Omnitor eCtouch för Android användarmanual

Omnitor eCtouch för Android
version 16
användarmanual
2015-09-07
1
MED ECTOUCH I DIN ANDROID PEKPLATTA KAN DU RINGA TILL ANDRA SIP-TERMINALER MED
TOTALKONVERSATION (SAMTIDIG VIDEO, TEXT OCH LJUD) OCH ÄVEN TILL TEXTTELEFONER.
MED ETT TANGENTBORD BLIR TEXTKONVERSATIONEN SMIDIG.
DU KAN RINGA OCH TA EMOT SAMTAL NÄSTAN ÖVERALLT VIA 3G/4G ELLER WIFI.
MED ECTOUCH OCH BILDTELEFONI.NET HAR DU MÖJLIGHET TILL DISTANSTOLKNING SAMT FÖRMEDLING
MELLAN TECKENSPRÅK OCH TAL.
FÖRMEDLINGSTJÄNSTEN TEXTTELEFONI.SE HAR ÖPPET DYGNET OCH FÖRMEDLAR MELLAN TEXT OCH TAL.
KUNDTJÄNST OCH SUPPORT
Kontakta i första hand din förskrivare eller bild-texttelefonverksamhet där du fått din
eCtouch.
Adresser och telefonnummer
För andra frågor eller tekniska hjälpmedel till arbetsplatsen kontakta Omnitor genom någon av nedanstående
alternativ:
Brev:
Omnitor AB
Box 92054
120 06 Stockholm
Taltelefon:
08 – 589 000 50
Fax:
Texttelefon:
08 – 589 000 51
08 – 556 002 05
SMS-mobil:
SIP-bildtelefon:
0735 – 066 158 (endast SMS)
[email protected]
E-post:
[email protected]
Hemsida:
http://www.omnitor.se
2
INNEHÅLL
Kundtjänst och support............................................................................................................................ 2
Om användarhandboken ......................................................................................................................... 6
1.
Innan installation ............................................................................................................................. 7
1.1.
Systemkrav ............................................................................................................................... 7
1.2.
IP-nätverk ................................................................................................................................. 7
1.3.
Router och nätmiljö ................................................................................................................. 7
1.4.
Förslag på routrar och nätverksutrustning .............................................................................. 7
2.
Installationsanvisningar ................................................................................................................... 7
3.
Att starta och avsluta eCtouch ......................................................................................................... 9
4.
3.1.
Starta eCtouch ......................................................................................................................... 9
3.2.
eCtouch i grundläge ................................................................................................................. 9
3.3.
Exempel på eCtouch i samtal ................................................................................................... 9
3.4.
Avsluta eCtouch ..................................................................................................................... 10
eCtouch-uppdatering ..................................................................................................................... 10
4.1. Låst eCtouch ................................................................................................................................ 10
4.2. Uppdatera eCtouch ..................................................................................................................... 10
5.
6.
7.
Inte inloggad .................................................................................................................................. 10
5.1.
Ingen nätverksanslutning ....................................................................................................... 11
5.2.
Kunde inte nå SIP-servern, kontrollera din internetanslutning. ............................................ 11
5.3.
Kunde inte registrera, SIP-servern är inte tillgänglig. ............................................................ 11
5.4.
Misslyckades att registrera på <sip-adress> .......................................................................... 11
5.5.
Startad, kontaktar SIP-servern... ............................................................................................ 11
5.6.
Felaktig produktnyckel ........................................................................................................... 11
Ringa............................................................................................................................................... 13
6.1.
Skriva in adress manuellt ....................................................................................................... 13
6.2.
Välja från kontakt ................................................................................................................... 13
6.3.
Uppringning pågår ................................................................................................................. 13
6.4.
Inget svar................................................................................................................................ 13
6.5.
Upptaget ................................................................................................................................ 14
6.6.
Adressen kan inte nås ............................................................................................................ 14
6.7.
Fel adress ............................................................................................................................... 14
Att svara ......................................................................................................................................... 14
7.1.
8.
Inkommande samtal .............................................................................................................. 14
Samtalslogg .................................................................................................................................... 15
8.1.
Symbolerna i samtalsloggen .................................................................................................. 15
8.2.
Aktivera spara textkonversation ............................................................................................ 15
3
9.
8.3.
Läsa textkonversation ............................................................................................................ 15
8.4.
