Referensblad J-Huset

Referensblad
J-huset ny vård- och behandlingsbyggnad
Projektbeskrivning
På Akademiska Sjukhuset i Uppsala kommer en
större vård- och behandlingsbyggnad att uppföras.
Byggnaden har benämningen J-huset. Den nya
byggnaden kommer att bli sju våningar hög och
består av två huskroppar. Bygget innebär bland
annat att 150 000 m3 schaktmassor ska forslas
bort och att 12 500 m3 betong skall platsgjutas.
Slutkund
Uppsala Län Landsting
Huvudentreprenör
SH-bygg är mark- och anläggningsentreprenör
Ulf Eriksson, platschef
070-826 20 28
Kontaktpersoner i Hercules
Första leveransen av spontplankor på plats och sponten påbörjat
utmed längsta väggen.
Lars Erixon, produktionschef
070-512 20 05
Jim Lind, platschef
070-207 59 90
Utförandetid
Augusti 2014–mars 2015
Entreprenadsumma
Ca 40 000 000 SEK
Typ av arbete
Hercules har uppdraget att utföra en spont på ca
4000 m2, spontlängd 8-18 meter. Sponten förankras
företrädesvis med borrade jordstag men även berg­
förankrade linstag förekommer.
Grundrester av betong och armering förekommer
från tidigare byggnationer och kulvertar vilket ibland
försvårar borrning och slagning.
Slagna pålar, RR220/10, ca 2000 stycken 12
meters, ska slås från schaktbotten. Lastkapacitet
1550 Kn/påle.
Fakta
2014-11
Spontlinje på ca 300 krönmeter. Ca 4000 m2 runt
gropen.
Sponten har medellängd på 8-18 meter.
MAIstag, ca 120 st, medellängd 14-18 meter.
Bergförankrade linstag, ca 60 st, längd ca 50 meter.
Hammarband, HEB 260 och 300 samt UPE 400,
2-3 nivåer, ca 900 meter.
Region Nord
Lågspänningsgatan 15, 721 37 Västerås
www.hercules.se • [email protected]
Borrningen av stag är påbörjat.