Skåne 9611 juni 2015

SBO-NYTT
Information från Skåne skogsbruksområde juni 2015
Äntligen är sommaren här
Efter en en blöt och kall vår börjar termometern så
sakta krypa uppåt. Även om drivningsförhållandena
inte varit det bästa har vi producerat och levererat
mycket råvara till våra industrier.
Vår industri levererar, resultatet efter fyra månader
på 941 miljoner är en toppnotering. Oron i den
europeiska ekonomin stör, även andra konflikter i
världen spelar in och det är svårt att veta om året
ska sluta i ett rekordresultat.
Stämman i Växjö gav ju oss inte bara en bra utdelning och efterlikvid utan även vår första kvinnliga
ordförande, vi hälsar Lena Ek välkommen att leda
Södra.
Skogsgården är inte bara en producent av kapital till
oss, för många finns här även en stark känslomässig
anknytning till sin fastighet. Under årens lopp har
det kanske utspelats något minnesvärt just här som
är intressant att föra vidare till kommande generationer
skogsägare. Det är viktigt att vi får vår historia med
oss, skriv gärna ner det eller be någon hjälpa till om
ni tycker att det är svårt att formulera det, använd
den nya generationen! Jag har själv ett antal sådan
historier som jag fått via min far och farfar, det ger
en extra tillfredsställelse i arbetet att minnas detta.
Tillbaka till det rent skogliga, det är ju med en viss
tillfredsställelse som man ser att barkborrarna inte
har haft någon bra vår. Värre beställt är det med
eken som på många håll blivit hårt aväten, nu för
andra året i rad.
Glöm inte att planera inför hösten, inte minst röjningen det växer otroligt bra om man kommer in
i rätt tid. Vi har bra priser på de flest sortiment så
kontakta din inspektor för kontraktering.
Vi kommer som vanligt ut med lite aktiviteter till
hösten så håll utkik efter dessa så ses vi då!
Ingvar Pålsson
Ordförande
Skåne skogsbruksområde
Södra stärker timmererbjudandet
Den 25 maj höjde Södra priset på normaltimmer av tall och
gran med 20 kronor per kubikmeter fast under bark (m³fub).
Samtidigt infördes en tillfällig kontrakteringspremie på
20 kr/ m³fub för att stimulera till en tidig kontraktering.
Kontakta din inspektor för att ta del av erbjudandet.
Utökad markskoningsgaranti
för dig som tecknar bränsle- och
markberedningskontrakt
Södra har utökat sin markskoningsgaranti till att
omfatta risskotning, flisning och markberedning med
villkoret att de kontrakteras vid samma tillfälle som
slutavverkningskontraktet och att det gäller samma
trakt. Detta sker utan ytterligare kostnader för dig
som skogsägare. Den utökade markskoningsgarantin
i slutavverkningstjänsten gäller från och med den
1 december 2014. Kontakta din lokala skogsinspektor
för mer information om Södras utökade markskoningsgaranti.
Erhåll markskoningsgaranti
Genom förebyggande åtgärder ska marken skonas i
samband med slutavverkning så att skador undviks.
Tillsammans med entreprenörerna planeras avverkningarna därför med hänsyn till bärighet och väderlek.
Dessutom är risning av basvägar och användning
av marskonare samt skotare utrustade med bärande
band viktiga åtgärder för att undvika att marken körs
sönder. Markskoningsgarantin i slutavverkningstjänsten innebär att Södra återställer marken i sitt
ursprungliga skick om basvägarna får skador som är
mer än 25 centimeter djupa på en sammanhängande
sträcka av 50 meter. För dig som är medlem och har
bärig mark och bäriga vägar erbjuder vi dessutom
en tillgänglighetspremie. Vill du veta mer om Södras
slutavverkningstjänst som erbjuds dig som medlem,
kontakta din lokala skogsinspektor.
Plantröjning och lövskogsröjning
Tänk på att plantorna på hygget kan behöva röjas redan
ett par år efter planteringen. Speciellt på hyggen med
mycket växtlighet kan plantorna behöva lite hjälp på
traven redan efter ett par år för att klara sig och växa
bra. Lövskogsdominerade hyggen och lövskogsbestånd
behöver också röjas, oftast två gånger, för att de ska växa
bra. Den första röjningen i asp-, al- och björkbestånd görs
när stammarna är 2-3 meter höga och då lämnar man cirka 5 000 stammar per hektar (1,5 m förband). Slutröjning
görs vid cirka 5 meters höjd till ungefär samma förband
som för gran och tall – cirka 2 meters förband. Sedan
tidigare har Södra en standard för kvalitetssäkrad röjning
som innehåller både plantröjning och lövskogsröjning.
Medlemspris på ekstolpar
Nu har du som medlem möjlighet att köpa ekstolpar från Södra
Wood till ett bra pris. Ekstolpar är ett miljövänligt alternativ till
tryckimpregnerat trä och kan användas till staket, stängsel och en
mängd andra saker. Minsta antal är fullt paket och längderna säljs
fallande. Vid kapning tillkommer 150 kronor per paket.
Så här beställer du:
Kontakta Charlotte Simonsson på Södra Wood.