Radera poster i samtalsloggen ............................................................................................... 16
Hantera kontakter .......................................................................................................................... 17
9.1.
Lägga till kontakter................................................................................................................. 17
9.2.
Lägga till bild på kontakt ........................................................................................................ 17
9.3.
Snabbkontakter ...................................................................................................................... 17
9.4.
Importera och exportera kontakter ....................................................................................... 18
10. Visa och gömma självbild i samtal ................................................................................................. 19
11. Text i samtal ................................................................................................................................... 19
11.1. Ändra textstorlek ................................................................................................................... 19
11.2. Textkonversation ovanpå video eller i egen textruta ............................................................ 19
11.3. Ändra färg på text .................................................................................................................. 19
12. Nödsamtal 112 ............................................................................................................................... 20
12.1. Ringa 112 via bildtelefoni.net ................................................................................................ 20
12.2. Ringa 112 via textförmedlingstjänsten .................................................................................. 20
13. Samtal via förmedlingstjänster ...................................................................................................... 20
13.1. Ringa via bildtelefoni.net ....................................................................................................... 20
13.2. Ringa via textförmedlingstjänsten ........................................................................................ 20
14. Texttelefonsamtal med Textis Pro ................................................................................................. 20
15. Telefonsvarare – Totalsvar ............................................................................................................. 20
16. Inställningsknappen under samtal ................................................................................................. 21
17. Inställningsknappen i grundläget ................................................................................................... 21
17.1. Sätta på kamera, högtalare och mikrofon ............................................................................. 21
18. Verktyg ........................................................................................................................................... 21
18.1. Inställningar i verktyg ............................................................................................................. 22
18.2. Synanpassning ........................................................................................................................ 22
18.3. Textinställningar..................................................................................................................... 23
18.4. Media ..................................................................................................................................... 23
18.5. Avancerat ............................................................................................................................... 23
18.6. Avancerat  SIP-inställningar ............................................................................................... 24
18.7. Avancerat  Nätverkshastighet / videokvalitet .................................................................... 24
19. Sekretess ........................................................................................................................................ 24
20. Byta kamerakälla ............................................................................................................................ 25
21. Kompatibilitet ................................................................................................................................ 25
21.1. Texttelefoni ............................................................................................................................ 25
21.2. Växla mellan texttelefoni och tal ........................................................................................... 25
21.3. IP-texttelefoni ........................................................................................................................ 25
4
21.4. IP-texttelefoni och tal samtidigt ............................................................................................ 26
21.5. Totalkonversationsterminaler och Bildtelefoner ................................................................... 26
21.6. Förmedlingstjänster ............................................................................................................... 26
22. Teknisk specifikation ...................................................................................................................... 26
22.1. CE-märkning och säkerhetsinformation ................................................................................ 26
22.2. Kommunikationsprotokoll och portar ................................................................................... 26
22.3. Signaleringsprotokoll ............................................................................................................. 26
22.4. Medieprotokoll ...................................................................................................................... 27
22.5. Kryptering............................................................................................................................... 27
22.6. Kommunikation med förmedlingstjänster ............................................................................. 28
23. Underhåll och rengöring ................................................................................................................ 28
23.1. Underhåll................................................................................................................................ 28
23.2. Rengöring ............................................................................................................................... 28
24. Tillbehör ......................................................................................................................................... 29
24.1. USB Alert ................................................................................................................................ 29
24.2. Samsung Blåtandstangentbord .............................................................................................. 29
5
OM ANVÄNDARHANDBOKEN
Detta är en användarhandbok för kommunikationsprogrammet eCtouch från Omnitor AB, utgiven 2015-08-17.
Användarhandboken gäller för följande produktgrupper:
•
•
eCtouch Totalkonversation
eCtouch IP-texttelefon
Följande artiklar omfattas:
•
•
•
•
•
Lämplig Android surfplatta med inbyggd kamera
Lämpliga routrar
Appen Omnitor eCtouch
Trådlös tangentbord (för Samsung Note 2014)
USB-alert (ersätts med tjänsten NOTiFY)
Tilläggstjänster:
•
•
•
Omnitor Textis Pro – texttelefoni
Omnitor NOTiFY – fristående varseblivning
Omnitor Totalsvar – nätbaserad telefonsvarare med video, ljud och text
Se separata manualer eller kontakta Omnitor för mer information
6
1. INNAN INSTALLATION
1.1. SYSTEMKRAV
Omnitor eCtouch är avsedd för mobila terminaler med Android 4.3 och uppåt. eCtouch är framförallt utvecklad för
Samsungs surfplattor som är 10” eller större. Funktionalitet på andra motsvarande terminaler garanteras inte.
