MÅNDAG 16 MAR - Netpublicator

Mejl & mess sid 7 | Serier & sudoku sid 18 | Tv-tips sid 19.
Blandfärs
2 fp
50% nöt, 50% gris
Storpack. Ursprung: Sverige
FREDSPRIS
HÄGRAR
n Siavosh Der­akhti
har träffat Obama
och brinner för tillit
mellan människor.
v. 12 · 2015
4990
/kg
MALMÖ
KOPPLADE
GREPPET
n Redhawks vann
6
mot Leksand.
Öppet Hus på SLU i Alnarp
Information om utbildningar till:
landskapsarkitekt, landskapsingenjör,
hortonom, trädgårdsingenjör odling/design
och lantmästare.
8
Välkommen den
20 mars,
kl 13-16.
Anmäl dig på:
www.slu.se/utbildning
MÅNDAG 16 MAR
VIMMEL • ALEXANDRA BÜCHEL • SIDAN 10
FOTO: INGEMAR D KRISTIANSEN
”Det skulle vara
lindansöser, fakirer
och glasgång
på scenen.”
BRISTEN PÅ SJUKSKÖTERSKOR
SÖKES:
2 232
SJUKSKÖTERSKOR
De kan vraka mellan jobben
n De 60 sjuksköterskeelever som snart tar examen har alla möjligheter att välja sina jobb. Arbetsgivarna
försöker övertrumfa varandra med olika erbjudanden. ”Jag är väldigt taggad att komma ut och jobba
efter tre års utbildning”, säger Tinde Trogen, som liksom Dennis Brodelis bli klar i juni.
SIDAN 2–3
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
2
NYHETER
City Malmö ges ut av Sydsvenska Dagbladets AB. Tidningen är politiskt oberoende. Telefon: 040-28 24 30.
Mejl redaktion: [email protected] Adress: Sydsvenskan/City, 205 05 Malmö. Besöksadress: Rådmansgatan 16.
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lars Dahmén. Tf redaktionschef: Therese Thomasson.
Nya sjuksköterskor kan välja De är arbetskraften som alla vill ha.
Arbetsgivarna övertrumfar varandra
med olika erbjudanden för att locka
till sig de nyutexaminerade sjuksköterskorna.
– Vi har en fantastisk möjlighet att
kunna ställa krav, säger Dennis Brodelis och Tinde Trogen.
Vi träffas på Vård­
vetenskapens hus på Ba­
ravägen i Lund. Solen lyser
över de blivande sjukskö­
terskorna, som vet ganska
väl vad de vill.
– Jag har tackat nej till
sex jobb och funderar på
ett sjunde. Då har jag bara
sökt jobb som jag vill ha,
säger Dennis Brodelis.
I juni tar han och Tinde
Trogen examen.
har den senaste forskning­
en och spetskompetens. Hur
viktigt är det för er?
De två kursarna har kom­
– Ansvaret lockar. Då
kan man påverka vad man
vill förändra, säger Tinde.
LUND.
mit från var sitt håll. Tin­
de visste tidigt att hon ville
jobba inom sjukvården och
gick vårdprogrammet på
gymnasiet medan Dennis
gick idrottsprogrammet
på Polhemskolan. Båda vill
jobba på en vårdavdelning
eller inom psykiatrin.
Tillsammans har de va­
rit aktiva i kåren och käm­
pat för högre löner. Det
märks att de två är samkör­
da, för de faller ständigt in
i varandras meningar och
det är ibland svårt att veta
vem som tycker vad.
– Det där med lön är ett
moment 22. För att få nya
sjuksköterskor måste ar­
betsgivarna ge en bra in­
gångslön, men blir den för
hög i förhållande till vad
befintlig personal har ska­
par det problem. Jag tyck­
er inte vi ska ha orimliga
ingångslöner. Löneutveck­
lingen är viktigare, säger
Dennis.
Sus poängterar att man
– Som nyutexaminerad
är det kanske inte spe­
cialistvården som lockar
mest, utan att man får en
bas att stå på. För mig är
det viktigare att det är ett
bra introduktionsprogram,
säger Tinde.
Hos Attendo kan man få
vara med i ledningsgruppen.
Vad tycker ni om det?
FAKTA
Så många saknas
150
Omkring 150 sjuksköterskor
saknas på Skånes universitets­
sjukhus.
300
I hela regionen saknas 300,
uppger Sus.
2 232
Enligt Arbetsförmedlingen
söks det just nu 2 232 sjuk­
sköterskor i hela landet. I Lund
söks 184 och i Malmö 188.
63
I januari examinerades 63 sjuk­
sköterskor i Lund.
55
Nu i juni väntas 55 nya sjuk­
sköterskor bli klara.
Vill ni jobba utomlands?
– Så småningom kanske.
Jag vill bli en bra sjukskö­
terska här först. Sverige är
känt för att sjuksköterskor
här har stort ansvar, säger
Tinde.
Vad skulle ni säga ja till?
– De jobb jag sökt, om
jag fått en grundlön på
25 000. Där är lönen avgö­
rande, säger Dennis.
Vad skulle ni säga nej till?
– Jag har kollat var man
måste jobba treskift. Jag
mår inte bra av det. Man
ska klara att jobba hela
­livet, säger Tinde.
Vad tänker ni om fram­
tiden?
– Jag känner mig redo
och motiverad. Jag vill bi­
dra till en bättre utveckling
av hela sjukvården. Det är
en häftig utmaning, säger
Dennis.
Och får sista ordet.
YVONNE JOHANSSON
[email protected]
NYHETER I KORTHET
MALMÖ. Antalet
uteser­
veringar i Malmö med
alkoholtillstånd fortsät­
ter att öka. På fem år
har de blivit femtio fler.
– Flera har tillkommit vid
köpcenter som Triangeln
och Emporia, säger Lisa
Lannerud, chef för till­
ståndsenheten i Malmö
stad.
Sedan 2006 har drygt 80
uteserveringar tillkommit.
Uteserveringarna uppgår
nu till totalt 295. Även res­
taurangerna blir fler i Mal­
mö. De har ökat från 350
för tio år sedan till 416 i år.
På en av serveringarna
vid Möllevångstorget sit­
ter Ellinor Fernström och
Mikael Mayoyo.
– Att vi valde det här stäl­
let beror på att de har vär­
mare. Annars hade det va­
rit för kallt, säger Mikael.
Varför sitter ni inte inom­
hus?
– Man vill ha det ljust
omkring sig, säger Ellinor
Fernström.
– Borden är uppställda
så det är lättare att sitta ett
FOTO: HANNA FOLKEMARK
Femtio nya platser i solen
stort gäng på uteservering­
arna, säger Mikael.
Vad gör en bra utomhus­
servering?
MALMÖ/SARAJEVO
– Att det finns en gå­
gata eller torg intill så att
man kan sitta och titta på
folk som går förbi, säger
Mikael.
STIG STRÖMKVIST
JAN SAMUELSSON
Fotnot. Alkoholservering på
uteservering regleras inte sär­
skilt i alkohollagen utan sam­
ma regler som gäller alkohol­
servering i övrigt gäller även
uteservering.
Bombgripen kan ha
koppling till Malmödåd
n Mikael Mayoyo, 27 år,
Finland, och Ellinor Fern­
ström, 24 år, Lund, tog en
öl på Möllevångstorget.
■■Åklagare i Bosnien har
begärt fyra bombmisstänk­
ta i Sarajevo, där­ibland en
svensk medborgare, häk­
tade.
I fredags greps fyra per­
soner i Sarajevo med en
sprängladdning i bakluck­
an på sin bil. En av dem
är en svensk medborga­
re i 50-årsåldern. Männen
greps i en gemensam polis­
aktion. Misstanken är att
sprängladdningen skulle
föras till Sverige. Myndig­
heterna i Bosnien behand­
lar ärendet som ett terror­
mål.
Svensk polis menar att
ärendet är kopplat till gro­
va kriminella i Malmö och
att det inte handlar om ett
terrorbrott. Enligt vad tid­
ningen erfar har den grip­
ne svenske medborgaren
kopplingar till dem som
misstänks för sprängatten­
tatet mot fastighetsbolaget
Victoria Park. CITY
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
NYHETER 3
Mejl annons: [email protected] Telefon annons: 040-28 24 50.
Vd: Lars Dahmén. Tryck: BOLD/Sydsvenskan Tryck AB.
Antal läsare (Orvesto 2013): 121 000 (City totalt: 175 000).
och vraka
Så går
jakten på
personal
erbjuder bra
arbetsmiljö, utbildning, friskvård och
betydligt högre lön.”
”Här finns den senaste specialistvården”.
Arbetsgivarna har olika strategi i jakten på
sjuksköterskorna.
GråStarr?
Vill du slippa långa väntetider?
• Undersökning och operation
göres inom 1–3 veckor
• Många års erfarenhet
av ögonkirurgi
• Ackrediterad av Region Skåne
• Frikort och
högkostnadskort gäller
Erfarenhet och kvalitet
ÖgonOperationskliniken i Lund
Ny adress: Annedalsvägen 9, Lund
Tel: 046-590 19 19
[email protected]
www.ogonop.com
LUND. ”Vi
När arbetsförmedlingen
i Lund ordnade inspirationsdag för vårdpersonal kom runt 250 personer. Två var utbildade
sjuksköterskor.
– Behovet blir större och större. Vi försöker väcka intresse för
att jobba inom vård och
omsorg. Det finns nästan inga arbetssökande sjuksköterskor, säger
arbetsförmedlaren Rickard Malmquist Nyrén.
Den goda staden
– hur skapar vi den?
Debatt med Malmös riksdags- och kommunpolitiker
Måndag 16 mars kl. 18–19.30
Stadsbiblioteket, Slottet, plan 2
Deltagare:
Hillevi Larsson (S), riksdagsledamot Anders Skans (V), kommunpolitiker
Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot Caroline Wessel (M), kommunpolitiker
Allan Widman (FP), riksdagsledamot Magnus Olsson (SD), kommunpolitiker
Moderator:
Journalisten Lars Mogensen
Attendo var på plats och
letade personal till ett
nytt äldreboende. De
poängterade den högre
lönen, vidareutbildning
och friskvård.
– Vi ligger väsentligt
över de 24 000 för en nyanställd som sjuksköterskorna kräver. Hur mycket går inte att säga, för vi
har individuell lönesättning, sa verksamhetschefen Sara Larm.
Universitetssjukhuset Sus
n ”Jag är väldigt taggad
att komma ut och jobba
efter tre års utbildning”,
säger Tinde Trogen, som
liksom Dennis Brodelis blir
klar i juni.
FOTO: INGEMAR D KRISTIANSEN
hade en annan strategi.
– Det är fantastiskt att
få jobba på ett universitetssjukhus med all den
forskning och specialistvård som finns här, säger
Goldi Sundahl Borius på
Sus kompetensförsörjning, som inte vill diskutera lönen.
– Det pågår en ständig
debatt kring den. Vi har
ett introduktionsprogram
och utbildningsförmåner
för den som vill vill bli
specialistsjuksköterska.
YVONNE JOHANSSON
www.riksdagen.se
Teatergruppen Malmö Impro tolkar,
analyserar och improviserar med
humor, fart och fläkt
Med reservation för ändringar
FN-dagen
mot rasism
och diskriminering 2015
Möta och mota
rasism!
SKÅNE
PENGAR
”När ryktet
slår klorna i en
skola, så vinner
sällan några
pengar.”
NIHAD BUNAR, PROFESSOR PÅ AVDELNINGEN FÖR
BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP VID STOCKHOLMS
UNIVERSITET, OM PENGAR
SOM EN FÖRUTSÄTTNING
FÖR EN LIKVÄRDIG SKOLA.
CITY
Studenter
filmade
låtsassexköp
■■Två filmstudenter utgav
sig för att sälja sex i Skåne för att studera sexhandeln. Sedan smygfilmade
de sina möten, rapporterar
Sydnytt.
Flickorna fick femhundra samtal på en vecka.
– Jag sa att jag var ett
barn och behövde pengar till mammas hyra men
de ville fortfarande att jag
skulle suga av dem, säger
en av dem till Sydnytt.CITY
FLYTT
”Det är igen
lösning att
flytta de här
människorna
från ett ställe till
ett annat.”
MARGARETA LÖÖF, ENHETSCHEF PÅ KRONOFOGDEN
I SKÅNE, OM EU-MIGRANTERNA SOM BOSATT SIG PÅ
EN TOMT I SORGENFRI. CITY
En dag fylld med föredrag
och diskussioner
Läs mer om dagen på malmo.se/fndagenmotrasism
Moriska paviljongen 21 mars från 13.00
Norra Parkgatan 2
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
4 NYHETER
Krönikan | Läsarkontakt
HALLÅ DÄR
LENA
PHILIPSON
[email protected]
Föräldraledig redaktionschef på City. Lycklig Lundabo med mycket Malmökärlek.
Överkonsumerar P1, spenatsoppa och Youtubeklipp på hundar.
Vad är det som får oss att handla
rättvisemärkt och klimatsmart?
– Vi påverkas mer än vi
tror av omgivningen och
slumpen. Det är inte så
många aktiva val vi gör.
Hemköp. Coop är mer cen­
tralstyrt.
Ica har obero­
ende butiksägare som tar
egna beslut.
Ger det butikerna stor
makt?
– Butikerna har jätte­
stort inflytande, men tar
också en risk. Många kun­
der blir arga när butiker­
na vill ta beslut åt dem. Ica
Tuna i Lund fick till exem­
pel mycket starka reaktio­
ner när de helt gick över till
ekologiska rättvisemärkta
bananer. Butiker som inte
säljer rödlistad fisk har
också fått arga kunder.
