Technichus digitala version av det alldeles nya skolprogrammet

Skolprogram
Pappersverkstad • Trolleri med Alfons Åberg
LEGO Education • Science Show • Sagolik kemi
Rymdresor • NYTT! Värme Show • 3D anatomi
BOKA NU!
Endast 60 kr/elev
Innehåller erbjudanden
till förskolor, grundskolor
och gymnasieskolor.
Vårterminen 2015
Skolbesöket
börjar här
Er dag på Technichus
Boka ett skolprogram eller besök
våra utställnngar på egen hand!
• Skolprogram
Magi med Alfons..............................3
3D-anatomi......................................4
Värmeshow......................................5
LEGO Education ...............................6
En Technichus-pedagog tar emot er och berättar om
dagens äventyr! Ni kan hänga av er ytterkläderna i
vår rymliga hall, där det även finns flera toaletter.
Ta gärna med en 5-krona om ni vill använda
värdeskåpen.
Ibland behöver vi dela gruppen och köra programmet
ni bokat i omgångar (en extra gång). Det kostar
inget extra och de som väntar har fri tillgång till
utställningen.
Boka besöket!
Sagolik kemi.....................................7
Webbplats www.technichus.se
• Praktisk information
Priser och resor.............................8-9
Bokningstelefon 0611-34 96 37
• Skolprogram
Science Show..................................10
E-post [email protected]
Guidad rymdresa............................11
Framtidens energi..........................12
Skogens kemi..................................13
Dans och rörelse.............................14
Fika, lunch eller matsäck?..............15
Marie Nordin.
Therese E Rahm.
Göra en bokningsförfrågan via formuläret på
vår webbplats. Vi återkommer med bekräftelse.
Om vi inte har möjlighet att ta ditt samtal,
lämna gärna ett meddelande så ringer vi upp.
Det går bra att kontakta oss via e-post om du har
frågor, vi återkommer så snart som möjligt.
Vi kan komma till ditt klassrum
Håll utkik! Program som är märkta
med buss-symbolen är mobila.
Catrine Jonsén.
Katinka Tiderman.
Sofia Jarl.
Välkommen till oss med dina elever!
Technichus pedagoger leder skolprogrammen och
tar emot bokade skolgrupper vardagar tisdag-fredag
mellan klockan 8.30-16.00. Det går naturligtvis bra att
besöka Technichus utan bokat skolprogram. Kom ihåg
att meddela i god tid, ett besök med barngrupp ska
alltid förbokas. Meddela även om ni behöver plats för fika och lunch.
2
WWW.TECHNICHUS.SE
Bra att veta!
Tisdag-söndag har
vi även öppet för
allmänheten mellan
klockan 11.00-16.00.
Utställningshallen
Alfons magiska sagovärld
Med inspiration från Alfons sagor får barnen uppleva fysikaliska fenomen på ett lekfullt
sätt. En trollkarl kommer på besök och visar spännande trolleritrick. Även barnen får
möjlighet att lära sig att trolla!
Magi med Alfons
Antal: 10 elever/grupp
Tid: ca 45 min
Bra att veta: Alfons-utställningen på
Technichus kan även besökas utan
bokat skolprogram.
Exempel på kopplingar till läroplanen i teknik och fysik
Förskola
Mål - utvecklar sin nyfikenhet
och lust samt förmåga att leka
och lära.
- utvecklar sin förmåga att
urskilja teknik i vardagen och
utforska hur enkel teknik
fungerar.
I årskurs 1-3
• Kraft och rörelse
- Tyngdkraft och friktion som
kan observeras vid lek och
rörelse, till exempel i gungor och
rutschkanor.
• Material i vår omgivning
- Materialets egenskaper och
hur material och föremål kan
sorteras efter egenskaperna,
utseende, magnetism,
ledningsförmåga och om de
flyter eller sjunker i vatten.
• Tekniska lösningar
- Material för eget
konstruktionsarbete. Deras
egenskaper och hur de kan
sammanfogas.
- Några enkla ord och begrepp
för att samtala om tekniska
lösningar.
WWW.TECHNICHUS.SE
t!
