Fördjupningslinje i musik, bild och dans

Fördjupningslinje
i musik, bild och dans
Foto: Anne Dillner
Foto: Marie Linnér
www.karlskoga.se
Fördjupningslinjer i musik, bild och dans
på Karlskoga kulturskola
Fördjupningslinjerna vänder sig till dig som går på högstadiet upp till 25 år.
Här har du chansen att fördjupa och utveckla ditt kunnande. Du erbjuds längre
lektionstid och fler ämnen. Kostnad: 1300 kr/ termin.
Ansökan
För att söka till fördjupningslinjerna ska du vara skriven i Karlskoga
kommun. På baksidan finns ett ansökningsformulär som du fyller i och skickar
eller lämnar till oss före den 15 maj.
Intyg
Du får ett intyg efter varje avslutat läsår. Minst 80 procents närvaro krävs för
att du ska få behålla din plats.
Musik
Vi vänder oss till dig som vill prioritera ditt
musicerande och ta chansen att utvecklas.
För att erhålla plats krävs att du gör ett
prov, som du förbereder tillsammans med
din lärare (läraren är med vid provet). Vid
provet bedöms den musikaliska och tekniska nivån. En kortare intervju sker också
i samband med provet.
Antagningsjuryn, som består av lärarrepresentanter från olika ämnesgrupper,
utser de elever som får en ordinarie plats.
Vi har för närvarande cirka 12 platser och
antagning varje år. Antalet sökande och lediga platser kan variera från år till år, vilket
gör att du kan hamna på reservplats.
Kursbeskrivning
• Huvudämne 40 min/vecka.
• Bruksspel 30 min. varannan vecka i
2 år. (resursen kan fördelas på
önskvärt vis).
• Teori i grupp 1 timma/vecka.
• Ensemblespel.
Dessutom ska du medverka i orkestrar
och mindre ensembler. Redovisning och
resultat av studier sker i samband med
uppspel varje avslutat läsår. Lärarna ger
yrkesvägledning och ensembleledning kan
erbjudas sista gymnasieåret.
Bild
Vi vänder oss till dig som vill fördjupa dig
inom bild- och formområdet.
Du bör ha grundläggande kunskaper inom
bildområdet samt stor lust att utforska
ämnet. Här får du möjlighet att fördjupa dig
inom ett eller flera områden som du själv
väljer.
Kursbeskrivning
Kursen är 1-årig och avslutas med en
bildutställning som gruppen själv arrangerar. Vi har 12 elevplatser och antagning
sker varje år.
Vi varvar teori och praktik.
2x60 min/vecka praktiskt arbete
1x60 min/vecka teori.
Ansökan
I ansökan bifogar du en motivering om
varför du vill gå fördjupningslinjen i bild
och form, samt om du har något eller
några områden som du vill fördjupa dig
inom.
Två arbetsprov ska lämnas in vid
ansökan.
Arbetsprov 1.
Ett valfritt porträtt i blyerts (valfri storlek).
Arbetsprov 2.
”Det här får mig att må bra”
Här kan du fritt välja med vilken teknik och
material du vill arbeta, ex teckna, måla,
fotografera, sy eller jobba tredimensionellt
mm. Storleken är valfri, men det ska vara
i färg.
Dans
Vi vänder oss till dig som har dansat
tidigare och vill vidga dina kunskaper och
erfarenheter inom dansen. Du ska ha
goda tekniska förkunskaper samt ett
brinnande intresse för dans.
Vi har 12 elevplatser och antagning varje
år. Kursen pågår under två år.
De sökande kallas till inträdesprov som
sker under juni månad. Inträdesprovet
består av lektioner i de stilar vi erbjuder i
fördjupningslinjen samt en intervju.
Kursbeskrivning
• Showdans minst 80 min/vecka
• Contemporary dance minst 80 min/vecka
• Teknikklass 60 min/vecka
Dessutom ingår anatomi, träningsfysiologi,
danshistoria, näringslära framträdanden/
föreställningar samt allmän information
(bl. a. förberedelse inför sökning till
dansestetprogrammet på högskola och
folkhögskola.)
Det finns även tid för eget skapande.
En gång per termin erbjuds eleverna en
repertoarklass. Vilket innebär att under två
timmar fördjupar vi oss i arbetet kring en
koreografi i en dansstil deltagarna önskar.
Kontakt
Telefon: 0586-611 95, 610 00 växel
Besöksadress: Pärlgatan 7 (Flygel), Pärlgatan 9 (Flygel), Pärlgatan 12 (Huvudbyggnaden)
Postadress: 29. kultur- och föreningsförvaltningen, 691 83 Karlskoga
E-post | webbplats: [email protected] | www.karlskoga.se/kulturskolan
Ansökan till fördjupningslinje
Karlskoga kulturskola Val av linje:
Födelsedatum:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Plats för foto
Postadress:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-post:
Skola och läsår:
Datum:
Vårdnadshavare har tagit del av informationen
Namnförtydligande
Lämna ansökan till din musik-, bild- eller
danslärare eller skicka den till: Frågor ell
er
fundering
ar? Tveka
inte att k
ontakta o
ss!
0586-61
1 95
kulturskola
[email protected]
ga.s
Karlskoga kommun
28. kulturskolan
691 83 Karlskoga
e
Tryckt 2015