att
överanstränga sig. Nu har det gått en
termin, så nu kanske prestationstänkandet har börjat släppa lite.
M
usiken och alla ljud på skolan gör
att Nina behöver ha det tyst när
hon kommer hem. Trots att hon har
flera andra intressen, som teater och
mim, har hon också ett stort behov av
egentid.
– Jag har kört ganska hårt med mig
själv. Jag måste ha tyst när jag kommer
hem så jag umgås mycket med mig själv
på kvällar och helger. Jag måste vara
världens bästa granne, skrattar hon.
Framtiden vill inte Nina fundera så
mycket på än. Aldrig tidigare har hon
vetat vad hon ska göra fem år framåt i
tiden, bara den tanken känns närmast
absurd, ler hon. Nina vill försöka vara
här och nu. Även om ett utbytesår vid
en musikhögskola i ett annat land är en
tanke som hon har snuddat vid.
En sak vet hon däremot.
– Jag och min kusin slog vad innan
jag skulle göra antagningsprovet. Om
jag kom in skulle vi bestiga Mount Everest inom en treårsperiod. Efter provet
skickade jag en bild på Mount Everest
till min kusin, med texten "redo?". Det
är en grej jag ska göra, resten får vi se.
Moa Källström
[email protected]
Finns det fler musiker
med ­hörselskada?
Enligt samordnaren för studenter med
funktionsnedsättningar är Nina ensam student med hörselnedsättning på Kungliga
musikhögskolan. Men själv undrar Nina om
det verkligen inte finns fler hörselskadade
musiker, och tillägger att hon gärna vill få
kontakt med andra i liknande situation.
Stockholm
Föreningssidor
Värva en medlem och få ett paraply
Det finns flera goda skäl till att bli medlem i HRF
och Hörselskadades förening i Stockholm. Som
­medlem är du vår bästa ambassadör – därför ber vi
dig om hjälp: Värva en ny medlem till ­H örselskadades
förening i Stockholm så får du en gåva.
Fördelarna med att vara
medlem i en intresseförening är många. Eftersom vi
själva har erfarenhet av hur
det är att leva med en hörselnedsättning är vi experter
på att driva våra egna frågor,
hos oss träffar vi andra i liknande s­ ituation som vi kan
samtala och byta erfarenheter med, och inte minst så
får vi kunskap och information genom vår f­ örening, vil-
ket stärker oss som individer
och som grupp.
Trots detta är det många
som lever med någon form
av hörselskada, eller som är
anhöriga till hörselskadade,
som inte vet att vi finns.
Som medlem är du den
bästa ambassadören – därför ber vi dig om hjälp!
När du som är medlem
värvar en ny medlem till
Kontakta kansliet
för att hämta ut ditt
paraply när du har
värvat en medlem.
Hörselskadades förening i
Stockholm får du ett paraply
som gåva.
Det är inte svårt att få din
gåva – det enda du behöver
göra är att meddela oss
namnet på vännen du har
värvat till Hörselskadades
förening i Stockholm och
ditt eget namn. Vi kontaktar
sedan dig när du kan hämta
ut din gåva.
MK
VÄLKOMME N TILL VÅRE NS
Föreläsningsserie om ­
hörsel & funktionshinder
 Hur låter musik med cochlea-implantat?
med Linnea Bergling, operasångerska
Onsdagen den 25 februari klockan 18.00
 Mindfulness – för en bättre hörselhälsa
med Maria Öfvergård, yogainstruktör
Torsdagen den 26 mars klockan 18.00
Kvällscirkel i TSS
 Vad kan jag som hörselskadad få för stöd
från Arbetsförmedlingen?
med Arbetsförmedlingen Hörsel
Tisdagen den 21 april klockan 18.00
Nu sätter vår kostnadsfria kvällscirkel i tecken
som stöd, TSS, igång igen efter höstens paus.
Läs mer på www.hrfstockholm.se
Plats: Hörselskadades förening i Stockholm,
Instrument­v ägen 19 i Hägersten (t-bana Örnsberg).
Slinga och skrivtolk finns. Fri entré.
Efter föreläsningarna serverar vi kaffe och smörgås.