Tips innan besöke kus,
s po
•Läs boken Hoku
g
er
Åb
ns
fo
Al
pirerande
•Ladda ned ins
hus.se
nic
frågor på tech
Gymnasieskolan
• Passar till exempel:
Barn-och fritidsprogrammet
- för inspiration hur man arbetar
med barngrupper.
3
Hörsalen
En nära kroppen-upplevelse
Med hjälp av interaktiv 3D-visualisering kan Technichus erbjuda lärande upplevelser i en
realistisk virtuell miljö. Utbildningsverktyget ger helt nya möjligheter till förståelse. Fritt
i rummet tar ni del av ett hjärta som slår eller ett par lungor som andas.
3D anatomi
Antal: 50 elever/grupp
Tid: 45 min
Passar: alla åldrar
Vid behov delar vi gruppen och kör
programmet ni bokat en extra gång.
3D-glasögon finns på Technichus.
Exempel på kopplingar till läroplanen i biologi
Förskola
Organens namn, utseende,
placering, funktion.
• Mål - utveckla sin förmåga att
urskilja, utforska, dokumentera,
ställa frågor om och samtala om I årskurs 7-9
naturvetenskap.
• Kropp och hälsa
- Kroppens celler, organ
och organsystem och deras
I årskurs 1-3
uppbyggnad, funktion och
• Kropp och hälsa
samverkan. Evolutionära
- Människans kroppsdelar,
jämförelser mellan människan
deras namn och funktion.
och andra organismer.
I årskurs 4-6
• Kropp och hälsa
- Människans organsystem.
4
Gymnasieskolan
• Passar till exempel
WWW.TECHNICHUS.SE
öket!
nan bes
Tips in
rande
inspire s.se
d
e
n
a
Ladd
hnichu
på tec ger ett
r
o
g
å
r
ä
f
ycket v
an du
•Hur m Hur länge k
•
?
a
hjärt
ndan?
hålla a
Vård och omsorgsprogrammet
Barn-och fritidsprogrammet
- för inspiration hur man arbetar
med barngrupper.
Gymnasiegemensamt ämne:
- naturkunskap
Hörsalen
Den lysande människan
Upplev en spännande och interaktiv värmekamerashow som avslöjar den osynliga
energin som finns runt omkring oss. Upptäck värmen runt din egen kropp, hur ska du klä
dig för att behålla den när det är kallt ute? Kan man måla med is?
Värmeshow
Antal: 50 elever/grupp
Tid: 40 minuter
Passar: alla åldrar
Vid behov delar vi gruppen och kör
programmet ni bokat en extra gång.
Exempel på kopplingar till läroplanen i biologi och fysik
Förskola
• Mål - utveckla förmåga att
utforska och ställa frågor om
om naturvetenskap.
• Fysiken i vardagslivet
- Energiflöden mellan föremål
med olika temperatur. Hur kan
energiflödet kan påverkas.
I årskurs 1-3
I årskurs 7-9
• Kropp och hälsa
- Upplevelser av ljus, ljud, doft
temperatur med olika sinnen.
I årskurs 4-6
• Biologin och världsbilden
- Livets utveckling, organismers
anpassningar till olika miljöer.
Tips innan
besö
ket!
Ladda ned
inspireran
de
frågor på
tech
•Hur ser vä nichus.se
rlden ut fö
r
en orm? •
Lämnar du
värmespå
r efter dig?
• Fysik i naturen och samhället.
- Kroppens organssystem.
- Modeller för uppkomst av
partikel- och elektromagnetisk
strålning. Hur strålning kan
användas i modern teknik.
Förklaringsmodeller för hur
ögat uppfattar färg.
• Fysiken i vardagslivet
Ljusets reflektion och brytning.
• Gymnasiegemensamt ämne:
- naturkunskap
WWW.TECHNICHUS.SE
Gymnasieskolan
5
Vattenlaboratoriet
Experiment för stora och små
Massor av saker vi gör i vardagen har med kemi att göra. Gruppen får genom kluriga
experiment lära sig grundläggande kemi. Technichuspedagogen ger exempel på hur
naturvetenskapliga fenomen kan förklaras. Ibland hjälper draken Berta till!
Sagolik kemi
Antal: 10 elever/grupp
Tid: 45 minuter
Passar: alla åldrar
Bra att veta: Ha alltid skor på
i vattenlabbet, det kan bli blött!
