Hudtumörprocessen

Hudtumörprocessen
- för patient med misstänkt malignt melanom
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Region Östergötland
Uppdragsgivare: Styrgruppen för Hudtumörprocessen i Östergötland
Projektledare: Eva Ljunggren
Deltagare: Ines Köhler, hudläkare, Martin Falk distriktsläkare, Magnus Brüde vårdenhetschef
hudkliniken, Mattias Tågsjö vårdenhetschef kirurgiska kliniken, Lillemor Karlberg Sundholm
vårdenhetschef ÖNH, Ann Cherian kirurgläkare, Wieslawa Fortstorp Krauze verksamhetschef ÖNH.
Region Östergötland
SKL-Bättre flöden i vården 2015-09-24
SKL projektet gav möjlighet
Fungerande vårdprocess
mottagningen i Linköping
Operation direkt sedan 2012
Region Östergötland
SKL projektet för att skapa
Bättre flöden i vården
på mottagningen i Norrköping
2
Problem
?
Ledtid från bedömning på hud till operation
70
60
Medel dagar till behandling
50
40
?
30
20
0
Region Östergötland
j…
f…
m…
a…
m…
j…
j…
a…
s…
o…
n…
d…
j…
f…
m…
a…
m…
j…
j…
a…
s…
o…
n…
d…
10
3
Hudkliniken i Östergötland
Annan specialistklinik
Vårdcentraler
Bakjour
Hudkliniken
dflke
Ja
Nej
Bh
k,
Region Östergötland
Remissbedömare
En dags remitterade patienter
Privat mottagning
Vad vill vi uppnå?
1. Förenkla prioriteringen av remisser
2. Minska ledtiden till operation
3. Förbättra förberedelsen/informationen inför op på ÖNH
4. Patientenkät för att utvärdera vårdprocessen
Region Östergötland
5
Men…
•
•
•
•
•
•
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
jobbar i stuprör
ser inte vårt resultat
tycker inte det berör oss
har olika intressen
var rädda för mer jobb
tycker möten tar tid
Region Östergötland
6
Flödeskartläggning
”Det var som en kalldusch”
Region Östergötland
7
”Det var när vi insåg vikten av vårt
samspel som vi kunde förbättra”
Region Östergötland
8
Resultat
Förberedd inför operation
Patientenkät med
PROM och PREM
Remiss + foto (Picsara)
+
Region Östergötland
Bedömning och operation samma dag
9
Patienterna tycker att:
• Besöket på hudmottagningen motsvarade förväntningarna
• Det var tillräckligt med information
• 83 % tyckte det kändes bra att få operera bort
hudförändringen samma dag
”Uppskattade tydligheten om min hudförändring”
”Lite plötsligt med operation direkt”
”Superbra!”
Region Östergötland
10
Lärdomar
•
•
•
•
•
•
Jobba ihop
Testa i liten skala
Ge och ta
Stötta varandra
Varje arbetsplats har sina egna förutsättningar
Fyra genomförda piloter ger erfarenhet
Små steg är också en framgång
Region Östergötland
11