Ingeli Simross bilder

Flytten till SÄBO i livets slutfas, vad
krävs för att det ska bli värdigt, är
palliativ korttidsvård det optimala
alternativet, och vad krävs annars
för att det ska bli det?
[email protected]
Jag
• ...och mina närstående är
informerade om min situation
• ...är smärtlindrad
• ...är lindrad från övriga symtom
• ...är ordinerad läkemedel vid behov
• ...vårdas där jag vill dö
• ...behöver inte dö ensam
• ...vet att mina närstående får stöd
www.palliativ.se
Den palliativa vårdprocessen
Tidig palliativ fas
vård av obotlig sjukdom
Sen palliativ fas
Brytpunktprocess
Diagnos
Palliativa insatser
Förlänga liv livskvalitet
Efterlevandestöd
Livskvalitet
4
WHO – 2002 Palliativ vård
• Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt
som syftar till att förbättra livskvaliteten för
patienter och familjer som drabbas av
problem som kan uppstå vid livshotande
sjukdom.
5
De fyra hörnstenarna
Teamarbete
Kommunikation
Boende/patient
Närstående
symtomkontroll
6
Tre huvudaktörer som alla har varsin del av ansvaret:
• Kommunerna
• Utförare
• Landstinget
Landstinget
• Tillhandahåller läkarbemanning och står för
den specialiserade palliativa vården.
Kommunerna
• Göra en bra upphandling med tydliga
kravspecifikationer om vad som ska ingå
• Uppföljning och tillsyn
Utförarna
• Kompetens och engagemang
Säbo och korttid 2011
n=10 754
www.palliativ.se