Här hittar du en bild över kommunens organisation

Kommunfullmäktige
Revision
Bolag
Valnämnd
Kommunstyrelsen
Gemensamma nämnder
Sydnärkes byggnämnd
Lekebers kommunala
Holdingbolag AB
Kultur- och bildningsnämnden
Sydnärkes miljönämnd
Vård- och omsorgnämnden
Lekebergsbostäder AB
Sydnärkes lönenämnd
Lekebergs kommunfastigheter
AB
Taxe- och avgiftsnämnd
Andel i andra bolag, föreningar osv.
Kommuninvest
0,10 %
Sydnärkes lönenämnd
Småkom
4,35 %
Sydnärkes IT-nämnd
Nerikes Brandkår
3,80 %
Trygghet och nytänkande – Naturligt nära