Surfplattan ska ha minst 2,3 GHz quad-core processor, minst 3 GB RAM.
1.2. IP-NÄTVERK
IP-nätverk WiFi 802.11b, 802.11g eller 3G/4G. Minst 500 kbit/s både upp- och nedströms för god videokvalitet.
Rekommenderas att 3G-uppkoppling stödjer HSPA. 3G-uppkopplingen får inte heller ha begränsning för IP-telefoni
hos bredbands-leverantören. Notera att 3G-mottagningen kan variera beroende på läge. Sämre mottagning syns
som pixlig video till motparten i samtalet, d.v.s denne har svårt att se dig. Text under samtalet uppträder då ibland
som (´) vilket betyder förlorat tecken.
1.3. ROUTER OCH NÄTMILJÖ
Befintlig router eller nätmiljö NAT-traverseras genom Omnitors tjänst ectalk.se. Se till att routerns
brandväggsinställningar är inställd så att den tillåter all trafik från insidan, t.ex. IX78 behöver denna inställning. Om
eCtouch används på en arbetsplats, ta kontakt med Omnitor för vidare information om konfigurering av
brandväggen.
1.4.FÖRSLAG PÅ ROUTRAR OCH NÄTVERKSUTRUSTNING
Följande routrar rekommenderas för god funktionalitet:
•
•
D-Link DIR-655
D-Link DIR-860
2. INSTALLATIONSANVISNINGAR
För att installera eCtouch på din surfplatta behöver du en produktnyckel från Omnitor. Är din surfplatta låst behöver
den fjärradministreras eller låsas upp av teknisk personal.
1. Starta Google Play
2. Sök på eCtouch och installera appen
7
3. Välj Godkänn för att slutföra installationen
4. En giltig produktnyckel behövs för att kunna använda Omnitor eCtouch.
Nyckeln är unik för enheten och kan inte återanvändas till andra enheter.
Om du får upp ”felaktig produktnyckel”, gå då till kapitel 5.6 för instruktioner hur du skriver in produktnyckeln på
nytt.
5. Ring till någon SIP-adress, t ex [email protected] och kontrollera att video, ljud och text fungerar bra i båda
riktningarna.
Klart!
8
3. ATT STARTA OCH AVSLUTA ECTOUCH
3.1. STARTA ECTOUCH
Klicka på eCtouch-ikonen för att starta applikationen. Denna layout visar ett exempel på låst eCtouch-terminal.
3.2. ECTOUCH I GRUNDLÄGE
När eCtouch startas visas följande bild:
3.3. EXEMPEL PÅ ECTOUCH I SAMTAL
Bilden visar eCtouch i ett totalkonversationssamtal. Se kapitlet ”Textinställningar” för hur du kan välja textfärg samt
bakgrundsfärg. Närmare beskrivning på vad de olika symbolerna i ”Inställningsknappen”
9
3.4.AVSLUTA ECTOUCH
Klicka på Avsluta-knappen i hörnet för att avsluta applikationen.
4. ECTOUCH-UPPDATERING
När det finns nya uppdateringar får du meddelande om det på skärmen, normalt i menyraden högst upp. Detta kan
bero på vilken konfiguration du har.
4.1. LÅST ECTOUCH
Observera att om din eCtouch levererats som en låst terminal behöver du låsa upp den för att tillåta uppdatering.
4.2. UPPDATERA ECTOUCH
Du får information om det finns uppdateringar att hämta.
4.3. ECTOUCH VERSIONSNUMMER
Versionsnumret hittar du i Inställningar  Avancerade inställningar  Om
Genom att klicka på kugghjulet kommer du åt verktyg. Genom att klicka på verktyg kommer du åt inställningarna:
5. INTE INLOGGAD
Om du inte blir inloggad så står det på undre raden vad det beror på.
Nedan följer en lista med de felmeddelanden som finns och förslag på åtgärd.
