Användarhandbok instruktör - Logga in

FÖRENINGSKANSLIET
Utbildningsstö d
Anvä ndarhandbok Instruktö r
Bilderna i detta dokument kan skilja sig från den verkliga versionen av Utbildningsstödet
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
1 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Innehållsförteckning
Roller i systemet .......................................................................................................................................... 3
Nyttjanderätt ................................................................................................................................................ 3
Material......................................................................................................................................................... 3
Inloggning ..................................................................................................................................................... 3
Huvudmeny .................................................................................................................................................. 5
Nedladdning av utbildningsmaterial, informationsmaterial, bilder, filmklipp, mallar och övriga filer 7
Sökning efter material ............................................................................................................................... 10
Inläggning av material ............................................................................................................................... 11
Självskyddskurser samt Upp i rök ............................................................................................................ 13
Registrering av genomförd kurs ............................................................................................................... 13
Nedladdning av utbildningsmaterial........................................................................................................ 15
Mina utbildningar ...................................................................................................................................... 18
Anmäla en deltagare .................................................................................................................................. 20
Hantering av anmälda deltagare .............................................................................................................. 21
Fliken: 1. INFÖR KURS ............................................................................................................................... 23
Fliken: 2. EFTER KURS .............................................................................................................................. 28
Import av Heta-fil i Heta-systemet. .......................................................................................................... 30
Fliken: 3. ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR .............................................................................................. 31
Exportera kursdeltagare ........................................................................................................................... 33
Buggrapport ............................................................................................................................................... 35
Inkorg.......................................................................................................................................................... 36
Min profil .................................................................................................................................................... 37
Support och systemkrav............................................................................................................................ 38
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
2 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Roller i systemet
På varje ort finns ett antal Instruktörer. En instruktör har tillgång till att ladda ner material och
hålla utbildningar.
Alla instruktörer är kopplade till en Kommunadministratör som hanterar sin grupp av
instruktörer. En kommunadministratör kan göra samma sak som en instruktör, men även
hantera kurstillfällen m m för sina instruktörer.
Kommunadministratörerna är knutna till en Länsadministratör. Länsadministratören kan
hantera alla instruktörer och kommunadministratörer som den är kopplad till. Godkännande av
uppladdat material sker hos centralkontoret.
Superadministratören har fullständiga behörigheter och kan styra över samtliga
systemparametrar och användare i systemet.
Nyttjanderätt
Allt material som finns i systemet får användas fritt inom utbildningar som hålls av
Brandskyddsföreningen och dess samarbetspartner Räddningstjänsten.
Vid inläggning av nytt material är det viktigt att du som bidrar med materialet har kontrollerat
med eventuella upphovsrättsinnehavare att de har godkänt att deras material eller bilder
används på detta sätt. För säkerhets skull kan det vara lämpligt att ha detta godkännande i
skriftlig form, exempelvis i ett mail.
Material
Allt material måste följa Brandskyddsföreningens grafiska profil i varumärkesmanualen. Det är
viktigt att vi kommunicerar som en enad grupp oavsett var utbildningen hålls eller vilken kund
som kommer i kontakt med oss.
Varumärkesmanualen finns för nerladdning under Övriga filer.
Om du känner dig osäker, kontakta din administratör.
Inloggning
För att komma åt systemet måste du ha en dator med Internetanslutning. Du måste även vara
en registrerad användare.
Starta din webbläsare och gå till www.brandskyddsforeningen.se . Där går du till din regionala
Brandskyddsförenings hemsida. Där ska du hitta länk till utbildningsstödet.
När du klickar på länken för utbildningsstödet öppnas följande sida. Ange ditt användarnamn
och lösenord i fälten och klicka på Logga in
När du loggar för första gången kommer du att bli uppmanad att byta lösenord. Du byter till ett
lösenord som du själv vill ha, dock minst 4 tecken.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
3 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Vid första inloggning visas systemets användarvillkor. Du måste godkänna villkoren för att få
tillgång till systemet.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
4 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Huvudmeny
Systemets huvudmeny påminner om gränssnittet i Windows Utforskaren.