Exempel på kopplingar till läroplanen i kemi
Förskola
• Mål - förståelse för enkla
kemiska processer.
I årskurs 1-3
• Ämnen i vår omgivning
- Vattnets former: fast, flytande
och gas. Övergångar mellan
avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
- Materials egenskaper och hur
föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism,
ledningsförmåga och om de
flyter eller sjunker i vatten.
6
I årskurs 4-6
• Kemin i naturen
- Enkel partikelmodell för att
beskriva materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som
förklaring till övergångar mellan
fast form, flytande form och
gasform.
I årskurs 7-9
• Kemin i naturen
- Vatten som lösningsmedel och
transportör. Lösningar, fällningar, syror, baser samt pH-värde
WWW.TECHNICHUS.SE
öket!
nan bes
Tips in
nde
spirera e
ned in
s.s
Ladda å technichu
p
r
o
?
g
in
å
fr
els
plats
r en ap
•Flyte tar is större
r
•Varfö n?
e
än vatt
Gymnasieskolan
• Passar till exempel
Barn-och fritidsprogrammet
- för inspiration hur man arbetar
med barngrupper.
Gymnasiegemensamt ämne:
- naturkunskap
Galleriet
Lärande konstruktion med Lego
Bygg en medeltida katapult, ett vindkraftverk eller en egen robot som programmeras.
Kraftöverföring, hydraulik och pneumatik illustreras med hjälp av konstruktion i LEGO
Education-programmet. En Technichuspedagog anpassar uppgifterna efter gruppens ålder.
Antal: max 18 elever/grupp
Tid: 1-3 timmar (temaberoende)
Passar: alla åldrar
Bra att veta: passar även studenter
från universitet!
Exempel på kopplingar till läroplanen i teknik och fysik
Förskola
• Mål - utveckla förmåga att
bygga, skapa och konstruera.
I årskurs 1-3
• Utveckling tekniska lösningar
- Egna konstruktioner där man
tillämpar enkla mekanismer.
• Kraft och rörelse
- Tyngdkraft och friktion som
observeras vid lek och rörelse.
I årskurs 4-6
• Utveckling tekniska lösningar
- Egna konstruktioner. Mekanismer och elektriska kopplingar.
• Fysik i naturen och samhället
- Energins flöde, olika typer av
energikällor. Miljöpåverkan.
I årskurs 7-9
• Utveckling tekniska lösningar
- Egna konstruktioner där man
tillämpar principer för styrning
och reglering med hjälp av
pneumatik eller elektronik.
• Fysik, metoder och arbetssätt
- Fysikaliska undersökningar
WWW.TECHNICHUS.SE
Tips innan
besö
ket!
Ladda ned
inspireran
de
frågor på
technichus.
se
•Vad är eg
entligen en
maskin? •
På vilka sä
tt kan
man få Le
go att rulla
?
och utvecklingen av begrepp,
och modeller.
Gymnasieskolan
• Passar till exempel
Teknikprogrammet
Gymnasiegemensamt ämne:
- naturkunskap
7
Så fungerar ett skolbesök på
Före besöket
På vår webbplats www.technichus.se laddar du ned inspirerande frågor som kan
användas som förberedelse inför besöket. Som lärare är du välkommen att göra ett
kostnadsfritt besök innan du kommer med hela barngruppen.
Resan till Technichus
Under 2015/2016 finns det möjlighet
att få bidrag till sin resa inom
Västernorrland om man väljer att
åka reguljär linjetrafik. För mer
information besök vår webbplats
technichus.se och läs under
skolprogram.
Under besöket
Besök oss på egen hand eller
med förbokat skolprogram. En
Technichuspedagog handleder då besöket
och kan anpassa innehållet efter årskurs,
från förskola till gymnasium. Ibland behöver
vi dela gruppen och köra programmet två
gånger. Det kostar inget extra och de som
väntar har fri tillgång till våra utställningar.
Våra utställningar
Technichus fasta utställning ger möjlighet att uppleva naturvetenskap på ett lekfullt
sätt! Spela Brainball, fånga rubiner på klätterväggen, tävla i snowboard eller sitt ned
en stund i lugn och ro och fundera på matematiska klurigheter.