Vad
mest?
överraskade
dig
Hur ser vi det?
… Matthias Lehner, som
i fredags disputerade på
en avhandling om hur
butikerna får oss att
välja hållbara varor.
– Att så mycket sker ute
i butikerna, inte på huvud­
kontoren. Jag har främst
studerat Ica, Coop och Ax­
food, som har Willys och
– Det finns bra exempel
i både Malmö och Lund.
Ica Söder i Malmö har ett
stort utbud av ekologiskt,
vegetarisk och veganskt.
I Lund finns Ica Fäladen,
som satsar väldigt myck­
et på lokalproducerat. Att
en av ägarna på Ica Tuna
är ambassadör för rättvise­
märkt märks i butiken.
Coop och Axfood då?
– Coop har gjort mycket
för det ekologiska jordbru­
ket i Sverige med Ängla­
mark, men anpassar sig
inte lika väl efter kunder­
na. Willys och Hemköp gör
lite olika, men alla butiker
har en strategi.
(Ord. pris 299.-)
Gäller t.o.m. 22/3
Denna kupong lämnas
till bussföraren
Gäller till 27 mars 2015
Gäller ej lördagar
www.buss999.se
”Ortodoxa!
Katoliker!
Protestanter!
ni tillhör alla Mig!
ni är alla Ett
i Mina ögon!”
Utdrag ur budskapen
Sant Liv i Gud
www.slig.se
Föreläsare är forskare, läkare och professorer från Skånes
universitetssjukhus och Lunds universitet.
Tid och plats Onsdagen den 18 mars kl 18.00–20.15,
Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, SUS Malmö.
Ingen förhandsanmälan.
Fri entré (300 platser)
Patientforum SUS - Telefon 040-33 80 30
Stöd våra forskare
var med och gör skillnad!
Gäller på ord. pris t.o.m. 5/4 2015. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Med reservation för tryckfel, slutförsäljning och lokala
avvikelser. Handla och hitta din närmaste butik på hemtex.se
Ganska många ringer och
berättar om någon orätt­
visa de blivit utsatta för.
De samtalen är jättevik­
tiga, och inte sällan väljer
Vuxna människor som
vi att forska vidare, ibland
står i vägen för av­
att skriva om vad som
stigande från Påga­
hänt och ställa ansvarig till
tåget de vill borda.
svars. Men ibland tar sam­
talet en annan vändning
när uppringaren förstår att
vi vill berätta deras historia i tidningen. ”Nej
jag vill inte att ni skriver vad som hänt MIG,
bara att rektorn/läkaren/arbetsgivaren ska
straffas”. Då tvingas jag ofta hänvisa vidare
till Skolinspektionen/Patientansvarsnämn­
den/fackförbundet.
NEJ!
Prostatacancer
Välkommen!
ringaren blir otrevlig. Häromveckan ringde
en man som inte ville ha City hem på torsda­
gar. När jag bad om att få veta var han bodde
svarade han ”skit i det ditt svin sluta bara
lägga tidningen i brevlådan!!!” och slängde
på luren. En dam veckan efter var inte riktigt
lika arg på min telefonsvarare, hon ville ab­
solut ha City hemburen, men hade inte fått
någon den veckan berättade hon upprört.
Sen la hon på luren.
Tips: vill du att City ska
eller inte ska komma hem
När tågvärdarna ger in­
till dig underlättar det om
formation på alla språk
du är beredd att berätta var
de kan inför station
din brevlåda finns.
Malmö C.
Behandling av prostatacancer idag?
Metoder att se prostatacancer i kroppen.
Vilken behandling går att få mot urininkontinens
efter prostatacanceroperation?
Ett framtida läkemedel mot prostatacancer?
Paneldebatt – frågestund
20%
En del samtal slutar vara välkomna när upp­
JA!
Välkommen till en föreläsningskväll för allmänheten!
Alla gardiner
ringer, varenda samtal är välkommet när jag
lyfter på luren, det kan jag lova. Men det är
inte alla samtal som jag fortsätter uppskatta.
Mannen ovan ville hellre prata vidare med
mig än lägga på och istället ringa sjukvår­
den, det gjorde mig väldigt orolig och ange­
lägen om att få slut på konversationen.
YVONNE JOHANSSON
[email protected]
Köp dagsbiljett för
100:- och bjud
1 ekstra person
med GRATIS!
Entré: 120 kr Förköp hos Biljettbyrån och TICNET
I samarbete med studieförbundet Sensus
199:
Helt ärligt så uppskattar jag alltid att läsare
Till Köpenhamn
Medverkande: Kristina Hellgren - sopran, Hanna Maria Strand - alt,
Johan Linderoth - tenor, Andreas Landin - bas, Allhelgona Motettkör,
Eslövs Kammarorkester EKO, Johan-Magnus Sjöberg - dirigent
Pläd
Hur är du själv som kund?
Buss 999
av Johann Sebastian Bach
Söndag 15 mars kl 17 i Allhelgonakyrkan
KLIPP!
”Hej! Du skrev ju en artikel om sjuk­
vården i dagens tidning. Jag har fått
så himla ont i bröstet för en stund
sedan, och det strålar liksom smärta
längs vänsterarmen. Vad tycker du jag ska
göra?
Det här läsarsamtalet fick jag när jag varit
reporter i två eller tre månader. Jag kommer
aldrig glömma det. ”RING 112!” var mitt svar,
på vad som för mina otränade öron lät som
en möjlig hjärtattack.
– Jag har ett stort intres­
se för hur butiker fungerar,
men även jag följer inlär­
da beteendemönster. Jag
handlar på olika sätt en
stressig tisdag än vad jag
gör en lördag inför mid­
dag med vännerna. Just nu
köper jag relativt lite kött,
men det beror på att de jag
bor med inte äter kött.
Johannespassionen
svenskakyrkan.se/lund
Tidningen
City – med
svar på allt
Plusgiro 900294-0
www.mascancerstiftelse.se
Det enda som är värre än ett samtal som spå­
rar ur, är när jag i efterhand förstår att nå­
gon inte har ringt, trots att de hade haft nå­
got att berätta. När man pratar med dem ett
halvår senare och de undrar ”varför skrev ni
inte om DET?”.
Och jag tvingas svara: för att du inte ring­
de och berättade att det hänt.
SONOS-
PREMIÄR!
PÅ ELGIGANTEN MEGASTORE
Gäller endast Elgiganten Megastore i Stora Bernstorp och Svågertorp så långt lagret räcker, dock längst t o m 22/3-2015. Max en av varje annonsvara per kund. Viss leveranstid kan förekomma.
I SVÅGERTORP OCH STORA BERNSTORP
Fyll ditt hem med musik.
Skapa ett hem fyllt med musik. Börja dagen med avkopplande musik i badrummet, lyssna på de senaste nyheterna i
köket och avsluta med en fest i vardagsrummet. Bygg ditt hem med HiFi-ljud rum för rum och fyll ditt hem med Sonos.
S
O
N
Sär O
ch
på plats o
erar
demonstr dag
n
fredag-sö
3490
1790
Sonos Play:5
Sonos Play:1
• Den ultimata allt-i-ett-högtalaren
med djupt och fylligt HiFi-ljud
• Finns även i vit finish
• Pris avser 1 st
•
•
•
•
PLAY5BK/PLAY5WH
PLAY1BK/PLAY1WH
2649
6190
Sonos Play:1
Sonos Playbar
• Ljudlimpan för musikälskare
• Pris avser 1 st
Djupt, kristallklart HiFi-ljud
Kompakt och överraskande kraftfull
Finns även i vit finish
Pris avser 1 st
•
•
•
•
PLAYBARBK
MEGASTORE
Djupgående HiFi-ljud
Seriös styrka som fyller rummet
Finns även i vit finish
Pris avser 1 st
PLAY3BK/PLAY3WH
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
6 NYHETER
Min måndag
Siavosh Derakhti
4 Vaknar vid 8–9 och
snyggar till mig.
4 Sedan blir det gymmet.
4 Möte på banken och
sedan till kontoret.
4 Efter lunch blir det mingel på en skola.
4 Han hinner
också med ett
möte med president Obamas
sändebud Ira
Ira
Forman.
Forman
4 På kvällen
blir det vila och en sväng
på gymmet.
Och ja, nattsömnen är god.
n ”Jag lever min dröm”,
säger Siavosh Derakhti.
n Den 27 februari bygg­
des en mänsklig mur runt
Stockhoms synagoga.
Längst till vänster Siavosh
Derakhti, i mitten statsmi­
nister Stefan Löfven (S).
ARKIVFOTO: FREDRIK JALHED
FOTO: HENRIK MONTGOMERY
Killen som alla vill träffa
MALMÖ. Siavosh
Der­akhti
från Malmö brinner
för kärlek, förståelse
och tillit mellan män­
niskor. Och han gör vad
han kan för att fler ska
hänga på.
I dag träffar han ame­
rikanske presidentens
sändebud Ira Forman.
Så han började jobba
mot förföljelse och diskriminering.
Siavosh Derakhti, s om själv
I HETLUFTEN
SIAVOSH DERAKHTI
Många unga har fullt upp
med föreläsningar. Det har
Siavosh Derakhti också –
veckan som gick höll han
sex stycken.
– För fyra år sedan såg
jag att judarna i Malmö behandlades illa och det ville
jag ändra på.
är muslim, såg till att sprida överlevandes berättelser om nazisternas försök
att förinta judarna under
1940-talet. Han ordnade
så att ungdomar från Malmö fick uppleva förintelselägret Auschwitz. Det blev
också en förening, som nu
heter Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet.
Arbetet och engagemanget väckte respekt.
När USA:s president Obama kom till Sverige, så ville han träffa Siavosh Derakhti.
– Vita huset hade tid
träffades. Att bli turnerande föreläsare blev vardag.
– Löjligt att man måste
få priser för att någon ska
lyssna, kommenterar han.
FAKTA
Siavosh Derakhti
Ålder: 23 år.
Familj: Singel.
Aktuell: Träffar ombud för
USA:s president med anledning av antisemitism i Sverige.
Finns det någon du inte
har träffat?
– Bara Zlatan!
Själv tror Siavosh Derakhti att det är för att han
är ung och rak som han
får kontakt med de unga
människor han oftast siktar på att nå.
– Jag lever min dröm,
säger han och verkar lite
nöjd med att bli igenkänd
lite varstans i landet.
En bok är också på gång.
Men kampen för likabehandling har inte gått
smärtfritt. Det kommer
hotfulla samtal på den
hemliga telefonen och ny-
med mig, Malmös politiker hade det inte, fortsätter han utan att låta särskilt ledsen.
Uppmärksamhet, stipendi-
er och priser började regna
över Siavosh Derakhti och
hans förening. 23-åringen från Malmö hamnade
i sammanhang där svenska och utländska höjdare
ligen mordhot på utländska Facebooksidor.
Nyligen var Siavosh Derakhti i Stockholm och en
av dem som skyddade synagogan där i en demonstration.
träffa kungen. Prinsessan
Christinas man, Tord Magnusson, har jag träffat tidigare och prins Daniel också.
Vad gör du när du är 50
år?
– Då har jag vunnit
Nobels fredspris, blivit
statsminister och skådespelare i Hollywood.
– Eller åtminstone blivit
ekonomiskt oberoende för
att hjälpa till att bygga upp
Sverige till möjligheternas
land och bygga upp världen på nytt där alla ska inkluderas.
I helgen som gickvar han
inbjuden till ett seminarium på USA:s ambassad
i Stockholm. Under lördagen var han gäst i riksdagen för att se Raul Wallenbergs syster Nina Lagergren överlämna en mycket
fin amerikansk utmärkelse
till riksdagen. Under söndagen debatterade han
i radions P1.
Hm, har du något på gång?
TEXT: MIKAEL
ANJOU
– Ja, jag ska till EU-parlamentet i Bryssel den 14
april och den 23 ska jag
mikael.anjou
@city.se
Rösta på din favorit till månadens Malmö-Lundabo!
■■Artisten Ayla Shatz
sjunger om sin kärlek till
Malmö på singeln #sammahimmel som släpptes
i början av februari. Efter att hon spelat in videon till låten tillsammans
med de andra artisterna
i höstas bestämde hon
sig för att hoppa av
restaurang­jobbet och satsa på musiken. I januari släpptes debutalbumet
”Ayla Shatz”.
RÖSTA PÅ
FACEBOOK:
CITY MALMÖ
Sista dagen
för att
rösta är den 27 mars.
2. ROBIN PAULSSON
■■ Han leder Melodifestivalen tillsammans med Sanna Nielsen. Deras pausnummer ”Åkarp” – en hyllning till hans hem­
ort –
anses av många som det
bästa framförandet i Mellon. Numera är Robin Malmöbo och förutom tunga
programledarroller och
medverkan i P3:s Deluxe
och Hej Domstol, har han
blivit rikskänd genom sin
Zlatan­imitation i ”Robins”.
FOTO: INGEMAR D KRISTIANSEN
FOTO: JANNE DANIELSSON/SVT
FOTO: ANTHONY HOOKBOY SKAFF
1. AYLA SHATZ
3. MY TORSTENSSON
■ I
■ två år har juriststudenten My Torstensson jobbat
ideellt med att hjälpa folk
med juridiska frågor. Föreningen där hon är ord­
förande har öppet hus fyra
kvällar i veckan på platser
i Malmö och Lund. Folk
som vänder sig till Juristjouren kan vara på väg att
bli utkastade ur sitt studentboende, fundera kring
testamentet eller har köpt
något som inte funkar.