Hörselskadades förening i Stockholm
Telefon 08–462 24 30 (taltel)
E-post [email protected]­hrfstockholm.se
Språkröret nr 1 2015
Nivåer: nybörjarkurs och fortsättningskurs
Start : torsdagen den 26 februari klockan 18.00
Anmälan och frågor: [email protected]
Läs mer på www.hrfstockholm.se.
Cirklarna arrangeras i regi av Nätverket 1865 och cirkelledare är Ludvig Ahlström, Oscar Hedenfeldt och Magnus
Nordström.
Plats: Hörselskadades förening
i Stockholm, Instrument­v ägen 19,
Hägersten (t-bana Örnsberg).
Slinga finns.
11
Aktiviteter i vår
ÖPPE T
HUS
Träffa andra med hörselnedsättning!
Välkommen till vår ö
­ ppet hus-­v erksamhet
för er som vill träffas och utbyta erfaren­h eter.
Vi träffas v­ arannan tisdag mellan klockan
11 och 13. Vårens träffar fortsätter 10/2,
24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5 och 19/5.
Läs mer på www.hrfstockholm.se.
Hörselskadades förening i Stockholm
Instrument­vägen 19, Hägersten/Örnsberg
Kontakta oss gärna: 08–462 24 30
(taltel), [email protected]­hrfstockholm.se
VÄLKOMSTMÖTE
FÖR NYA M EDLEM MAR
Du som blev medlem i Hörselskadades förening i
Stockholm under 2014 har fått en inbjudan till ett välkomstmöte den 11 februari – du har väl inte missat
att anmäla dig? På välkomstmötet berättar vi om vår
förening, hur du kan engagera dig och vad du får som
­medlem. Har du tappat bort din inbjudan? Kontakta
oss på 08–462 24 30 eller [email protected]
Temaföreläsningar om
hörsel, strategier och hjälpmedel
I vår bjuder vi in till en ny föreläsningsserie om ­hörseln,
kommuikationsstrategier och hjälpmedel. Föreläsningarna sker tisdagarna 5, 12 och 19 maj klockan 15.00.
Läs mer i Språkröret nr 2 och på hrfstockholm.se.
i samarbete med Hörsel- och ­balanskliniken
MEDLEMSFÖRMÅN :
Textad teater till rabatterat pris
Två gånger per termin kan du som är medlem i Hörselskadades ­förening i Stockholm boka biljetter
till ­utvalda TEXTADE teaterföreställningar på D
­ ramaten. Bokningen gör du genom oss och du får
TIO ­PROCENT RABATT på biljettpriset. Varje medlem kan boka två biljetter per föreställning.
Våren 2015:
Ungefär lika med av Jonas Hassen Khemiri
Tisdag 17 mars 2015 klockan 19.00
Markisinnan de Sade av Yukio Mishima
Fredag 24 april 2015 klockan 19.00
Dramatens Lilla scen (slinga finns)
Pris: 260 kronor/biljett, inklusive rabatt om 10%
Boka och betala senast: 3 mars 2015
Elverket, Linnégatan 69 (IR-slingor finns att låna)
Pris: 260 kronor/biljett, inklusive rabatt om 10%
Boka och betala senast: 10 april 2015
Så bokar du: Utförlig information om hur du bokar och betalar
din biljett hittar du på www.hrfstockholm.se och i våra lokaler.
Så bokar du: Utförlig information om hur du bokar och betalar
din biljett hittar du på www.hrfstockholm.se och i våra lokaler.
Har du frågor? Kontakta oss!
Expeditionens öppettider: måndag-torsdag klockan 10.00–12.00
Telefon 08–462 24 30, e-post [email protected], hemsida www.hrfstockholm.se
12
Språkröret nr 1 2015
Föreningssidor
Det här året kraftsamlar vi för att bli fler
Under 2015 ska föreningen
göra en kraftfull satsning
på uppsökande verksamhet.
Det är möjligt tack vare det
generösa arv föreningen
för några år sen fick för det
ändamålet. Styrelsen har
beslutat att satsningen ska
innehålla flera delar som
alla ska genomföras under
det här året.
Arbetet med uppsökande
verksamhet är en viktig del
i att värva fler medlemmar.
Vi behöver nya medlemmar.
