Lokaltidningen v 23

Varning för falsk vattenkontroll
Vi har fått kännedom om att någon som utger sig för att jobba på
kommunen ringt hem till medborgare och sagt att de ska komma
och kontrollera vattnet i deras hem.
Om du blivit uppringd av någon som vill kontrollera ditt
vatten, ring till 0435-550 18 för att dubbelkolla om det verkligen
är någon från kommunen som ringt dig. Kommunens personal
bär alltid arbetskläder med kommunens logotyp.
Störningar i trafiken
Från den 8 juni och minst en vecka framåt så är Hässleholmsvägen
avstängd på grund av vägarbete. Vägen är helt avstängd och det
innebär att busslinje 511 måste gå via Skåneporten in till Örkelljunga busstation. För mer information, se www.orkelljunga.se.
Ny modell för läkemedelsdelegering i kommunen
Delegeringshuset är en modell för grundutbildning för all
personal inom socialförvaltningen som är i behov av medicinsk delegering för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Ett utbildningsteam som består av sjuksköterskor har etablerats
och anordnar obligatoriska teoretiska utbildningar för omvårdnadspersonalen inför delegering i läkemedelshantering. Utbildningen är till för att all personal ska ha samma grundkunskap om
delegering oavsett hur länge man har jobbat inom vården, vilket
blir en kvalitetssäkring för vårdtagarna.
- Det är en trygghet för medborgarna att veta att alla med läkemedelsdelegering har gått igenom en standardutbildning och
har samma kunskaper. Det blir också tydligare vad en delegerad
medicinsk arbetsuppgift är och innebär även att det stärker undersköterskans profession, säger Mats Håkansson, verksamhetschef Hälso- och sjukvård
Mats var med och arbetade fram modellen delegeringshuset för
Helsingborgs stad för att hitta en standard för utbildningen. En
gång om året måste personalen förnya sitt delegeringstillstånd
och tidigare gick man igenom personalen en och en för att se
över kunskaperna.
Nya cykelpumpar installerade
i centrum
Efter en motion från Agneta Lindau-Persson, S, har vi nu installerat två cykelpumpar i Örkelljunga centrum, en vid skateparken och
en vid klocktorget. Detta för att det ska vara praktiskt för de som
vill cykla i byn. Fler cyklister ger en trevligare miljö, mindre trängsel på gatorna, renare luft och friska, trygga medborgare i rörelse.
Pumpen fungerar även för barnvagnar, rullstol och rullatorer.
Enligt den nya modellen går alla en heldagsutbildning, kallad
Bas 1, där grundkunskaperna inför delegering gås igenom och
personalen får skriva ett prov i slutet av dagen. Varje år följs utbildningen upp med en halvdag, kallad Bas 2, där de går igenom
nyheter för året och repeterar grundkunskaperna, denna halvdag
avslutas också med ett prov. Semestervikarier och nyanställda ska
alltid gå Bas 1 under sitt första år.
- Namnet delegeringshuset är en metafor där utbildningsteamet
är stommen i huset, Bas 1 och Bas 2 är rummen och taket är
kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (mas) som ser
till att lagar och regler följs, berättar Mats.
Nationaldagsfirande 6 juni
Välkommen till nationaldagsfirandet på scenen i Dalen
i Örkelljunga.
Ur programmet:
Örkelljunga Dragspelsgille spelar väntemusik från kl 15.00
Festtåget anländer ca 16.00
Paradorkestern spelar och Drillflickorna paraderar
Kultur- och Fritidschef Andreas Meimermondt hälsar välkomna
Backakören
Högtidstal av Gösta Imberg
Uppvisning av Örkelljungabygdens Folkdanslag
Örkelljunga Kommuns Kulturpris och Ungdomsledarpris delas ut
Sång av Carl Flyman
Avslutning, kyrkoherde Ola Johansson
OBS! Vid regn flyttas arrangemanget till idrottshallen och marschen ställs in.
Dragspelsgillet spelar dock som planerat fast i idrottshallen.
[email protected]
0435-550 00