Till vänster finns ett menyträd där du, beroende på rättigheter, ser olika funktioner. Mapparna
Utbildningspaket, Informationsmaterial, Bildbank, Filmklipp, Mallar och Övriga filer innehåller
gemensamt och lokalt material.
Lägg in material används för att ladda upp nytt material till systemet. Det material du laddar
upp måste godkännas av administratör.
Självskyddskurser används för att registrera genomförda allmänna brandskyddsutbildningar,
HLR-Första Hjälpen som inte sker genom att personer anmäler sig till öppna kurser. Här finns
även statistik för dessa utbildningar.
Uppdragsutbildningar När man klickar på den kommer två underliggande mappar upp Skola och
Bostad.
• Skola används för att registrera genomförda skolutbildningar som är kopplade till
uppdraget utbilda skolelever årskurs 7, 8 och 9 i brandskydd med utbildningskonceptet
”Upp i Rök”.
• Bostad används för registrering som är kopplade till uppdraget uppsökande verksamhet i
bostadsområden baserat på riskbilden.
Mina utbildningar visar de utbildningar som du ska hålla eller har hållit.
Alla utbildningar visar de utbildningar som sker inom länet.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
5 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Sök kursdeltagare används för att söka kursdeltagare och vilka kurser deltagaren har medverkat
på. Man kan även söka företag och vilka som har deltagit i olika utbildningar från företaget.
Statistik används för att kunna ta ut data ur systemet för att kunna följa upp hur kurser bedrivs
med mera.
Instruktörslista visar de instruktörer som finns inlagda i systemet med namn, kompetens, bild
och kontaktuppgifter.
Exportera kursdeltagare används för att kunna göra utskick av inbjudningar och dylikt.
Ställ fråga till adm används för att skicka ett meddelande via e-post till din administratör.
Buggrapport används då du upptäcker ett systemfel på programmet.
Inkorg är en mail-funktion som används för att kunna informera om t ex nytt
utbildningsmaterial eller annan information till användare i utbildningsstödet.
Inkorg är en mailfunktion där du kan hitta post till dig samt skicka post.
Min profil ger dig möjlighet att uppdatera viss information om dig själv samt byta lösenord. Här
ställer du in om ni använder vänster eller högerställda fönsterkuvert. Det gäller för utskrift av
brev t.ex. Kallelse till deltagare.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
6 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Nedladdning av utbildningsmaterial, informationsmaterial, bilder,
filmklipp, mallar och övriga filer
Tillvägagångssättet är det samma oavsett vad du ska ladda ner. Här visas exemplet att ladda
ner ett utbildningsmaterial.
Klicka i menyträdet till vänster för att välja mapp, exempelvis Utbildningspaket- SBA – SBA. När
du valt en mapp visas det material som finns i mappen.
Vid varje fil visas rubrik och en kort beskrivning.
För att ladda ner en fil klickar du på ”Ladda in med engångskod”. En engångskod skickas nu till
din mobiltelefon, koden består av 6 siffror. Om engångskoden inte anges inom 10 minuter blir
den ogiltig. Du måste då börja om och begära en ny engångskod.
När du har fått engångskoden skriver du in den i fältet. Skärmbilden går tillbaka till utgångsläget
och du får klicka dig fram till den fil du vill ladda ner.
OBS!
Efter att du har logga in med engångskod är alla mappar öppna för
nedladdning, d.v.s. du behöver inte begära engångskod för varje nedladdning
så länge du inte loggar ut dig från programmet.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
7 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Skriv in koden och tryck på ”Logga in”
Nu är du inloggad med engångskod. Se röda fältet längst ner på din skärm. Nu har du behörighet
att ladda ner filer som finns inom Utbildningsmaterial, Moduler, Bildbank, Filmklipp, Övriga filer.