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
FREE DAWIT
MEJL & MESS
Messa till 0765-456 464. Skriv CITY [mellanslag] TYCK [mellanslag] din text.
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna.
Mejla till [email protected] Skriv kort! Uppge alltid namn och adress även om du använder signatur.
dagar. Så länge har
den svenske journa­
listen Dawit Isaak
suttit i fängelse i Eritrea – utan rätte­gång.
4 9 2 2
7
Ryssland
– är det
ett hot?
n Fossila bränslen. Borrning efter naturgas.
FOTO: LARRY MACDOUGAL
Vi kan investera oss ur klimatkrisen
■■De vetenskapliga rönen
blir allt mer samstämmiga.
Fortsätter vi att rulla tummarna och stoppa huvudet i oljesanden kommer
den globala uppvärmningen att medföra förödande
konsekvenser för människans villkor på vår planet.
Ändå fortsätter våra
statliga pensionsfonder,
AP-fonderna, att placera
kapital i fossila bränslen
i stället för att investera
i utbyggnad av förnybara
energikällor.
Man undrar hur de tänker,
de med makten över våra
pensionspengar: Vill de
själva bli pensionärer och
leva i ett klimat där extremväder har blivit normaltillståndet och tvingar fram
hunger, nöd och globala
befolkningsförflyttningar?
Det finns ju goda exempel i våra grannländer att
inspireras av. Storbritanniens ledande investerare
i vindkraft till havs är en
grön statlig bank, som har
tillkommit med brett stöd
över partigränserna.
Avkastningen på den gröna
bankens investeringar är
i genomsnitt nio procent,
alltså högt över AP-fonder-
MÄNNISKOR I CITY
nas mål. Och i Norge har
den stora pensionsfonden
fått i uppdrag att investera
i klimatomställningen.
När ska finansmarknadsminister Per Bolund (MP)
och den rödgröna regeringen i Sverige gå från ord till
handling? Världens länder
måste sluta investera i det
som förstör vår planet, sa
ju Stefan Löfven så klarsynt
i sin regeringsförklaring.
Börjar vårt gemensamt
ägda pensionskapital – för
svensk del AP-fonderna
– att sälja av placeringar
i fossilbolagen och investera i utbyggnad av förny­
bara energikällor, då kan
den nödvändiga klimat­
omställningen ta fart på
allvar.
PONTUS BJÖRKMAN
engagerad i Latinamerikagrupperna
■■Magdalena Andersson
säger sig vara övertygad
om att det svenska folket
skall acceptera skattehöjningar för att vårt militära försvar skall kunna upprusta.
Som låginkomsttagare
är jag inte villig att betala
ännu mer i skatt för militarismens skull. Ännu högre skatter skulle göra det
ännu svårare för mig att
kunna leva på min egen
lön.
Dessutom är jag inte
övertygad om att Ryssland
är ett militärt hot mot just
Sverige.
Vad finns det för konkreta bevis för att Ryssland
är ett militärt invasionshot
mot just Sverige?
JONAS ANDERSSON
n Övning vid P7 i Revingehed utanför Lund.
ARKIVFOTO: JOHAN BÄVMAN
CYKELAUKTION
Lördag 21 mars i Assistancekårens lokaler på
Ridspögatan 4. Visning av cyklarna sker kl. 12.00.
13.00 börjar auktionen.
Endast kontant betalning.
Cyklarna säljs med stöd av fordonsflyttningslagen 6 §
www.malmo.se/cykelauktion
gkkundservice: 020-34 45 00
Har du ont i onödan?
Laserterapi startar självläkningsprocessen...
Många personer med akut & kronisk värk/smärta vet inte
att det finns annan hjälp än mediciner och operationer.
Benjamin Almö
Jag blir lycklig när jag hänger med kompisar, men också av att bara sitta själv – ibland behöver man tid att samla tankarna. Jag behöver både
sällskap och ensamhet. Jag blir också lycklig när jag spelar musik. Jag
spelar i ett metalband och älskar att skriva egna låtar och framföra dem.
Det ska vara låtar som framkallar en känsla men samtidigt har mycket energi. Att spela
live – stå framför en massa folk och spela vad man själv har skrivit – är en väldigt speBERÄTTAT FÖR MARCUS SVENSSON
ciell känsla.
Vi behandlar bl a:
• Tennis- & golfarmbåge
• Idrotts- & belastn skador
• Rygg- & nackproblem
• Inflammation & svullnader
• Värk i benen, krypningar
• Smärta (akut & kronisk)
• Muskel- & ledproblem
• Carpaltunnelsyndrom
• Reumatisk värk
• Fibromyalgi
• Bältros m.m.
Ring och boka tid hos biomedicinare
för konsultation/behandling
Ring oss på tel 040-21 44 45
Medicinsk Laser LLT Kliniken
Kamrergatan 21, Malmö • Råbygatan 10A, Hörby • www.lltklinik.com
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
8
SPORT
SHL-KVAL 1:7
Leksand–Malmö
3–4 (1–0, 1–2,
1–2)
Första perioden: 1–0 (2.15)
Tomi Sallinen (Robin Gartner).
Andra perioden: 2–0
(3.47) Linus Hultström
(Johan Ryno, Mattias
Ritola) spel fem mot tre, 2–1
(12.05) Björn Svensson spel
fem mot fyra, 2–2 (19.55)
Eric Himelfarb (Frederik
Storm).
Tredje perioden: 3–2 (1.23)
Mattias Guter (Johan
Ryno), 3–3 (12.50) Eric
Himelfarb (Jens Olsson,
Johan Björk), 3–4 (18.30)
Mattias Persson.
Skott: 22–30.
Utv: Leksand: 3x2. Malmö:
4x2.
Publik: 5 977.
n Jens Olsson kramar om
Mattias Persson efter dennes avgörande 4–3-mål.
Nu väntar hemmamöte
mot Leksand på onsdag.
FOTO: SIMON HASTEGÅRD/BILDBYRÅN
Smakstart för Redhawks
– stort steg närmare SHL
ISHOCKEY. Malmö
Redhawks kopplade grepp om
en SHL-plats. Borta­
segern mot Leksand var
ett styrkebesked.
– De kommer få det
tufft. Vi är bra nu,
säger matchvinnaren
Mattias ”Fete” Persson.
Vilken vecka för Malmö
Redhaws!
Den inleddes med en
plågsam 2–0-förlust hemma mot Björklöven, fort-
satte med en gastkramande straffseger mot Karlskoga och en nervdarrande 2–1 vinst mot Mora – för
att sluta i segerrus i Leksand.
Från att ha varit uträk-
nat har nu Malmö fördel
i SHL-jakten.
– Moralen är grymt hög
nu. Vi har haft det jävligt
motigt ett tag, men knutit nävarna, säger Mattias
Persson till TV10.
Sättet som Malmö Red-
hawks fixade segern på var
imponerande.
När Leksand gjorde 2–0
i början av andra trodde
nog många på dalaseger.
Men två snabba Malmömål innan mellanakten var
över gav 2–2.
Leksand gjorde 3–2 direkt
i tredje, men Malmö kom
igen på nytt och kvitterade – och 90 sekunder innan slutet avgjorde Mattias
Persson via en Leksandsback.
FAKTA
Så går SHL-kvalet
vidare för Malmö
Ons 18/3: Leksand (h).
Lör 21/3: Leksand (b).
Tis 24/3: Leksand (h).
Ev. Fre 27/3: Leksand (b).
Ev. Mån 30/3: Leksand
(h).
Ev. Tor 2/4: Leksand (b).
– Jag sköt för en gångs
skull och tydligen behöver
jag all hjälp jag kan få för
att göra mål och idag fick
jag det, säger Persson, vars
målproduktion inte varit
stark på slutet.
Även Eric Himelfarb n
jöt
nog extra av målskyttet.
I vintras fick han lämna
Leksand, nu var han tillbaka och gjorde två viktiga
mål till 2–2 och 3–3.
– Det känns fint, en stor
seger för oss. Men detta är
bara en vinst, vi behöver
tre till, säger Himelfarb.
Mattias Persson säger att
Redhawks trivs i underdogrollen mot ett lag som
kommer från SHL.
– Det känns bara kul,
nu är det enda som gäller
att vinna hockeymatcher,
säger han.
TEXT: FREDRIK
LINDSTRAND
fredrik.lindstrand
@city.se
SPORT I KORTHET
Zlatan bad Frankrike
om ursäkt efter utbrott
FOTBOLL
■■Zlatan Ibrahimovic gjorde 1–1 och 2–2 för PSG.
Men det blev Isaac Kiese Thelins Bordeaux som
vann efter ett sent 3–2avgörande.
Zlatan Ibrahimovic var
allt annat än nöjd med
domarens insats. Efter
matchen rasade tvåmålsskytten att han: ”Under 15
år aldrig sett en sådan domare i det här skitlandet.
De förtjänar inte ens PSG.”
Uttalandet skapade re-
aktioner ända in i den
franska regeringen. Sportminister Patrick Kanner
krävde senare på kvällen
svensken på en ursäkt.
Han behövde inte vänta länge. Via ett inlägg på
PSG:s hemsida deklarerade Ibrahimovic att: ”Uttalandet inte var riktat mot
Frankrike eller fransmännen. Jag ber om ursäkt om
folk tog illa upp”.
Ursäkten godtogs kort
därefter av sportministern
på Twitter.
CITY
FOTO: HANNA FOLKEMARK
FOTO: PATRIK LUNDIN
ISHOCKEY
FORMEL 1
■■Pantern var aldrig riktigt
nära hemma mot Tingsryd i kvalet till hockeyallsvenskan. Gästerna vann
med 4–1 och Pantern är nu
fyra i kvaltabellen.
■■Marcus Ericsson slutade
på en åttondeplats i Australiens Grand Prix.
Det är första gången på
26 år som en svensk förare
tar poäng i formel 1.
Pantern
föll hemma
CITY
Historisk
svensk poäng
ROSENGÅRD VANN MED 1-0
■■ Med en fin soloräd i andra halvlek avgjorde FC Rosengårds Marta supercupen mot Linköping. Hemmalagets spel
var dock inget vidare. Närmast väntar Champions Leaguekvartsfinal mot Wolfsburg på söndag. FOTO: LUDVIG THUNMAN
CITY
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
RESA 9
Redaktör: Kristina Hedlund | [email protected] | 040-28 24 30.
Bangar polarna?
Hitta nya reskompisar på nätet!
Är du sugen på att åka utomlands, men får inte med
dig någon?
Disa Blom, 18 år, sökte
reskompis på nätet när hon
skulle tågluffa i somras.
Förra året var Disa Blom sugen
på att tågluffa en månad i Europa, men ingen av hennes kompisar kunde, eller var sugna på att
följa med. Hon la därför ut en efterlysning på en reskompissida
på nätet, men fick inget svar i tid.
Då började Disa istället skriva till bekanta på Facebook, och
fråga om de ville åka med henne.
Jessica Lind som är kompis med
Disas kompisar, svarade ”det är
klart vi ska åka”.
”Boka inte för
mycket, utan
ta det som det
kommer. Blunda, peka på kartan och kör!”
DISA BLOM
Fast de bara hade träffatsen
gång innan, började de planera
att resa ihop. Problemet var att
ingen av dem hade några pengar till resan.
– Vi började jobba tillsammans
för att få ihop pengar, berättar
Disa Blom.
Under fyra månader jobbade de
extra som telefonförsäljare på ett
företag i Lund. Budgeten för hela
resan, inklusive Interrailkort, var
20 000 kronor per person för en
månads tågluffande.
Det enda de hade bokat innan
resan var boende på första stoppet, Berlin. Resten tog de som det
kom.
Att resa med någon maninte
känner så väl, kan vara riskabelt
– tänk om man inte alls kommer
överens eller passar ihop till exempel, men för Disa och Jessica
gick det väldigt bra.
– Vi hade pratat innan om vad
vi ville ha ut av resan. Att vi ville
ha fest, men även en del kultur,
och sol och bad. Det är nog bra
att man snackar igenom det lite
innan, så man vill ungefär samma sak.
Disa Blom tror att detå ena si-
dan är skönt att åka med någon
nära vän, eftersom man känner
varandra utan och innan, men å
andra sidan kan det också göra
att man bråkar mer.
När det är någon man inte
n Disa Blom letade reskompis
på nätet inför sin tågluff
i somras.
känner lika bra, anstränger man
sig ofta lite mer.
– Jag tror vi bråkade i tio minuter en gång på en månad. Men
så får man tänka att man är två,
och att man måste anpassa sig efter varandra. Jag är till exempel
skitarg på morgnarna, men man
får försöka hålla humöret uppe.
Ingen annan kommer att ta hand
om det här, det gäller att komma
överens.
TEXT:
MARIA LINDMAN
tema
@city.se
Ålder: 18 år
Bor: Malmö
Gör: Läser tredje året bygg och anläggning på Vipan i Lund.
Roligaste stoppet på resan?
– Det var nog Prag, för det var den
bästa feststaden och där var massor
av ungdomar. Finast var nog Paris,
det var verkligen som alla sa att man
blev helt chockad när man såg Eiffeltornet. Men där stannade vi inte så
länge, för det var så dyrt.
Framtida resplaner?
– Jag vill gärna backpacka mer, men
4 På sajten www.reskompis.nu
kan du efterlysa en reskompis.
4 Sajten www.reseguiden.se
har ett forum där man kan efterlysa reskompisar.
4 Använd sociala
medier som till exempel
Facebook som
www.reskompis.nu
Disa gjorde. Kan- www.reseguiden.se
ske vill din kompis
barndomskompis
åka med dig, din
syrras klasskompis eller en grannes bästis. Fördelen är att du vet
lite mer om personen i förväg.
