Mini-Röris 5 - Friskis & Svettis Stenungsund

Mini-Röris 5
För barn och lekfulla vuxna
Mini-Röris 5 är ett lekfullt rörelseprogram för barn mellan två och
sex år. Är du förskolepedagog kan du leka och jympa med barnen
på jobbet. Är du förälder, mormor, farfar eller äldre syskon kan du
köra programmet hemma.
Rörelseglädje tillsammans
Mini-Röris 5 är enkelt och passar lika bra ute som inne. Temat är
tillsammans och vi rör oss i djungeln. Grundpasset är uppdelat i
fem delar: start, på golvet, uppe, varva ner och vila. Delarna kan
användas var för sig eller tillsammans. Hela programmet är cirka
20 minuter. Inga träningskläder behövs.
Bonuspass och bonusmaterial
Förutom grundpasset innehåller Mini-Röris 5 två bonuspass:
Kompisyoga är ett cirka 13 minuters lekfullt yogapass som bjuder
in till fokus och lugn. Med fokus på andning och närvaro ger
passet plats för ett möte med både sig själv och kompisarna utan
inslag av prestation.
Hör & Gör utmanar och överraskar med ljud kopplade till olika
rörelser. Här tränas framförallt uppmärksamhet och hörselsinnet.
Rörelsekort
Som ytterligare bonusmaterial och ett verktyg för att få in korta
rörelsepauser under dagen finns rörelsekorten.
Friskis&Svettis Stenungsund
Mejselvägen 2 • Reception 0303-888 87
friskissvettis.se/stenungsund • [email protected]