Leta upp igen den fil du vill ladda ner och klicka på Ladda ner fil
Du får nu godkänna villkoren för filnedladdning och sedan hämtas filen till din dator. Lämpligt är
att spara materialet på exempelvis din dators skrivbord eller på ett USB-minne.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
8 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar att du har den senaste versionen av ett
utbildningspaket innan du håller ett utbildningstillfälle. Paketen kan uppdateras löpande och det
är viktigt att vi håller en gemensam standard.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
9 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Sökning efter material
Du kan även söka efter material utifrån ett nyckelord. Sökfunktionen finns längst upp sidans
topp oavsett var du befinner dig i utbildningsstödet. Sökning sker i utbildningspaket, moduler
och bildbank efter det nyckelord som anges.
Ange ett (1) nyckelord i sökrutan och tryck Enter eller klicka på Sök. Sökresultaten visas i
utrymmet till höger.
Bilden visar resultat av sökning innan du har loggat in med engångskod
Bilden visar resultat om du är inloggning med engångskod
Om du vill avgränsa sökningen till enbart utbildningspaket/moduler eller bilder kan du markera i
kryssrutorna och trycka på Filtrera. Detta kan hjälpa dig att snabbare hitta det du söker.
Nedladdning sker på samma sätt som under Utbildningsmaterial mm.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
10 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Inläggning av material
Börja med att förbereda det material som du vill lägga till. Presentationer, instruktioner m m
skall följa den gemensamma grafiska profilen – se avsnittet Material.
Om ditt utbildningspaket består av flera filer skall det komprimeras med ZIP. Mer information
om hur du gör detta får du av din IT-support.
När materialet är färdigt, klicka på Lägg in material i menyträdet.
Välj typ av material och klicka på Nästa.
Klicka på den kategori där ditt material hör hemma.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
11 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Klicka på Bläddra och välj filen på din dator.
Ange vem som har de ursprungliga rättigheterna till materialet samt markera i kryssrutan att du
godkänner villkoren för uppladdning av material.
Klicka på Nästa. Filen kommer nu att laddas upp och din webbläsare kommer att vara upptagen
under tiden detta sker. Beroende på din anslutningshastighet och filens storlek kan detta ta
olika lång tid. När filuppladdningen är klar kommer du att se följande bild.
Beskriv den uppladdade filen. Ange ett namn för filen och vad den beskriver.
Ange behörighetsnivå. Du har två val här:
- Filen kan ses av alla användare
- Filen kan ses av alla användare i mitt län
Ange den som du vill ska gälla.
Ditt material måste nu godkännas av superadministratör innan det blir synligt i systemet.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
12 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Självskyddskurser samt Upp i rök
Under dessa rubriker i vänsterspalten sker registrering av utbildningarna på samma sätt.
Här hanteras självskyddskurser samt utbildningar för skolans högstadium. Här väljer man olika
aktiviteter
- Registrera ny kurs
- Ladda ner kursmaterial
- Sammanställning eget län
Sidan visar även dina senaste utbildningar som du har registrerat. Från hela systemet visas även
de mest aktiva länen de senaste 30 dagarna.
Till höger finns ett stapeldiagram som visar länets ekonomiska tilldelning av ekonomiska medel
samt realtidsaktuell stapel som visar upparbetad del. Upparbetad del grundar sig på de antal
personer som har erhållit utbildning. För att denna stapel ska vara aktuell krävs att du som
instruktör snarast efter genomför utbildning registrerar din kurs i systemet.
Registrering av genomförd kurs
Snarast efter genomförd kurs ska du registrering ske i utbildningsstödet. Registreringen sker på
samma sätt för Självskyddsutbildning som i Upp i rök.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
13 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Instruktör
Här finner du ditt namn. Gå till nästa fält.
Kursdatum
Ändra till rätt kursdatum. Gå till nästa fält.
Målgrupp
Klicka på pilboxen. Här ser du vilka målgrupper som finns, välj lämplig målgrupp för kursen. Om
flera målgrupper finns representerade vid samma kurstillfälle, välj den måltyp som är majoritet.
Gå till nästa fält.
