FLYGHORISONT nr. 1 2015

Officiellt organ för
1
2015
São Paulo Airport
Campo de Marte
I detta nummer:
Störsändare!
En sådan här buffé är inte fel
på flygklubben. Men jag hade
tyvärr inte tid att äta den för jag
var tvungen att passa flyget från
den intertnationella flygplatsen
Kallelse till ÅRSMÖTE & FLY-IN!
Kom och gör Din röst hörd på årsmötet 2015!
Nytt för i år är att vi förlägger årsmötet på en flygplats! Ingen landningsavgift och trevlig flygmiljö utlovas! Både fika och mat
finns att tillgå. Dessutom blir det, utöver själva årsmötet, både flyguppvisning och intressanta föredrag. Boka in dagen redan
nu, och kom gärna flygande till oss! En trevlig och lärorik dag utlovas! Nu över till den formella kallelsen:
Du kallas härmed till AOPA Swedens årsmöte!
Plats: Hässlö Flygförening, Västerås.
Tid: Den 11 april 2015 Kl 11.00
Dagordning:
Fastställande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Beslut om mötets behöriga utlysande
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av 2 medlemmar, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera dagens protokoll
Föredragning av styrelsens och revisorns berättelser samt beslut i frågan om ansvarsfrihet
Val av ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av 2 revisorer, båda godkända, varav den ene som suppleant
Val av valkommitté
Fastställande av årsavgift och budget
Behandling av motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
Övriga frågor
Motioner från medlemmar måste vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar för årsmötet, dvs senast 1 april.
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på vår hemsida (www.aopa.se). Efter årsmötesförhandlingarna blir det en
kort paus innan seminarierna drar igång. Vi beräknar att vara klara vid 15:30.
Välkommen! Styrelsen
Flygsäkerhetsmateriel
Fola Airsafe är godkända av Luftfartsverket enligt JAR 145 LFV-S-087
Försäljning av kompletta system. Service, reparation och
underhåll. Fallskärmar, flytvästar, flygoveraller, nödutrustningar,
nödpackar,
nödsignalmateriel,
nödsyrgasutrustningar,
livbåtar, livbåtsystem, överlevnadsdräkter, räddningssystem,
pilotmateriel, säkerhetsbälten, lastnät för fpl/hkp, hjälmar för
fpl/hkp, hkp-flottörer, gasolcylindrar, escape slides, varmluftsballonger mm. Titta in på vår hemsida för mer information,
www.airsafe.se, eller ring 08-594 112 61.
w
w
w
.a
ir
sa
fe
.
se
Vi representerar
2
Redaktionen
Foto: Dmitrij Karpenko
Redaktör
Jakob Söderberg
[email protected]
Ansvarig utgivare
Lennart Persson
[email protected]
Postadress redaktionen
c/o Söderberg
Kantongatan 11
178 93 DROTTNINGHOLM
Annonser
Bengt Eklund
0705-16 20 22
[email protected]
Adressändingar
[email protected]
Manusstopp 2-2015: 19april
Ur innehållet
4-5
Styrelsesespalter
6-7
IAOPA & information
8-9
Flyghorisont i Brasilien
10-11 Störsändare!
12Insänt
13
Oskarshamns halster
14-15 Flygdagar och Fly-In
Omslagsbilden
Övre bilden: Aeroclube de São Paulo,
klubbhusets loftvåning.
Nedre bilden: Dagens lunch på flygklubben
Foto: Jakob Söderberg
Redaktören
Det har det varit svårt att få in material
från skribenter till det här nummret,
därför har jag fyllt på med notiser från
AOPA. Bland dessa finns en inbjudan
från Guernesey Aerolub som väckte mina
minnen, och minnena fick bli tema i
denna spalt som också måste fyllas.
Jag var med i Guernseyrallyt ett par
gånger i början av seklet, då ägde rallyt
rum i början av september. Det blev
mycket flygtid, tjugo-tjugofem timmar
under en långhelg.
Jag brukade starta från Bromma
torsdag morgon landa på sen eftermiddag
vid Franska kusten. Rallyt brukade börja
i städer som Caen eller Cherbourg, och
vi rallydeltagare hämtades på flyplatsen
skjutsades in till ett hotell i stan där vi
åt midddag. Efter en lång dags flygning
brukade ostronen från Atlanten och den
övriga fransk mat smaka, ja en middag
kunde inte smaka bättre.
Andra dagen flögs en navigationstävling som inte bör jämföras med
vanlig precisionsflygning, Detta är en
sällskapstävling och man får vara så
många man vill i flygplanet. I sporten
precisionsflygning är man ensam i planet
och brytpunkterna inte sällan av typen en
bäck som korsar en skogsväg. I Guernseyrallyt är brytpunkterna oftast av typen
ett slott eller en motorvägskorsning.
Tidhållning poängsattes som i vanlig
precisionsflygning och navigationen
avslutas med en studs på en fransk
flygplats, som prickar erhölls utifrån
avståndet till nollinjen som i vanliga
precisionsflygtävlingar. Landingen vid
ankomsten till Guernsey poängsattes ofta
också. Dagens flygtid brukade bli runt
1,5 timme.
Efter landning i Guernsey bjöds
på (ingick i deltagaravgiften) en buffé
i flygklubbens restaurang: Utländska
flygklubbar liknar ofta bättre golfklubbar
i Sverige när man betraktar lokal och
restaurang. Sällskapstävlingsmomentet
efter ankomsten brukade vara en
felsökningsjakt, man gör daglig tillsyn på
ett flygplan med planterade fel. Hotell
eller B&B på Guernsey får man boka och
betala själv.
Tredje dagen brukade jag och mitt
sällskap ägna åt ön, en del år med hyrbil
och andra år med hyrcykel. Det finns
vacker natur och WW2-historia, bland
annat ett underjordiskt sjukhus där
patienterna sades bli sjukare eftersom
de inte fick något dagsljus. Det finns
trevliga byar med pubar och kärvänlig
lokalbefolkning. Vid en diskussion på
en gång kom vi kom vi in på historien
med Prins Charles och Lady Diana, och
lokalbon på puben framhöll att Prince
Charles otrohet var tvärtom mot det
vanliga. Hans fru var nämligen ung och
snygg under det att älskarinnan inte var
det, så man kunde verkligen inte som i
vanliga fall anklaga mannen för att ha
övergett sin fru för någon yngre och
snyggare.
Det var maskeradbal i hangaren
på lördagkvällen med många
tävlingsmoment (för att ge många
chansen att vinna). Navigationstävlingen
och landningarna hade priser för bästa
förstagångsdeltagare, bäste kvinnliga
deltagare, bästa grupp, totalvinnare,
jag minns ej alla. Maskeradbalen hade
varierande teman och gav priser för bästa
utstyrsel. En gång hade en vinnande
grupp såväl välskräddade ”Pirates-ofCarribean-kostymeringar” som en stor
kista med skatter med sig in på balen
De två vandringspokaler jag varje
gång brukade erövra var längst flugna
sträcka (Longest distance flown) och mest
avlägsna hemmabas (Furthest homebase).
De år jag inte var med brukade pokalerna
gå till en grupp danskar.