Under 2015 visar vi dessutom vår egenproducerade utställning om
Alfons Åbergs sagovärld. I de uppbyggda miljöerna finns det gott
om plats för att lära och upptäcka.
Efter besöket
Vi hoppas att ni har haft en fantastisk dag hos oss. På vår
webbplats finns uppföljande uppgifter att ladda ned till varje
program. Fyll gärna i vårt utvärderingsformulär!
8
WWW.TECHNICHUS.SE
Technichus Science Center
Priser för entré och bokade pedagogiska program
Alla priser inklusive moms. Gäller ej under skollov.
Skolbesök
Mobil verksamhet
Entré: 60 kr/elev
Medföljande lärare och vuxna går gratis,
minst en medföljande vuxen per grupp.
Om ni har svårt att besöka oss kan vi komma
till ert klassrum! Vi erbjuder rymdresor i
planetariet, Lego Education och Science
Show som mobila program.
Halvdag: från 3000 kr
Heldag: från 5000 kr
Resekostnader tillkommer.
Skolprogram: 475 kr/bokat program och
grupp. Ibland behöver vi köra ett program
två gånger för att alla ska få plats, det kostar
inget extra.
Det gäller för härnösandsskolor
Technichus Science Center ägs av Härnösands
kommun. Förskolor och skolor i Härnösand
erbjuds därför fri entré, samt tre fria
pedagogiska program per år.
Kontakta o
ss för
offert
Hittar du in
te
sökte? Vi u det du
tvecklar gä
rn
pedagogis
ka program a
enligt era
önskemål.
Böcker att låna
Låna bokpaket till hela klassen utan kostnad.
Böckerna av Håkan Borgström blir ett bra
komplement i undervisningen kring energioch miljöfrågor.
• Boklådorna bokas via www.hemab.se,
under Om oss/Låna böcker.
Hitta till Technichus!
Technichus Science Center ligger på
Mellanholmen mitt i Härnösand med cirka
15 minuters promenadväg från tågstation
eller busshållplats. Stor parkering på
baksidan, P-skiva finns att hämta gratis i
receptionen.
WWW.TECHNICHUS.SE
9
Hörsalen
Lärorik och underhållande show
Vardagliga fenomen blir till lärorik underhållning i vår populära Science Show. En
Technichuspedagog visar roliga och lärande experiment kring tryck, energi, luft och
vatten. Besökets innehåll kan anpassas och uppskattas av både stora och små.
Science Show
Antal: max 50 elever/visning
Tid: ca 45 minuter
Passar: alla åldrar
Bra att veta: Hörsalen har stolar för
50 personer och en upphöjd scen.
Exempel på kopplingar till läroplanen i kemi och fysik
Förskola
• Mål - förståelse för enkla
kemiska processer och fysikaliska fenomen.
I årskurs 1-3
• Material i vår omgivning
- Enkla lösningar och blandningar. Avdunstning och filtrering.
- Materials egenskaper. Ledningsförmåga och om de flyter
eller sjunker i vatten.
I årskurs 4-6
• Fysiken och vardagslivet
10
- Kraft och rörelser i vardagen.
• Kemin i naturen
Partiklars rörelser förklarar
övergång mellan fast, flytande
och gasform.
nan
Tips in
besöket!
de
ireran
ed insp hus.se
n
a
d
d
La
hnic
på tec
när
frågor bubblar det et
k
r
c
y
fö
r
m
a
r
V
•
r? •Hu blöja?
a
k
o
k
det
en
ryms i
vatten
I årskurs 7-9
• Fysik i natur och samhälle
- Partikelmodell för att förklara
fasers övergångar, tryck, volym,
densitet och temperatur.
• Fysiken och vardagslivet
- Krafter, rörelser och
rörelseförändringar i vardagliga
situationer.
WWW.TECHNICHUS.SE
Gymnasieskolan
• Passar till exempel
Barn-och fritidsprogrammet
- för inspiration hur man
arbetar med barngrupper.
• Gymnasiegemensamt ämne:
- naturkunskap
Planetariet
En rymdresa i vårt solsystemet
Följ med på en resa från jorden till månen. Vi besöker de andra planeterna i solsystemet
och tittar upp mot natthimlen och ser stjärnbilderna glittra och glimma, kan du hitta
Storabjörn eller kanske Karlavagnen?