Huvudsaklig deltagartyp
Klicka på pilboxen. Här ser du vilka åldersgrupper som finns, välj lämplig åldersgrupp för
målgruppen som medverkade på kursen. Om flera deltagartyper finns representerade vid
samma kurstillfälle, välj den deltagartyp som är majoritet.
Antal deltagare
Ange i siffror hur många deltagare som var med på kursen. Gå till nästa fält.
Antal timmar
Klicka på pilboxen. Här siffror som avser timmar. Välj lämplig siffra. Ange det antal timmar som
använts för utbildningstillfället, inklusive förberedelser. Gå till nästa fält.
Försäkran
För att registreringen ska kunna sparas måste du bocka i ifyllnadsrutan. Genom detta försäkrar
du att ovanstående uppgifter är korrekta och att utbildningen har hållits enligt kursplan.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
14 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Avsluta registreringen genom att trycka på Registrera kurs
När kursen har registrerats kommer du att tilldelas en kurskod för märkning av deltagarlistorna.
Denna sida kan du skriva ut och häfta ihop med deltagarlistan.
I och med att kursen är registrerad har värdena på tabellen ändrats samt du ser din kurs i
sammanställningen.
Nedladdning av utbildningsmaterial
Klicka på - Ladda ner utbildningsmaterial.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
15 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Följande fönster öppnas. Tryck på det utbildningsområde du vill hämta material till.
Du får nu godkänna villkoren för filnedladdning och sedan hämtas filen till din dator. Lämpligt är
att spara materialet på exempelvis din dators skrivbord eller på ett USB-minne.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
16 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar att du har den senaste versionen av ett
utbildningspaket innan du håller ett utbildningstillfälle. Paketen kan uppdateras löpande och det
är viktigt att vi håller en gemensam standard.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
17 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Mina utbildningar
Under denna rubrik hanteras det kursutbud som gäller för inloggad instruktör. Här ser man vilka
kurser som är upplagda för denne.
I fältet Kursstatus kan man välja olika sorteringar som är Bekräftade, Fullbokat, Inställd, Ny kurs,
Stängd(avslutad) och Öppen för anmälan.
Inloggad instruktör kan här hantera sina kurser under Anmälda/hantera kurs
För att kunna lägga till kurs i utbildningsstödet krävs särskild behörighet. Ansvaret för inläggning
av kurs är lagt på Kommunadministratör eller Länsadministratör.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
18 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Alla utbildningar
Under denna rubrik hanteras det kursutbud som gäller för alla instruktörer inom länet. Här ser
man vilka kurser som är upplagda för dessa.
Man kan se på denna sida vilka kurser som är Bekräftade, Fullbokat, Inställd, Ny kurs,
Stängd(avslutad) och Öppen för anmälan. Kursstatus "Öppen för anmälan" och "Bekräftad" visas
bägge två under "Öppen för anmälan" för att tydliggöra vilka kurser som visas på hemsidan. En
kurs som har status "Bekräftad" är fortfarande bokningsbar fram till och med kursdagen, sedan
försvinner den automatiskt från hemsidan.
Listan är sorteringsbar på Kursnamn, Datum, Tid, Ort, Instruktör och Status genom att klicka på
rubrikerna.
Antal deltagare visar hur många som är anmälda av max antal som är angivet inom parantes.
Inloggad instruktör kan se vilka deltagare som är anmälda till berörd kurs genom att klicka på
Visa anmälda
För att kunna lägga till kurs i utbildningsstödet krävs särskild behörighet. Ansvaret för inläggning
av kurs är lagt på Kommunadministratör eller Länsadministratör.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
19 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Följande funktioner under rubriken Mina utbildningar kan instruktör hantera
oavsett behörighet
Anmäla en deltagare
Om en kund kontaktar dig i egenskap av instruktör för Brandskyddsföreningen är det viktigt att
tänka på att vi inte får förlora en kund som vid något tillfälle visat ett köpintresse.