Fler medlemmar är det
bästa sättet att sprida information om hörselfrågor
som hur viktigt det är att
testa hörseln, vad man kan
göra för att hörselskadade
ska kunna vara delaktiga i
olika sammahang och vad
man kan tänka på under sin
hörselrehabilitering. Det
ger även oss en ökad tyngd
Kallelse till
Årsmöte
PROGRAM
17.30Registrering
18.00 Sissela Nordling Blanco (Fi),
ordförande i Stockholms stads
råd för mänskliga rättigheter
18.45Årsmötesförhandlingar
20.00 Buffé (anmälan krävs)
Efter årsmötet följer tillfälle att umgås med
mat och dryck. Det blir en buffé till ett pris av 50
kronor, inklusive alkoholfri dryck. Den som önskar
ett glas vin till maten kan köpa det (kontant) på
plats. Anmälan till maten görs senast den 9
mars till föreningens telesvar 08–462 24 36
eller e-post [email protected]
när vi agerar i vårt påverkansarbete. Vår nuvarande
kampanj där vi uppmuntrar
våra befintliga medlemmar
att värva en ny medlem
kan ses som en del av den
här satsningen, där vi vill
betona vikten av våra medlemmars insatser i rekryteringen för att vi ska bli fler.
Hur satsningen på uppsökande verksamhet kommer
att se ut rent konkret är
Instrumentvägen 19, Hägersten
Onsdagen den 18 mars 2015
Registrering från klockan 17.30
Slinga och skrivtolk finns.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1 Årsmötes öppnande
2 Val av mötesfunktionärer
3 Styrelsens berättelse från
föregående verksamhetsår
4 Revisorernas berättelse från
föregående verksamhetsår
5 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
6 Övriga förslag
7 Stadgeenliga val
8 Styrelsens rapport om
aktuella frågor
9 Vid mötet väckta frågor
10 Mötet avslutas
Våra mänskliga rättigheter fyra år framåt
Sissela Nordling Blanco, Feministiskt initiativ (Fi), ingår sedan valet i den rödgrönrosa
­ledning som styr Stockholm. Hennes roll är att leda ett råd för mänskliga ­rättigheter,
som bland annat ska arbeta för personer med funktionsnedsättning. Rådet ska
­granska alla politiska beslut ur ett rättighetsperspektiv. Sissela Nordling Blanco kommer
till oss för att berätta om sin nya roll som ordförande för Stockholms råd för de mänskliga
­rättigheterna som nu ska formas.
FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET
Du som medlem kan lämna förslag till årsmötet. Det måste du
göra senast den 26 februari.
Årsmöteshandlingar kommer
att finnas i föreningens lokaler
och på www.hrfstockholm.se
senast den 6 mars.
Teckenspråkstolk ber vi dig
beställa via Tolkcentralen.
All info om årsmötet finns också
på www.hrfstockholm.se.
Foto: Oscar Wettersten
Inledande föreläsning:
Språkröret nr 1 2015
hittills inte klart eftersom
det ska ske i dialog med en
projektledare. Men avsikten
är att vi ska samla kunskap
om hur föreningens medlemsrekrytering bäst ska se
ut i framtiden. Vi ska också
genomföra informationsinsatser där vi träffar allmänheten, bland annat under
Hörselveckan den 12–17
oktober.
Oscar Hedenfeldt
13
Kalendarium
Klubbarna träffas på Instrumentvägen 19.
Foto: Stockvault
Klubbinfo Klu
Bridgeklubben
Kalendarium vinter & vår
Se även klubbinfo till höger samt kalendern på www.hrfstockholm.se
Februari
11 februari
25 februari
26 februari
Välkomstmöte för nya medlemmar (s. 12)
Föreläsning om musik och cochela-implantat (s. 11)
Vårens kvällscirkel i TSS startar (s. 11)
Mars
18 mars 26 mars
Årsmöte 2015 (annons s. 13)
Föreläsning om mindfulness (s. 11)
April
21 april Föreläsning med Arbetsförmedlingen Hörsel (s. 11)
Maj
5,12, 19 maj
Temaföreläsningar om hörsel i samarbete med Hörseloch balanskliniken (s. 12)
Biografer i Stockholm
Hörslingor
Be personalen att sätta på slingan innan föreställningen, då den inte alltid är påslagen.