10
5.1.INGEN NÄTVERKSANSLUTNING
Kontrollera att du är uppkopplad till internet.
5.2.KUNDE INTE NÅ SIP-SERVERN, KONTROLLERA DIN INTERNETANSLUTNING.
Kontrollera att du har internetåtkomst i din uppkoppling.
5.3.KUNDE INTE REGISTRERA, SIP-SERVERN ÄR INTE TILLGÄNGLIG.
Kontakta din SIP-operatör eller om det blivit några förändringar i ditt nätverk.
5.4.MISSLYCKADES ATT REGISTRERA PÅ <SIP-ADRESS>
Kontrollera dina SIP-uppgifter.
5.5.STARTAD, KONTAKTAR SIP-SERVERN...
Vänta på att eCtouch försöker upprätta en anslutning.
5.6.FELAKTIG PRODUKTNYCKEL
Om du får upp ”Felaktig produktnyckel” har du antingen skrivit fel eller använt en produktnyckel som redan är
installerad på annan enhet.
Skriva in ny produktnyckel
1. Gå in på Inställningar  Verktyg
2. Välj Avancerat  Om
3. Klicka på ”Produktnyckel”
4. Om du har en giltig produktnyckel skriver du in den i rutan.
11
12
6. RINGA
6.1.SKRIVA IN ADRESS MANUELLT
Skriv in adressen i adress-fältet och dra sedan upp ”Ring upp”-knappen eller klicka på Enter. (sip-prefix behövs inte).
6.2.VÄLJA FRÅN KONTAKT
Du kan även välja att ringa från din kontaktlista. Klicka då på ”Kontakter” och sedan på den kontakt du vill ringa. Då
fylls adressfältet i automatiskt.
Klicka på Enter/Klar eller dra upp Ring-knappen.
6.3. UPPRINGNING PÅGÅR
6.4. INGET SVAR
eCtouch ringer i några minuter. Om det inte är någon som svarar under den tiden återgår eCtouch till grundläget.
13
6.5.UPPTAGET
Om det är upptaget fås följande meddelande:
6.6. ADRESSEN KAN INTE NÅS
6.7. FEL ADRESS
Om du har råkat skriva fel SIP-adress eller personen du försöker ringa har stängt av sin bildtelefon fås följande
meddelande:
7. ATT SVARA
7.1. INKOMMANDE SAMTAL
Din surfplatta vibrerar, blixtlampan blinkar och skärmen blinkar vid inkommande samtal.
För att svara. Dra upp
den gröna pilen.
För att avvisa samtalet
dra ned den röda pilen.
Du kan också svara genom att trycka Enter på ditt tangentbord.
14
8. SAMTALSLOGG
I samtalsloggen ser du en logg på samtalen. Vilka som du ringt till och som ringt till dig.
8.1.SYMBOLERNA I SAMTALSLOGGEN
Lista på symbolerna och dess betydelse.
8.2. AKTIVERA SPARA TEXTKONVERSATION
Här kan du även läsa text som sparas från samtalet. Du sätter på/av spara-text-funktionen i Verktyg  Inställningar.
8.3.LÄSA TEXTKONVERSATION
Tryck länge på den rad där textloggen befinner sig för att läsa textkonversationen. Raden kommer bli grå tills
textloggen kommer upp.
15
I textloggen finns även information om när samtalet gjordes, till/från vilken adress och samtalslängden.
8.4.RADERA POSTER I SAMTALSLOGGEN
För att radera poster i samtalsloggen trycker du på papperskorgen enligt bild nedan.
Du kan välja vilka poster som skall rensas, genom att markera i rutorna, eller välja alla alternativt alla som inte
innehåller någon textkonversation.
16
9. HANTERA KONTAKTER
9.1.LÄGGA TILL KONTAKTER
Klicka på kontakt för att lägga till en ny kontakt. Det som finns i adressfältet väljs automatiskt. Om du vill lägga till en
kontakt klickar du på ”Ny kontakt”.
Är adressfältet tomt så skriver du själv in adressen/telefonnumret. Klicka sen på ”Skapa”
Välj var kontakten skall sparas. För att kunna göra en backup behöver du spara adressen på ditt Google-konto.
Skriv in kontaktuppgifterna och klicka sedan på ”Spara” när du är nöjd.
9.2.LÄGGA TILL BILD PÅ KONTAKT
Klicka på profilbilden för att lägga till bild/foto på kontakt.