Ta kundens uppgifter direkt och anmäl kunden i systemet. Risken är annars att kunden kan
tappa sitt köpintresse eller hitta en annan aktör. Alternativt är att guide deltagaren via
hemsidan.
Via hemsidan
Gå till brandskyddsföreningens hemsida och anmäl kunden direkt i kurskatalogen. Detta är det
absolut enklaste sättet eftersom ingen inloggning krävs.
Via systemet om anmälan gäller din utbildning
Som inloggad instruktör kan du även gå via menyvalet Mina utbildningar i menyn och leta upp
den utbildning du vill anmäla kunden till. Klicka sedan på Anmälda/hantera kurs och sedan till
Fliken 1.INFÖR KURSEN på Anmäl ny deltagare.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
20 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Hantering av anmälda deltagare
Klicka på Mina utbildningar i vänsterkolumnen och sedan på Anmälda/hantera kurs på det
aktuella kurstillfället för att komma till sidan Anmälningslista
Om kursen ställs in måste du kontakta deltagaren via telefon eller annat sätt.
Anmälda/hantera kurs
Klicka här för att kunna hantera en specifik kurs.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
21 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
På denna sida finns uppgifter om anmälda kursdeltagare samt underlag för att hantera kursen.
Listan är sorteringsbar på Namn, Företag, Ort och Anmälningsdatum genom att klicka på
rubrikerna
Anmälningslistan innehåller följande rubriker:
Namn: Namn på deltagaren
Företag: Namn på företaget som deltagaren kommer från
Ort: Var deltagaren hör hemma
E-post: Genom att föra markören över symbolen
deltagaren och/eller anmälaren.
så ser du vems e-post som är angivet,
Om ingen e-postadress finns är det markerat med symbolen
.
Bekräftelse skickad: Kunden får alltid en kursbekräftelse när de anmäler sig via hemsidan. Det
markeras med denna symbol
. Om ni däremot registrerar kunden manuellt via
utbildningsstödet (exempelvis en kund som ringt in via telefon, eller som anmält sig på plats) så
kan ni själva välja om bekräftelse skall skickas eller inte genom en kryssruta längst ner på
anmälningsformuläret. Denna ruta syns endast för anmälningar som sker i utbildningsstödet.
OBS! Om flera deltagare är anmälda från samma företag kommer namnen med i bekräftelsen
under förutsättning att Företagsnamn och Ort är identiskt skrivna.
Kallelse skickad: När ni skickar ut kallelser så skickas det bara till dem som
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
22 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
har angivit en e-postadress. Det syns även i listan över anmälda om kallelse har skickats
eller
inte
. OBS! Om flera deltagare är anmälda från samma företag kommer namnen med i
kallelsen under förutsättning att Företagsnamn och Ort är identiskt skrivna.
Visa: Klicka här om du bara vill se uppgifter på deltagaren. Här kan du inte redigera uppgifter.
Redigera: Klicka på Redigera för att kunna ändra uppgifter på kursdeltagaren
Avboka: Här avbokar man en deltagare som t.ex. anmält förhinder eller inte kom till
utbildningstillfället. Ange sedan orsak till avbokning och hur stor del av kursavgiften som skall
debiteras (0%, 50% eller 100%). Regler för detta kontakta din läns- eller kommunadministratör.
Radera: Det är möjligt att radera deltagare från ett kurstillfälle (kan göras av instruktör och
uppåt). Kommunadministratör och uppåt kan radera ett helt kurstillfälle inklusive deltagare. Vill
instruktör att kursen ska raderas måste kommunadministratör eller länsadministratör
kontaktas. (Radera kurs beskrivs i Handbok Administratör)
En kurs som ställs in skall inte raderas. Inställd kurs hantera under flik 3. Ändrade
förutsättningar. Använd istället funktionen Ändra kursinställningar och markera kursen som
inställd så blir både information till deltagare och statistiken rätt.
Fliken: 1. INFÖR KURS
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
23 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Följande varning syns när kurstillfället är upplagt som Ny kurs och inte Öppen för anmälan.
