Bild 1

Kinesiska gården
PLAN 1
Styrelserummet
Kapprum
Pelarsalen
Kanalrummet
Kämperummet
Poppelmanska rummet
Kapprum
Grupprum
PLAN 2
Joniska matsalen
Biblioteket
Kapprum
Entré
Musikrummet
Trapphus
Kontoret
Sovrummmet
Grå förmaket
Marmorsalongen
Gula kabinettet