Nyhetsbrev april 2015

www.trafikverket.se/vagrapportor
Har du rätt nummer i din mobil?
LiveTrafik-appen fortsätter att utvecklas, än så länge bara för Android och Iphone.
Beroende på kommande utveckling, t ex av antalet användare, kan även andra tekniska
plattformar bli aktuella i framtiden.
Här är några nyheter som från mitten av mars är
tillgängliga för användare med Android-telefoner. För
användare av Iphone kommer det ta något längre tid att
införa dessa förändringar, även om smärre förbättringar
av layouten kommer göras:
• Ny layout
• Ny funktion för att visa händelser på karta
• Stöd om det händer en olycka
• ”Heatmap” - en översikt i kartan var de flesta olyckorna sker
Under våren kommer ytterligare arbete ske bakom
appens kulisser, bland annat kommer det bli ännu tydligare (och förhoppningsvis enklare) för dig som vägrapportör att skaffa appen. Det första steget i att ge dig
kvittens på din rapport kommer även att införas. Mer
om allt detta i nästa nummer av nyhetsbrevet.
Vi misstänker dock att statistiken rymmer ett mörkertal,
då både antalet vägrapportörer och rapporter lär vara
större än vad som anges. Det kan till exempel bero på
att en del vägrapportörer har loggat in med ett annat
användarnamn än sitt vägrapportörs-id. Om så är fallet
får det följden att rapporten betraktas som att den
kommer från en vanlig LiveTrafik-användare (inte en
vägrapportör). Rapporten går då inte till Trafikverket,
utan stannar i appen, vilket i sin tur gör att den varken
blir till trafikinformation eller fysisk åtgärd ute på
vägen. Vi har emellertid en lösning på problemet och
hoppas kunna rätta till detta under våren.
Lite statistik
Totalt har vi idag mer än 600 Vägrapportörer som
rapporterar via LiveTrafik. Totalt har hela systemet
sedan start över 22 000 registrerade användare.
Antal LiveTrafik-rapporter under 2014 var 3428 (från
samtliga användare), varav 1322 rapporter från er
Vägrapportörer.
Utvald
Vägrapportör
020-66 66 09 är vägrapportörsnumret du ringer när du rapporterar
fel och brister i trafiken. Men kanske har du ett gammalt nummer
inlagt i din telefon, som slutar med en femma, sexa eller sjua? Ta en
titt och försäkra dig om att du verkligen har rätt nummer.
Trafikverket. April 2015, Produktion:Grafisk form, Bilder: Trafikverket Tryck: INEKO
LiveTrafik
Vi vill ha din e-postadress!
Du vägrapportör som ännu inte har meddelat oss din e-postadress,
vänligen gör det. ”Mailadressen” behövs för att vi framöver ska
kunna skicka nyhetsbrev och liknande utskick digitalt, alltså via
mail, istället för papperspost.
Använd bifogad talong på folderns sista sida eller maila oss direkt:
[email protected]
Tack på förhand!
Värva en kompis
dring
Meddela adressän
Kontaktperson
Vi behöver bli fler vägrapportörer. Därför, om du har en kompis eller kollega som är
intresserad av att bli vägrapportör – värva denne. Fyll bara i svarstalongen och lägg
den på brevlådan. Portot är självklart betalt. Som ett bevis på vår uppskattning får
du som värvar en ny vägrapportör ett litet tack från oss med posten.
För att du ska kunna få ta del av informationen till Vägrapportörer är det viktigt att
du meddelar adressändringar till oss. Fyll i och skicka in talongen nedan.
REGISTRERADE VÄGRAPPORTÖRER (+ 153 sedan årsskiftet)
Antal
vägrapportörer
Nord
q _
jag har värvat en kompis som vill bli vägrapportör.
Nord
Namn: __________________________________________
ANTAL
VÄGRAPPORTÖRER
Väst
Stockholm/Öst
Adress:__________________________________________
Postnr:___________ Ort: ___________________________
1200
1100
Syd
Mobil: __________________________________________
1000
800
q Jag vill meddela mina nya kontaktuppgifter.