• SF Bio: Har slingor i alla salonger förutom på
­Filmstaden Heron City, där det finns hörlurar, och
på biografen Sture där slinga finns i salong 1.
• Svenska Bio: Grand Stockholm har slingor i
alla salonger. Victoria har slingor i alla salonger
förutom salong 5.
• Zita Folkets Bio: Har slingor i alla salonger.
• Bio Rio: Har slinga i huvudsalongen.
Textad biofilm
Biografkedjorna SF Bio och
Svenska Bio samt Stockholmsbiograferna Zita Folkets
Bio och Bio Rio visar svensk
text på alla föreställningar av
svenska filmer, när filmen har
textremsa att visa. Se vardera
biografs webbsida och www.
hrf.se/stockholm/biografer-istockholm
Textad teater i Stockholm
Stockholms stadsteater
Chicago 12/2, 4/3, 20/3, 26/4.
Karl Gerhard 14/2, 20/3, 26/4, 12/5.
Ronja Rövardotter 13/2, 3/3, 22/3.
En Folkefiende 8/5, 20/5. Gösta
­Berlings saga 8/4, 23/4, 17/5, 3/6.
Slutspel 22/3, 24/4. Främlingen 12/3,
28/3. Metropolis 27/2.
Bokning: tel 08–506 20 200, e-post
[email protected]
www.kulturhusetstadsteatern.se
Dramaten
Den Girige 17/2. Trettondagsafton
14/3, 29/3, 16/4. Och ge oss skuggorna 29/4. Mannen utan ansikte
9/4, 19/4, 25/4. Markisinnan de
Sade 10/3, 22/3, 11/4, 24/4.
Johanna 3/3, 1/4. ≈ [ungefär lika
med] 15/2, 21/2, 17/3, 27/3.
Bokning: tel 08–667 06 80,
e-post [email protected]
www.dramaten.se
Stadsteatern och Dramaten har k­ voter för hörsel­skadade/döva. Ange vid bokning.
14
Både nya och gamla spelare hälsas
välkomna till våra partävlingar på
­måndagar med start klockan 10.45.
­ ridgeklubbens spel fortsätter under
B
våren med den sista träffen måndagen
den 27 april.
Årsmöte 2015 är måndagen den 9
februari.
Välkomna!
Årsavgift 50 kr (helår)
Spelavgift
30 kr inkl. kaffe/te
Ordförande
Johnny Sköldvall
tel 08–91 32 89
Spelledare
Björn Åström
tel 08–644 53 50
Karl-Herman
Sköldvall
tel 08—648 89 84
Konstklubben
Först och främst vill vi i Konstklubbens
styrelse önska alla medlemmar en
riktigt god fortsättning på 2015 och vi
hoppas få träffa er på vårens aktiviteter
inom Konstklubben.
Konstklubbens årsmöte
lördagen den 28 februari
Närmare information om årsmötet
skickas per post till alla medlemmar i
mitten av februari, men vi vill redan nu
hälsa er välkomna till årsmötet, som
kommer att börja klockan 13. Som
vanligt börjar vi med en föreläsning om
konst och en buffé före själva årsmötet.
Stockholms konstsalongs vårsalong
måndagen den 9 mars
Vi samlas klockan 13.00 utanför
Bergrummet på Skeppsholmen på
Svensksundsvägen 5 för att sedan gå
runt bland konstverken och rösta fram
ett konstverk, som Konstklubben köper
in till konstutlottningen. Inträdet kostar
Språkröret nr 1 2015
Medlem i klubb ska också vara medlem i Hörselskadades förening i Stockholm. Anmälan till aktiviteter
kan även ske via e-post [email protected], texttel 462 24 35, eller telesvar 462 24 36.
Föreningssidor
bbinfo Klubbinfo Klubbinfo Klubbinfo
cirka 50 kronor. Efteråt träffas de som
vill på ett kafé på Skeppsholmen för att
dricka kaffe och höra resultatet av omröstningen. Ingen föranmälan behövs,
utan var och en betalar sitt inträde och
eventuellt kaffe.
”Prins Eugen 150 år på
Waldemarsudde” tisdagen den 7 april
Redan nu vill vi tala om att Konstklubben kommer att ordna en guidad visning av den här utställningen. Närmare
information kommer senare via mejl
och brev.