FOTO: PRIVAT
WEBBTIPS
FOTO:
DAVID BERGSTRÖM
tema
@city.se
m
n Jessica Lind och Disa Blo
”Det
is.
Par
i
t
rne
elto
Eiff
framför
man
att
sa
var verkligen som alla
såg
n
ma
när
d
blev helt chocka
m.
Eiffeltornet”, säger Disa Blo
Disas tågluffartips
FAKTA
Disa Blom
Kolla ressugna online
nästa gång blir
det nog inte
Europa. Afrika
hade varit
spännande, eller Australien.
Skedde något
missöde?
– Nej, det gick
faktiskt väldigt bra. Men jag hade för
få varma kläder med. I en tågvagn
hade AC:n gått sönder, och jag hade
bara shorts och linne. Det var två grader i kupén.
4 Packa inte för tungt.
4 Ha med sköna skor.
4 Ta gärna med sovsäck.
4 Var försiktig och håll uppsikt över
era saker. Jag kunde aldrig sova på
tåget, eftersom jag tittade på sakerna
hela tiden.
4 Använd det sunda förnuftet.
4 Ta med nässprej – det är skitdyrt
utomlands.
4 Boka inte för mycket, utan ta det
som det kommer. Blunda, peka på
kartan och kör!
Här reste Disa Blom
Malmö
Berlin (stannade i 2
dagar) Prag (4 dagar)
Ios
(10 dagar)
Mykonos (1 dag)
Rom (3 dagar)
Paris (2
dagar)
Amsterdam (3 dagar)
Malmö
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
10
NÖJE
VIMMEL · VARJE MÅNDAG I CITY
TEXT OCH FOTO: AMELIE HERBERTSSON
City tog en tur till Babushka Karioke Klob på Bee Bar i fredags och frågade:
Hur skulle ditt schlagerbidrag se ut?
Rickard Skagerstrand, 37, kypare, Malmö,
Hästhagen: – Thorsten Flinck skulle
sitta på scenen i bakgrunden och läsa i en bok. Resten spelar inte så stor roll,
men det skulle vara något
melankoliskt franskt med
mycket dragspel.
Susanne Adielsson, 42, vårdare,
Malmö, Augustenborg:
r
– Det hade varit schlager! Jag tycke
fabu
en
vara
e
skull
Det
ger.
om schla
lös och glamorös show.
Emma Bjerkås, 32, travtränare,
Malmö. Limhamn:
– Mitt bidrag hade varit en ballad med
glitter och glamour. Det känns som
en bra blandning.
David Rix, 35, skådespelare, Kris
tianstad:
- En riktigt bra schlager innehåller
Tommy Körberg, Helen Sjöholm, en
fruktansvärd massa pyroteknik, även
om det är en ballad, och Måns Zelmerlöw även om han inte sjunger en
ton. Sen klär man det i glitter, läder,
nitar och sju tonartshöjningar så är
man hemma.
Oliver Hultén, 25, student och
skådespelare, Malmö, Värnhem:
– Brandsta City Släckers möter Villa
ge People, bara poliser i hotpants och
en massa batonger i glitter.
Alexandra Büchel, 32, operasångerska, Stockholm:
– Mitt bidrag skulle vara opera och varieté. Det skulle vara lindansöser, fakirer och glasgång på scenen och man
skulle komma ut ur en svärdslåda.
Markus Weitner, 39, socionom,
Svarte:
– Min 6-årige son sjunger ”Undo”
med Sanna Nielsen från morgon till
kväll så det hade varit mitt bidrag för
hans skull.
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
11
NÖJE
Några av Måns
motståndare
n Måns Zelmerlöws ”Heroes” har jämförts med
låtar av Avicii och David
Guetta.
FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT
Danmark: Anti Social Media,
”The way you are”. Gladpop,
Beatlesinspirerat pojkband.
Estland: Elina Born & Stig
Rästa, ”Goodbye to yesterday”. Mollig midtempoballad.
Finland: Pertti Kurikan Nimipäivät, ”Aina mun pitää”. Punk
framförd
av funktionshindrade musiker.
Lettland: Aminata,
”Love injected”. Suggestiv
”Euphoria”-influerad elektronisk ballad.
Tyskland:
Ann Sophie,
”Black smoke”. Wildcard
i den tyska uttagningen.
90-talsdoftande popsoul.
Italien: Il Volo, ”Grande amore”. Operapoptrio
av ungefär
samma slag
som Il Divo.
Dramatisk
ballad.
Storbritannien: Electro
Velvet, ”Still in love with
you”. Duo i klämkäckt cabarétnummer.
Tippat och otippat bland
Måns konkurrenter i Wien
MUSIK. Tidigare
Lundabon
Måns Zelmerlöw får
resa till Wien i maj för
att tävla i Eurovision
Song Contest. Nu står
39 internationella
bidrag mellan honom
och segern. Vilka är de?
Majoriteten av tävlings­
bidragen i Eurovision Song
Contest är redan klara, och
av förhandssnacket att
döma ligger den italiens­
ka operapoptrion Il Volo
bra till för att kamma hem
segern och ta tävlingen till
Italien.
sammans med Storbritan­
nien, Spanien, Frankrike
och Tyskland utgör ”the
big five” – de länder som
bidrar med mest pengar.
Gruppen vann den italien­
ska uttagningen med den
pampiga balladen ”Grand
amore”, men om det blir
denna låt som framförs
i Wien är ännu oklart. I så
fall måste den kortas ned
med nästan en minut för
att passa in i treminuters­
mallen. Il Volo har tid på
sig, Italien är direktkvali­
ficerat till finalen den 23
maj eftersom landet till­
Ett annat populärt bidrag
är Estlands duo Elina Born
och Stig Rästa som tävlar
med lågmälda poplåten
”Goodbye to yesterday”.
Elina Born blev känd när
hon kom tvåa i Estlands
motsvarighet till ”Idol”.
Även Finlands bidrag
är något av en förhands­
FICK 500 SMS
”Jag har längtat så
länge och nu står
jag här och ska få
representera Sve­
rige i Eurovision.
Det är så fint.”
MÅNS ZELMERLÖW ÄGNADE
SÖNDAGEN ÅT ATT TACKA
FÖR ALLA GRATULATIONER.
snackis. Grannlandet i öst
skickar punkarna Pert­
ti Kurikan Nimipäivät, en
grupp funktionshindra­
de musiker som i bidraget
”Aina mun pitää” (”Alltid
måste jag”) uttrycker ilska
mot de många reglerna på
gruppboendet där de bor.
Tysklands bidrag är om­
talat för att det valdes
ut under kaosartade for­
mer. När talangjaktskillen
Andreas Kümmert vann
den tyska uttagningen
meddelade han att han
i stället ville ge titeln till
tvåan, Ann Sophie, efter­
som han inte kände sig
”lämpad att tävla”.
Storbritanniens bidrag har
orsakat en del ilska bland
engagerade britter. Duon
Electro Velvets låt kan vara
Storbritanniens genom
tiderna sämsta bidrag,
skriver tidningen Guardi­
an.
THERESE LINDSTRÖM TT
HÖRT & HÄNT
MUSIK. Det
amerikanska
rockbandet Totos basist
Mike Porcaro har avlidit
i sitt hem i Connecticut,
USA.
Dödsfallet meddelades på
Facebook av hans bror Ste­
ve Porcaro, som också är
med i bandet. ”Vår bror
Mike avled fridfullt i söm­
nen runt 00.04 i går kväll
hemma omgiven av sin fa­
milj. Vila i frid, min bror”,
skrev Steve Porcaro.
Mike Porcaro blev med­
lem i Toto 1982. Gruppen
som bildades av rutine­
rade studiomusiker i Los
n Mike Porcaro blev 59 år.
Angeles hade sin storhets­
tid i slutet av 1970-talet och
några år in på 80-talet.
Mike Porcaro slutade
turnera med gruppen 2007
efter problem med öm­
mande fingrar. Han diag­
nosticerades senare med
sjukdomen als. Mike Por­
caro blev 59 år.
CITY
ARKIV: KNUT FJELDSTAD/TT
Totos basist är död
RAKT UPP
I TOPP
FOTO: MAJA SUSLIN / TT
MELODIFESTIVALEN
Appstrul
i finalen
■■En misstänkt hackerat­
tack slog ut möjligheten att
rösta via appen i finalen av
Melodifestivalen.
En halvtimme in i fina­
len upplyste Sanna Nielsen
tittarna om problemet. TT
”Det är första gån­
gen som en Melodi­
festivallåt ligger etta
på listan samma helg
som den tävlar och
garanterat allra första
gången som den sam­
tidigt vinner Melodi­
festivalen.”
CAROLINA NORÉN SOM
LEDER SVENSKTOPPEN OM
ATT MÅNS ZELMERLÖW
SEGLADE RAKT IN SOM ETTA
MED ”HEROES”. TT
21
… år är Justin Bieber,
som grillades av musik­
kollegor på tv. ”Justin kommer alltid att vara en bebis
för mig.
För bebisar kissar lite
varsomhelst och vet inte
när det är läge att hålla
tyst”, var ett av de snällare
skämten.
Bieber själv var allvarligare och bad om ursäkt för
allt trubbel han varit inblandad i. TT
FOTO: VILHELM STOKSTAD / TT
TV
Juryn i bråk
om Stenis
■■Tony Irving sågade Inge­
mar Stenmark i ”Let’s dan­
ce” i fredags. Sedan sade
han till Aftonbladet att
Dermot Clemenger och
Ann Wilson är för snälla
mot skidlegendaren. TT
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
12 NÖJE
”Viktigt att utlysa kulturtjänster”
KLUBB. Tänker
du att det
är dags för dig att leda
en av Malmös större
kulturverksamheter?
Nu har du chansen när
Inkonst söker en vikarierande verksamhetsledare för det kommande året.
Den nuvarande verksamhetsledaren för Inkonst,
Jennie Järvå, ska vara föräldraledig och därför letar
man nu efter en vikarie.
Och det är inget de vill sköta i tysthet internt.
– Vi tycker att det är viktigt att utlysa tjänster i kulturverksamheter. Det är
viktigt för den demokratiska processen och för att
få så bred representation
som möjligt. Många är dåliga på att utlysa tjänster
och då är risken att man
missar bredden av folk,
säger Jennie Järvå.
I jobbannonsen skriver de
att det är två processer
som är extra viktiga det
kommande året: det stora
scenkonstprojektet Sisters
Academy och att få igång
restaurangverksamheten.
Sisters Academy ska skapa en fiktiv internatskola
på Inkonst i en fyra veckor lång interaktiv föreställning med start i september.
– Vi har en väldigt speciell tid framför oss. Sisters
Academy ställer krav på att
hålla resten av organisationen i ordentlig struktur för
att allt ska kunna flyta på.
Och sen har vi ju restaurangprocessen där vi ser
ut att få en lösning under
året och där är det viktigt
för verksamhetsledaren
att ha ett brett kontaktnät,
säger Jennie Järvå.
Inkonsts två konstnärliga
ledare, Ulf Eriksson och
Ann Wallberg, jobbar vidare och driver det konstnärliga. Verksamhetsledaren
jobbar med mer organisationen.
– Jobbet handlar mer om
att förvalta. Vi har gjort
stora förändringar på Inkonst de senare åren, så
just nu söker vi inte någon
som ska utveckla verksamheten, säger Jennie Järvå, som planerar att jobba
fram till den siste juni.
Sista anmälningsdatum
för jobbet som verksamhetsledare på Inkonst är
den 23 mars.
JONAS GILLBERG
[email protected]
Malmökonstnär
vill hjälpa utsatta
BIOPROGRAM
16 – 19 MARS
– Konst ska användas till
något konstruktivt. Det ska
inte bara vara för sig i ett
galleri eller liknande. Det
kan vara en del i ett samhälle och fylla en funktion,
säger Maria Eriksson.
Korten är fotografier o
ch
smakprov från utställningar. Dessa säljer hon för en
symbolisk summa på en
krona styck och sedan säljs
korten vidare för tio kronor
styck. Maria Eriksson be-
BLI MEDLEM IDAG!
Berättelsen om
Askungen
BALETT LIVE TISDAG 17/3
KONST. Malmökonst­nären
Maria Eriksson har
startat ett experiment.
Genom att erbjuda tiggare att sälja egenhändigt tillverkade konstkort hoppas hon på att
hjälpa utsatta människor samtidigt som hon
får sprida sin konst.
n Inkonst söker någon som kan jobba
med organisationen.
ARKIVFOTO: JOHAN PIHLEMARK
Se NATALIA OSIPOVA i baletten SVANSJÖN
live från Royal Opera House i London
på Filmstaden Storgatan, Malmö.
För biljetter och säsongens program se sf.se/opera
n Maria Eriksson. FOTO: PRIVAT
rättar att hon inte kastar ut
kort överallt utan att det är
viktigt att etablera en bra
relation med de som säljer
korten. Projektet har precis
dragits igång och just nu är
det två personer som säljer
hennes konstkort.
Nu vill hon att fler konstnärer ska göra det samma.
– Att ta sitt arsle ut och
göra det, det är det som
är det svåra. Kläcka en idé
kan vem som helst göra.
Lyft på arslet och gör det.
OSCAR KANGRO
Film dagtid
alla dagar
i veckan
Malmö
Plusstolar!