Trafikverket Nationell
Stefan Knutsson
Trafikverket
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA
070-247 28 25
[email protected]
Geografisk indelning
Vägrapportör
Här finns ni, alla 2306 vägrapportörer
900
April 2015
9 95
(+45)
E-post: __________________________________________
q Jag är yrkesförare
700
q Jag är privatförare
Jag kör följande fordon ____________________________
600
500
463
(+38)
400
300
5 66
(+40)
Den värvades namnteckning:
________________________________________________
282
(+30)
200
100
________________________________________________
Trafikverket
Nationell
att. Stefan Knutsson
Väst
SVARSPOST
20573663
638 01 Eskilstuna
Stockholm/Öst
Värvarens vägrapportörs ID: _______________________
Syd
Väst
Sthlm/Öst
Nord
Syd
Våren och vi är på gång
Jag hoppas du haft det bra sedan vi hördes av senast.
När det här skrivs är vintern (äntligen) ett minne blott,
och våren är i full gång med all sin växtkraft och framåtanda. Det mesta känns liksom fräscht och positivt
och ”på gång” som Tomas Ledin sjöng en gång i tiden.
Samma sak gäller i trafiken, även om tjällossningen så
här års tillfälligt begränsar en del mindre vägars
standard och framkomlighet. Undantaget som bekräftar
regeln, liksom. För övrigt känns det mesta bra.
Vårsolen både lyser och värmer. Gator och vägar sopas
rena från vinterns grus. Människor lockas ut för att
flanera, jogga, cykla eller åka moped och MC – eller
varför inte inlines. Trevligt. Men om du är en av alla
dessa trafikanter, så kom ihåg reflexen (och i förekommande fall också lyset skymningstid). Om du
istället mestadels rattar en bil, lastbil eller buss bör du
hålla lite extra utkik, förbi döda vinklar och skymmande
A- och B-stolpar.
Det här numret av nyhetsbrevet var tänkt att ha återfått
sitt normala omfång, det vill säga fyra sidor, men efter
den fina responsen på förra numret behåller vi det sexsidiga formatet ett tag till. Det finns så mycket att
berätta. Till exempel om vägfärjor, ett ibland kanske
lite bortglömt trafikslag som fortfarande transporterar
stora mängder passagerare och fordon. Varje statlig
färjeled är också en väg, varför du som vägrapportör
självklart kan rapportera fel och brister även härifrån.
Ta en tur, vettja.
När vi ändå är inne på rapporteringen vill jag be dig
vägrapportör om hjälp med att kontrollera så att du har
rätt telefonnummer inlagt i din mobiltelefon? Rätt
nummer är 020-66 66 09 (just slutsiffra 9 är viktigt).
Avslutningsvis vill jag dela med mig av rapportstatistiken för 2014, som glädjande nog redovisar en
tioprocentig ökning jämfört med 2013. Lägg därtill era
rapporter i LiveTrafik-appen, så inkom det totalt sett
hela 14 000 rapporter under förra året. Bravo, och tack
så mycket för det! Men mycket vill ha mer, så vi siktar
väl på 15 000 rapporter för 2015?! Låter i alla fall jämnt
och bra i mina öron.
Ha en fortsatt härlig vår, och var snälla mot varandra
i trafiken.
Tillförordnad
generaldirektör
Ni rapporterade mer 2014
Trafikverkets generaldirektör
Gunnar Malm gick i pension den
sista februari i år.
Regeringen har ännu inte utsett
hans ordinarie efterträdare, så
fram till att det sker kommer
Torbjörn Suneson, som under
många år haft ledande befattningar i såväl Vägverket som
Trafikverket, att tjänstgöra som
tillförordnad generaldirektör.
Torbjörn Suneson,
TF Generaldirektör
för Trafikverket
Stefan Knutsson
Nationellt ansvarig
(vägrapportör 4083)
Under 2014 ringde vägrapportörerna totalt in 12 649
rapporter till TC:erna – en ökning med 10 % jämfört
med de två tidigare årens nivå. Till detta ska läggas ett
antal rapporter som vägrapportörerna även gör i appen
LiveTrafik. Vi vet med säkerhet att åtminstone 585 vägrapportörer har skickat in 1322 rapporter i LiveTrafik
under 2014, men misstänker att fler vägrapportörer
rapporterar i LiveTrafik utan att vara klassade just som
vägrapportörer. Det ska vi försöka rätta till framöver,
läs mer på sidan 5.
Hur som helst betyder detta att det totalt sett under 2014
inkom cirka 14 000 rapporter från våra vägrapportörer
(= 1165 st/månad eller 40 st/dag). Det är riktigt bra, håll
med om det!
