Infoblad A-huset BM141105.2s.pages

!
ANNEDALSHUSET!
En!urban!bygdegård.!Annedals!lokala!mötesplats!för!
!
Historia!:!Hållbarhet!:!Utveckling!
Annedalshuset!på!Brunnsgatan!ska!bli!ett!nav!för!lokal!historia,!hållbarhet!
och!utveckling.!I!1800:talshuset!har!sedan!många!år!Föreningen!Annedals:
pojkar!och!:Glickor!haft!lägenhetsmuseum!och!föreningslokal.!!
!
Nu!kommer!huset!och!trädgården!att!öppnas!för!Gler.!Det!kommer!att!fyllas!
med!meningsfulla!aktiviteter!för!boende!i!närheten!och!genom!det!kan!den!
värdefulla!miljön!i!Annedal!utvecklas.!!Detta!ska!stärka!Annedal!som!en!
levande!och!inkluderande!stadsdel.!!
!
Några.mål.är.att.
Nya!former!av!möten!och!evenemang!äger!rum!i!Annedalshuset!
Annedals!lägenhetsmuseum!förnyas!efterhand!
Trädgården!görs!välkomnande!—!präglad!av!rekreation!o.!stadsodling!
I!huset!kanaliseras!idéer!om!Annedals!framtida!utveckling!
Lärare!och!förskolelärare!använder!Annedalshuset!i!undervisningen!
Annedalshusets!ekonomi!stabiliseras!
!
Vill.du.delta.i.formandet.av.Annedalshuset?.Kontakta.oss!!!
Arbetsgruppen!för!Annedalshuset!består!av!representanter!för:!!
Föreningen!Annedalspojkar!och!:Glickor:!Carl!Nilsson,[email protected]!
Annedals!trädgårdsförening:!Aili!Åsberg,[email protected]!
Föreningen!Bevara!Annedal:!Erik!Stening,[email protected]!!!!!!Vänd!!
!
Annedalshuset.–.en.urban.bygdegård..Historia,.Hållbarhet,.Utveckling.
!
Annedalshuset.förr.och.nu.
Huset!rymde!från!1876!små!arbetar:
bostäder.!Halva!huset!har!nu!ett!lägen:
hetsmuseum!med!bevarade!interiörer!och!
möbler!sedan!början!av!1900:talet.!Den!
andra!halvan!byggdes!om!till!förenings:
lokaler!på!1970:talet.!Denna!del!utvecklas!
nu!till!att!möta!nya!behov.!I!lokalerna!Ginns!
många!foton!från!Annedal!före!riv:
ningarna!vilket!ger!en!unik!historisk!
känsla.!Gården!var!trång!med!höga!gårds:
hus.!Nu!omges!huset!av!en!oas!med!
prydnadsväxter,!odlingar!och!gräsmatta.!!
Trädgården!är!en!oas!
Hur.ska.det.gå.till?.
Arbetsgruppen!Annedalshuset!siktar!på!
att!en!ideell!förening!ska!bildas!och!den!
ska!ansvara!för!huset,!administrationen,!
kontraktet!med!den!kommunala!ägaren!
Higab!och!hyresavtal!med!föreningar.!
Annedalshuset!får!in!hyra!och!avgifter!från!
dem!som!nyttjar!huset!och!träd:gården.!
Till!en!början!tror!vi!att!det!kommer!att!
bildas!ett!antal!arbets:grupper!som!är!
med!och!genomför!detta.!
!
Viktiga.uppgifter.framöver.
!
!
Inspirera!till!nya!arbetsgrupper!
Hyra!ut!till!verksamheter!som!stämmer!
med!vision!och!värderingar!
Ordna!gemensamma!aktiviteter!i!och!
kring!huset!och!trädgården.!
Utveckla!byggnaden!och!trädgården!
Ta!kontakt!med!lokala!nätverk!
Tre.fokusområden.
Exempel!på!möjliga!verksamheter!!
Historia.
Visningar!av!museet!
Stadsvandringar!i!Annedal!
Digitalisera!foton!och!berättelser!
Tema:!och!berättarkvällar!
Utställning!med!fotograGier!med!mera!
Hållbarhet.
Utöka!odlingsmöljligheterna!
Föreläsningar!och!samtal!om!hållbarhet,!
biodling!kompost!med!mera!
Växtbytardag!
Skapa!ett!nav!för!stadsodling!
Utveckling.
Aktiviteter!för!barnfamiljer,!barn!och!unga!
i!Annedal!
Samarbeten!med!näringsidkare!i!
närområdet!(t!.ex.!marknadsdag)!
Utveckling!av!huset!för!nya!användningar!
Delaktighet!i!lokal!stadsutveckling!i!
Annedal!tillsammans!med!
stadsförvaltningen!Majorna:Linné!
Föreläsningar!om!stadsutveckling!
Pallkrageodling!på!gräsmattan!!
Vill.du.vara.med.och.utveckla.
Annedalshuset?.
Hör!av!dig!till!någon!i!arbetsgruppen!!
Se!också!!
Föreningen!Annedalspojkar!:Glickor,!
http://www.annedalspojkar.se!
Annedals!trädgårdsförening!och!
Föreningen!Bevara!Annedal!!Ginns!på!
Facebook,!www.facebook.com
Arbetsgruppen!för!Annedalshuset!består!av!representanter!för:!!
Föreningen!Annedalspojkar!och!:Glickor:!Carl!Nilsson,[email protected]!
Annedals!trädgårdsförening:!Aili!Åsberg,[email protected]!
Föreningen!Bevara!Annedal:!Erik!Stening,[email protected]!