Mejladresser
Om du har bytt mejladress, är det förstås viktigt att Konstklubben får adressen till den nya, så att du får information från oss. Skicka din nya adress till
[email protected]
Om du inte tidigare har haft mejladress,
men har det nu, vill vi självklart gärna få
reda på den adressen.
Med vänliga hälsningar från
Konstklubbens styrelse
Årsavgift
175 kronor
Ordförande
Nisse Forslund
070–49 69 145
Sekreterare
Anna-Lena Hörnkvist
08–711 30 87
Kassör
Karl-Hugo Eriksson
tel 08–768 23 06
Årsavgift
175 kronor
Plusgirokonto 70 11 58 – 8
Org.nummer802416–2227
Mah Jong-klubben
Under hösten 2014 fick vi glädjande
nog tre nya medlemmar. Är du också
nyfiken på att vara med är du välkommen att provspela ett par gånger innan
du bestämmer dig.
Vi har redan hunnit träffats ett par
gånger under det nya året och årsmötet är nu avklarat.
Språkröret nr 1 2015
Vårens program fortsätter med spel
varannan onsdag klockan 12.30–
16.00 enligt följande:
Februari 11, 25
Mars
11, 25
April
8, 22
Maj
6, 20
Avslutningen blir den 20 eller 27 maj.
Programmet är inte fastställt , men vi
tar gärna emot förslag.
Varma hälsningar från
Styrelsen
Årsavgift 25 kr OBS! Ändring.
Spelavgift 20 kr inkl. kaffe/te
Ordförande
Kassör Klubbmäst.
Karina Hell-Andersson,
tel 073–8013697
Wera Sjöström
tel 08–716 04 34
Linnéa Jansson
tel 08–99 47 53
TSS-klubben
God fortsättning på det nya året!
Vi startade torsdagen den 15 januari
2014 och nu träffas vi varje torsdag
under våren, förutom skärtorsdagen
2 april och den 30 april då det inte
är någon TSS. Vi tränar i flera mindre
grupper och du som kanske tycker att
du inte kan så mycket än kan säkert
hitta en grupp som passar dig.
Årsmötet är som tidigare meddelats i
det senaste Språkröret den 19 februari.
Vi bjuder på en enkel lunch efter årsmötet och vill du delta i den anmäl dig
till någon i ledningsgruppen.
Årsavgift: 50 kronor
Plusgiro: 22 24 02 –0
Med vänliga hälsningar
Astrid Arwidsson
telefon 08–761 28 38
e-post [email protected]
Gunnel Klingström
telefon 070–388 6667
e-post [email protected]
Anna Svensson
telefon 0157–300 55
eller 08-644 60 56
e-post [email protected]
Nätverket Hör & Häpna
Hör & Häpna är ett nätverk
inom Hörselskadades ­förening i
Stockholm. Medlemmarna träffas
ungefär en gång i månaden och
vid varje tillfälle är det olika aktiviteter på schemat: föreläsningar,
middagar, TSS-kurser och resor.
Inför varje aktivitet gör nätverket
ett utskick med post eller e-post,
med information om anmälan och
kostnad. För att få Hör & Häpnas
utskick 2015 ­betalar du 130
kronor för vanlig post eller 50
kronor för e-post. Vill du anmäla
dig för att få utskicken via e-post
ska du skriva till Jan Hörnkvist:
[email protected]
Några av vårens aktiviteter:
• 24 februari: Susanne Eliasson,
jurist från SE-banken, berättar om
familjejuridik.
• 24 mars: Göran Edman föreläser om relationer mellan Sverige
och Japan.
Kontaktperson: Hans Lindberg.
Adress: Hör och Häpna c/o
Hans Lindberg, Tenorgränd 118,
162 47 Vällingby.
Telefon: 08–36 51 50.
E-post: [email protected]
På föreningens hemsida finns
alla Hör & Häpnas aktiviteter.
Se fliken ”Kalender” på
www.hrfstockholm.se.
15
POSTTIDNING B
Returnera till
Språkröret, Hörselskadades förening i Stockholm,
Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten
Stängda dagar på kansliet
Under våren håller föreningens lokaler
och expedition som vanligt öppet enligt de tider du hittar längst ner på den
här sidan. Under vårens helgdagar har
kansliet stängt 2–6 april, 30 april–1 maj
och 13–15 maj.