Detta var på den gamla goda tiden
då jag hade ett flygplan i en hangar
på Bromma och avgas var skattefritt i
Sverige. När man tankade i Groningen
kom personalen fram och sa till en
att fylla i ett formulär att det inte var
en nöjesflygning, så fick man lägre
bränslepris. Det fanns också en trevlig
restaurang med bordservering och en
uteplats vid plattan. Med åren togs
först skatteformuläret bort, och sen
blev restaurangen ombyggd till en
hamburgermässig snabbmatsdisk.
Bromma började stänga kl 20 istället
för 22 på söndagar, så då rök en
skön sovmorgon efter hangarbalen.
Bränsleskatt infördes 2008 i Sverige och
samma år havererade mitt flygplan (ingen
blev skadad, den världsomflygande
piloten Johan Hammarstöm som hade
lånat planet satte ner det helt enligt
skolboken på en trång åker i Småland).
Det reparerades aldrig och 2013 försvann
min hangarplats på Lintasidan på
Bromma Det är lätt att bli nostalgisk. Jag
har skrivit till Guernsey Aeroclub och
sagt att både den vikiga svenska helgen
midsommar och min dotters födelsedag
infaller den 21 juni och att jag inte har
något emot att de lägger Rallyt en vecka
tidigare eller senare ett annat år. Får
jag tillfälle att återupleva det hela går
jag med i Nyköpings flygklubb, de har
en fina plan, Piper Arrow och en Piper
Saratoga som passar för denna resa.
Jakob Söderberg
3
Ordföranden
Väntan På Våren
Foto: Torgil Rosenberg
AOPA-Sweden
Linta Gårdsväg 5A,
168 74 Bromma
08-29 50 00,
Fax 070-610 80 40
PlusGiro 35 10 05-4
www.aopa.se
[email protected]
AOPA-Sweden (tidtigare SPAF) är en ideell
organisation svom verkar för sina medlemmar, piloter, operatörer och flygplanägare
inom allmänflyget. AOPA formar, uttrycker
och framför viktiga positioner för att främja
allmänflygets ekonomi, säkerhet, användbarhet
och popularitet.
Styrelse:
Ordf
Lennart Persson
V ordf
Martin Antvik
Sekr
Edor Boström
Kassör
Kjell Björklund
Ledam 1 Torgny Bramberg
Ledam 2 Dan Åkerman
Ledam 3 Fredrik Brandel
Ledam 4 Bengt Melkerson
Ledam 5 Jan Stridh
Suppl
Kjell Andersson
Suppl
Andreas Hindenburg
Suppl
Niklas Larsson
IAOPA, International Council
of Aircraft Owner and Pilot
Associations
har över 470 000 medlemmar i drygt 60-talet
länder och representerar allmänflyget inom
ICAO, ett FN-organ för internationell luftfart.
4
Vi har nu även i Stockholm några fina
vårvinterdagar, något som är vanligt i
norra Sverige. Hyfsat varma temperaturer
på dagarna med dagsmeja och takdropp,
sedan kalla nätter då allt fryser till is.
Vintern hittills har inte bjudit på något
riktigt bra flygväder, många har inte ens
försökt eftersom problem med gräsfälten
är på många ställen oöverstigliga. Vi har
nu lagt jul- och nyårshelgerna bakom oss
och inriktar nu oss på vårterminen med
alla dess uppgifter.
Vi skall ha årsmöte i april, närmare
bestämt lördagen den 11 april8. Vi
skall försöka ta ett nytt grepp, så att fler
av våra medlemmar kan flyga in och
närvara. VI skall försöka ordna det som
en Fly-In. Årsmötesförhandlingarna
börjar kl 11. Och dessa brukar inte
ta mer än 45 minuter, men under
eftermiddagen blir några intressanta
föredrag. När vi säger Fly-In så blir det
inte i Stockholm, där vi inte har något
fält, utan det blir på Hässlö i Västerås.
Mer information kommer att sändas ut
via de utskick vi gör.
På tal om flygfält så är situationen inte
bra för tillfället, i Göteborg vill Swedavia
lägga ner Säve, och vad jag förstår kan
inte Landvetter härbärgera det allmänflyg
som i dag är baserat på Säve. Swedavia
har antaget till policy att enbart satsa
på de större flygplatserna och avyttra
alla de som behöver investeringar eller
går med förlust. De senare skjuts över
till regioner och/eller kommuner, som
på sikt kommer att föreslå nedläggning
på grund av kostnaderna. I Göteborg
så är det, liksom i Stockholm ren
monopolsituation. Swedavia kommer att
så småningom inte att få det tillflöde av
passagerare till exempelvis Arlanda som
de har i dag.
Jag nämnde i ledaren i förra ledaren
att vi försöker aktivera lokala företag
och informera dem om GA. På Säve
har det bildats en företagargrupp, vi är
inte inblandade men vi erbjuder dem
den kunskap och erfarenhet vi besitter.
Arbete går vidare med att etablera
Flygplatsnätverket, vi ser att det blir
viktigare och viktigare före var dag som
går. Men det finns också ljuspunkter,
Västerviks kommun har bestämt att lägga
till 400m, så att banan blir 1199m.
Vi har under senhösten och vintern
blivit varse att det inte är självklart för
en organisation som vår att överklaga
myndighetsbeslut i flygsäkerhetsfrågor.
Vi har nu ett mål liggande för beslut
hos Högsta Förvaltningsdomstolen
(HFD). I miljöfrågor, något som
berör allmänheten, medger lag att
tredje part får träda in och begära
överprövning. Däremot, när det gäller
flygsäkerhetsfrågor, som också i högsta
grad berör allmänheten, saknas detta
lagstöd. Lägre domstolar hävdar att man
måste vara part i målet, vi får se vad
HFD kommer fram till.
Internationellt sett kan man se
en återhämtning inom GA-sektorn,
stigande försäljningssiffror för alla
kategorier allmänflygflygplan utom för
turbopropplan. Det har i dagarna också
publicerats en rapport av Pricewaterhouse
Coopers rörande GA inverkan på den
amerikanska ekonomin, rapporten är
beställd av bl a AOPA-US. I USA skapar
det mer än en miljon arbetstillfällen med
en omsättning på mer 200 miljarder
dollar. Det har även tagits fram liknande
rapporter här i Europa.
Vi arbetar vidare i EASA:s Task Force
för att göra våra underhållsbestämmelser
mer proportionerliga. Byråkratin inom
EU är massiv och tyvärr tar det tid,
men gruppen är på god väg. Många
fick sig kanske en chock när Post och
Telestyrelsen (PTS) sände ut de nya
radiotillstånden och på baksidan kunde
man läsa att samtliga radioapparater skull
vara utbytta mot 8.33 kHZ senast 201712-31. Vi anser att PTS kunde ha begärt
undantag för mycket av vårt luftrum.
Vi arbetar intensivt på denna fråga,
även Eurocontrol har uppmärksammat
detta och hade en work-shop i slutet på
januari. Vi har i dagsläget inte fått någon
information därifrån.
Lennart Persson
Rättelser
I förra numret fick artikeln om
motorbortfall på sidan 10 en felaktig
dårrad. Det var kylarlocket och inte
topplocket som hade en dålig fjäder.
Vi piloter hjälper alltid varandra!
Vi piloter hjälps åt!
Vid skrivandet av denna text har vi
redan hunnit med två styrelsemöten i
år. Många frågor har behandlats, och
agendan är tight då vi f.n. har vakanser
inom vissa områden. Valberedningen
behöver därför få in tips och förslag på
flygarkollegor som vill hjälpa till i arbetet.
