Nyhetsbrev april, 2015

NYHETSBREV
Linköping
NR 1, 2015
Dags för
årets kundundersökning!
På gång i våra bostadsområden
Willhem arbetar löpande med olika typer av underhållsåtgärder,
så att du som hyresgäst ska trivas ännu bättre hos oss:
• På Stiglötsgatan i Skäggetorp har vi installerat bommar för att minska biltrafiken.
• På Skogsgatan har vi grävt ner markbehållare för hushållssoporna. Detta för att
Gör din röst hörd!
minska antalet soptömningar och därmed
Ett av årets viktigaste tillfällen för oss på Willhem
är när vi delar ut den årliga kundundersökningen till
våra hyresgäster. Då får vi chansen att träffa dig som
hyresgäst och samtidigt ta reda på hur du tycker det är
att bo hos oss.
• I Tallboda har vi bytt ut och förstärkt
Dina synpunkter är mycket viktiga eftersom de ligger
till grund för vårt arbete med att utveckla och förbättra
servicen till dig och övriga hyresgäster.
något vi kommer att fortsätta med under 2015. I dessa trapphus
minimera tung trafik.
I fjolårets undersökning var Willhems hyresgäster
sammantaget mest nöjda med frågorna “Hjälp när det
behövs” och “Ta kunden på allvar”. Störst utrymme för
förbättring fanns inom frågan “Rent och snyggt”, som
därför är ett prioriterat område på alla våra orter.
I april, under vecka 17, knackar vi dörr i trapphusen
och hoppas att du är hemma. Vi ses!
OMRÅDESKONTORET
Skäggetorp Centrum
[email protected]
013-327 03 00
Öppettider kontor
Mån–fre kl. 10.00–16.00,
Torsdag även till 18.00
Telefontid
Mån–fre kl. 08.00–16.00,
Torsdag även till 18.00
belysningen i hela området.
• På Sörgårdsgatan gör vi fönsterbyten för att förbättra inomhusklimatet och komforten i lägenheterna.
• Vi har installerat taggsystem i totalt 62 trapphus under fjolåret,
har vi även målat om och bytt ut belysningen.
• Vi har anställt flera miljövärdar för att hålla det rent och snyggt
i våra utemiljöer. De gör bland annat i ordning källare, vindar och
trapphus, informerar om källsortering samt ronderar dagligen
runt markbehållare och återvinningsrum i Skäggetorp.
• På Skogsgatan kommer vi under året påbörja balkong- och
fönsterrenoveringar.
• På Skrivaregatan och Väpnaregatan kommer vi utforma en ny
utemiljö i dialog med våra hyresgäster. Mer info om det kommer.
SERVICEANMÄLAN
Dygnet runt på
www.willhem.se
Telefon
013-327 03 01
Telefontid
Måndag kl. 07.00–19.00
Tis–fre kl. 07.00–18.00
Vid akuta fel på kvällar och helger
Skäggetorp, Lambohov: 013-14 46 96
Övriga stadsdelar: 013-35 74 10
WILLHEM LINKÖPING
Så arbetar vi för ett tryggare boende
Fastighetsägarna i Skäggetorp
Genom vår årliga kundundersökning kan vi se att
många hyresgäster känner sig mindre trygga i sin
bostad. Rädsla för inbrott är den vanligaste orsaken.
Som värd ser vi allvarligt på detta och arbetar därför
aktivt med säkerhets- och
trygghetsfrågor.
Tillsammans med Stångåstaden, Victoria Park och
Lejonfastigheter har vi bildat föreningen Fastighetsägarna i Skäggetorp. Föreningen arbetar med helhetssynen för Skäggetorp utifrån frågorna trygghet,
boende, utbildning, fritid och jobb. Vi tror att vi
tillsammans kan nå mycket längre i de här frågorna.
I höstas anordnade vi en innovationsdag tillsammans
med en åttondeklass, som själva fick hjälpa oss att
ta fram förbättringsförslag. För oss återstår nu att
försöka förverkliga någon av de spännande idéerna.
I flera av våra områden
installerar vi till exempel
moderna fönster, vilket ger ett
gott skydd mot inbrott. Andra
exempel på trygghetsfrämjande åtgärder är trygghetsvandringar samt förbättrad
belysning i anslutning till buskage och mörka stråk. Vi
har även positiva samarbeten med kommun, polis och
andra fastighetsägare i dessa viktiga frågor.
Vi hoppas att dessa åtgärder ska bidra till att skapa ett
tryggare och bättre boende för dig som hyresgäst.
Korta fakta:
Statistik visar att det idag begås 20-30% färre lägenhetsinbrott i Linköpings kommun, jämfört med situationen i
början av 2000-talet. (Källa: BRÅ och SCB)
Willhems personal bär alltid ID-kort
Det har förekommit att obehöriga personer ringt på
hos våra hyresgäster och utgett sig för att arbeta på
Willhem och velat utföra arbete i lägenheten. Eftersom
vår personal alltid bär legitimation vill vi uppmana dig
som hyresgäst att alltid efterfråga detta.
Om det är personer som på uppdrag av oss är ute och
knackar dörr så informerar vi alltid i förväg via mail,
trapphusinformation och hemsida. Vi jobbar förebyggande i de här frågorna och installerar bland annat
taggsystem i flera fastigheter, något som försvårar för
obehöriga att ta sig in i trapphuset.
Sommarjobb?
Nu vill vi ge våra hyresgästers
barn chansen att sommarjobba
hos oss som minibovärdar. Är
du händig och minst 16 år,
hör av dig till oss på
kontoret för mer
information!
Gymerbjudande till våra hyresgäster
Under 2014 etablerade World Class två expressgym i
våra områden - ett i Skäggetorp och ett i Duvkullen.
Nu erbjuds alla Willhems hyresgäster en extra träningsmånad vid tecknande av årskort på World Class.
Intresserad? Välkommen att kontakta oss på kontoret!
Öppna visningar för Willhemlyftet
Willhemlyftet är vårt koncept där vi
renoverar hyresrätter till nyskick.
För att få reda på mer om Willhemlyftet, tider för öppna visningar eller
prenumerera på lediga lägenheter,
besök vår hemsida willhem.se.
Lämna din e-postadress!
För att få nyheter och viktig information via mail ber
vi dig registrera din e-postadress hos oss. Skicka ett
mail med ditt personnummer eller kontraktsnummer
till [email protected] Tack på förhand!
Glad vår önskar vi på Willhem!