Prospekt (Ladda ner)

F
ritidsfastighet i Finholma,
Föglö.
•••••••••••••••••••
Äldre , charmigt skärgårdshus med 4,57 ha mark med
ca 200 m strand med österläge.
Utgångspris: 70.000 €
Finholma, Föglö.
70.000 €
BESKRIVNING
Charmigt äldre hus i I½-plan med källare på avskild tomt om 4,57 ha med ca 200 m strand mot
öster. Omväxlade natur med berg, åker, skog och tomt.
Elanslutning, vatten från borrbrunn.
HUSET
Huset är uppfört i I½-plan 1940 och har yttermåtten ca 8,6m x 6,1 m + farstu ca 3m x 2m.
Byggnadsmaterialet är stock och lösvirke.
Neder våningen inrymmer farstu, kök, två sovrum
och badrum.
Övre våningen inrymmer ett rum och oinredd
vind.
Källaren inrymmer förrådsutrymmen. Vatten
tränger tidvis in i källaren.
Byggnaden har plåttak, brädfodring på fasaderna.
Äldre fönster.
2001-2002 gjordes ytrenovering invändigt och då
förnyades även elen.
Köket är utrustat med gasspis, vedspis, kyl och
diskbänk.
Badrummet är utrustat med klinkergolv med elvärme, kakelklädda väggar, dusch och handfat.
Inredningsmaterialen består av plastmatta/trä på
golv, spännpapp/skivor/träpanel i tak och målade/
tapetserade väggar.
Hus var i användning för fast boende fram till ca
1990.
TEKNIK
Vatten från borrbrunn, egen elanslutning, värme
från elradiatorer och vedspis i köket.
Vedkamin(Porin Matti)i sovrum har ej eldats på
många år varför den bör kontrolleras av sotare före
man tar den i bruk.
Avloppet från disk och dusch leds ut i marken.
TOMTOMRÅDET
Fastigheten är 4,57 ha (45.700 m2 )och tillandningarna är inlösta 2004.
Vid strandens norra del finns bergspartier som är
flacka och vistelsevänliga. Stranden är till stor del
vassbevuxen och i söder långgrund. Mycket skydddat läge med tanke på båtplats.
I köpet ingår 1 % av fastighetens andelar i samfällda områden. Resterande andelarna i samfällda
skall styckas ut åt säljaren som står för lantmäterikostnaderna för styckningen av andelarna i samfällda.
Åkermarken är idag utarrenderad tillsvidare.
Huset är beläget ca 200 m från stranden och
strandområdet är idag helt obebyggt.
NYTTJANDERÄTTER
Fastigheten belastas av vägrätt för några grannfastigheter i det sydvästra hörnet av fastigheten men
fastigheten har även rätt till väg på grannfastigheterna. Fastigheten deltar i underhållskostnaderna för
vägen.
En grannfastighet har rätt att ta vatten från borrbrunnen.
ÖVRIGA BYGGNADER
Vid stranden finns en liten sjöbod och vid huset
finns TC.
www.maklarhuset.ax
FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Nyäng 2:40 i Finholma by i Föglö kommun.
(62-407-2-40)
TOMTAREAL:
45.700 m2
TYP:
Fritidsbostad.
BYGGNADSÅR:
1940.
BYGGNADSMATERIAL:
Stock och lösvirke.
GRUND:
Källare
FASAD-/TAKMATERIAL:
Träfasad och plåttak..
BYGGNADSYTA:
Yttermått ca 8,6m x 6,1m + farstu ca
3m x 2m.
VÄRMESYSTEM:
Elradiatorer och vedspis..
VA-SYSTEM:
Vatten från borrbrunn. Gråvatten från
dusch och diskbänk leds ut i marken.
SAMFÄLLDA OMRÅDEN:
1 % av fastighetens andelar i samfällda
ingår.
GRAVATIONER:
Överlåts fritt från gravationer.
ADRESS:
Överövägen 177,
Sväng in på Orrholmsvägen (Skyltat)
TILLTRÄDE:
Två veckor efter köpslut.
ANSVARIG MÄKLARE
Bosse Segerström
KOSTNADER:
Köpare svarar för kostnaderna för köpebrev, köpvittnets arvode(120 €), lagfart
och överlåtelseskatt.(4 % av köpesumman)
MÄKLARE
Tel direkt: +358 (0)18 27619
Tel mobil: +358 (0)457 344 7749
E-post: bosse.segerstro[email protected]
UTGÅNGSPRIS:
70.000 €
www.maklarhuset.ax
www.maklarhuset.ax
www.maklarhuset.ax
Fuktbesiktning
Fuktbesiktning/Fastighetregister
Vi får säljare &
köpare att mötas.