Telefon 0433-726 81 eller e-post [email protected]
Till försäljning:
Styck Benämning Dimension
Längd
Pris per styck
exklusive moms
40
Ekstolpe
80x80
2.6-3.1 m
64,00 kr
100
Ekstolpe
50x50
2.6-3.1 m
29,00 kr
Södraskolan erbjuder ny kurs:
Digitala verktyg för skogsbruksplanen
Södraskolan kommer att erbjuda lärarledda kurser i verktyget Skogsägarplan Webb som ocksåinnefattar den nya redigeringsfunktionen.
Den nya kursen kommer att visa hur du kan arbeta med din skogsbruksplan digitalt. Förutom genomgång av verktygen i mobiltelefon och
på webb ges en översikt av övergripande information och användarstöd. Kursen går bland annat igenom temakartor, utsökning av åtgärdsbehov med hjälp av avdelningsfilter samt redigering i plan och karta.
Din intresseanmälan kan du göra redan idag, anmäl dig på http://
skog.sodra.com/sv/Vara-medlem/Kurser/Sodraskolan/Intresseanmalan/
Den nya kursen är en utbildning i de digitala verktygen och kompletterar
Södraskolans befintliga utbildning ”Kurs i planens användning”.
Vill du själv lära dig funktionen finns ett kostnadsfritt material med
användarmanualer samt filmer som finns på Skogsägarnätet
skog.sodra.com under Mina sidor.
Nu kan du själv redigera din skogsbruksplan
Sedan 2011 finns det en webbversion av Södras Skogsägarplan –
Skogsägarplan Webb. Det innebär att du som skogsägare kan se din skogsbruksplan via nätet. Södra är nu först ut bland skogsägarföreningarna med att
erbjuda dig som medlem redigeringsfunktion för Södras gröna skogsbruksplan
på webben. Det nya verktyget med redigeringsfunktionen möjliggör för dig
som skogsägare att själv redigera din skogsbruksplan efter utförda åtgärder
i skogen. En aktuell skogsbruksplan ger bättre grundade beslut som i sin tur
ger förutsättningar till ett mer lönsamt skogsbruk. Verktyget är också en
möjlighet för dig som certifierad skogsägare att hantera dokumentation av
skogliga åtgärder. Redigeringsbehörigheten finns för dig som har en plan
upprättad av Södra från 2012 och framåt. För att få tillgång till redigeringsbehörigheten behöver du anmäla ditt intresse via Skogsägarnätet eller
kontakta Södras medlemsservice på [email protected] eller ring
0470-891 00. De uppdateringar som görs i webben blir ännu inte synliga i
appen Skogsägare.
Semestertider
Vi är bemannade under hela
sommaren. Under vecka 29 och 30
har vi lägst bemanning och ber er
därför klara av ärenden innan eller
efter dessa veckor, då vi kan hjälpa
er snabbare.
Vecka
Johan Johnsson
Gustaf Karlström
Anna Eidelin Brown
Joakim Pettersson
Per-Arne Karlström
Björn Mauritzon
Matts Karlsson
Maria Eskilandersson
Carl Henrik Ahlbäck
Maria Birkedal
Henric Martinsson
Emmy Dieden
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnr Postadress
Land
B
Sök sponsring för lokala natur- och kulturvårdsprojekt
Under åren 2015 och 2016 kommer Södra att sponsra lokala kulturprojekt
för att stödja olika former av kultur- och naturvårdsinsatser. Södra har
avsatt drygt 1 miljon kronor i syfte att stödja insatser i kultur och naturvård inom Södras skogsbruksområden. Beloppet som skogsbruksområdena
tilldelas är baserat på områdets storlek, som mest har ett förtroenderåd
60 000 kronor att fördela och som lägst 20 000 kronor. Pengarna får fördelas
i poster om minst 1 000 kronor per projekt och förtroenderåden beslutar
vilka projekt de önskar ge bidrag till. Känner du till ett lokalt kulturprojekt
som är i behov av sponsring eller önskar du mer information om detta?
Kontakta ditt lokala förtroenderåd. Ansökan sker till förtroenderådets
ordförande senast 1 augusti.
Kontaktinformation
Höörs verksamhetsområde, Pumpvägen 2, 243 93 Höör
Johan Johnsson, områdeschef
Gustaf Karlström, produktionsledare
Anna Eidelin Brown, skogsvårdsledare
Joakim Pettersson, skogsinspektor
Per-Arne Karlström, skogsinspektor
Björn Mauritzon, förvaltare
Matts Karlsson, förvaltare
Maria Eskilandersson, skogsinspektor (tjänstledig)
Carl Henrik Ahlbäck, skogsinspektor Maria Birkedal, skogsinspektor Henric Martinsson, skogsinspektor Emmy Dieden, sommarvikarie
010-471 60 00
010-471 60 04
010-471 60 02
010-471 60 05
010-471 60 06
010-471 60 08
010-471 60 09
010-471 60 10
010-471 60 11
010-471 60 12
010-471 60 14
073-744 00 84
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Ingvar Pålsson, ordförande
070-309 96 57
[email protected]
Bo Svensson, vice ordförande
070-663 05 56
[email protected]
Medlemsservice
Telefontid vardagar 8.00-12.00 och 13.00-16.00
Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com
0470-891 00
[email protected]