Varning: Detta kurstillfälle är för tillfället inte öppen för anmälan via hemsidan. Klicka här för
att publicera kursen på hemsidan.
Anmäl ny deltagare
Klicka på Anmäl deltagare. Följ instruktionerna i bokningsfönstret. Kunden får alltid en
kursbekräftelse när de anmäler sig via hemsidan. Om ni däremot registrerar kunden manuellt
via denna funktion (exempelvis en kund som ringt in via telefon, eller som anmält sig på plats)
så kan ni själva välja om bekräftelse ska skickas eller ej genom en kryssruta längst ner på
anmälningsformuläret. Denna ruta syns endast för anmälningar som sker via utbildningsstödet.
Skapa Heta-fil
Har du behörighet att importera denna fil i Brandskyddsföreningens Heta-register klickar du
bara på Skapa Heta-fil.
Spar ner filen på lämplig plats i din dator. Genomför sedan importen i Brandskyddsföreningens
Heta-register.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
24 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Bokningsbekräftelse via brev
Om deltagaren saknar e-postadress så bör du bekräfta anmälan via post. Saknas e-postadress är
det markerat med denna symbol
i anmälningslistan.
Instruktör får meddelande via e-post om någon kursdeltagare anmäler sig utan att ange epostadress. Detta för att förenkla utskick av bekräftelser via brev.
Skicka kallelse via e-post (ca 14 dagar före kurs)
Denna funktion är till för att kunna skicka ut en påminnelse om att kursen blir av som planerat
och hälsar deltagren välkommen till kursen. Vad deltagaren får för information i mailet är
förinställt av läns- och kommunadministratör. Se exempel nedan.
Systemet skickar då e-post till de anmälda deltagarna. När ni skickar ut kallelser så skickas det
bara till dem som inte tidigare fått en, d.v.s. om ni skickat kallelser och någon anmäler sig via
hemsidan efter kallelserna gått ut skickas kallelser endast till de nytillkomna när ni kör "Skicka
kallelser" igen. Det syns i listan över anmälda om kallelse har skickats
eller inte
.
För deltagare som saknar e-post används funktionen Skicka kallelse via brev (ca 14 dagar före
kurs) för att skriva ut brev till dem som saknar e-post.
Exempel på innehåll:
Välkommen till nedanstående kurstillfälle!
Utbildning:
#kursnamn#
Datum:
#datum#
#deltinfo#
Tid:
#tid#
Kurslokal:
#loknamn#
#lokadress#
#lokort#
Hitta hit: #loklank#
Vid frågor eller avbokning, kontakta:
#instrnamn#
Tel: #instrtel#
E-post: #instrepost#
Välkommen!
Avbokningsvillkor:
Eventuell avbokning måste ske senast 14 dagar före kursdatum, i annat fall debiteras full kursavgift samt eventuellt uppkomna kostnader för
kost med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.
Inställd utbildning:
I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning.
Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
25 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
inställande av utbildning. I övrigt tillämpas köplagen.
Skriv ut deltagarlista (fullständig) eller Skriv ut deltagarlista (kompakt vers)
Klicka på Skriv ut anmälningslista och följ skrivrutinerna som visas på skärmen.
Deltagarlistan har utrymme för korrigering av uppgifter och ska cirkuleras under utbildningen.
Efter genomförd utbildning klickar du på Redigera på den eller de deltagare som skall ändras
och gör nödvändiga justeringar.
Skapa kursintyg (PDF)
Klicka på Skapa intygsfil och programmet skapar intyg som öppnas i pdf-format. Skriv ut intyget
och ta med till utbildningstillfället. Instruktören skriver under intygen. Utskrift sker via Explorers
utskriftsfunktioner.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
26 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Kursutv. (PDF)
Skriv ut kursutvärderingsformuläret innan utbildningstillfället och ta med dessa för att cirkulera
bland deltagarna. Efter kursen registreras resultatet under Flik 2 EFTER KURSEN
Publik deltagarlista
Denna länk kan skickas till kund (vid uppdragsutbildningar) för regelbundet uppdaterad
anmälningslista.