Kingsman:
The Secret Service
Ti+to 18.30
21.10
Big Eyes
Fifty Shades of Grey
The Secret Service
Må 15.30, 20.15
(15 år)
Ti-on 20.15 To 20.45
Leviatan
Filip & Fredrik presenterar TREVLIGT FOLK
Må+on-to 21.00
(Btill) Må+on 18.10 Ti 20.50
To 18.10, 20.50
(15 år)
(15 år)
(11 år) Må-ti+to 14.20, 17.50 On
The Imitation Game Må-ti+to 18.10 On 11.00, 18.10 11.00, 14.20, 17.50 (15 år) Må+on 18.00
Ti+to 15.40, 18.00
(Btill)
21.10
(11 år)
Birdman 15.00 (11 år) Paddington
Focus 21.15
(11 år)
The Theory
De är bredare och
har extra benutrymme.
of Everything
Finns på biograferna
Må-on 18.15
Royal, FS Storgatan.
Läs mer och boka på sf.se
Sv tal, otextad:
Chappie
(15 år) Ti+to 15.00
(7 år) Må+on 20.50
(7 år)
Selma
Cirkeln
Må+on-to 17.50
(11 år) Må-ti+to 15.00, 19.50 On
11.00, 15.00, 19.50 (15 år)
Hotell Marigold 2
Må+on-to 15.20, 18.15
Ti 15.40, 18.15
(Btill)
I nöd eller lust
Fifty Shades of Grey
Södra Tullgatan 4.
The Imitation Game 17.40
Värnhemstorget. K.ö. 17.00 K.ö. må+on 17.00, ti stängt!, Må 19.50
21.15
(11 år) Ida
Ti+to
17.25,
20.00
to 18.00
On 11.00, 19.50
(15 år) The Theory
Ti+to 15.30
Berättelsen om
Askungen
(7 år) Berättelsen om
Askungen
Eng tal:
Må-on 18.00 To 18.20
Chappie
Focus
(11 år) of Everything
Må+on-to 18.20, 21.20
15.05
Ti 21.20
Sv tal, otextad:
Må+on 18.00
(7 år)
18.10, 21.15
(15 år) Eng tal: Må+on 21.00
Fifty Shades of Grey Insurgent 3D:
SMYGPREMIÄR TORSDAG!
Må-on 21.00
To 21.20
Filip & Fredrik
presenterar
TREVLIGT FOLK
21.15
(15 år) To 18.45, 21.45
Fåret Shaun – filmen
Må+on 15.00
(Btill)
Hotell Marigold 2
Må+to 15.15, 18.15, 21.10
Ti 15.15, 18.20, 21.10
(15 år) On 11.00, 15.15, 18.15,
21.10
(Btill)
Balett - Svansjön
SMYGPREMIÄR TORSDAG! (LIVE)
(15 år) Ti 20.15
Må+on 21.25
(11 år)
Wild Tales
(15 år)
Lund
17.50
(7 år)
Barnvagnsbio: On 11.00
V. Mårtensgatan 12.
Ida
(15 år) Kassan öppnar 14.00
Må 15.30, 17.55 Ti 15.30
American Sniper
On 11.00, 15.30, 17.55
20.30
(15 år)
(Btill) To 15.30
Läs mer och köp biljetter på sf.se eller i appen.
Stilla hjärta Familj i utsökt närbild ...18.15
Blind Norsk fullträff ..........................18.30
Birdman 4-faldig Oscarsvinnare.......20.15
Wild Tales Almodóvar möter Tarantino ...20.30
Dyke Hard Kultig genrefilmspotpurri.. 20.45
Leviathan Zvyagintsev .....................18.15
Blind Eskil Vogt ................................18.30
Wild Tales Argentina ........................20.00
Big Eyes Tim Burton.........................20.30
Bikes vs Cars Fredrik Gertten ..........21.00
Kingsman:
The Secret Service
Må-on 20.45
(15 år)
Selma
(15 år)
Må-ti 14.30, 17.45 On
14.45 To 14.45, 17.45
The Imitation Game
Må+on 15.00, 18.30
Ti+to 18.30
(11 år)
The Theory
of Everything
Må+on-to 15.00, 17.50
Ti 15.00
(7 år)
För info om SF Bios rabattkort se sf.se
Bioprogram MåNDag 16 MarS 2015
040-611 20 97 • panora.nu
Friisgatan 19D, Malmö
Spegelns bistro öppen 16-22.
Måndagar: Biljettpris 85 kr
Boka bord på [email protected] Timbuktu Césarvinnare ....................18.00
Leviathan Ryskt, mästerligt ..............18.00
(15 år)
(7 år) SMYGPREMIÄR TORSDAG!
To 15.15, 18.15, 21.00
The Wedding Ringer
Ti+to 21.10
(7 år)
Insurgent 3D: (15 år)
I nöd eller lust
Storgatan 22.
(Btill) Kassan öppnar 14.00
Insurgent
To 18.00, 21.00
(15 år)
Berättelsen om
Insurgent 3D:
Må+on 14.40, 20.00
Askungen
(7 år) SMYGPREMIÄR TORSDAG! Ti+to 20.00
(11 år)
Eng tal:
Otextad: Må+on 18.30
Eng tal: 21.00
Chappie
Cirkeln
To 15.00
Må-on 17.55, 21.20
Sv tal, otextad:
To 17.55
(15 år) Må+on 15.15 Ti 15.15, 18.15
Kingsman:
Micke & Veronica
Sv tal, otextad:
Må-on 14.45, 17.30 (7 år)
Wild Tales Argentina .... 16.00(80:-), 20.45
Every Face Has a Name 80:-...........16.15
Leviatan Zvyagintsev .......................18.00
Timbuktu Césarvinnare ....................18.30
Bikes vs Cars F. Gertten ...................20.30
Selma ..............................................18.30
Hotell Marigold 2 ............................19.00
GRAND BIO Trelleborg Tel: 0410-71 15 35
Focus 85:- .......................................18.30
Hotell Marigold 2 90:- .....................19.00
biografspegeln.se • kino.nu • biohuset.nu
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
13
Bostad
BETALA
FÖRST VID
INFLYTTNIN
GEN
Ej visningshus i bild
Besök vårt visningshus i Klagshamn varje söndag kl. 12-15
•
•
•
•
•
•
7980
Nu säljes 18 stycken Välplanerade radhus med
egen trädgård i söderläge. I Lunds nya trädgårdsstad, Södra Råbylund - Inflyttning from
maj 2015. Läs mer på
huscompagniet.se/rabylund
Lediga tomter i Staffanstorp/Tottarp och Borgeby. Se www.huscompagniet.se/tomter
8510
•
•
7980
•
7250
• VVS-blandare från Grohe eller Hans Grohe Flexibel planlösning och fönstersättning
• Utvändigt eluttag och vattenutkastare Invändiga väggar i lättbetong
Sovrum 3
Sovrum 2
• FTX-ventilation med återvinning
Takpannor IBF (8 standardkulörer)
12,1 m²
11,6 m²
(förberedelse för fjärrvärmeanslutning)
Lågenerigfönster i trä
• Energioptimerad grundplatta på mark (8 standardkulörer)
• Vattenburen golvvärme Lindab takavvattning i aluzink eller valfri
Bad 2
Allrum
• Radonsäker grundkonstruktion standardkulör
6,5 m²
17,1 m²
• Schakt och fyllnadsmaterial enligt
Vitmålade väggar med glasfiberväv 6060
standard Kök-, klädvård och badrumsinredning
• VA-servis 15 meter från HTH
Bad 1
7,0 m²
• Bärlager 50 kvm för uppfart Vitvaror i rostfritt från Siemens eller Bosch Klinker i hall/gång, kök/allrum, klädvård och • Borttransport av byggavfall
Vardagsrum
• Utläggning av körplåtar
badrum 45,6 m²
Sovrum
• Utsättning och lägeskontroll
Trägolv i vardagsrum (4 olika typer i
13,4 m²
• Bygglovshandlingar standard) Entré
• Geoteknisk undersökning Släta innertak i gips eller vitlaserad
4,0 m²
Walk-in Kik
Grovkök
Kök / Matplats
träpanel • Energiberäkning 4,1 m²
2,0 m²
7,9 m²
16,3 m²
• Lagenliga försäkringar Spotlight vid entrédörr • Entreprenadförsäkring
Spotlights invändigt (6 st) 8510
•
•
•
•
Öppet hus på söndag kl. 12-15:
Ängavångsvägen 8, 218 51 Klagshamn
175 m2 1-plans vinkelhus med boarea på 149 m2
Pris från SEK 2.595.000 i standardutförande
13790
MALMÖ TEL: 040-620 08 30
GÖTEBORG TEL: 031-68 54 40
HUSCOMPAGNIET.SE
Jobb
VI SÖKER:
Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget
i Norden inom installationsprodukter, verktyg
och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella
användare ett brett sortiment av varor och
kringtjänster inom produktområdena VVS, El
och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig
omsättning om cirka 21 miljarder SEK och
cirka 4 800 anställda.
Väloljad ledare
för våra innesäljare.
Produktchef infästning
Ahlsell fortsätter att expandera och utökar nu organisationen
med en Produktchef infästning. Du kommer att arbeta i en
internationell miljö med täta kontakter med leverantörer och
Ahlsells säljorganisation. Tjänstens placering är på regionkontoret i Malmö.
För mer information och ansökan besök www.ahlsell.se eller www.chefspoolen.se.
Ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen, Peter Nilsson 0708-30 65 43.
Lunds stift söker
Lunds stift söker
Vikarierande jurist/lantmätare
Vikarierande jurist/lantmätare
med fastighetsrättslig inriktning
med fastighetsrättslig inriktning
Läs mer på vår webbplats:
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
Läs mer på vår webbplats:
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
Sista ansökningsdag 22 mars 2015
Sista ansökningsdag 22 mars 2015
Till vårt team av innesäljare i Malmö söker
vi en säljledare. Vi tror att du brinner för
försäljning, har erfarenhet av ledande
befattning och kan ta ett stort ansvar för
verksamheten. Du kommer att ansvara för
försäljningen av diesel, eldningsolja, smörjmedel, kemitekniska produkter, glykol och
pellets.
Läs mer om tjänsten eller ansök på:
www.sweaenergi.se
REGIONCHEF MED
STJÄRNKVALITET
Vi på Astar tror på människor!
Vi tror att alla har drömmar
och visioner om vilka de vill
vara och vad de vill göra i sitt
yrkesliv. Alla har förutsättningar att bli en lysande stjärna
på arbetsmarknaden.
SÖK IDAG!
Då vi haft en stark tillväxt det
senaste året skapar vi nu
ytterligare en region och
söker till den en Regionchef
med stjärnkvalitet. Var med
och tänd stjärnor varje dag!
www.astar.se/om-astar/
jobba-hos-oss
Vård- och omsorgsförvaltningen
Hemvård Dalby
söker
Distriktssköterska/
Sjuksköterska
Vill du veta mer?
Se www.lund.se/ledigajobb
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
14
Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget
i Norden inom installationsprodukter, verktyg
och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella
användare ett brett sortiment av varor och
kringtjänster inom produktområdena VVS, El
och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig
omsättning om cirka 21 miljarder SEK och
cirka 4 800 anställda.
OPERATÖR/BEFRAKTARE
Wagenborg Shipping Sweden AB är ett helägt dotterbolag till holländska
Royal Wagenborg. Wagenborg bedriver traditionell rederiverksamhet i en
internationell shippingmiljö med fokus på den skandinaviska exportindustrin.
Vi är ett litet team med stor kompetens som arbetar med långsiktiga lösningar
för att hantera våra kunders transportbehov där samarbete, problemlösning
och entreprenörskap är grundläggande. Nu söker vi en Operatör/Befraktare
som tillför viktig kompetens i vårt team.
Dina arbetsuppgifter innefattar att
• operera två av Wagenborgs linjefartyg
• kommunicera med kunder, agenter och hamnar
• optimera vår produkt genom att skapa nya operativa lösningar
• delta i arbetet med utvecklingen av nya produkter
Produktchef infästning
Ahlsell fortsätter att expandera och utökar nu organisationen
med en Produktchef infästning. Du kommer att arbeta i en
internationell miljö med täta kontakter med leverantörer och
Ahlsells säljorganisation. Tjänstens placering är på regionkontoret i Malmö.
Vi söker dig som har
• en högskoleutbildning i logistik, sjöfartslogistik eller som sjökapten
• några års yrkeserfarenhet inom shipping
• mycket goda kunskaper i både svenska och engelska samt i MS Office
Du är självgående och har lätt för att samarbeta. Dessutom är du en noggrann,
praktisk och flexibel person som gärna arbetar i ett litet team med varierande
arbetsuppgifter under stort eget ansvar. Tjänsten innebär resor inom Sverige och
Europa samt stundtals oregelbundna arbetstider.
För mer information och ansökan besök www.ahlsell.se eller www.chefspoolen.se.
Ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen, Peter Nilsson 0708-30 65 43.
För mer information, vänligen kontakta VD Bengt Meuller, tel 040-93 71 02.
Tranemo är en liten kommun som tillhör Sjuhäradsbygden i sydöstra delen av Västra
Götaland som idag har cirka 11 500 invånare. Kommunen präglas av natursköna skogar,
sjöar och gammal odlings- och ängsmark. Med en väl utbyggd service försöker vi skapa
trygghet och trivsel för invånarna. Vill du bli en av oss? Du kan läsa mer om kommunen på
www.tranemo.se
Din ansökan vill vi ha snarast till [email protected]
Tranemo kommun söker en
Samordnande socialsekreterare
Royal Wagenborg är ett familjeägt, internationellt transport- och logistikföretag med 180 moderna,
huvudsakligen isklassade fartyg. För att möta kundernas krav på flexibilitet och därmed beroendet av
kostnadseffektiva och rationella logistiklösningar, erbjuder vi helhetslösningar inom hela transportkedjan:
sjötransporter, bogserservice, off-shore, stuveri, mobilkransuthyrning och färjetrafik. På alla områden
är Wagenborg kvalitets- och miljösäkrat enligt senaste standard. www.wagenborg.com
Vi söker en engagerad och erfaren socionom som vill driva utvecklingen inom vårt område
framåt tillsammans med oss.