Allt du behöver är en dator med Skype.
Om Du är intresserad av att hjälpa till –
hör av dig på [email protected] J!
Känslan inför detta år är verkligt
positiv! Senast den 12/4 måste
Transportstyrelsen Luftfartsavdelning
fullt ut få klart införandet av LAPL.
Skolning till EIR och CBIR är redan
igång på ett några håll i landet. Nya
underhållsbestämmelser kommer
o.s.v. Allt bäddas nu för Allmänflygets
kommande tillväxt! Den 2:a januari i år
meddelade TSL att det finns 2999 PPL
kvar i Sverige. Betyder detta att antalet
certifikat fortsatt dalar? Absolut inte!
Tvärt om! Däremot så flyttas många cert
ut till andra länder. Detta p.g.a. att vi i
Sverige har alldeles för höga avgifter för
bibehållandet av våra certifikat. På den
kommersiella sidan har åtskilliga valt
att registrera sina cert och behörigheter
utomlands. Allt för att sänka kostnaden.
Om Du inte flaggat ut – Kontakta oss så
kommer guider som visar hur man gör.
Det är enklare än Du tror!
Visst vore det kul om vi kunde lita
på vår Svenska statistik, men dessvärre
är den tiden nu förbi. Allt p.g.a. en
ickefungerande avgiftsmodell. Vårt EUmedlemskap medför fria rörelser av varor
och tjänster. Våra cert är EASA-certifikat,
och våra flygplan är EASA-flygplan. Till
dig som köper flygplan utomlands – Om
det redan är registrerat inom EU så finns
i dag ingen anledning alls att skriva in
det i Svenskt register. Kontrollera de
årliga kostnaderna i det land där det
är registrerat, och jämför detta med de
Svenska avgifterna. Välj billigaste land! Så
enkelt är det!
Visst är det väl lite ironiskt att det
ser ut som det gör i dag! En Svensk
pilotorganisation rekommenderar sina
medlemmar att flagga ut sina certifikat
och flygplan. Allt p.g.a. att vårt land
inte klarar av att hålla ner kostnaderna
på en rimlig nivå. Är det möjligen dags
för våra politiker att vakna upp? Kanske
är det så att den proposition om ”vissa
luftfartspolitiska frågor” (Regeringens
Proposition 1981/82:98) från 1982,
och som nu, 33 år senare fortfarande
gäller är sedan länge förlegad? Kanske
är det dags för en efterlängtad översyn?
Normalförhållandet för Sverige är ca
10000 PPL/LAPL (En pilot per 1000
invånare). I dag saknas flygplatskapacitet
på många håll för detta, vilket är ett
direkt resultat av föråldrad politik!
Bromma är ett tydligt exempel, som nu
dessutom riskerar att följas av Göteborg
(Säve).
AOPA Sweden jobbar på i samma
hårda tempo som alltid. Trots att vi är
förhållandevis få som kämpar på så lyckas
vi hyfsat väl att åstadkomma förändringar
till det positiva. Allt tack vare vår
internationella tillhörighet och vårt aktiva
arbete direkt mot beslutsfattare i Bryssel
och i Köln. Det är där allt händer, och
det är där vi kan förändra!
NY MEDLEMSKAPSFORM
Under hela undertecknads aktiva tid i
AOPA har det från åtskilliga föreningar
och klubbar runt om i landet efterlysts
en medlemskapsform där klubbar kan
vara med och bidra till vår verksamhet.
På januarimötet beslutades att införa
en sådan medlemskapsform kallad
”Föreningsmedlemskap”. Du hittar mer
info om detta på särskild plats i detta
nummer!
Årsmötet 2015 går i år av stapeln den
11/4 Kl. 11,00 på Hässlö Flygförening
– Då blir det en dag både med
flyguppvisning och intressanta föredrag.
Du kommer väl dit även Du?
Jan Stridh, Member Relations
FFK flyttar kårstaben
från Skavsta till
Västerås.
FFK har under lång tid funderat över
framtida lokaler då nuvarande lokaler har
begränsningar. För ett år sedan kom en
möjlighet om andra lokaler som kunde
passa vår verksamhet. FFK har varit
lokaliserade på Skavsta i 20 år.
Skälet för flytten till Västerås är att
man här fann de slags lokaler man ville
ha. Det var också avgörande att Västerås
är har bättre kommunikationer, vilket
är viktigt eftersom FFK:s medlemmar
kommer från hela landet, och att FFK
idag betraktar Västerås är som ett
centrum för allmänflyget.
FFK köper Scandinavian Aviation
Academys gamla lokal som är anpassad
för utbildningsverksamhet, och
lokalen kommer att renoveras under
försommaren. Inflyttning planeras
till slutet av september eller början av
oktober. Längs Hässlös taxibanesystem
kommer man härefter att finna, i
ordning: FFK, Västerås Flygmuseum,
Hässlö Flygförening, Airways
Flygutbildning och Scandinavian
Aviation Academy, och slutligen
Scandinavian Helicopter Center.
Jakob Söderberg
Nyheter från AOPA
Myndighetsavgifter i
Finland femdubblas
Finlands transport- och
kommunikationsministerium kom
med en oönskad julklapp till landets
allmänflygarkollektiv. Man höjde de
administrativa avgifterna för flygskolor,
ATO (Air Training Organisations)
och RF (Registred Facilities), med
genomsnittligt över 500 % och i värsta
fall upp till 900 %. Således kommer
en viss skola som exempel att behöva
betala en årsavgift på 1 000 Euro och en
kursavgift på 300 Euro plus 200 Euro för
sina filialer, totalt 2 000 Euro för 2015.
Detta kan jämföras med 150 Euro för
2014.
AOPA Finland säger att de har
svarat på åtskilliga telefonsamtal och
förfrågningar med önskemål att de
skall börja förhandla med ministeriet.
Organisationen planerar att sätta upp ett
möte snarast möjligt.
Reaktionen på avgiftshöjningen är
mycket stor. Omkring en tredjedel av
flygskolorna säger att de överväger att
stänga, säger AOPA Finland. De förklarar
vidare att ”på grund av utvecklingen
av organisationsformerna ATO och RF
så finns det numera endast fyra ATO
under det att övriga flygskolor med PPLutbildning i Finland är av typen RF. De
skolor som planerar att fortsätta under
2015 kommer att få svårt att budgetera
och kommer att behöva planera om, om
de överhuvudtaget kommer att har några
elever kvar efter detta kortsiktiga beslut.”
Översatt från IAOPA E-News Februari 2015
5
Nyheter från AOPA
AOPA i Rumänien slåss
för erkännande av
Allmänflyget
AOPA i Rumänien har inlett kampanj
att får allmänflyg erkänt som en strategisk
del av flygbranschen i landet och får det
erkänt i transportministeriets generalplan
för Transporter. Ministeriet höll en
hearing med luftrumsanvändare i oktober
för att kunna lägga fram ett utkast av
generalplanen som innehäller direktiv för
landets investeringar i och planering av
infrastruktur många år framöver.
Vad som blev uppenbart då för AOPA
var att GA-sektorn var helt förbisedd.