Trafikverkets färjerederi
– en viktig del av landets infrastruktur
Trafikverkets Färjerederi genomför intill). Ombord får bilar stänga av
årligen 21 miljonerpersontranmotorn och åka kollektivt. Med
sporter, och av dessa är cirka 40
färjetrafik undviks så kallade
procent dagliga pend”- Vi genomför årligen 21 mil- barriäreffekter som
lare. Färjorna utgör
påverkar djur, natur
joner persontransporter och
därmed en viktig del av ungefär 40 procent utgörs av och sjöfart negativt.
landets kollektivtrafik. dagliga pendlare.”
Sist, men inte minst,
Genvägen över vattnet
så åker du kostnadsIngrid Jarnryd
ger människor möjligKommunikationschef fritt på de statliga
Trafikverket Färjerederiet färjelederna, såväl
heten att färdas fritt i
kustnära trakter, såväl i
passagerare som
storstadsområden som i glesbygd.
fordon. På vår webbplats finns
Färjetrafiken möjliggör livsviktig
mer information om Trafikverkets
färjerederi.
samhällsservice och nödvändiga
godstransporter.
Färjan är också ett miljöval och
Mer information
drivs oftast med miljödiesel, men
www.trafikverket.se/farja
numera även med el (se artikel
Fakta om
Trafikverkets färjerederi
•En del av Trafikverket
•Sveriges största rederi
•Ett av landets största
kollektivtrafikföretag
•69 fartyg varav 21 är lindrivna
•40 färjeleder, där varje led dessutom
är en statlig väg med eget vägnummer
•713 personer arbetar med vägfärjorna
•21 miljoner personresor per år
•12 miljoner fordonstransporter per år
•Prenumerera på information om trafik-
störningar på färja. Anmäl ditt mobil nummer på färjeledens webbplats.
(källa: Trafikverket)
Färjan som går på vatten och el?
Trafikverkets färjerederi arbetar med att utveckla en hållbar färjedrift. Ett egenutvecklat system med eldrift
via kabel, som infördes på linfärjan i Hamburgsund för drygt två år sen, har minskat halten av miljöpåverkande utsläpp med 90 procent.
Sedan 2012 (under två år) har
71 800 liter diesel sparats in, vilket
ger cirka 214 ton i koldioxidutsläpp.
Detta har ersatts med 208 kilowatttimmar el, vilket med Svensk
elmix ger cirka 20 ton koldioxid.
Totalt ger det en minskning med
90 procent. Jämför man energin
som användes med diesel, så
uppgår den till motsvarande 380
kilowattimmar. Med andra ord
besparingar på koldioxidutsläpp
motsvarande 107 ton per år!
Hamburgsundsleden går mellan
Hamburgsund och Hamburgö
i Tanums kommun. Färjerederiet vill driva på miljöfokus inom
sjöfartsbranschen genom att
introducera åtgärder som bidrar
till förbättrad miljö liksom till ett
långsiktigt hållbart och fossiloberoende samhälle.
Färjerederiet går nu vidare med att
konvertera fler lindrivna färjeleder.
I december 2014 installerades
tekniken på Malöleden och nu står
bland annat Kornhallsleden, strax
norr om Göteborg, på tur.
(Källa: Trafikverket)
Dokumentärserien som går under
arbetsnamnet ”Vägens änglar” spelas
nu in på Trafik Stockholm (trafikcentralen Stockholm/Öst).
I den får vi få följa Vägassistans och
bärgare i Stockholmstrafiken och
samarbetet med Trafik Stockholm,
radio, Polis och SOS International.
En buss har fått stopp precis vid
en påfart till Essingeleden. Vägassistans är placerad en bit bakom
bussen och en bärgningsbil närmar
sig platsen. Jesper Karlsson, vägtrafikledare på Trafik Stockholm,
pekar på en av sina skärmar, lyfter
blicken mot storbildsskärmen,
pratar i telefonen, säger ”klart slut”
och vänder sig sedan mot kameran
och berättar vad som händer.
Vikten av vår verksamhet
Under ett antal veckor kommer
Trafik Stockholm ha ett filmteam
på plats i det operativa rummet.
Flera vägtrafikledare kommer att
alternera framför kameran. Jesper
Karlsson är en av dem.
Syftet med serien är att skildra
arbetet inom assistans- och bärgningsverksamheten. Tittarna får
Foto: Kasper Dudzik
Kraven på säkerhet inom sjöfarten
är höga och linfärjan i Hamburgsund är därför försedd med ett
stödsystem som drivs med miljödiesel, i händelse av problem med
eldriften. Efter två års prövotid
kan rederiet konstatera att eldriften
via kabel är stabil och pålitlig. Det
nya systemet innebär ett stort lyft
för miljön.