OPERATÖR/BEFRAKTARE
Vi samarbetar i denna rekrytering med Bemannia Executive.
Vid frågor kontakta: Annika Englund,
tel: 073 - 746 35 00 eller besök www.bemannia.se
Wagenborg Shipping Sweden AB är ett helägt dotterbolag till holländska
Royal Wagenborg. Wagenborg bedriver traditionell rederiverksamhet i en
internationell shippingmiljö med fokus på den skandinaviska exportindustrin.
Vi är ett litet team med stor kompetens som arbetar med långsiktiga lösningar
för att hantera våra kunders transportbehov där samarbete, problemlösning
och entreprenörskap är grundläggande. Nu söker vi en Operatör/Befraktare
som tillför viktig kompetens i vårt team.
Läs mer på www.bemannia.se
Lantmännens division Maskin omfattar tre
affärsområden: Swecon som verkar inom
anläggningsmaskiner, Lantmännen Maskin
med inriktning på lantbruk och Agro Oil som
utvecklar smörjmedel. Divisionen svarar för
28 procent av Lantmännens omsättning.
Strategisk inköpare
Dina arbetsuppgifter innefattar att
• operera två av Wagenborgs linjefartyg
• kommunicera med kunder, agenter och hamnar
• optimera vår produkt genom att skapa nya operativa lösningar
• delta i arbetet med utvecklingen av nya produkter
Vi söker dig som har
• en högskoleutbildning i logistik, sjöfartslogistik eller som sjökapten
• några års yrkeserfarenhet inom shipping
• mycket goda kunskaper i både svenska och engelska samt i MS Office
Du är självgående och har lätt för att samarbeta. Dessutom är du en noggrann,
praktisk och flexibel person som gärna arbetar i ett litet team med varierande
arbetsuppgifter under stort eget ansvar. Tjänsten innebär resor inom Sverige och
Europa samt stundtals oregelbundna arbetstider.
med projektledaregenskaper
Du utvecklar det strategiska och taktiska inköpsarbetet inom indirekt material enligt verksamhetens behov och uppsatta
mål. Du etablerar inköpsstrategier och planer för att proaktivt och aktivt utveckla ditt ansvarsområde. Tjänsten innefattar
ansvar för ett par kategorier av indirekt material och tjänster men även till stor del en projektledarroll för att utvärdera
eller implementera nya lösningar. Du kommer att ingå i Lantmännen division Maskins inköpsorganisation.
För mer information, vänligen kontakta VD Bengt Meuller, tel 040-93 71 02.
Din ansökan vill vi ha snarast till [email protected]
Läs mer om tjänsten på vår hemsida: www.lantmannen.se/career. Har du frågor om tjänsten, kontakta
Peter Einarsson, 010-556 11 91. Senast 21 mars vill vi ha din ansökan!
Royal Wagenborg är ett familjeägt, internationellt transport- och logistikföretag med 180 moderna,
huvudsakligen isklassade fartyg. För att möta kundernas krav på flexibilitet och därmed beroendet av
kostnadseffektiva och rationella logistiklösningar, erbjuder vi helhetslösningar inom hela transportkedjan:
sjötransporter, bogserservice, off-shore, stuveri, mobilkransuthyrning och färjetrafik. På alla områden
är Wagenborg kvalitets- och miljösäkrat enligt senaste standard. www.wagenborg.com
Flädie Mat & Vingård
söker KOCK!
Flädie Mat & Vingård ligger i Flädie ca 1 mil väster om Lund och 2 mil norr om
Malmö. Verksamheten omfattar, Vingård & Vinproduktion, Festvåning, Hotell,
Konferens, Catering, Matlagningsaktiviteter, vinprovningar, Teambuildingaktiviteter m.m.
Som KOCK hos oss är du en viktig del av vårt team, Du deltar i det dagliga
köksarbetet som innefattar såväl matlagning till bröllop, konferenser, fester,
catering samt deltar i våra matlagarkvällar.
Som kock deltar Du även aktivt i,
Personalplanering, Inköp av råvaror, Menyplanering
Skoda Malmö
söker omgående
Skoda Malmö
söker omgående
bilsäljare
bilsäljare
Mänskliga
rättigheter
gäller alla,
alltid.
Stöd Amnesty på
PG 90 00 72-0.
Tillsammans gör
vi skillnad!
www.amnesty.se
Du som söker har erfarenhet av varierad modern och traditionell matlagning.
Minimum 5 års erfarenhet krävs
Du ska även inneha körkort
Vi värdesätter din förmåga att arbeta i team med hög flexibilitet. Ditt ordningssinne, kreativitet och glada humör är mkt viktiga faktorer i vår dagliga drift.
Tillträde enligt överenskommelse
För mer information gå
in på: http://dinbil.net/jobb/
För mer information gå
in på: http://dinbil.net/jobb/
Vill du bli medlem av vårt team här i Flädie så tar vi gärna emot din
ansökan enligt nedan. Frågor gällande tjänsten ställs till
Köksmästare Fredrik Holmström 046-320 338.
Ansökan med skickas per mail till: [email protected]
Märk din ansökan med ”Ansökan”. Vi vill ha din ansökan senast 22 mars.
DIN BIL
Das Auto.
BEGAGNATCENTER
Transportbilar
DIN BIL
Das Auto.
BEGAGNATCENTER
Transportbilar
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
15
Vård- och omsorgsförvaltningen
Hemvård Dalby
söker
Distriktssköterska/
Sjuksköterska
Regeringen söker
Vill du veta mer?
Se www.lund.se/ledigajobb
Överdirektör
Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder
omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är
individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på
befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta
myndighetschefer anställs för bestämd tid — normalt är den första
anställningsperioden sex år. Som huvudregel gäller sekretess i
anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.
Mer information om befattningen finns på regeringens webbplats
www.regeringen.se/utlysningar
söker
Diabetes-sjuksköterska
Samtalsterapeut
Specialist
i Allmänmedicin
till
tillVeberöd
Veberöd
till
Veberöd
Välkommen in på vår hemsida för mer
information www.novakliniken.se
Vi söker elektriker!
Är du en självgående, nytänkande och engagerad elektriker?
Du har el-teknisk utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som
elektriker. Du har ett kundorienterat synsätt och utpräglad servicekänsla.
Vi erbjuder dig intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter
inom de flesta områden i elbranschen.
Vill du anta en intressant utmaning och vara med
i vårt team och utveckla Skåneinstallatören AB?
Besök vår hemsida för mer information.
www.skaneinstallatoren.se
Välkommen att skicka din ansökan till [email protected]
Vi söker
Förvaltningschef
Individ- och familjeomsorgen söker:
Enhetschef vuxenenheten
Läs mer på simrishamn.se under lediga jobb
till kultur- och fritidsförvaltningen
Mer information på
karlskrona.se/jobb eller 0455-30 30 00
Vill du jobba med engagerade medarbetare i en
organisation som sätter servicen till medborgare
och kunder främst? Välkommen till Karlskrona kommun,
Blekinges största arbetsgivare med 5 500 medarbetare.
Världsarvsstaden Karlskrona med sitt unika läge
mitt i skärgården är en av Sveriges soligaste städer
och bjuder på fantastisk natur oavsett om du gillar
hav, skog eller landsbygd.
Åstorp — Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
n www.astorp.se
Åstorps kommun söker
Kommunchef
Åstorp —
en del av Familjen Helsingborg
Visste du att City och Sydsvenskan tillsammans når 2/3 av regionen varje dag?
till Kustbevakningen
900 KR
Bränsleförbrukning
körning från
4,1och
l/100
km, CO2 från 95g/km.
• Radiokontroller
på ratten• bl.a
Läderklädd
ratt
växelspaksknopp
• Ratt ställbar i höjd • Yttertemperaturmätare, mm.
från 95g/km. Bilen på bilden ärVÅRT
extrautrustad.
TRYGGHETSPAKET
INGÅR ALLTID: • 8 års bilgaranti • 3 års vagnskadegaranti
service och reparationer
• 8 års bilgaranti • 3 års vagnskadegaranti
tsubishi Assistanspaket • Prisgaranti på service & reparationer
från 119 g/km. Gäller •så12
långt
lagret
räcker. Kan ej kombineras
andra
avtal eller erbjudanden.
Bilen på bilden
är extrautrustad.
års
rostskyddsgaranti
• 3med
års
Mitsubishi
Assistanspaket
• Prisgaranti
på
Assistanspaket
• Prisgaranti på service
& reparationer
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
16
Motor
Sommaröppet: Vardagar 9-18, lördag-söndag 11-15
Agnesfridsv. 129, Malmö. Tel: 040-55 26 40. www.mmcmalmo.se
Måndag-fredag 9-18 • Lördag
Lördag-söndag
11-15
Öppet Allhelgonahelgen:
och söndag
11–15
Just nu!
4 0 0 0 0 kr
i rabatt
40-års jubileum!
- vi firar
med stekheta
erbjudanden!
Nu
från
159 900
kr
Nu åter
söndags
öppet
11-15
Utförsäljning av populära Hyundai i30 Kombi
i10
Ord pris
kr Reapris 105 900 kr
kr
i30 Ord pris
Redan 1974 rullade vår första bil, Hyundai Pony, ut ur fabriken för att möta
kr
i30 Kombi Ord pris
framtiden.
milstolpe
värd att
tycker
Därför
erbjuder
vi nu extra
Just
nu har En
vi stor
utförsäljning
avfira,
Hyundai
i30vi.
Kombi
1.6 GDi
M6 Business.
i30 Kombi
Ord
pris
259
900
kr
i40
Kombi
förmånliga
priser
ettHyundai
begränsat
antal
utvalda modeller
från
2014.
Taalltid
chansen
Så
möt våren
i enpåny
med
toppbetyg
i säkerhet.
Och
som
1.6 GDi M6 Business
innan
det
är
för
sent!
Välkommen
in!
kr
ix35
ingår även 5 års nybilsgaranti med fri körsträcka.
Från 159 900
kr Ord pris
Läs mer på Hyundai.se Välkommen in!
Ord. pris 199 900 kr
Reapris 169 900 kr
Reapris 179 900 kr
Reapris 229 900 kr
Reapris 234 900 kr
5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 5 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 12 års Rostskyddsgaranti
5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka•5 års Vägassistans •5 års Lackgaranti •3 års Vagnskadegaranti •12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: i10 (1.0 Blue/1.0 Aut) 4,3-6,0 l/100 km, CO2 98-137 g/km. i30 5d (1.6 CRDi 110/1.6 Aut) 3,7-6,7 l/100 kr, CO2 97-157 g/km. i30 Kombi (1.4 CRDi/1.6 Aut) 4,4-6,8 l/100 kr, CO2 113-160 g/km. i40 Kombi (1.7 CRDi 115/1.6)
Bränsleförbrukning
vid blandad
körning:
i302WD/2.0
Kombi 4WD
(1.6 GDi
l/100
km,
CO2 145 g/km. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal.
2 139-197g/km. Utförsäljning gäller utvalda lagerbilar modellår 2013/14. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Erbjudandet gäller så länge lagret
g/km. ix35
(1.7 CRDi
Aut) Man)
5,3-8,56,4
l/100
km, CO
4,3-6,4 l/100 kr, CO2 113-159
Erbjudandet
och med reservation för slutförsäljning. Bilen i bild är extrautrustad.
räcker. Bilarna igäller
bild är lagerbilar
extrautrustade.
Hyundai Center
Malmö
Öppet:
Sommaröppet:
Vardagar
11-15
Vardagar9-18,
9-18,lördag-söndag
lördag-söndag 11-15
Agnesfridsvägen 129, Malmö
Tel 040-55 26 40
www.hyundaicentermalmo.se
Resa
HEDRA ETT LIV – GE ETT ANNAT
EN CHANS ATT LEVAS.
Flyg & Buss över hela världen
SOS Barnbyar räddar föräldralösa
barn och hjälper de mest utsatta.
Stöd oss med en minnesgåva på
sos-barnbyar.se eller ring
08-545 832 08.
Sagolika Island
med Gyllene Cirkeln
5 dgr 13/5, 20/5, 1/7, 22/7,
12/8, 2/9, 9/9 osv
fr
Jobb
Holland 5–6 dgr
18/4, 22/4,
27/4
0413-665 00
Ett familjeägt bolag med aukt.
verkstadsanläggning för VW, Audi,
Skoda och Seat. Vi är 21 anställda.
fr
5.995:-
Vikingakryssning till
Färöarna & Island
vi söker
2 st Bilmekaniker
100%
servicerådgivare
skadeverkstad 100%
servicerådgivare
8 dgr 25/4, 16/5,
30/5, 6/6 osv
fr
8.995:-
Succ
och sn é
fullbok abbt
ad
Nu med 2014.
avgång fler
ar!
6.995:Berlin & Potsdam 4 dgr
............... 3.495:30/4, 14/5, 6/8, 17/9 osv...........................
............. 5.795:.........
.........
.........
27/4
18/4,
dgr
Holland 5
....... 6.995:.........
22/4
dgr
6
get
stertå
Blom
Holland med
dgr
6
Berlin
&
en
Prag med Dresd
................ 5.695:9/5, 4/7, 1/8, 12/9 ....................................
................. 7.295:5/9....
