Det är inte mig det är fel på, det är huset”

Berit Edvardsson
”Det är inte mig det är fel på, det är huset”
”Det är inte mig det
är fel på, det är h
­ uset”
En studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet
Berit Edvardsson
ISBN 978-91-7601-374-8
ISSN 0346-6612
New series nr: 1764
Umeå universitet 2015
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Epidemiologi och global hälsa
Allmänmedicin
Dermatologi och venerologi
Umeå universitet, 901 87 Umeå
www.phmed.umu.se
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Epidemiologi och global hälsa
Allmänmedicin
Dermatologi och venerologi
Umeå 2015