För att skicka via e-post, högerklicka på "Publik deltagarlista" och välj kopiera genväg. Klistra
sedan in i ett nytt brev.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
27 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Fliken: 2. EFTER KURS
När utbildningen är genomförd, korrigera först anmälningslistan genom att redigera respektive
deltagare och lägga in de nya uppgifter från kurstillfället som finns på den inlämnade
anmälningslistan och de hemadresser. Gå därefter vidare med punkter enligt nedan.
Registrera enkätsvar
Efter genomförd utbildning ska de insamlade utvärderingsformulären registreras under
Registrera enkätsvar.
Enkätsvarens siffror skrivs in i det övre fältet. En rad för varje enkät. Tryck på enter för att byta
rad för att lägga in nästa enkätsvar.
Stäng kurs
När kursen är genomförd och redigerad avseende deltagare och andra uppgifter ska kursen
stängas. Bekräfta att du är klar med samtliga moment innan du stänger kursen.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
28 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Ett mail kommer att skickas automatiskt till den person som är inlagd i systemet för att hämta
faktureringsunderlag för genomförd kurs. Personens namn ser du angiven under rubriken
Faktureringsunderlag kommer att skickas till.
Exempel på mail om att det finns ett faktureringsunderlag att hämta
Faktureringsunderlag
Denna funktion hanteras normalt av läns- eller kommunadministratör. Fakturerar ni utan hjälp
av läns- eller kommunadministratör kan underlaget hämtas genom att trycka på denna funktion
och det visas en sammanställning av fakturaunderlag. Skriv ut den och hantera faktureringen i
ert faktureringssystem.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
29 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Underlaget i sig är ingen faktura utan enbart en lista på kursdeltagare, företag och adresser
samt information om vilken kursavgift de skall betala.
Viktigt
Om kurstillfället inte stängs kan det ej faktureras och instruktören blir utan lön!
Skapa Heta-fil
Har du behörighet att importera denna fil i Brandskyddsföreningens Heta-register klickar du
bara på Skapa Heta-fil.
Spar ner filen på lämplig plats i din dator. Genomför sedan importen i Brandskyddsföreningens
Heta-register.
Import av Heta-fil i Heta-systemet.
För att underlätta registrering i Heta-systemet finns möjlighet till att importera fil från
Utbildningsstödet. Denna funktion är endast öppen för brandskyddsföreningar med egen
arrangörskod.
Gå in i utbildningsstödet öppna aktuell Heta-utbildning. Under flik ”1 Inör kursen” finns
funktionen ”Skapa Heta-fil”
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
30 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Tryck på den röda texten och följande fönster öppnas.
Denna bild kan variera beroende på web-läsare och version
Tryck på ”Spara” och spar filen på t.ex. Skrivbordet på din dator.
Filen innehåller de uppgifter som ska registreras i Heta-systemet. Får du ett felmeddelande när
du ska spara filen så är det något som är fel i de uppgifter som finns registrerade på någon
deltagare i Utbildningsstödet. Då måste du undersöka uppgifterna för deltagarna i
utbildningsstödet om det finns något fel.
Logga in på Heta-systemet som finns Brandskyddsföreningens hemsida.
Fliken: 3. ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR
Dessa funktioner används främst när förutsättningarna för en kurs ändras, exempelvis då du vill
ställa in en kurs, boka om deltagare, byta instruktör eller ändra datum, tid m m.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
31 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Ändra kursinställningar
Här görs ändringar på kursen avseende Antal deltagare, kursstatus (öppen för anmälan,
fullbokad, inställd), nyckelkurs m m.
Ombokning av deltagare
Flytta en eller flera deltagare till ett annat kurstillfälle. Klicka på Ombokning deltagare. Följ
instruktionerna i bokningsfönstret.