1/8,
11/7,
30/5,
dgr
7
runt
Polen
................ 6.995:Ungern 8 dgr 23/5, 4/7, 12/9 ..................
............... 8.995:27/8
25/7,
24/6,
4/5,
dgr
8
runt
um
Baltik
8 dgr
Island
&
rna
Färöa
till
g
ssnin
Vikingakry
........fr 8.995:25/4, 16/5, 30/5, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9
........... 8.995:Fem huvudstäder 9 dgr 2/5, 5/9 ..................
............... 12.495:Italien runt 9 dgr 13/9, 6/10 ..................
dgr 23/8 13.995:Skottland runt med Tattoo flyg/buss 9
......... 13.995:.........
.........
4/9
dgr
11
uss
flyg/b
runt
Irland
........... 12.895:.........
2/7
dgr
10
ruten
Hurtig
med
en
Lofot
dgr 13/7...15.995:Nordkap med Tromsö och Finland 13
........ 14.495:.........
25/9
dgr
9
t
lhave
Mede
östra
i
a
Kryss
dgr
12
t
lhave
Mede
västra
i
Kryssa
............... 15.495:14/10 ......................................................
27/5,
Klassiska Island runt 8 dgr 13/5, 20/5,
osv ....fr 15.995:3/6, 10/6, 17/6, 24/6, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7
Sista ansökningsdag 10/4 2015.
Skicka din ansökan med meritförteckning till:
[email protected] eller till Bilmo i Lund AB,
Att: Thore Nilsson, Box 136, 241 22 ESLÖV
0451-618 00 | 040-12 10 30 | 042-21 55 00
www.tjornarpsbuss.se
ndres00or med totalpriser
Ru0413-665
Flyg från Sturup:
21/3
21/3
21/3
21/3
21/3
21/3
28/3
28/3
Salzburg*
Bad Gastein
Innsbruck*
St Anton
Genève*
Chamonix
Salzburg*
Bad Gastein
1v
1995:3495:1995:3495:1995:3995:2295:3995:-
Inkv i dubbelrum. Önskas transfer
tillkommer 295–395 kr *Endast flygstol.
kundmottagning 100%
För vidare information ring Thore Nilsson 0413-665 04
Skidresor till Alperna!
044-20 39 90 | 0200-38 50 00
www.atlantresor.se
Vårskidåkning i Alperna
Bad Gastein har 230 cm snö och
Chamonix 200 cm. Se snödjup
och väder på www.alpresor.se
Prisklipp till Bad Gastein
I priset ingår: Flyg, boende på
Hotel Eden, halvpension och 6
dagars liftkort. Avresa 21 mars.
Pris fr 6 495 kr/pers.
Tel: 0771-20 20 20 www.alpresor.se
Missa inte City
i din iPad.
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
17
Nöje
2EN TERTA I N OCH VI CKY NÖJESPR OD U KTI ON PR ESENTER AR
17 DAGARS
UNIK FLYGKRYSSNING!
SRI LANKA
GRAND
EXPLORE
DUBAI
Nu följer vi upp förra årets succé
med Grand Explore 2015, en ny
unik flygkryssning där du får
uppleva tre världsdelar! Med
samma flygplan, besättning och
färdledare samt högklassigt boende
och ett digert upplevelseinnehåll blir
denna flygkryssning något du aldrig
kommer att glömma.
ISTANBUL
MALDIVERNA
Avresa den 21 november
från Arlanda.
Pris 69 985:- (del i dubbelrum).
EN 17-DAGARS FLYGKRYSSNING TILL
DUBAI - SRI LANKA - MALDIVERNA MASAI MARA - ISTANBUL
MASAI MARA
”FENOMENAL... STORSLAGNA SHOWNUMMER” AB
Boka på solresor.se eller ring 040-660 95 10
”EN LYSANDE FLASHBACK” EXP ”EN EXPLOSION AV ENERGI”SVD
HANNA LINDBLAD RENNIE MIRRO KARL DYALL SIW MALMKVIST
OLA FORSSMED M.FL. STOR ENSEMBLE & ORKESTER
Sommarlängtan?
Svensk översättning & regi: ANDERS ALBIEN Koreografi: JENNIE WIDEGREN
MALMÖ ARENA 10 -12 APRIL
BILJETTER OCH INFO: FLASHDANCE-THEMUSICAL.SE,
Malmo 2015 A6.pdf 1 2014-07-31 11:25:47
TICNET.SE,
SHOWTIC.SE
Rhodos 1.v fr. 10.344:Familjepris: 2 vuxna + 1 barn (2–11 år)
Epsilon****. Avresa 10 maj.
Kreta fr. 4.348:-/pers
1.000:-
Santa Helena Beach****. Avresa 22 augusti.
Gäller resor i perioden 15/4–15/10 2015. Pris avser del i
lägenhet. Avresa från Malmö. Rabatten är avdragen i prisex och
kan ej kombineras med andra erbjudanden. Boka senast 22/3.
rabatt/bokning
C
35
rån 1980
år
Malmö 040-10 11 70
Jubileum
Helsingborg
042-12 05 00
Kristianstad 044-20 82 70
35
år
Hässleholm 0451-495 40
Ängelholm 0431-44 42 40
M
Y
www.resia.se
CM
MY
CY
ileum
015
35
35
35
år
35
år
år
ubileum
CMY
år
Jubileum
2015
Jubileum
82 olika resor – alltid med
Scandoramaguide!
Upp till
K
600:-
Jubileumsrabatt
RESOR MED FLYG FRÅN
ARLANDA/KASTRUP/LANDVETTER
på alla 82 resmål!
Gäller alla avgångar.
Boka senast 24/3.
RESOR MED BUSS FRÅN MALMÖ
Bussanslutning till Malmö från 120 orter!
Läs mer och boka redan idag på:
Eller boka hos din resebyrå!
Upp till HALVA
PRISET för barn!
Skagen 4 dgr 28/5, 9/7, mfl fr 3.895:Österrike m Bernina Express
7 dgr 23/5 mfl .......................... 6.995:Moseldalen
7 dgr 2/5, 1/8, 12/9 mfl .......... 5.695:Gardasjön 8 dgr 16/5, 5/9 .... 6.695:-
www.Team-polen.com
PÅSKERBJUDANDE
#
Hyllinge Buss våren 2015!
BUSSRESOR:
Hamburg Weekend
3 dgr 10/4 mfl .......................... 2.095:Påskmarknad Rostock
3 dgr 3/4 .................................. 2.295:Paris direkt
6 dgr 25/4, 16/5, 27/6 mfl ....... 3.595:Krakow-Warszawa
7 dgr 16/5, 18/7 mfl................. 6.095:Prag 5 dgr 29/4, 13/5 mfl ....... 3.795:Berlin 4 dgr 7/5, 30/7 mfl ..... 3.495:Spreewald
4 dgr 21/5, 9/7 mfl.................. 3.295:Härliga Tyskland
4 dgr 21/5, 23/7 mfl................ 3.295:Hemliga resor
4 dgr 21/5, 23/7 mfl................ 4.395:Holland 5 dgr 22/4 ................. 5.495:-
10 DAGARS ÖPPET KÖP!
www.scandorama.se • 040-600 00 00
ATOL fr 1590:- 4 d
19/3, 2, 16, 30/4
SPA-WEEK-SOMMAR
040-93 89 05
Vardagar 17.00-18.00
Via nätet=fritt avb. skydd
Missa inte City
i din iPad.
SOL & BAD
Costa Brava 10/17 dgr,
29/5, 5/6, 12/6 mfl ................fr 5.995:Kroatien 10/17 dgr,
12/6, 19/6, 26/6 mfl ..............fr 6.795:-
Bokning & Information: www.hyllingebuss.se. 042-22 59 10
stjärnkortsrabatt!
Din minnesgåva för
forskningen framåt.
Ring 0200-88 24 00
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
18 SERIER
ELVIS
HOROSKOPET
AV MARIA OCH TONY CRONSTAM
VATTUMANNEN
(21 jan–18 feb)
TVILLINGARNA
(22 maj–21 juni)
VÅGEN
(24 sep–23 okt)
Du jobbar
i motvind i
något sammanhang,
men i motsats till Oxen
har du troligen ett och
annat att förebrå dig!
I tecknet
förekommer indikationer
på att du i
något sammanhang bör
försöka uppmärksamma
en viss persons önskemål lite bättre.
FISKARNA
(19 feb–20 mars)
KRÄFTAN
(22 juni–22 juli)
SKORPIONEN
(24 okt–22 nov)
Låt inte
bristande
samstämmighet beträffande
små detaljer få sabotera
ett i övrigt gott samarbete.
En dag som
kan bjuda
på en del
strul för
Kräftan.
Bland annat ser något
ut att bli dyrare än du
hade tänkt dig!
Många Skorpionen kan
nu vända
negativa
trender till
något positivt. Tecknen avråder
dock från onödigt risktagande.
VÄDUREN
(21 mars–20 april)
LEJONET
(23 juli–23 aug)
SKYTTEN
(23 nov–21 dec)
Fortsatt
gynnsamma
planetariska
influenser
för Vattumannen. En
kompromiss
förefaller vara den bästa
lösningen i en tvist.
CARPE DIEM
AV NIKLAS ERIKSSON
DAGENS
NAMN
16
mars
SUDOKU
FÖRSÄLJARE
FINNS
PÅ TUB
MELLAN
FÖRFLUTEN
MORGON
PRATA
FÖRHÅRDNAD
Föregående lösning
STRÄCKER
SEGEL
STRÄV
dagens namn:
DAGENS
NAMN
13
mars
KIDETS
MOR
ÄR
SÖTA &
SYRLIGA
SVÅR
PÅ GRAN
LOPP
P
FIRAS
I DAG
I
G
N A C K E
EN TON
LIGGER
LÄNGRE
NORRUT
R E
SIBIRIENFLOD
O B
GODKÄNNA
OFFER
BUSKMAN?
DEN RÖR
SIG I UR
NOTERA
USANEJ
VATTENSJUKT
O R O N
OMFÅNGSRIKT
P
TAR HEM
GULDET
© Bulls
A
Tis
Eslöv
+10
+6
6-9 m/s
Köpenhamn
+10
+6
NASALLJUD
Har du för
bråttom
att nå ett
speciellt
mål, kan du
lätt förbise
vissa i sammanhanget
viktiga detaljer.
Föregående lösning
mellan sudoku:
PARKEN
A
S
V
E R N E
FALLER
SOM
SKUR
R E G N
© Bulls
Ons
+11
+10
Tor
Fre
SVERIGE I DAG
Tis Ons
Högtrycket ligger kvar och
ger soligt väder
över stora delar av
landet. I Götaland
och västra Svealand
skyms solen av en 1
del moln av och
2
till.
1
Malmö
+10
+6
Skanör
+11
Sturup
+10
+6
Falsterbo
+10
+6
+0 Dag
+0 Kväll
Malmö: Halvklart till mulet men uppehåll. Temperatur 5 till 11
grader. Blåsigt med tidvis frisk ostlig vind.
NEDERBÖRD senaste 14 dagarna
4
Morgon
9 m/s
Middag
10 m/s
4-7m/s
7
8
9
9 m/s
Middag
9 m/s
Kväll
12 m/s
+10
0°
4-7m/s
-5
Sydkusten
4-7
m/s
12
Normal
0
Max
-5
14/3
10
11
Måndag
6-9 m/s
12:00
-15
Malmö
7
8
9
10
11
12
MÅNEN
Upp
Ner
06.20 18.11
I dag
I morgon 06.18 18.13
Upp
+18
VÄRLDEN I DAG
+14
+20
+15
+27
+26
+20
VÄRLDEN I MORGON
-20
-25
+32
+26
-10
SOLEN
Min
5
7/3
+25
+5
9 m/s
15
28/2
6
+15
Sundet
Morgon
C°
+20
10
14/3
6
4-7 m/s
TEMPERATUR senaste 14 dagarna
(mm)
5
KUSTVÄDRET
Kväll
8-12 m/s
+7
5
+12
-2
+1
+28
4
8-12 m/s
+3
+8
+14
3
3
+31
+16
2
Lund
+10
+6
7/3
Medan dagen ser ut
att ha en besvikelse av
något slag i
beredskap, tycks du under kvällen kunna koppla av i lugn och ro.
Säker
Ganska säker
Osäker
Landskrona
+9
+5
10
8
6
4
2
0
Lägg ingen
skuld på dig
själv för att
något inte
går som det
var planerat utan försök
i stället hitta nya vägar.
STENBOCKEN
(22 dec–20 jan)
Prognosen idag
MALMÖ I DAG 16 MARS
28/2
J
JUNGFRUN
(24 aug–23 sep)
K O
R A N T
VISST!
FRANSK
FÖRFATTARE
VÄDRET
BITER I
GRÄSET
KALL
VIND
OXEN
(21 april–21 maj)
Något utvecklar sig som du
tänkt dig, men
att få en envis
person att inse
detta blir förmodligen
inte så lätt.
G
S E
E N A R
SPRINGA
SOM EN
BARNKIND
PÅSTÅR
Du är på
väg att återta initiativet
i ett sammanhang
där du en
tid har legat
lite lågt - gå bara inte till
några överdrifter!
Så spelar du:
Fyll i de spelfält som saknas så att siffrorna 1-9 finns i varje region. De förtryckta siffrorna kan
inte flyttas. En siffra får aldrig förekomma mer än en gång per rad eller kolumn.
B A R R
BAK PÅ
HALS
TYSK
FLOD
MITTLÄGE
SKULLE
HOLM
ÖVER
PIMPELKROK
M A R
FIRAS
I DAG
HAR 52
KORT
R
Du vill ändra på något
speciellt,
och troligen
börjar du nu
känna hur du
ska gå tillväga.
