UNGHÄSTUTSTÄLLNINGEN 2015 Resultat

UNGHÄSTUTSTÄLLNING
1: OCH 2:ÅRIGA VARM OCH KALLBLOD
Hagmyren – Hudik Travet
Söndag 11 oktober 2015
Best in Show
Storm Hector 85 p
e. Järvsöfaks u. Karolin
Äg: Stall Storm HB
Sammanställning av deltagande hästar
Kallblod
1:åriga ston
Poängsumma
8
1. Måntindra
8
7
7
8
Visare: Jenni Mood
9
8
7
7
7
76
7
2. Äppelbo Kulla
7
8
7
8
Visare: Linnea Westberg
9
7
8
8
7
76
7
3. Klocksve Akita
7
8
7
8
Visare: Erika Josefsson
9
7
7
7
7
74
7
4. Moddelina
7
7
8
Visare: Caroline Holm
9
7
8
8
7
75
7
1:åriga hingstar och valacker
8
5. Myrsjös Stalo
8
7
7
7
Visare: Caroline Krohn
9
8
8
8
8
78
8
6. B.W. Bosse
7
8
7
7
Visare: Linnea Holappa
9
7
7
7
7
74
8
7. Björlifix
8
8
7
8
Visare: Helga Einarsson
9
7
7
7
8
77
7
8. Grei R.B.
7
7
8
Visare: Maija Klaar
9
7
7
7
5
72
8
Visare: Linette Boström
9
7
8
8
7
78
8
78
7
77
7
9. Min Lilla Gubbe
Visare: Lisa Norberg
8
10. Snyggast
7
8
9
11. Höstbo Dennis
8
8
7
7
Visare: Linnea Westberg
9
7
8
8
8
12. Svärting A.C.
8
8
7
Visare: Caroline Holm
9
7
8
8
7
8
Varmblod (en grupp)
2:åriga ston
7
13. Avantis Red Whitch
7
7
7
7
Visare: Stig Persson
7
7
7
7
7
70
2:åriga hingstar och valacker
14. At The Gates
Visare: Caroline Krohn
Kallblod
2:åriga ston
9
15. Nygårds Josefin
8
8
7
8
Visare: Maija Klaar
8
7
8
8
16. Styfs Pri Ma Donna
8
7
8
7
Visare: Madeleine Eriksson
8
7
8
8
8
77
8
17. Sirifaxa
8
7
7
Visare:
8
8
8
77
8
18. Uggla i Mossen
7
7
7
7
Visare: Rebecca Hedlund
8
7
8
9
8
76
8
19. Pyvi
8
8
7
8
Visare: Anna Torstemo
8
8
7
7
8
77
8
20. Sländan
7
7
7
7
Visare: Erika Larsson
7
7
7
7
8
72
8
21. Fäbodjäntan
7
7
7
8
Visare: Elin Hedström
7
8
8
9
8
77
7
22. Smulan Scott
8
8
7
7
Visare: Jenny Pettersson
8
8
8
6
8
75
7
23. Marelda
7
8
7
7
Visare: Caroline Holm
8
8
8
8
7
75
9
24. Järvsö Irene
8
8
7
8
Visare: Caroline Holm
8
7
7
7
8
77
8
7
8
DIPLOMSTO!
8
9
80
Kallblod
2:åriga hingstar och valacker
25. Hulte Thomas
Visare: Maria Lindell
8
26. Björlifanner
8
8
8
7
Visare: Kim Boström
9
7
8
9
8
82
9
27. B.W. Sture
9
9
7
7
Visare: Linnea Holappa
9
8
7
9
8
82
8
28. Guli Komet
8
8
7
8
Visare: Linnea Ståhlberg
9
8
8
8
8
80
8
29. Järvsöbork
8
8
8
7
Visare: Jenni Mood
9
7
7
9
7
78
8
30. Levin
7
7
8
Visare: Lisa Norberg
9
7
8
7
7
76
9
31. Järvsöbukefalos
8
8
7
8
Visare: Hanna Edvinsson
9
7
7
9
9
81
8
32. Tand Kraft
8
7
7
7
Visare: Emelie Mood
9
7
8
9
7
77
9
33. Storm Hector
9
9
8
8
Visare: Niclas Torstemo
9
7
9
8
9
85
7
34. Snyggare
7
8
7
8
Visare: Linette Boström
9
7
8
8
7
76
7
35. Forsbo Ruter
7
8
8
Visare: Emma Mattsson
9
7
8
7
75
8
7
7
BIS!