Profilbilden kan du välja från ett album, eller genom att ta bild med kameran på
surfplattan.
9.3. SNABBKONTAKTER
Nu har du möjlighet att lägga till förinställda snabbkontakter till Omnitor kundtjänst och support, Teststationen för
att kontrollera att din bildtelefon fungerar samt även textförmedlingstjänsten texttelefoni.se och
videoförmedlingstjänsten bildtelefoni.net.
Gå in på Inställningar  Verktyg och välj ”Snabbkontakter”
17
Följande snabbkontakter finns tillgängliga:
9.4.IMPORTERA OCH EXPORTERA KONTAKTER
Backup av kontakter/telefonboken kan göras på två sätt. Genom att spara kontakterna på ditt Google-konto och
logga in på samma Google-konto på nya enheter (eller efter återställning) får du tillbaka dina kontakter.
Om du vill importera och exportera kontakter gör du det genom att välja [Inställningar] bland apparna på Android
och klicka på [Kontakter]. Välj sedan Importer/Exportera.
18
10.
VISA OCH GÖMMA SJÄLVBILD I SAMTAL
Om du vill gömma din egen självbild i samtal trycker du på din
självbild i nedre hörnet. Då försvinner videorutan.
Vill du ha den tillbaka, tryck på motsvarande plats. Den gröna
markeringen visar var du ska trycka.
11.
TEXT I SAMTAL
11.1.
ÄNDRA TEXTSTORLEK
Du kan ändra storleken på (zooma) text genom att ”nypa” med fingrarna på skärmen närsomhelst under
samtalet.
11.2.
TEXTKONVERSATION OVANPÅ VIDEO ELLER I EGEN TEXTRUTA
Du kan växla mellan att ha textkonversationen ovanpå videon eller separat i eget textruta. Klicka då på Inställningar
 textläge-knappen under samtal.
11.3.
ÄNDRA FÄRG PÅ TEXT
Vill du ändra textfärg och/eller bakgrundsfärg klickar du på knappen nedan:
19
12.
NÖDSAMTAL 112
Du kan ringa 112 via bildtelefoni.net eller textförmedlingstjänsten. Tjänsten bildtelefoni.net har begränsade
öppettider och om tjänsten är stängd kan du använda textförmedlingstjänsten istället.
OBS! Numret 112 får endast användas i nödsituationer.
12.1.
RINGA 112 VIA BILDTELEFONI.NET
Ring [email protected]
12.2.
RINGA 112 VIA TEXTFÖRMEDLINGSTJÄNSTEN
Ring [email protected] och när förmedlaren svarar begär du nummer 112.
13.
SAMTAL VIA FÖRMEDLINGSTJÄNSTER
Du kan ringa vanliga telefoner via bildtelefoni.net eller textförmedlingstjänsten. Tjänsten bildtelefoni.net har
begränsade öppettider och om tjänsten är stängd kan du använda textförmedlingstjänsten istället.
13.1.
RINGA VIA BILDTELEFONI.NET
Ring [email protected] och när förmedlaren svarar begär du det nummer du vill ringa.
13.2.
RINGA
14.
TEXTTELEFONSAMTAL MED TEXTIS PRO
VIA TEXTFÖRMEDLINGSTJÄNSTEN
Ring [email protected] och när förmedlaren svarar begär du det nummer du vill ringa.
Med Textis Pro (texttelefoni via IP-nät) kan du ringa till vanliga texttelefoner. I adressfältet skriver du in
telefonnumret till den du ska ringa t.ex. 0855600205.
OBS! Du ska skriva telefonnumret som en rad siffror, dvs utan bindestreck.
Ditt Textis Pro nummer syns under SIP-adressen.
Se manual för tjänsten Omnitor Textis Pro för mer information och funktionalitet.
15.
TELEFONSVARARE – TOTALSVAR
Om du har tjänsten Omnitor Totalsvar och någon har lämnat meddelanden får du upp en ruta om det. Klicka på
rutan så ringer du totalsvararen ([email protected]) och kan lyssna av dina meddelanden.
Se manual för tjänsten Omnitor Totalsvar för mer information och funktionalitet.
20
16.
INSTÄLLNINGSKNAPPEN UNDER SAMTAL
Under pågående samtal är följande knappar aktiva under inställningar
Visa/dölj textkonversationen.