Planen beaktar och föreslår investeringar
i traditionella trafikflygplatser också i
sådana fall där det inte var ekonomiskt
motiverat. AOPA- Rumänien skickade
remissvar som framhöll att början av de
flesta piloters karriär var grundutbildning
på ett gräsfält, och för att kunna
utveckla Rumäniens pilotkader begärde
AOPA att gräsfälten skulle inkluderas i
generalplanen. Därigenom kommer dessa
fält att få del av del, och även om det
handlar om små pengar, så är kan detta
innebära stora förbättringar av säkerheten
för allmänflyget.
AOPA i Rumänien har också tagit
upp frågan om flygplatsen i Baneasa,
LRBS, som med avseende på sina
framtidsutsikter, ligger farligt nära
Bukarest internationella flygplats.
Man har för att säkra dess framtid,
föreslagit att den skall inkluderas i listan
över strategiska flygplatser och vidare
föreslagit åtgärder för att göra den
allmänflygvänlig.
Översatt från IAOPA E-News December 2014
AOPA i Rumänien och
terminalavgifter
VFR-flygningar slipper de
nya terminalavgifterna som
transportministeriet i Rumänien har
infört runt många flygplatser. AOPA
var enda organisation som yrkade på
ändring av direktiven bestående i att
undanta VFR-flygning från avgifterna,
och argumenten som framfördes var att
det vore önskvärt att gynna flygskolning
och flygturism. Man fick igenom sin
sak med enda undantag området kring
Bukarests internationella flygplats. Detta
kommer inom kort införas i regeringens
publikationer.
Översatt från IAOPA E-News December 2014
6
AOPA i Tyskland
om Bränsleskatt
Tysklands finansministerium
bekräftade i ett e-postmeddelande den
1 februari, att operatörer som brukar
göra vissa flygningar som tidigare
räknats som ej kommersiella och därmed
nöjesflygningar, numera kan begära
undantag för energiskatt. Det handlar
om privata affärsflygningar för internt
ändamål. Eftersom detta beslut är utgår
från EU:s skattedirektiv, påverkar det
också resten av Europa.
Så företag i Tyskland som flyger
för egen räkning måste se till att
flygningen inte räknas som kommersiell
enligt artikel 3(I) ur Basic Regulation
EU 216/2008, men som räknas som
kommersiell ur skattesynpunkt. Detta
kan man enligt notisen i AOPA E-News
göra eftersom regelverket EU 216/2008
räknar flygningar som icke kommersiella
om de sker genom ett kontrakt mellan
en operatör och en kund där kunden
kontrollerar operatören.
Så företagen som flyger för egen
räkning rekommenderas att kontakta
sina skatterådgivare för att hjälpa till
att sätta upp ett sådant arrangemang.
Energiskatten är 721 Euro per 1 000 liter
för Avgas och 654,5 Euro för Jet A1, så
ett exempel på kostnadsbesparing blir då
200 Euro per flygtimme.
AOPA i Tyskland säger att de är
mycket nöjda med detta, som är
resultatet av domstolsutslag som
hjälpte till att klargöra läget efter flera
års motgångar i Europadomstolen där
man räknade företagsflygningar som
nöjesflygningar eftersom inga fakturor
hade gått till tredje part. Detta undantag
energiskatt skall också vara tillämpligt
för träningsflygningar för besättningar,
demonstrationsflygningar vid till
exempel flygmässor och flygdagar likväl
som testflygningar, under förutsättning
att de inte görs av tillverkare eller
underhållsföretag.
Översatt från IAOPA E-News Februari 2015
Hjelcos kommentar
Lars Hjelmberg säger att frågan är
mycket komplex, men att det är positivt
att tyska myndigheter ger skattelättnader
till tyska företag som använder
allmänflyg. Han tillägger att EU:s regler
säger att ett land inte får ge lättnader som
EU inte har godkänt, men att däremot är
högre skatter och pålagor tillåtna för de
nationella politiker som så önskar.
Red
medlemskap för
föreiningar inom
allmänflyg
Många har länge efterlyst en
medlemskapsform för föreningar ute i
landet. Nu är detta verklighet! Under
åren 2013-2014 har det hela noggrant
planerats till att ha antagit en form
som är tänkt att utgöra drivkraft för ett
växande allmänflyg både lokalt, regionalt
och nationellt.
Bakgrund till utformningen av
medlemskapet - För att en nationell
organisation skall antas som medlem i
IAOPA (International Council of Aircraft
Owner and Pilot Association) finns
särskilda stadgar som måste följas. Först
då erhålls rätten att anta namnet ”AOPA”
i verksamheten. I stadgarna finns regler
som förhindrar organisationer som utför
några som helst uppdrag för, eller uppbär
ersättning från stater, regioner, lokala
myndigheter, luftfartsmyndigheter o.s.v.
från medlemskap med rösträtt i IAOPA.
Förhållandet är även det omvända
då nationellt AOPA ej har möjlighet
att teckna liknande medlemskap hos
organisationer med liknande uppdrag
eller ersättningar. Allt detta för att
säkerställa AOPA:s suveränitet och
oberoende både World Wide och i
Sverige. Detta faktum förhindrar dock
inte utvecklande och införande av ett s.k.
stödmedlemskap vilket även innebär ett
aktivt samarbete i de frågor som AOPA
Sweden enligt stadgarna driver och där
ett gemensamt intresse föreligger.
Den andra sidan av myntet är
resurser. AOPA Sweden är uteslutande
beroende av medlemsavgifter, gåvor
och olika former av stödmedlemskap
för verksamhet. Alla organisationer och
personer som vill stödja verksamheten
ekonomiskt har rätten att göra så, och
AOPA Sweden har i sin tur rätt att
utforma olika medlemskapsformer för
dessa stödjande medlemskap. Dock
kan aldrig dessa medlemskapsformer
ges rösträtt i AOPA Sweden varför
samarbetet begränsas till sakfrågor
och gemensamma aktiviteter för
gemensamma mål. Med detta sagt, och
med förhoppning om att Er förenings
medlemskap i AOPA Sweden ska
innebära ökad kraft och Nationell
samverkan i frågor gällande Bättre
Villkor och ökande numerär för Svenskt
Allmänflygs samtliga grenar, hälsas
Er förening hjärtligt välkomna att bli
s.k. Lokalföreningsmedlem av AOPA
Sweden.
På nästa sida finns de övergripande
regler som gäller för en ”AOPA
Lokalförening”. Det hela beslutades
av AOPA-Swedens styrelse den 11/12
2014 samt den 12/2 2015, och gäller för
den typ av medlemskap som är aktuellt
för flygklubbar eller flygföreningar.
Vid ev. frågor eller funderingar står
undertecknad till er tjänst.
Jan Stridh - Medlemsrelationer
Guernsey välkomnar besökare från hela Europa
IAOPA Europe E-news hälsar från
Guernsey utanför Franska kusten att ön
är vacker, en gång var ett hem för Victor
Hugo, och bjuder på D-luft och hyggliga
bränslepriser. Piloter inbjuds att flyga till
Guernsey 19-21 juni 2015.
Inklusive det sedvanliga Hangarpartyt
och frivilliga navigationstävlingen
inkluderad, är deltagaravgiften 75 pund
per person för de första två personerna
i varje flygplan. Från och med den
tredje deltagaren i flygplanet kostar det
50 pund. Deltagaravgiften inkluderar
landningsavgift, parkering för två nätter
och ”mycket mer”. För ytterligare
information, besök och boka på www.
guernseyaeroclub.com
Översatt från IAOPA E-News Februari 2015
Stödmedlemskap för lokal Allmänflygorganisation - Övergripande bestämmelser.