Guidad rymdresa
Antal: max 15 elever/grupp
Tid: cirka 30 minuter
Passar: alla åldrar
Bra att veta: I kupolen råder lugn och ro,
var aktsamma runt projektorn.
Exempel på kopplingar till läroplanen i fysik
Förskola
• Mål - att utveckla sin förmåga
att ställa frågor om och samtala
om naturvetenskap.
I årskurs 1-3
• Berättelser/naturvetenskap
- Skönlitteratur, myter och konst
om naturen och människan.
• Året runt i naturen
- Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till
varandra. Månens olika faser.
Stjärnbilder och stjärnhimlens
utseende under året.
I årskurs 4-6
• Fysiken och världsbilden
- Olika kulturers beskrivningar
och förklaringar av naturen i
skönlitteratur, myter och konst.
- Solsystemets kroppar och deras rörelser. Hur dygn, månader,
år och årstider kan förklaras.
I årskurs 7-9
• Fysiken och världsbilden
- Universums uppbyggnad och
WWW.TECHNICHUS.SE
Tips innan
besö
ket!
Ladda ned
inspireran
de
frågor på
technichus.
se
•Hur lång
tid tar det
att
cykla till m
ånen? •Hu
r
långt är ett
ljusår?
galaxer samt rörelser hos och
avstånd mellan dessa.
Gymnasieskolan
• Passar till exempel
Naturvetenskapsprogrammet
• Gymnasiegemensamt ämne:
- naturkunskap
11
Härnösands Energipark
Framtidens energi från sol och vind
Besök Energiparken som visar den senaste tekniken inom solenergi. Technichus
erbjuder studiebesök i samarbete med Härnösands Energi och Miljö (HEMAB). En
Technichuspedagog handleder visningen på plats.
Framtidens Energi
Antal: max 25 elever/grupp
Tid: ca 60 min
Passar: alla åldrar
Bra att veta: Härnösands Energipark
ligger vid HEMABs kontor med adress
V. Ringvägen 125. Vi träffas där. Passa på
att även boka ett besök på Technichus.
Exempel på kopplingar till läroplanen i fysik och samhälle
Förskola
• Mål - förståelse för påverkan
natur människor, samhälle.
I årskurs 1-3
• Att leva i världen
- Miljöfrågor utifrån vardagen.
I årskurs 4-6
• Fysik i naturen och samhället
- Energins flöde, olika energikällor och deras miljöpåverkan.
12
I årskurs 7-9
• Fysik i naturen och samhället
- Energins flöde från solen
genom naturen och samhället.
- Elproduktion, eldistribution.
- Försörjning och användning av
energi då, nu och i framtiden.
• Samhällsresurser/fördelning
- Orsaker till förändringar
i samhällsekonomin.
Gymnasieskolan
• Passar till exempel:
WWW.TECHNICHUS.SE
t!
n besöke
na
Tips in
de
ireran
ed insp hus.se
n
a
d
d
ic
La
hn
på tec
r
frågor energi? •Hu us?
h
r
•Vad ä elen till ditt
r
e
m
m
ko
Teknikprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
El-och energiprogrammet
Gymnasiegemensamt ämne:
- naturkunskap
Vattenlaboratoriet
Stort träd blir litet papper
Skogs- och pappersindustrin har en lång historia i Västernorrland. Tillsammans med
en Technichuspedagog blir det papperstillverkning och resultatet får ni ta med er hem.
Besökets innehåll anpassas efter gruppens ålder.
Skogens kemi
Antal: 10 elever/grupp
Tid: 45 minuter
Passar: alla åldrar
Bra att veta: Ha alltid skor på
i vattenlabbet, det kan bli blött!
Exempel på kopplingar till läroplanen i kemi och biologi
Förskola
• Mål - utveckla sin förmåga att
skapa med olika material och
tekniker.
I årskurs 1-3
• Material i vår omgivning
- Människors användning och
utveckling av olika material
genom historien.
I årskurs 4-6
• Kemi i vardag och samhälle
- Materiens kretslopp genom
råvarors förädling till produkter,
hur de blir avfall som hanteras
och sedan återgår till naturen.
