Malte Månson expanderar med ytterligare verkstad i Södertälje!

Pressmeddelande 7:e oktober 2015 från Malte Månson Verkstäder AB
Malte Månson expanderar med ytterligare verkstad i Södertälje!
Expansionen i Malte Månsons tunga verkstadskedja går som planerat och näst på tur är Södertälje
där vi öppnar verkstad i januari 2016. Denna verkstad kommer erbjuda, förutom vårt standardutbud, även service och reparation av kranar, lastväxlare och bakgavellyftar.
2016 blir Södertälje den elfte verkstaden i Malte Månson Verkstäder AB. Tillsammans med årets
tidigare tillväxt arbetar företaget hårt och framgångsrikt mot att bli Sveriges ledande verkstadskedja
för tunga fordon, informerar Ales Zobec, vVD och ansvarig för expansionsplanerna i Malte Månsonkoncernen. De senaste förändringarna, som bland annat inneburit fyra nya enheter tillsammans med
expansion och renovering av befintliga verkstäder, är ett stort steg mot att nå ledande position på
marknaden.
-
Vi har länge haft siktet inställt på Stockholm och när vi hittade lokalen i Södertälje kändes det
helt rätt. Läget vid E4:an, storleken och granne med Hiab gick inte att tacka nej till. Det ska bli
riktigt spännande att se enheten och hela kedjan fortsätta växa, säger Dan Nilsson, VD i
Malte Månson-koncernen.
Södertälje blir nu Malte Månsons elfte tunga lastbilsverkstad i Sverige och expansionen fortsätter.
Kontaktuppgifter
PR/Marknad/Info
Lisa Johansson
0142-29 91 19
[email protected]
www.maltemanson.com
Expansionsplaner i hela Sverige
Sedan en tid tillbaka finns en tydlig expansionsplan utstakad för Malte Månsons tunga verkstadskedja (Malte
Månson Verkstäder AB). Under en spännande tid framöver kommer vi att utöka utbud på befintliga verkstäder,
utöka kompetens och öppettider samt öka vår geografiska spridning med nya orter och fler verkstäder. Detta är
några steg i den planering som ligger till grund för vårt mål; att bli Sveriges ledande verkstadskedja för tunga
fordon.