Arbetsmaterial för pedagogen

Leo åker monstertruck
Elevmaterial
Per Østergaard
Lärarmaterial
SIDAN 1
Vad handlar boken om?
Boken handlar om Leo. Han får veta att det ska vara en motor-show, i deras hage. Pappa berättar att
mannen, som ska hyra hagen, har lovat att Leo ska får åka med i hans monstertruck. Leo blir glad. När
dagen kommer, är det fullt med bilar och människor, som ska titta på motor-showen. Plötsligt tänder
man eld på tio bilar. En motorcykel ska hoppa över alla bilarna som brinner…
Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
•
Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter textens form och
innehåll. (SV åk 1-3)
•
Strategier för att skriva olika typer av texter, med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter, där ord och bild samspelar. (SV åk 1-3)
•
Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan
organiseras. (SV åk 1-3)
Eleverna tränar följande förmågor:
•
Formulera sig, och kommunicera, i tal och skrift.
•
Läsa och analysera skönlitteratur, och andra texter, för olika syften.
•
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
•
Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1-6)
•
Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
•
Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan
organiseras. (SV åk 1-6)
(SV åk 1-6)
Eleverna tränar följande förmågor:
•
Läsa, förstå och reflektera över, olika texter.
•
Skriva texter för olika syften, och mottagare.
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Leo åker monstertruck
Elevmaterial
Per Østergaard
Lärarmaterial
SIDAN 2
Efter läsningen
Låt eleverna samla ord, eller begrepp, som de tycker att boken handlar om. Låt dem skriva på post-it
lappar. Sedan sätter de upp lapparna på whiteboarden eller på ett blädderblockspapper.
Diskutera vilka ord de har valt, och varför?
motor-show
krossa bilar
fyrhjuling
tända eld
Låt eleverna sedan plocka ord från ordsamlingen, och göra sin egen dikt. De kan gärna lägga till en bild.
Frågor att ställa, efter det att ni har läst boken:
1. Har något av det som händer i boken, hänt dig?
2. Hur lång tid, tror du, att det tog för allting att hända?
3. Om du skulle skriva en fortsättning, vad skulle den då handla om?
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Leo åker monstertruck
Elevmaterial
Per Østergaard
Lärarmaterial
SIDAN 3
Lyssna och förstå
En övning som tränar eleverna i läsförståelse. Gör den gärna, med eleverna, före deras individuella
arbete med reportern. Du får då också en liten överblick, över vilka som kanske behöver extra stöd,
med förståelse av boken. Dela ut frågorna, om texten, till eleverna. Du läser boken högt, och när de
hör svaret på en fråga, räcker de upp handen. Frågorna kommer i den ordning, som svaren dyker upp i
texten.
Lyssna noga på berättelsen! Räck upp handen, när du hör svaret på frågan.
1. Vad ska Jack hyra?
2. Var, har Leo sett monstertruckar förut?
3. Hur mycket pengar tjänar Leo, och hans pappa, på varje bil som parkerar?
4. Hur ser Leo ut?
5. Vilket slags fordon har Leo?
6. Vad har Leo för husdjur, som man kan se i boken?
7. Vad är det, som Leos pappa tycker ser farligt ut?
8. Hur många dagar ska det vara motor-show?
Arbeta med olika texters uppbyggnad
Det finns många sätt att undersöka, hur en berättelse är uppbyggd.
Följande arbetsblad (Läshagen), uppmanar eleven att identifiera huvudpersoner, plats och tid, samt
problem och lösning, i berättelsen.
Att arbeta med strukturen i en berättelse, bidrar till att öka elevens läsförståelse. Eleven får en ram, för
att identifiera olika delar av en berättelse. Börja med att förklara hur en berättelse är uppbyggd: exempelvis orientering/inledning (där man får reda på vem, var och när), problem och lösning. Prata även
om författarens syfte, med texten.
Ge varje elev ett arbetsblad, och gå igenom hur man fyller i det.
Eleverna fyller i arbetsbladet, efterhand som de läser berättelsen.
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Leo åker monstertruck
Elevmaterial
Per Østergaard
Lärarmaterial
SIDAN 4
”Läshagen”
1. Vad är problemet i boken? Hur löser sig problemet?
2. Gör ett annorlunda slut till boken.
3. Vad, får texten i boken, dig att tänka på?
4. Var utspelar sig boken?
5. Nämn tre saker, som händer i boken.
6. Vilka är huvudpersonerna i boken?
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Leo åker monstertruck
Elevmaterial
Per Østergaard
Elevmaterial facit
SIDAN 5
Läsförståelse
Under läsningen
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. Vem ska hyra hagen bakom ladan?
(En man, ska hyra hagen bakom ladan.)
2. Vad kör Leo?
(Leo kör fyrhjuling.)
3. Var, har Leo sett monstertruckar?
(Leo har sett monstertruckar på nätet.)
4. Hur många bilar ska Jack och Leo krossa?
(Jack och Leo ska krossa tio bilar.)
5. Vad har bilarna på taket?
(Bilarna har flaggor på taket.)
6. Vad häller man över bilarna, för att de ska börja brinna?
(Man häller bensin över bilarna, så att de ska börja brinna.)
7. Hur ser bilarna ut, när Jack och Leo har kört över dem?
(Bilarna är alldeles platta, när de har kört över dem.)
8. När blir det en ny motor-show?
(Det blir en ny motor-show nästa sommar.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Leo åker monstertruck
Elevmaterial
Per Østergaard
Elevmaterial facit
SIDAN 6
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar
du svaret.)
9. Varför är Leo glad?
(Leo är glad, för att hans ska få åka med i en monstertruck.)
10. Varför blir Leos pappa rädd, när de sitter och tittar på monstertruckar på datorn?
(Han blir rädd, för att Leo ska åka i en sådan. Han tycker det verkar farligt.)
11. Varför tjänar Leo, och hans pappa, 5 kronor på varje bil som kommer?
(De tjänar pengar, för att de tar 5 kronor i betalning, för varje bil som parkerar.)
12. Vad har Leo på sig, när han åker monstertruck?
(Leo har en röd overall och en blå hjälm, med lite gult på.)
Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med eller läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
om och sett, hört
13.Har du sett en motor-show någon gång?
(Eget svar)
14. Skulle du vilja åka i en monstertruck? Varför/Varför inte?
(Eget svar)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Leo åker monstertruck
Elevmaterial
Per Østergaard
Elevmaterial facit
SIDAN 7
Sätt ett kryss i rutan, om meningen stämmer:
SantFalskt
1. Leo åker i Jims monstertruck.
2. Det är vinter i boken.
3. Leo, och hans pappa, har en hage.
4. Leos pappa har skägg.
5. Leo har en trehjuling.
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Leo åker monstertruck
Elevmaterial
Per Østergaard
Elevmaterial facit
SIDAN 8
Vilken bild, passar till vilken mening?
Dra streck till den bild, som passar till meningen.
1. Det är en man, som ska hyra Leos pappas hage.
2. Leos väska är snart full med pengar.
3. Leos monstertruck kör över tio bilar.
4. Leo får åka med i Jacks monstertruck.
5. En motorcykel hoppar över tio bilar.
6. Man häller bensin över bilarna, och sedan tänder man eld på dem.
W W W. N Y PON F O RL A G .S E