Show - wiol.io

Show
E-post: [email protected]
Telefon: +46 707 21 82 10
Informationssystem
APPLICERING
Show levereras installerad på en mikrodator.
Storleken på mikrodatorn är ca. 5x8x3 cm. Detta ger
goda möjligheter till inbyggnad i nya och befintliga
interiörer, t.ex. bakom speglar eller lackerade glas
med hjälp av en tunn monitor1.
Systemet kan levereras med "offline"-läge och
administreras då med hjälp av smartphone/läsplatta2.
Installationen är mycket enkel, kräver endast strömuttag och tillgång till WiFi eller trådat nätverk.
1. Show kan även visas på befintliga informationsskärmar.
2. Merkostnad tilkommer.
Showi liggande format med tema San Francisco.
Administrationspanel för Show.
DIGITALT INFORMATIONSSYSTEM
Show låter dig på ett enkelt sätt förmedla information. Det som visas uppdateras
automatiskt eller via en administrationspanel.
ADMINISTRATION
Show har ett lättanvänt administrationsprogram för:
• Editering av texter,
• Val av stad för väder och klocka,
• Egen logotyp,
• Önskat tema med mera.
I standardprogramvaran ingår: klocka, väder, två textområden för information och plats för
legen logotyp. Tre teman ingår, Basic, Dark och San Francisco.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Via programmet kan du hantera nästintill obegränsat
med Show-installationer. Detta gör det mycket smidigt
att få ut informationen över ett stort område.
Det finns en mängd användningsområden för Show. I hisskorgen, receptionen eller kanske
i konferensrummet, möjligheterna är många.
Allt kan skötas via en dator, smartphone eller
tablet.
Exempel på olika användningsområden:
• Digital anslagstavla,
• Restaurangmeny,
• Digital entréskylt,
• BRF-information,
• Reklam,
• Planering,
• Öppettider osv.
Det finns även möjlighet att blanda text och bilder. För
dett krävs viss HTML/Markup-kompetens.
Show i stående format med tema Dark.
Rev. 6 2015-07-19