Att gälla fr.o.m. 2015-02-12:
§1. Lokal organisation eller förening verksam inom en eller flera grenar av Allmänflyget i Sverige, vars medlemmar
i huvudsak är piloter och/eller ägare av luftfartyg, och som önskar samarbeta med AOPA Sweden skall teckna
s.k. Föreningsmedlemskap i AOPA Sweden. Medlem med Föreningsmedlemskap kallas AOPA Lokalförening.
§2. Föreningsmedlemskap gäller endast för lokal organisation i egenskap av juridisk person, och ej för
organisationens personliga medlemmar (fysisk person). Således är det endast den verksamhet som finns
under lokalorganisationens organisationsnummer som är att betrakta som medlem i detta medlemskap.
Föreningsmedlemskap ger ej rösträtt i AOPA Sweden. För detta krävs personligt ordinarie medlemskap.
§3. Varje AOPA Lokalförening utser inom sin förening minst 1 och max 1 delegat per 100 föreningsmedlemmar att
delta och fatta beslut vid AOPA Swedens nationella tillväxt- och flygsäkerhetsråd. Rådet att vara beslutande i
frågor rörande nationella kampanjer och aktiviteter att genomföras ute i länen för Allmänflygsektorns tillväxt och
kontinuerligt förbättrad flygsäkerhetskultur. Delegat skall vara personlig medlem i AOPA Sweden.
§4. Lokal organisation nominerar två kandidater årligen ur den egna föreningen att av personliga AOPA-medlemmar
i det län där lokalföreningen är verksam väljas till Länsrådgivare med uppgift att leda och fördela arbete och
resurser i detta län. Nominerad person skall vara personlig medlem i AOPA Sweden. Utbildning av länsrådgivare
samordnas och genomförs av AOPA Sweden nationellt.
§5. De medlemsavgifter som inkommer till AOPA Sweden igenom Föreningsmedlemskap avsätts och fördelas enl.
följande:
a. 50% tillfaller AOPA Sweden att täcka kostnader för utbildning av funktionärer inom länsorganisation
och på föreningsnivå samt vidareutveckling av medlemskapsformen i syfte att stärka AOPA Swedens
nationella organisation.
b. 25% tillfaller AOPA Swedens länsorganisation i det län eller den AOPA-region där föreningen är verksam.
c. 25% tillfaller AOPA Swedens Tillväxt- och Flygsäkerhetsråd att användas i denna verksamhet.
§6. Medlemsavgiften för Föreningsmedlemskap omfattar 12 kalendermånader och består av två delar. Grundavgift
samt medlemsfaktoravgift.
a. Grundavgift och faktoravgift fastställs årligen av AOPA Swedens styrelse.
b. Medlemsfaktor beräknas och fastställs av medlemsföreningens styrelse samt meddelas AOPA vid
årsförnyelse.
c. Formel för medlemsfaktor: (Antalet flygande medlemmar / 2) – (Antal AOPA medlemmar i föreningen).
d. Avgifter gällande fr.o.m. 150101 för 12 månaders medlemskap:
-
Grundavgift: -
Faktoravgift 3600 Kr
365 Kr.
(Exempel: Föreningen har 89 medlemmar varav 36 är personliga medlemmar i AOPA Sweden. Faktoravgift:
((89/2)-36) = 8,5 x 365 + 3600 = 6 711Kr/år).
Total faktoravgift får ej överstiga 6400Kr varmed maximal medlemsavgift blir 10 000kr/År.
7
Aeroclube de São Paulo
Även här har privatflyget fiender
Tercio Rodriques vid en av
klubbens Embraerbyggda Archer.
8
Centralt i São Paulo ligger
São Paulo Airport - Campo
de Marte, en flygplats
enbart för affärsflyg,
flygskolor, flygklubb,
polis- och övervakningsflyg.
Det finns en omfattande
helikopterverksamhet
och helikoptertätheten
är mycket hög i São Paulo.
Campo de Marte är den
vikigaste helikopterbasen
och den huserar privata
helikopterföretag och polis
och andra myndigheters
helikopterverksamhet
Flygläraren Tercio Rodrigues skulle
ha flugit ett lektionspass med en elev
klockan 10 men det är för dimmigt och
disigt, därför har han gott om tid att
svara på mina frågor. Vi sitter utanför
klubbhuset, på en uteplats under en
grupp låga träd som jag tror skuggar
behagligt under dagar varma under
sommmardagar i São Paulo. Idag är det
endast 27 grader och som sagt inget
direkt solljus och därmed förhållandevis
svalt. På andra sidan av en liten infartsväg
till plattan ligger klubbens kontor,
Briefingrum och hangar.
Flygklubben är, som på många svenska
flygklubbar, ideellt organiserad med
oavlönade styrelseledamöter som väljs
på ett eller två år. Klubben äger 20
plan och disponerar en privat Piper
Seneca PA34-200 för skolning. De plan
som medlemmarna får hyra själva är
Piperflygplan licensbyggda av Embraer
på 80-talet: Sex ”Tupis” PA-28-180, en
Brasilianska Archer, och en Corisco,
PA-28R-200, en Brasiliansk Arrow.
Klubbens övriga plan är Diamond
DV 20, en Belanca Decathlon 8KCAB,
en Aeroboero AB115 och två Piper
Cherokee PA28-140 som man endast
får hyra med instruktör. För ett par år
sedan fick man hyra också Cherokeerna
själv, men sedan skulle de reserveras
för skolning för de var de billigaste
planen och man ville hjälpa elever att
hålla nere utbildningskostnaden. Att
det är en utmaning att stiga med dem
under sommardagar med temperaturer
långt över ISA, tror Tercio också
har bidragit till den nya ordningen.
Ett PPL -flygcertifikat kostar enligt
Tercio Rodrigues ca 30 000 real, ca
90 000 kronor.
Campo de Marte och många flygplatser
i Brasilien drivs av det statliga bolaget
”Infraero” som ungefär motsvarar
Swedaiva, men det finns också offentliga
flygplatsbolag på delstatsnivå, som till
exempel DAESP i staten São Paulo.
Ifraero har enligt Tercio Rodrigues
anklagats för att subventionera små
flygplatser som går med förlust samtidigt
som underhållet tidigare sägs ha eftersatts
på São Paulos internationella flygplats
Guarulhos. Flygplatserna i Brasilia, Rio
de Janeiro-Galeao, Campinas-Viracopos
och São Paulo-Guarulhos har sålts till
ett privata intressenter. Guarulhos, São
Palos internationella flygplats, har sålts
till ett konsortium kallat GRU Airport
som består av inhemska och utländska
logistikföretag, och även Infraero är
med i samarbetet. Avtalet är på 20 år.
Han tror att regeringen privatiserar
offentliga bolag, flygplatser och andra
serviceverksamheter, för att få in kapital
och för att förbättra servicen. Den
nuvarande regeringen under PT (Partido
dos Trabalhadores) var kritisk mot
privatiseringarna när de satt i opposition
mot PSDB- regeringen (Partido da
Social Democracia Brasileira) under
90-talet, och att detta blev nu lite av ett
argumentationsproblem för dem. Tercio
tror dock att konsortialavtalen är lite
annorlunda nu än när Partido da Social
Democracia Brasileira privatiserade.
