B-HUSET C-HUSET A-HUSET E-HUSET F-HUSET D

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass
STUDENT
Här hittar du din studieplats och microland
D-HUSET
Fik/Studieplatser
(vån (2/3)
Studieplatser
(vån (2/3)
Microland/
Studieplatser
(vån (2/3)
E-HUSET
Fik/
Studieplatser
(vån (2/3)
Studieplatser
(vån (2/3)
Microland/
Studieplatser
(vån (3/3)
Restaurang/
Studieplatser
(vån (1/3)
A-HUSET
1
Microland/
Studieplatser
(vån (1/3)
Studieplatser
(vån (3/3)
Microland
(vån (2/3)
Fik/Studieplatser
(vån (1/3)
1
2
Regnbågsallén
Fik/Studieplatser
(vån (2/2)
2
Studieplatser
(vån (2/3)
2
1
Microland
(vån (2/2)
Studieplatser
(vån (2/3)
3
2
ar
öppn ari
febru16
20
F-HUSET
2
Studieplatser
(vån 2/2)
1
B-HUSET
Studieplatser
(vån 2/3)
Hyllan
Ljusgården
Studieplatser
(vån (3/3)
Studieplatser
(vån (2/3)
3
2
Restaurang/ Fik
(vån (2/3)
C-HUSET