Visa/dölj skärmtangentbord
Knacka på hos motparten, ex vibrator eller blinklampa om motparten har sådan utrustning.
Ändra utseende på text (typsnitt, textfärg och bakgrundsfärg)
Växla mellan text ovanpå video och spalter, se kapitel 11. Text i samtal
17.
INSTÄLLNINGSKNAPPEN I GRUNDLÄGET
17.1.
SÄTTA PÅ KAMERA, HÖGTALARE OCH MIKROFON
Du kan välja att sätta på/av video, högtalare och mikrofon samt göra inställningar genom att klicka på inställningsknappen och sen klicka på det du vill sätta av/på.
Här är mikrofon, högtalare och kamera påslagna
Genom att klicka på önskad ikon
stänger du av kamera, mikrofon
eller högtalare.
18.
VERKTYG
Genom att klicka på verktyg kommer du åt fler inställningar:
21
18.1.
INSTÄLLNINGAR I VERKTYG
Här listas de inställningar som finns. Vissa av valen är tillvalstjänster. Kontakta i så fall Omnitor.
18.2.
SYNANPASSNING
Synanpassning är ett tillval som kan beställas av Omnitor. Följande anpassningar kan göras på användargränssnittet.
Storlek
• Textstorlek på användargränssnittet.
• Storlek på knappar/ikoner
Färgteman
• Standard, svart text på grå bakgrund
22
•
•
Gul text på svart bakgrund
Vit text på svart bakgrund
Synanpassning exempel
Exempel på anpassad layout med större text, stora ikoner samt vit text på svart bakgrund:
18.3.
TEXTINSTÄLLNINGAR
Du kan välja följande textinställningar:
Text  Textläge
Om du vill ha spalter eller realtidstext.
Text  Spara text
Om du vill spara textdialogen efter samtal
Text  Utseende
Välj bakgrundsfärg, typsnitt och textfärg för textkonversation.
Klicka på antingen Utgående text eller Inkommande text för att ändra inställningarna.
Ändra färg på själva texten
Ändra bakgrundsfärgen på textrutan
Ändra inramning/kontur på texten
Ändra teckenstil
18.4.
MEDIA
Här kan du stänga av video och textkodare om du vill (detta rekommenderas inte).
18.5.
AVANCERAT
Här kan du ändra SIP-inställningar och ställa in nätverkshastighet samt slå på felsökning för att underlätta vid
eventuell support.
23
18.6.
AVANCERAT  SIP-INSTÄLLNINGAR
Här kan du ändra dina SIP-inställningar om du vill ha en annan SIP-operatör. Skriv då in alla nödvändiga uppgifter. Att
kunna ändra SIP-inställningar är en tilläggstjänst vilket innebär att funktionen kanske inte är tillgänglig.
Viss funktionalitet kan gå förlorad som t.ex. totalsvarare,
brandväggstraversering, Textis Pro och textkompatibilitet.
Observera att du behöver starta om eCtouch för att de nya inställningarna ska
gälla.
18.7.
AVANCERAT  NÄTVERKSHASTIGHET / VIDEOKVALITET
För att få högupplöst video under samtalet (VGA) behöver du ställa in Nätverkshastighet/ videokvalitet på hög 1024
kbit/s.
Observera att du behöver ha
internetuppkoppling som klarar det.
Vi rekommenderar inställningen ”Standard”. Upplever du dålig videokvalitet kan du prova att sänka från ”Hög” till
”Standard” eller från ”Standard” till ”Låg”.
19.
SEKRETESS
Om du har valt att inte visa video så sänder du bara en bild på en överkryssad kamera. Det innebär också att
motparten inte kan se dig. Du kan sätta av/på kameran under samtal.
24
Dölj textkonversation genom att klicka på inställningar och sen visa/dölj textkonversation.
20.
BYTA KAMERAKÄLLA
Du kan byta kamerakälla genom att trycka på självbilden när eCtouch är i grundläget (inte är aktivt i något samtal).
21.
KOMPATIBILITET
21.1.
TEXTTELEFONI
eCtouch med Textis pro har testats mot följande produkter;
Diatext 4
Kompis
Opus 2
21.2.
VÄXLA MELLAN TEXTTELEFONI OCH TAL
eCtouch med Textis pro har testats mot följande produkter;
Diatext 4
Kompis
Opus 2
21.3.