Det finns ett hot i hot mot Campo de
Marte, som med mot andra flygplatser
i världen. Tercio Rodrigues säger att
borgmästaren Fernando Haddad i São
Paulo stad, ville stänga flygplatsen för
flygplan för att kunna bygga högre i
området. Minskad hinderfrihet skulle
tillåta endast helikopterverksamheterna
på Campo de Marte.Tercio Rodriques
tillägger dock att det har ropats om
detta tidigare och att dessa tongångar
återkommer då och då.
Brasiliens Transportstyrelsen
(avdelning en för flyg) heter ANA.
Denna myndighet säger Tercio Rodrigues
är besvärlig att ha och göra med. Om
man vill söka tillstånd för flygföretag,
till exempel för taxiflyg, så kräver
myndigheten för att man innan man
kan lämna in tillståndsansökan, måste
ha behövliga byggnader, både kontor
hangarer på plats och piloter och personal
måste vara kontrakterade. Eftersom det
kan ta upp till två år att få tillståndet
har man mycket kostnader innan man
kan få inkomster. Det är alltså svårt att
starta flygbolag i Brasilien och att Tercio
Rodrigues nämner att inrikesflyget
domineras av ganska få bolag. Det finns
fyra rikstäckande flygbolag av betydelse,
TAM, GOL, Avianze och Azul. Men
TAM och Gol har vardera ca 35 % av
marknaden.
Stämningen mellan piloter och
trafikledare blev dålig efter olyckan år
2006 med flight GOL 1907, berättar
han vidare. Det var då en Boeing 737
kolliderade i luften med ett bizjet
Embraer Legacy 600. Passagerarplanet
kraschade i Amazonas och alla 154
ombord omkom, men bizjetplanet
nödlandade på ett militärflygfält. Det är
det Brasilianska flygvapnet som ansvarar
för flygtrafikledningen i landet (Reds
anmärkning).
– Det är besvärligt att anlita en
utländsk underhållsverkstad, säger
Tercio Rodrigues. Hela flygplanet eller
komponenten måste exporteras. Det
blir blanketter, och man måste betala
importull på hela värdet av planet eller
komponenten (inte bara servicefakturan)
när planet eller komponenten skall
tillbaka in i Brasilien. Därför händer
det att ägare av jetplan passar på och
gör serviceåtgärder under flygningar
till USA och att ägare av PA-28:or som
behöver reparera sin Garmin 430 lägger
den i bagaget under en reguljärresa
till USA. Detta är dock inte tillåtet
med ej deklarerade underhållsåtgärder
utomlands och tullen kan beslagta
återinsmugglade Garmin 430. Men det
struntar många i.
Vad anser ni i klubben om det, blir ni
frustrerade över ANA?
– Nej vi har vant oss att leva med dem
och lärt oss hur de fungerar?
Tercio Rodrigue tar mig från
uteplatsen och genom klubbhuset till
en annan uteplats vid klubbhusets
huvudingång, och introducerar mig
där för Luis Meloni, ansvarig för
innovationer, ”Diretor de Inovação da
APPA”, inom APPA, Brasiliens avdelning
av AOPA:
Vad finns det för politiska frågor som är
aktuella för APPA och general aviation,
vad har ni för problem i Brasilien?
– Problemet är att arbetarpartiet PT
(Partido dos Trabalhadores) försöker
ta kål på general aviation, för de anser
att vi stjäl resurser. De gillar inte små
flygplatser som förlorar pengar. Petrobras,
(det statliga oljebolaget reds anmärkning)
som styrs av arbetarpartiet, höjer
bränslepriserna, säger Luis Meloni.
– The problem is that PT party and
our government is trying to kill general
aviation. They think we use resources.
They do not like small airfields that lose
money. And Petrobras are rising the fuel
prices.
Flygklubbens terass
Petrobras äger raffinaderiet i Cubatão,
det enda i Brasilien som tillverkar
AVGAS. Luis Meloni säger också att
vänsterregeringen anser att privatflyget
tar upp slottider och utrymme hos
ATC. Han berättar, i likhet med Tercio
Rodrigues, om borgmästaren som vill
stänga flygplatsen för att bygga.
– Landningsvarvet har höjts till 1200
fot. De har sagt att det är för att minska
bullerstörningarna, men det stämmer
inte, det är för att man vill bygga, säger
Luis Meloni.
Det finns ingen IFR-approach till
Campo de Marte på grund av närheten
till den internationella flygplatsen
Guarulhos. Det inte heller tillåtet med
IFR-starter (reds anm). När han berättar
om detta har dimman och diset lättat.
– Idag öppnade flygplatsen inte förrän
helt nyligen, klockan 12, framhåller Luis
Meloni som exempel på en begränsning.
De officiella öppettiderna är
06-22. Men Flyghorisonts redaktör
har vädret att tacka för att intervjun
med den vänliga och hjälpsamma
flygläraren Tercio Rodrigues, som också
introducerade för Luis Melino, blev av.
Text och bild: Jakob Söderberg
Luis Meloni på flygklubbens terass
9
Lite inte blint på GPS
Störningsändare har hittat hit
Detektorerna på indikerar en stark störsändare. Artikelförfattaren rekommenderar att man
håller sig med en störningsdetektor om man är beroende av GPS.
Så här lyder ingressen på en
artikel som Jörgen Städje,
frilansskribent och teknisk
översättare, har publicerat
På sajten www.techworld.
idg.se:
”Ordet störsändare kanske
för tankarna till när Sovjet
gjorde allt för att tysta
BBC, men störsändare
används i dag till annat
- trådlösa nät, GPS och
flygradar är de nya offren.”
Artikeln berättar om hur man kan
bli medveten om störsändare och vad
som ligger bakom att folk i den moderna
världen har införskaffar sådana. Tre
huvudkategorier nämns, där de två första
är de mest betydelsefulla:
1.Folk som läser konsprirationsteorier
och anser sig spårade och övervakade
av sina mobiltelefoners GPS. Dessa
personer skaffar sig en störsändare
för att de tänker att de skall hindra
NSA och liknande storebröder att
följa dem.
2.Kriminella som inte vill bli spårade
med sitt stöldgods. De vill störa
ut sådan spårningssändare som
har installerats i lastbilar och
containrar och numera också på
dyra båtmotorer och personbilar,
vilket ger sänkt försäkringspremie
för ägarna. Dessa spårsändare
har både GPS-mottagare och
GSM-modem och då satsar de
10
kriminella på att störa bägge
funktionerna. Ett annat kriminellt
störintresse utgörs av inbrottslarm
med trådlösa larmdetektorer.
Dessa larm är billiga att installera,
men givetvis undermåliga ett
ledningsbundet inbrottslarm
om tjuvarna har störsändare.
Biltjuvar har förövrigt börja störa
fjärrlås på bilar. En bilägare på
en stormarknadsparkering som
inte kontrollerar att bilen låses
lämnar den då ovetande olåst. Den
bilägaren kan heller bli trodd av
försäkringsbolaget och få någon
ersättning. Det är här inte fråga om
tjuvar som vill stjäla fordonet utan
värdefulla prylar som har köpts och
lagts in i bilen vid parkeringen. Vid
kidnappning kan kidnapparna störa
för att hindra offret att ringa efter
hjälp.
3.Ytterligare en grupp är
teknikintresserade som vill testa
och ”skämta” genom att hindra
kompisen från att ringa (alltså
ungefär som tonåriga hackers, Reds
anm).