– Det är ett mycket glädjande
resultat som visar att man kan åstadkomma mycket med teknisk utveckling i kombination med mod att
våga pröva nya vägar, säger Lars
Nilsson, miljöchef på Trafikverket.
Bränsleförbrukningsfakta Bränsleförbrukningen på Hamburgsundsleden har sjunkit drastiskt. Från en
medelförbrukning per år av 38 900
liter miljödiesel ner till cirka 4000
liter 2013 och cirka 2000 liter 2014.
TV-dokumentär spelas in på Trafik Stockholm
Utvald Vägrapportör tio år – en titt i backspegeln
I år är det tio år sedan konceptet med Vägrapportörer startade på försök i dåvarande Vägverkets regi, närmare
bestämt i december 2005. Vi har alltså anledning att fira detta lite längre fram.
I en rapport (Lindqvist, Movea, 2006) beskrevs det då
lyckade försöket i Skåne på följande vis: ”Verksamheten
drog igång som ett försök i december 2005. Cirka 50
vägrapportörer från åkerinäringen hade då registrerats.
Rekryteringen av fler rapportörer fortsatte med fokus
på bärgare och bussförare. För att hålla igång verksamheten och aktivera vägrapportörerna så producerades
två nyhetsblad med ca tre månaders mellanrum.
Försöksperioden, som är den period som utvärderats,
varade till den 30 juni 2006. Verksamheten har därefter
fortsatt i oförändrad form. Cirka 100 vägrapportörer var
registrerade vid försöksperiodens slut varav cirka 50 %
åkare, 20 % bärgare och 30 % bussförare. Förarna var
överlag (95 %) nöjda med upplägget och informationen.
De flesta hade emellertid ringt TIC (numera benämnd
TC. Red. anm.) endast ett fåtal gånger eller inte alls
huvudsakligen beroende på att man inte haft något att
rapportera om. Några menade att man inte ville störa
TIC med småsaker och ibland har man redan hört om
händelser på radion.
Totalt lämnades 204 rapporter från vägrapportörer
under försöksperioden, ganska jämnt fördelat mellan
månaderna. De flitigaste rapportörerna har kontaktat
TIC cirka 25 gånger.
De inkommande samtalen har främst gällt olyckor och
andra hinder. Många samtal har handlat om väglag eller
skada på väganordning. Dessutom har en del bärgare
meddelat när åtgärd vidtagits och hinder röjts undan på
olycksplats.”
följa personer som varje dag arbetar
för att få trafiken att flyta så säkert
och effektivt som möjligt. Trafik
Stockholm är självklart en mycket
viktig del i hela kedjan.
– Det här är en möjlighet att visa
vår verksamhet och hur viktig den
är. Helt enkelt ett sätt för allmänheten att ta del och lära sig av vår
vardag för framkomliga och säkra
vägar, säger Jesper Karlsson.
Stockholms trafikpuls i ett rum
Stockholmstrafiken är tuff. En
bilresa kan ta upp mot 60 procent
längre tid i rusning än i normaltrafik
på grund av köer. Dessutom sker en
mängd olyckor och incidenter
varje dygn.
– Det är häftigt att vara här och
få se hela Stockholms trafikpuls
samlat i ett rum. Det verkar vara
ett spännande och framförallt ett
viktigt yrke att vara vägtrafikledare
– att övervaka allt som händer och
sätta in de insatser som behövs för
att exempelvis få bort hinder på ett
säkert sätt, säger Daniel Gökinan,
slagsproducent på Nyhetsbolaget.
Det är Nyhetsbolaget och Kanal 5
som kommit överens om att satsa
på TV-programmet. Inspelningen
kommer ske i början av detta år,
men det finns inget planerat datum
när programmet kommer att börja
sändas. Men eventuellt i slutet av
året eller början av 2016.
– Att stå framför kameran är inte
helt främmande för oss. Vi har exempelvis haft SVT här som spelade
in Hjärnkontoret, vilket blev ett
mycket bra och lärorikt program.
Men vi har självklart ett avtal som
innefattar en mängd etiska förhållningssätt. Filminspelningen måste
till exempel ske med största möjliga
hänsyn till oss och på ett sådant
sätt att inte säkerheten störs eller
äventyras, berättar Sezgin Sahin,
tillförordnad enhetschef på Trafik
Stockholm.