IP-TEXTTELEFONI
eCtouch har testats mot följande produkter och tjänster;
Texttelefoni.se
25
21.4.
IP-TEXTTELEFONI OCH TAL SAMTIDIGT
eCtouch har testats mot följande produkter och tjänster;
Texttelefoni.se
21.5.
TOTALKONVERSATIONSTERMINALER OCH BILDTELEFONER
eCtouch har testats mot följande produkter och tjänster;
Bildtelefoni.net
eCtouch Android & iOS
eCmobile
eCpad
TM-9000
TM-touch på iPad
TM-mobile på iPhone
myMMX på Windows
myMMX på iPad
21.6.
FÖRMEDLINGSTJÄNSTER
eCtouch har testats mot följande produkter och tjänster;
Texttelefoni.se
Bildtelefoni.net
22.
TEKNISK SPECIFIKATION
22.1.
CE-MÄRKNING OCH SÄKERHETSINFORMATION
Produkterna är CE-märkta enligt de lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö. För närmare
säkerhetsinformation, se medföljande häfte ”Snabbstartguide” från hårdvarutillverkaren.
22.2.
KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL OCH PORTAR
eCtouch använder VoIP-protokollet SIP (RFC 3261) för att sätta upp en session, detta sker genom att eCtouch skickar
till port 5060 UDP eller TCP.
Under samtal allokerar protokollet UDP portar för media dynamiskt. Dessa ligger mellan 35000 och 40000 på
serversidan hos klienten är de slumpmässigt valda.
NAT-traversering fungerar så att anslutningarna alltid startas från klienten. Registreringar hålls vid liv genom
regelbundna paket på öppnad port från servern. Denna metod klarar alla typer av NAT. Tyvärr kan det finnas
restriktiva brandväggar som blockar utgående trafik och som inte hanterar SIP-protokollet.
Om man vill ha en restriktiv brandväggsregel kan man begränsa kommunikationen till Omnitors SIP-server som ligger
på en specifik IP-adress. Kontakta Omnitor för att erhålla denna.
Portar som behövs till servern är 35000-40000 UDP, 5060 UDP/TCP och 80 TCP
22.3.
SIGNALERINGSPROTOKOLL
IETF RFC3261 – SIP: Session Initiation Protocol
(inklusive stöd för av motparten begärd förflyttning (till t ex kö) och parkering av samtal med hjälp av REINVITE)
ITU-T V.21
(via texttelefongateway ex tjänsten Textis Pro)
26
22.4.
MEDIEPROTOKOLL
Audio
ITU-T G.711A
ITU-T G.711U
Video
ITU-T H.264
ITU-T H.263+
ITU-T H.263
VP8
Realtidstext
eCtouch kommunicerar i realtidstext med andra totalkonversationsenheter och IP-texttelefoner, dels enligt en
internationell standard, dels enligt en metod som används av vissa produkter från nWise.
Den metod som används i samtalet väljs automatiskt.
Internationell standard för realtidstext
Omnitor har varit drivande i att utveckla den internationella standarden för realtidstext för användning i SIP-samtal.
Den används av eCtouch.
Förhandling och transport:
IETF RFC4103 - RTP Payload for Text Conversation
Presentation:
ITU-T T.140 inklusive Amendment 1.
Realtidstext mot produkter från nWise
I samtal med produkter SIP-registrerade hos mymmx.se, nwise.se och sip.nu, samt mot förmedlingstjänsten för
bildtelefoni Bildtelefoni.net kan eCtouch SIP-registrerad hos Omnitor med adresser som innehåller ectalk.se även
kommunicera med realtidstext med produkter som använder specifikationen Reliable RTT, som finns publicerad hos
PTS på Sidan http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Funktionshindrade/2013/Metodbeskrivning-forrealtidstext-Reliable-RTT-real-time-text/
Textmeddelanden
I samtal då ingen av ovanstående metoder för realtidstext aktiveras kommunicerar eCtouch meddelandevis i text
med denna metod:
IETF RFC 3428 SIP Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Instant Messaging.
Texten sänds vid tryck på ENTER.
22.5.