En lastbil med stöldgods som
kör på en färja kan störa fartygets
navigationssystem. En sådan lastbil
kan i olyckliga fall köra förbi en
flygplats också och störa flygplatsens
precisionslandningssystem om detta är av
typen Egnos och GPS-baserat.
Det finns ett kinesiskt företag som
heter Skybuying som säljer störsändare.
Fredrik Eklöf på FOI, på totalförsvarets
forskningsinstitut, berättar i artikeln att
de enklaste störsändarna de har hittat
kostar 25 dollar styck om de köps från
Kina på internet, och de som de har
köpt har fungerat relativt bra. Jammer4u
i Storbritannien är ett annat likartat
företag som säljer en GPS-störare för
cigarettändaruttaget för 450 kronor som
dödar bandet 1 500–1 600 megahertz.
Fredrik Eklöf berättar vidare att både
innehav och användning av störsändare
är illegalt för gemene man i Sverige.
Innehav kan ge böter på 15 000–75
000 kronor, men om man har använt
apparaten är det en helt annan straffskala.
Den enda slags störsändning som är
tillåten i Sverige är att några fängelser har
tillstånd att störa intagnas insmugglade
mobiltelefoner.
I november 2009 stördes det i
det automatiska landningssystemet
Smartpath vid Newarks flygplats i
USA när GPS slogs ut. Det var en
lastbilschaufför som hade köpt sig
billig störsändaren för att han kände sig
övervakad, men han hade ingen aning
om konsekvenserna. Även I USA är
störsändare förbjudna. Artikeln berättar
vidare att man tidigare kunde köpa en
störare med 100 watts uteffekt från Kina
som kunde ställa till med olyckor på
exempelvis en flygplats eller i en hamn,
men att företaget som tillverkade den
fick böter på 25 miljoner dollar av USA.
Det framgår inte av artikeln om det var
samma företag.
Man får inte sätta upp en
egen repeateranläggning för att få
mobiltäckning inomhus utan tillstånd
från operatör, skriver artikelförfattaren.
Detta kräver radiokunskaper, för im
signalen läcker ut från huset blir detta en
störsändare. Detta hände när en person
gjorde det i Brunflo i Jämtland år 2012,
varvid stora delar av mobilnätet slogs
ut. Konsekvensen kan bli densamma
om man sätter upp en hemgjord
repeateranläggning för GPS.
Några exempel på polisfall i Sverige
med störsändare refereras, och författaren
vill med detta framhålla att störsändare
är ett etablerat fenomen i Sverige. Ett för
de kriminella misslyckat sådant fall var
när de placerade en så stark störsändare
vid sin tjuvgömma at folk ringde till
polisen och klagade på störningar i GPSnavigationen i sina bilar. Polisen pejlade
därefter in tjuvgömman och hittade
stöldgodset.
FOI har konstruerat en apparat i
ett plåtskåp som automatiskt loggar
störningar, och som man sätter upp på
utsatta platser. Den gör övervakningen
mycket mer mindre tidsödande än att
spana manuellt. Apparaten och skickar
informationen om misstänkta störsändare
genom 3g-nätet för senare analys
Utrustningen har utvärderats i samarbete
med Swedavia och anses vara ett
kostnadseffektivt sätt att hitta störningar
av GPS.
Vill man skydda sig bör man göra
en analys av vad som händer om man
tappar GPS. GPS-signalen är väldigt
svag, satelliterna sänder med 25 watt
från 21 000 kilometers höjd, vilket
resulterar i en signalnivå på under -130
Störningslogger designad av FOI
decibelmilliwatt på jorden. Det är
nära detekteringsgränsen för en vanlig
mottagare. Det är alltså mycket lätt att
skaffa en starkare sändare på exempelvis 1
575 megahertz och störa ut GPS, berättar
Fredrik Eklöf i artikeln:
– Det finns externa system som kan
varna för GPS-störning, Men de
enklaste detektorer kan inte se vad som
stör, alltså om det är en störsändare,
eller till exempel dator eller en dålig
lågenergilampa.
Artikelförfattaren Björn Städje
rekommenderar alla som är beroende av
GPS att ha en störningsdetektor. Red
känner inte till apparaterna eller något
om hur man observerar av störning av
GPS i flygplan, utan ger här enbart som
allmän upplysning till Flyghorisonts
läsare, ett refererat i de avsnitt av
artikeln som kan vara av intresse för
piloter. Men sunt pilotförnuft säger
rimligtvis att man skall följa tillgängliga
klassiska radionavigationshjälpmedel och
tryckhöjdmätaren och även ha tummen i
kartan som backup till sin GPS.
Läs mer här:
http://techworld.idg.
se/2.2524/1.607840/sanningen-om-detryska-bruset
http://www.idg.se/2.1085/1.456170/
maximal-nytta-och-noje-pa-arlanda
Bilder och ursprungstext: Jörgen Städje
Jakob Söderberg
TT: 3130 H
Engine OH (APR 2003) 582 H
Prop TSO (MAR 2012) 81 H
IFR utrustad, EDO 3500 flottörer
Horton STOL kit, Long range tanks
Ny interiör 2004 med grått och blått läder
TT: 6233 H
Engine OH (DEC 2011) 354 H
Prop TSO (FEB 2015) 0 H
IFR utrustad, EDO 3500 flottörer
Robertsons STOL kit, Flint tip tanks som ökar
startvikten från 200lbs till 3800lbs
Begärt pris 890 000 SEK eller bud
Begärt pris 1 400 000 SEK eller bud
Båda flygplanen har gått igenom Cessnas
korrisionsprogram och har nytt luftvärdighetsbevis 2015.
Vi tar gärna ert flygplan i utbyte!
För mer information kontakta Bengt eller Benjamin:
+46 705 391101 [email protected] / +46 705 440951 [email protected]
11
Insänt
Göteborg Säve
Allmänflyget – finns det?
Anitha Bondestam, kommunikationsminister och sannolikt Olle Danielsson,
flygplatsbolagets vd, som bjöd en rundtur på flygplatsen i en lätt modifierad
bagagevagn som Vovo hade fixat till. Alla var glada.
1979 återinvigdes Säve efter att ha varit
och erbjöd honom en plats i Pa 28:an.
militärflygplats (F9, 1940-1969). Då
På så sätt blev det en ”delegation” som
fanns ingen tanke på att driva flygplatsen
anlände till invigningen. Wille berättade
med tung reguljär
luftfart. Detta är ett
senare påfund, syftet
med flygplatsen var att
komplettera Landvetter
med en lokalflygplats
för privatflyg,
ambulansflyg, affärsflyg,
taxiflyg, flygutbildning
och helikopterflygning.
Dessa verksamheter
ansågs på den tiden
tillräckliga för att driva
en IFR-flygplats utan
tung reguljär luftfart.
Efter nedläggningen
av Torslanda var de
hemlösa och dåvarande
flygplatschefen på
Invigningstalet hålls av Anitha Bondestam
Landvetter ville inte se
dem där.
Vi (SPAF) fick en
flygarminnen från F9 vilket Claes och
inbjudan till invigningen den 29 juni.
jag verkligen uppskattade, det gav en
Dåvarande ordföranden Claes Borg och
nyanserad bild av flygplatsen och dess
jag hyrde en IFR-utrustad Cherokee på
historia.