I årskurs 7-9
• Kemi i vardag och samhälle
- Kemiska processer vid framställning och återvinning av
material som metaller, papper
och plaster.
WWW.TECHNICHUS.SE
Tips innan
besö
ket!
Ladda ned
inspireran
de
frågor på
technichus.
se
•Hur mån
ga papper
kan
det bli av ett
träd? •Hu
r
använder
vi papper
i
framtiden
?
Gymnasieskolan
• Passar till exempel
Naturbruksprogrammet
Gymnasiegemensamt ämne:
- naturkunskap
13
Hörsalen
Hur gör kroppen för att röra sig?
Tillsammans med Technichus dansare utforskar vi skelettet, musklerna och hjärnans
samspel. Med utgångspunkt i den egna kroppen och genom enkla rörelse-övningar leker
vi med tyngdpunkt, balanssinne, känsel, syn och hörsel.
Dans och rörelse
Antal: 10 barn/grupp
Tid: 30 minuter
Passar: alla åldrar
Bra att veta: Ha rörliga kläder,
strumpor eller barfota.
Exempel på kopplingar till läroplanen i biologi och fysik
Förskola
situationer. Upplevs/beskrivas.
I årskurs 1-3
• Fysiken och vardagslivet
- Krafter, rörelser och
rörelseförändringar i vardagliga
situationer och hur kunskaper
om detta kan användas.
• Mål - utveckla motorik och
kroppsuppfattning.
• Kraft och rörelse
- balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek
och rörelse.
I årskurs 4-6
• Fysiken och vardagslivet
- Krafter och rörelser i vardags14
I årskurs 7-9
Gymnasieskolan
• Passar till exempel
Barn-och fritidsprogrammet
- för inspiration hur man arbetar
med barngrupper.
WWW.TECHNICHUS.SE
öket!
nan bes
Tips in
de
ireran
d insp hus.se
e
n
a
d
Lad
hnic
på tec
vänfrågor r du för att s r
u
ö
g
H
•
r
u
?
r
•H
la
du cyk
?
ga när an balansen
m
håller
TechniMus Barnmeny i Café Galaxen
I Technichus eget Café Galaxen hittar ni alltid lätta
luncher och gott fika till bra priser.
Pannkaka 45:-
Serveras med sylt och grädde.
Stora Björn 40:- Festis ingår.
Toast med ost och skinka.
Lilla Björn 35:- Festis ingår.
Polarbröd med ost och skinka.
Festis 15:Saft 5:Mjölk 5:Varm choklad 30:Chokladboll 18:Frukt 5:-
Bra att veta: Café Galaxen har öppet för allmänheten tis-sön
kl 11.00-16.00, och då kan det finnas fler gäster kring borden!
Matsäck eller skollunch?
Det går bra att ta med egen matsäck när ni besöker
Technichus med en barngrupp. Ni har tillgång till
matplats med microvågsugn. För långväga gäster
kan vi även ordna med beställning av skollunch.
Meddela oss gärna vid bokning om ni önskar
hjälp att beställa lunch eller om ni har med
egen matsäck. Beställning av skollunch från
Navet kostar 39:-/person. På Technichus finns
det plats att sitta tillsammans och äta. Ni har tillgång till
microvågsugn och tillbringare för vatten.
WWW.TECHNICHUS.SE
15
BOKA NU!
Ring 0611-34 96 37
eller skicka e-post
till pedagoger
@technichus.se
Om Technichus
Om skolprogrammet
Technichus är ett av cirka 20 Science Center
i Sverige som ska stärka intresset för teknik,
naturvetenskap och entreprenörskap bland barn
och ungdomar.
•
Ett spännande komplement till
klassrumsundervisning.
•
Tillgång till kreativa miljöer för
både lärande och lek.
•
Tydlig förankring i Skolverkets
läroplaner.
TECHNICHUS
Science Center Härnösand
Gilla oss på Facebook och få
senaste nytt om program och
kurser. Sidan heter “Technichus”.
TECHNICHUS Science Center • Adress: Storgatan 11, 871 31 Härnösand
Bokningstelefon: 0611-34 96 37 • E-post: [email protected] • Webb: www.technichus.se