KRYPTERING
IP-kommunikation är svårare att avlyssna jämfört med traditionell telefonkommunikation där man kan ansluta
avlyssningsutrustning direkt till telefonanslutningens trådar. IP-kommunikationen går genom operatörernas nät på
sätt som inte är tillgängligt för inkoppling av avlyssningsutrustning och i förbindelser som är svåra att förutsäga för
en avlyssnare. Kommunikationen med Omnitors produkter går normalt utan extra säkerhetsskydd.
Textkommunikationen använder dock standarden IETF RFC 4103, vilken innebär att texten delas upp i mycket korta
stycken där ny och föregående textpaket blandas under sändningen. På så sätt framgår inte något sammanhang i
texten direkt ur IP-kommunikationen vid eventuell avlyssning. Används WiFi finns kryptering av den trådlösa
kommunikationen i underliggande protokoll.
27
22.6.
KOMMUNIKATION MED FÖRMEDLINGSTJÄNSTER
eCtouch SIP-registrerad hos Omnitor kommunicerar med SIP enligt IETF RFC3261 med stöd för reINVITE. Vilket gör
att det fungerar med kösituationer och förflyttningar.
23.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
23.1.
UNDERHÅLL
Se till att du har den senaste versionen av eCtouch. Det finns en tydlig indikation om det finns nya uppdateringar att
hämta på eCtouch startsida. På Omnitors hemsida hittar du information om aktuell version.
23.2.
RENGÖRING
När du ska rengöra skärmen, kameran och tangentbordet ska du alltid börja med att stänga av surfplattan.
Skärm och kamera
Använd en mikrofiberduk för rengöring av skärm och kamera. Är det mycket smuts kan du ta en skvätt vatten på
mikrofiberduken.
Tangentbord
Vänd upp och ner på tangentbordet och skaka, eller använd dammsugaren. Tangenterna kan rengöras med en
mikrofiberduk med en skvätt denaturerad alkohol (finns på apoteket). Vid mer smuts kan du använda bomullstops,
tandpetare och tandborste.
28
24.
TILLBEHÖR
eCtouch kan användas tillsammans med diverse tillbehör, nedan beskrivs hur man ansluter några av dessa för att de
ska fungera som bäst. Notera att du kan behöva låsa upp din eCtouch om den levererats som en låst terminal.
24.1.
USB ALERT
USB Alert är en varseblivningsadapter som ansluts via USB. När varseblivning behövs, t.ex. vid inkommande samtal i
eCtouch, sluts en kontakt som aktiverar de varseblivningsprodukter som anslutits till kopplingsplinten i USB Alertstickan. Kontakta Omnitors support om ni är intresserade av USB Alert eller annan varseblivningsutrustning.
1. Koppla in en speciell svart USB-sladd med en vinklad micro USB-kontakt i den ena änden och en vanlig USBkontakt i den andra änden till USB Alert-adaptern. Se nedanstående bildexempel med en vinklad micro-USBkontakt och USB Alert-adapter som i sin tur är ansluten till en Bellman telefonsändare för trådlös varseblivning.
2. Koppla in micro-USB-kontakten från USB Alert-adaptern till surfplattan med eCtouch. Se nedanstående
exempelbild:
3. När du gör detta så visas en dialogruta som frågar ”Tillåt att programmet eCtouch får åtkomst till USBenheten?”. Klicka ”OK”. Se bild nedan:
4. Koppla varseblivningssändare som kräver slutande kontakt till USB-Alert. T ex Bellman telefonsändare.
5. Starta varseblivningsmottagaren på samma kanal.
24.2.
SAMSUNG BLÅTANDSTANGENTBORD
Notera att du kan behöva låsa upp din eCtouch om den levererats som en låst terminal.
1. Aktivera Bluetooth i din Samsung surfplatta genom att klicka på Inställningar – Anslutning – Bluetooth i
androidgränssnittet. Se nedanstående bild:
29
2. Sätt i ett batteri på undersidan av tangentbordet.
3. Sätt på undersidan tangentbordet on och tryck på para-knappen tre sekunder.
4. Tryck på Sök-knappen uppe i höger hörn på Bluetooth-sidan.
5. Tryck på tangentbordet i listan när det hittats. Då kommer det upp en dialogruta med en sifferkod.
6. Skriv in den på tangentbordet. Avsluta med att trycka på Enter.
7. Nu ska de vara parade och tangentbordet fungera.
30
31
[email protected]
www.omnitor.se
32