Ner
04.00 13.07
04.37 14.26
Algarve
Antalya
Aten
Bagdad
Bangkok
Barcelona
Beijing
Beirut
Belgrad
Berlin
Bryssel
Budapest
Chicago
Helsingfors
Hongkong
Hurghada
Kanarieöarna
Kapstaden
Lissabon
London
Los Angeles
+13 skur
+17 moln
+10 mulet
+22 moln
+34 moln
+12 moln
+14 moln
+15 moln
+13 moln
+13 moln
+12 moln
+12 moln
+6 moln
+4 sol
+21 moln
+22 sol
+19 mulet
+25 mulet
+12 skur
+11 moln
+24 moln
Malaga
Mallorca
Mecka
Miami
Moskva
New Delhi
New York
Oslo
Paris
Phuket
Prag
Rhodos
Rom
Sarajevo
Colombo
Sydney
Tallinn
Teheran
Tokyo
Warszawa
Zagreb
+16 skur
+12 moln
+31 sol
+27 moln
+2 sol
+23 moln
+9 mulet
+3 mulet
+16 moln
+34 moln
+13 moln
+16 moln
+12 mulet
+5 sol
+28 skur
+24 moln
+7 sol
+9 moln
+17 mulet
+10 moln
+12 mulet
WWW.SMHI.SE
CITY · MÅNDAG 16 MARS 2015
TV 19
Redaktör: Martin Johansson | [email protected] | 040-28 24 30.
Andy Samberg blir årets Emmy-värd
PÅ WEBBEN
Daredevil
Komikern och skådespelaren Andy Samberg
blir värd för årets
Emmy-gala, tv-världens motsvarighet till
Oscarsgalan i USA.
TRAILER. Den 10 april dyker
Marvel-serien
”Daredevil” upp
hos Netflix.
– Spänn fast säkerhetsbältena, Emmy-tittare.
Ni borde spänna fast säkerhetsbältena i era bilar
i största allmänhet. Även
om ni inte är Emmy-tittare borde ni faktiskt spänna
fast era säkerhetsbälten,
sade 36-årige Samberg efter att valet av honom offentliggjorts.
PÅ TV OCH PLAY
Parneviks
Andy Samberg, som i nio
år var en del av ”Saturday
Night Live”, spelar numera huvudrollen i komediserien ”Brooklyn NineNine”.
Emmy-galan blir den
67:e i ordningen och kommer att hållas den 20 september.
TT
n Andy Samberg blir värd
för årets Emmy-gala
i USA.
FOTO: ANDY KROPA/AP/TT
FOTO: ERIC JOSJÖ/TV3
HÖRT OCH HÄNT
Peczynski
på ”Idol”-turné
Tre komediserier
får nya säsonger
Mer tv för
Courtney Love
n ”Idol”-juryn gör sin sis-
n Tre komediserier har fått
n Courtney Love , som är
ta säsong ihop och ger sig
ut på den största audition­
turnén någonsin. För att
kunna genomföra den delar de upp sig och åker till
några städer var och får
hjälp av varsin sidekick.
Det blir Dominika Peczynski som följer med sin
gamla ”Army of lovers”kollega Alexander Bard
till Kiruna, Arvidsjaur och
Åre, skriver Expressen. TT
n Dominika Peczynski.
FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT
grönt ljus för nya säsonger
av CBS. Det gäller ”2 broke
girls”, ”Mom” och ”Mike &
Molly”.
”Två panka tjejer”, med
Kat Dennings och Beth
Behrs, får en femte säsong.
Chuck Lorre (”Big bang
theory”) ligger bakom
både ”Mom” och ”Mike &
Molly” som nu är klara för
sin tredje respektive sjätte
säsong.
TT
n Anna Faris och Allison
Janney spelar dotter och
mor i ”Mom”.
FOTO: CHRIS PIZZELLO
sångerska i bandet Hole
men också har en skådespelarkarriär, är klar för
tv-serien ”Revenge”. Enligt
Contactmusic ska hon spela en återkommande roll
i serien, där Emily VanCamp spelar huvudrollen.
Första avsnittet med
Love i rollistan sänds
i amerikansk tv i slutet av
mars. I Sverige sänds serien i TV3.
TT
SERIESTART. Svensk realityserie från 2015 som följer golfstjärnan Jesper Parnevik och
hans familj i Florida.
TV3 20.00
Kosmonauterna
SERIESTART. Brittisk vetenskapsserie från 2014. En inblick
i den stora rymdkapplöpningen
mellan Sovjet och USA utifrån
ryskt perspektiv. SVT2 18.00
Pulp fiction
FILM. En boxare som blåser
en fruktad maffiaboss, två torpeder som pratar fotmassage,
ett desperat kärlekspar som
rånar en diner – deras vägar
korsas i detta kriminaldrama
från 1994 i regi av Quentin Tarantino. C More First 21.00
TV MÅNDAG 16 MARS
SVT1
6.00 Rapport 6.05 Gomorron
Sverige sammandrag 6.25 Gomorron Sverige 10.00 Ett sånt
liv! 11.30 Sportspegeln 12.00
Melodifestivalen 2015. Final
14.00 Melodifestivalen: Dagen
efter 14.45 På en bänk i en park
16.25 Gomorron Sverige sammandrag 16.45 Smak av England 17.30 Sverige idag 17.55
Sportnytt 18.00 Rapport 18.10
Regionala nyheter 18.15 Fråga
doktorn 19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter 19.30
Rapport 20.00 Husdrömmar
21.00 Jordskott 22.00 Dox:
Nadas revolution 22.00 Dox:
Nadas revolution 23.00 Rapport 23.05 Arne Dahl: Mörkertal 23.10 Rapport 23.15 Arne
Dahl: Mörkertal 0.05 Fortitude
0.15 Fortitude 0.55 Så ska det
låta 1.05 Så ska det låta 1.55
Skavlan 2.05 Skavlan 2.55 Melodifestivalen: Dagen efter 3.05
Melodifestivalen: Dagen efter
3.40 Hitlåtens historia - Army
of Lovers 3.50 Hitlåtens historia - Army of Lovers 4.10 Kobra
4.20 Kobra 4.50 Sverige idag
5.15 Fråga doktorn
SVT2
7.55 Kortfilmsklubben - engelska 7.55 UR 8.13 Kortfilmsklub-
ben - spanska 8.25 Kortfilmsklubben - tyska 8.43 Kortfilmsklubben - tyska 8.55 Sverige
idag på meänkieli 9.00 SVT Forum 16.00 Rapport 16.05 SVT
Forum 16.20 Gudstjänst 17.15
Medeltidssmed 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45
Uutiset 18.00 Världens fakta:
Kosmonauterna 18.55 En bild
berättar 19.00 Vem vet mest?
19.30 Kärlek och svek 20.00
Vetenskapens värld 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheterna
21.45 Regionala nyheter 21.55
Nyhetssammanfattning 22.00
Sportnytt 22.15 Top of the lake 23.15 Nurse Jackie 23.45
Hiv, hiv, hurra! 0.45 24 Vision
1.00 Rapport 1.05 Nyhetstecken 1.15 24 Vision 2.00 Rapport 2.05 Sverige idag 2.30
Sportnytt 2.45 24 Vision 3.00
n Bästa bonden, TV4
20.00 FOTO: LINUS HALLSENIUS
Rapport 3.05 Agenda 3.50 24
Vision 4.00 Rapport 4.05 Gomorron Sverige sammandrag
4.25 24 Vision 5.00 Rapport
TV3
6.00 Top model 6.55 Nanny 7.25 Alla älskar Raymond
7.55 Jims värld 8.20 How I
met your mother 8.45 How I
met your mother 9.10 The real
housewives of Orange County
10.05 The real housewives of
Atlanta 12.00 Masterchef USA
14.00 Sex and the city 14.30
Sex and the city 15.00 Top model 17.00 Djurakuten 17.30
Djurakuten 19.00 SOS Sommar 20.00 Parneviks 22.00
Revenge 23.00 Paradise hotel Danmark 23.50 Backstrom
0.50 Sex and the city 1.30 Sex
and the city 2.10 How I met
your mother 2.35 Paradise
hotel Danmark 3.10 Navy CIS
3.55 Revenge 4.40 Rachael
Ray 5.25 Nanny
TV4
10.00 Malou efter tio 11.35
Hem till gården 12.10 Hem
till gården 12.45 Coronation
street 13.15 Coronation street
13.45 Mannen som talar med
hundar 14.20 Mannen som talar med hundar 14.55 Bröd -
bara bröd 15.25 Halv åtta hos
mig 15.55 Husjägarna 16.55
Äntligen hemma 17.55 Vardagspuls 18.50 Keno 19.00
Nyheterna 19.20 Vädret 19.30
Farmen 20.00 Bästa bonden
21.00 Klockan nio hos stjärnorna 22.00 Nyheterna 22.30
Ekonominyheterna 22.35
Sporten 22.50 Väder 23.00
Hawaii five-0 23.55 Brottskod:
Försvunnen 0.55 Tyst vittne
3.05 Beauty and the beast 4.10
Farmen 5.50 Nyhetsmorgon
KANAL 5
6.00 Americas funniest home
videos 6.25 Desperate housewives 7.15 Livet på BB 8.10
The little couple 8.40 The little couple 9.10 Private practice
10.05 Greys anatomy 11.05
Desperate housewives 12.05
Ellen DeGeneres show 14.00
The little couple 14.30 The little couple 15.05 Real housewives of New Jersey 16.05 Private practice 17.05 Greys anatomy 18.00 Suburgatory 18.30
Vänner 19.00 The Big bang
theory 19.30 The Big bang theory 20.00 Ullared 21.00 Criminal minds 21.55 Stalker 22.55
The Big bang theory 23.20
The Big bang theory 23.50 Criminal minds 0.50 CSI Miami
1.45 Perception 2.40 Mad men
3.35 Murdoch mysteries 4.20
Ellen DeGeneres show 5.10
Chrisley knows best 5.35 Americas funniest home videos
TV6
6.00 Just shoot me 6.25 Stargate SG-1 7.10 Dads 7.35 The
crazy ones 8.00 Våra värsta år
8.30 Våra värsta år 9.00 Spin
city 9.30 Community 10.00 My
name is Earl 10.30 Simpsons
11.00 Simpsons 11.30 Stargate SG-1 12.30 Continuum
13.30 Seinfeld 14.00 Seinfeld
14.30 Simpsons 15.00 Simpsons 15.30 Family guy 16.00
Family guy 16.30 Scrubs 17.00
Scrubs 17.30 Anger management 18.00 How I met your
mother 18.30 How I met your
mother 19.00 Family guy 19.30
n Family guy, TV6 19.00
FOTO: 20TH CENTURY FOX
Family guy 20.00 Simpsons
20.30 Simpsons 21.00 2 1/2
män 21.30 112 Aina 22.00 Nemas problemas med Erik och
Mackan 23.00 American dad
23.30 Scrubs 0.00 Scrubs
0.30 How I met your mother
1.00 How I met your mother
1.30 My name is Earl 1.55 Anger management 2.20 Seinfeld
2.40 Seinfeld 3.05 2 1/2 män
3.30 American dad 3.50 Simpsons 4.15 Simpsons 4.40 Spin
city 5.05 Våra värsta år 5.30
Våra värsta år
SJUAN
6.20 Judys domstol 6.50 Wife
swap UK 7.50 The talk 10.55
Vem dömer Amy? 11.55 Mannen som talar med hundar
12.55 Det okända 13.55 Wife
swap UK 14.55 Rensa i röran
15.55 Judys domstol 16.25
Judys domstol 16.55 Dr Phil
17.45 Nyheterna 17.55 Glamour 18.30 Vad blir det för mat
19.00 Mitt kök 19.30 Det kungliga lasarettet 20.00 SOS Djur
21.00 Det okända 22.00 Elementary 22.55 Skenet bedrar
23.35 Mash 0.05 The following
1.00 Elementary 2.00 Ghost
whisperer 2.55 Detroit 1-8-7
3.50 Dark angel 5.00 Rensa i
röran 5.50 Judys domstol
Gäller v12 • 16/3–22/3
www.malmborgs.se
Malmö: Caroli, Erikslust, Mobilia, Limhamn. Lund: Clemenstorget, Tuna
Kortpris
15k
/st
FALUKORV
4990
ICA. 800 g.
Jfr pris 18:75/kg.
Max 2 köp/hushåll.
/kg
BLANDFÄRS
Ursprung Sverige. Storpack.
Max 22% fetthalt.
Av nöt 50%, gris 50%.
10k
/st
SKOGAHOLMSLIMPA
Skogaholm. 775 g. Skivad.
Jfr pris 12:90/kg.
Max 1 köp/hushåll.
4990
/kg
HUSHÅLLSOST
Arla. 1,1–2,2 kg.
Fetthalt 17–26%.
50k
Rabatt
50 kronor rabatt vid köp av 2 paket Libero 28–88-pack.
Erbjudandet gäller 1 gång per hushåll. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller endast på ICA Kvantum 16/3–22/3 2015.
5k
/st
NYSKÖRDADE
MORÖTTER
ICA. Sverige. 1 kg. Klass 1.
Din matglädje är viktig för oss!
Vår butik är kvalitetscertifierad. Det betyder att vi hanterar våra
varor på ett omsorgsfullt och korrekt sätt enligt svensk
standard för livsmedelshantering.
NAMN:
Till butiken: Inlöses av Kuponginlösen AB
Ladda för våffeldagen redan nu! Se sid 12–13.