Byt instruktör
Om en instruktör inte kan genomföra kursen måste en annan instruktör vara registrerad på
kursen. Genom denna funktion kan man byta instruktör till denna kurs.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
32 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Exportera kursdeltagare
Denna funktion kan användas för att göra utskick till deltagare. Normalt hanteras det av
verksamhetsledaren i samverkan med länsadministratör för att skicka inbjudningar.
Gör de val som gäller för dina behov. När du trycker på knappen Exportera får du upp följande
fönster. Välj det som passar dig. Normalt bör du trycka på Spara. Väl var du vill spara den på din
dator.
Denna bild kan variera beroende på web-läsare och version
När du öppnar filen kan den vara sorterad i kolumner eller all information i en kolumn. Detta
beror på vilken version av Excel som du har.
Får du all information i en kolumn gör som följer.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
33 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Markera kolumn A genom att ställa markören på A i kolumnen högst upp och tryck på musens
knapp. Nu ska kolumnen bli blåmarkerad.
Öppna i menyraden ”Data” och välj ”Text till kolumner...” och följande fönster öppnas.
Marker i ”Avgränsade fält”, Tryck ”Nästa”
Bocka för ”Semikolon” och tryck på ”Slutför” Nu får du innehållet uppdelat i kolumner. Sen kan
du hantera uppgifter.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
34 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Ställ fråga till administratör
Klicka på Ställ fråga till adm i menyn.
Fyll i ärende och meddelande. Ditt meddelande kommer att skickas via e-post till den eller de
administratörer som ligger närmast ovanför dig (kommun-, läns- eller superadministratör).
Du ser vilka det är till höger om Mottagare:
Frågor som du ställer här är av typen som rör handhavandet att utbildningsstödet som
kommun- eller länsadministrartör kan hjälpa dig med.
Buggrapport
Denna funktion är avsedd för att meddela eventuella buggar eller felaktigheter i systemet.
Ditt meddelande kommer att skickas till Brandskyddsföreningen. Beskriv problemet eller
önskemålet så tydligt som möjligt. Du får även ett mail på vad du har skickat i väg som en
bekräftelse att du har skickat en buggrapport.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
35 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Inkorg
Inkorg är en mail-funktion som används för att kunna informera om t ex nytt
utbildningsmaterial eller annan information till användare i utbildningsstödet.
Om du vill skicka ett meddelande Klicka på Skriv nytt meddelande eller Gruppmeddelande.
Vid Skriv nytt meddelande kan du bara skicka till en person. Väljer du Gruppmeddelande kan du
skicka samma meddelande till flera personer.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
36 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Min profil
Klicka på Min profil för att hantera personliga inställningar.
E-postadress
Här kan din e-postadress ändras
Mobiltelefon
Mobiltelefonnumret måste av säkerhetsskäl ändras av din kommunadministratör.
Fönsterplacering vid utskrift
Här ställs in på vilken sida adressuppgifter ska visas i brevhuvud för att passa fönsterkuvert.
Kompetensområden
Lägg till kompetensområden görs själv av den inloggade. Välj vilket kompetensområde du vill
lägga till. Vissa områden kräver att giltighetstid på certifikat anges, samt att inscannat certifikat
eller utbildningsbevis bifogas. Kontrollera därför att du har samtliga uppgifter tillgängliga innan
du går vidare.
När listan stämmer med dina kompetensområden, klicka för att markera din profil som aktuell.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
37 (38)
FÖRENINGSKANSLIET
Byt lösenord
Vi rekommenderar att du byter ditt lösenord regelbundet. Ange ditt befintliga lösenord samt
ditt nya lösenord två gånger och klicka sedan på Byt lösenord.
Du byter till ett lösenord som du själv vill ha, dock minst 4 tecken.
Support och systemkrav
För användarsupport skall du i första hand vända dig till din kommunadministratör. För
generella frågor kring datoranvändande bör du istället kontakta din lokala IT-support, då vi har
begränsad möjlighet att svara på sådana frågor eftersom varje lokal miljö är unik.
Kommunadministratör vänder sig till länsadministratör, som i sin tur kontaktar
superadministratören.
2015-05-08
Användarhandbok Instruktör
38 (38)