Nya medlemsavgifter
Från och med årsskiftet kostar ett medlemskap i HRF 300 kronor per år för
huvudmedlem och 75 kronor för familjemedlem. Som dubbelansluten
medlem i flera föreningar tillkommer
en avgift per förening. Om du har frågor angående medlemskap och avgifter
kan du kontakta vår expedition eller
HRF:s medlemsregister, som du når
via e-post [email protected] eller telefon 08–457 55 48 (tisdagar 9–11,
13–15 och torsdagar 13–15).
Dator till medlemmar
Den dator som våra medlemmar kunnat använda för att surfa på nätet har
tyvärr gått sönder. Vi återkommer med
besked i Språkröret.
Vi säljer miljömärkta batterier
Föreningen säljer som tidigare miljömärkta hörapparatbatterier. Nytt från
hösten 2011 är att föreningen inte tar
emot kontanter varför betalning sker
genom faktura. Prisuppgifter finns på
expeditionen och föreningens hemsida.
På kansliet
Gilla oss på
Facebook
Följ oss på
Twitter
Du hittar oss som HRFsthlm.
Låna slinga som förmån
Är du medlem i Hörselskadades förening i Stockholm? Då har du möjlighet
att utan kostnad låna slingsystem från
föreningen. Utlåning sker till medlem
för privata sammankomster såsom
dop, begravning, examensfest, födelsedagsfirande eller jubileumsfest.
Dessutom är det möjligt vid personlig
rådgivning, exempelvis hos fastighetsmäklare, läkare, bank eller advokat.
Föreningen lånar inte ut för besök hos
offentliga myndigheter eller föreningsaktiviteter som vi förväntar oss ska vara
tillgängliga.
Systemet innehåller enheter som är
både sändare/mottagare och sådana
som bara är mottagare. Kontakta expeditionen för mer information.
Öppet Hus
Verksamheten ”Öppet hus” fortsätter
under våren som tidigare. Träffarna
sker varannan tisdag mellan klockan
11–13. Läs mer i annonsen som du hittar på sidan 12.
Tv-textning på sidan 199
Numera hittar du textningen under
samma sidnummer på kanalerna SVT,
TV3, TV4 och Kanal 5. Det gäller även
kanalerna som drivs av ovanstående
bolag, såsom Barnkanalen, Kanal 7 och
Kanal 9 med flera.
SVT-Slingan, text-tv
Information från HRF
s. 285–
286
Granskningsnämnden
Tycker du att textningen på tv är dålig
– ­eller har den helt och hållet uteblivet?
Gör en anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv, direkt på ­
nätet
www.radioochtv.se/tillsyn eller hör av
dig till kansliet för kontaktuppgifter.
Kansliet tipsar
Den primära hörselvården i Stockholms län sköts av över 30 mottagningar. Behöver du testa din hörsel och är
osäker på vilka mottagningar som finns
att välja mellan? Då kan du ta dig en
titt på vår aktuella lista på länets hörselmottagningar på vår webb: www.hrf.se/
stockholm/horselmottagningar
Hörselskadades förening i Stockholm
Besöksadress Instrumentvägen 19
Postadress Instrumentvägen 19,
126 53 Hägersten
E-post [email protected]
Hemsida www.hrfstockholm.se
Organisationsnr 802001–5551
Plusgiro 15 66 88 – 4
Ordförande Lars Lindén
[email protected]
16
Telefon- och expeditionstider
Måndag–torsdag kl 10.00–12.00
Fredagar är expeditionen stängd.
Telefonnummer
Expedition
Kanslichef
Telesvar
Texttelefon
Redaktör
462 24 30
462 24 38
462 24 36
462 24 35
462 24 31
Bokning av samlingssal görs via telefon
462 24 30 (under expeditionstider) eller
e-post till [email protected]
Anmälan till aktiviteter görs via telesvar
462 24 36, texttel 462 24 35 eller e-post
[email protected]
Adressändring och medlemsanmälan:
HRF:s medlemsregister, tel 457 55 48
(tis och ons 9–11, 13–15 samt tors
13–15), e-post [email protected]
Språkröret nr 1 2015