Bromma. Jag flög oss dit och Claes flög
Dåvarande
oss hem.
kommunikationsministern Anitha
Det var på den tiden Bromma var
Bondestam höll tal och förklarade
en idyll – man kunde träffa KSAK:s
flygplatsen invigd. Vi var imponerade
dåvarande generalsekreterare Wilhelm
över att hennes stora hatt satt kvar
Wagner på allmänflygplattan. Vi gjorde
under hela talet, trots blåsten på
det någon dag innan vi for till Säve
Sveriges framsida. Jag minns inget av
12
själva talet, men det liknade väl alla
andra invigningstal jag hört under
flygplatsinvigningar på annat håll.
Detta var före räknenissarnas tid, man
kunde se en annan betydelse av en
flygplats än att sitta på kontoret och
räkna landningsavgifter. Det skrevs om
invigningen i Flyghorisont nr 6-1979.
På Säve finns flygskolor som ser
till att vi får återväxt, både inom det
kommersiella flyget och allmänflyget
i stort. Det fanns från första dagen en
restaurang som blev lunchställe för
trakten. Därjämte två stora flygklubbar
med flygutbildning och social samvaro på
gräsmattan utanför klubbhuset.
Fram till 1994 flög jag taxiflyg och
fick många tillfällen att besöka Säve. De
flesta av oss tycker fortfarande att det var
en av de bästa flygplatserna i Sverige med
enbart blandat allmänflyg. På åttiotalet
ville vi helst inte till Landvetter eftersom
den flygplatsen betraktades som en
parodi på öststatsbyråkrati när det gällde
hanteringen av privat- eller taxiflyg.
Säve var helt enkelt raka motsatsen.
Nu har det statliga kommersiellt
drivna företaget Swedavia som äger
Säve, ifrågasatt dess existensberättigade
när tre flygbolag har lyckats förstöra
taxibanorna med sina tunga flygplan. Det
är fullkomligt bedrövligt, allmänflyget
har tyvärr många fiender
och den värsta tycks vara
flygplatsbolaget Swedavia.
Det företaget har utrotat
privatflyget i Stockholm
och nu har (o)turen
kommit till Göteborg.
Men vi ställer
vår förhoppning till
den innovationskraft
och öppenhet för nya
idéer som alltid funnits
i Göteborg. Där finns
det kloka och kreativa
människor i trakten som
kan vara en betydande
kraft mot bristande
insikter i det statliga
flygplatsbolagets ledning
och dess knasiga beslut.
Arbetet har just påbörjats,
samtliga intressenter på
Säve hade ett möte den 22 januari för
att hantera den uppkomna situationen.
Förhoppningen är att få till konstruktiva
samtal med Swedavia. Säve måste få leva
vidare!
Text och bild: Åke Åstrand, SPAF/
AOPA-medlem sedan 1962
Oskarshamn på halster
Arkivbild av Oskarshamns flygplats
Kommunfullmäktige i Oskarshamn har
beslutat att flygplatsen skall drivas vidare
i två år och därefter utvärderas. Den
skall vara en icke instrumentflygplats
och man skall kunna kombinera
olika verksamheter i fastigheten och
med möjlighet att kombinera olika
verksamheter.
Från och med våren 2014
upphörde flygplatsen att vara en
instrumentflygplats, efter ett beslut i
kommunfullmäktige den 12 maj samma
år. Det ursprungliga uppdraget från
kommunfullmäktige, var att uppdra
åt kommundirektören att utreda hur
man skall göra med flygplatsen efter
en avveckling. Det har framkommit
Flygplatsen
stängdes för
linjetrafik
förra året. Nu
behålls den
i åtminstone
två år till i
nedgraderat
skick –
om inte
kommunen
dessförinnan
hitttar en
köpare.
Källa: Oskarshamns kommun
att en icke instrumentflygplats är
betydligt billigare i drift som kan ge
en ”jämförelsevis stor samhällsnytta”.
Man har därför beslutat att flygplatsen
skall behållas under en försöksperiod
av två år med efterföljande
utvärdering. Flygplatsen skall enligt
kommunfullmäktiges protokoll,
behållas som mindre flygplats som kan
kombineras ”med annan verksamhet som
är till nytta för Oskarshamn”.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet,
miljöpartiet och centerpartiet, drev
beslutet och Peter Wretlund (S), Ingemar
Lennartsson (KD), Mathias J Karlsson
(FP) och Anders Stenberg (M) biföll
förslaget.
Kommundirektören Ann-Christin
Vösu säger att det innebär att fältet
tillfälligt kan stängas och användas
till andra ändamål som till exempel
trafikutbildning eller för evenemang och
utställningar. Hon säger också att företag
kan erbjudas mark och lokaler invid
fältet.
– Det är ju vanligt att man försöker
utnyttja sådan här flygplatser genom
användning till flera saker, säger hon.
I en protokollsanteckning säger S,
V, MP och C, de regerande majoriteten,
säger de partierna, att ”vi kommer att ge
UTAB, Oskarshamns Utvecklings AB
som äger flygplatsen, i uppdrag att arbeta
vidare med frågan om en försäljning.”
Den nye flygplatschefen Armin Ardic
bekräftar bilden för Flyghorisont.
Hur tolkar du kommunprotokollet?
- Jag tolkar det som att flygplatsen
skall drivas vidare som icke
instrumentflygplats med klubbflyg och
privatflyg i två år och sedan utvärderas.
Hur tolkar du protokollsanteckningen
från S, V, MP och C att försäljning
skall utredas?
- Om det uppstår ett tillfälle, man får en
möjlighet, så kan man sälja flygplatsen
innan två år har gått.
Jakob Söderberg
HELICOPTER ASSISTANCE AB
Tel. 08­98 70 00
www.helicopterassistance.com
13
Flygdagar, evenamang och Fly-In 2015 i urval
11 april
Västerås Hässlö
AOPA:s årsmöte
15-18 april Friedrichshafen Tyskland
Aero Fredrichshafen.
14-17 maj
Höganäs
Cub Fullskala och modell.
23-24 maj
Duxford
VE –day anniversary.
24-25 maj
Ostwold, Nederländerna
Airshow.
25 maj
Västerås Flygmuseum
Rollout.
31-31 maj
Eskilstuna Kjula
Flyguppvisning.
31 maj Kjeller, Norge
Flygdag.
6-7 juni
Falköping
EAA Fly in.
6-7 juni Åbo, Finland
Flygshow.
11-13 juni
Prag, Tjeckien
EFA Branschutställning, flyguppvisning.
13 juniSkå-EdebyVeterandagen,
13 juni
Biggin Hill
Festival of Flight.
15-21 juni
Paris, Frankrike
International Airshow.
19-21 juni
Guernsey
Guernsey Air Rally. Se min egen berättelse!
27 juniEslövFlygdag.
4 juli
Såtenäs
Flygvapnets flygdag, F7 75 år.
17-18 juli
Falkenberg
Wheels and Wings.
18-19 juli
Jämijärvi, Finland
Warbirds Fly In & Airshow.
Fairford, Storbrittanien
Royal International Air Tattoo.
17-19 juli
15-22 juli
Hedlanda
Classic Air Meeting.
20-26 juli
Oskskosh, USA
EAA Fly In.
25 juliHedlandaFlygdag.
1 augusti
Visingsö
Fly In.
1-2 augustri Feringe
AOPA-Fly In.
7-8 augusti
SiljansnäsKräftstjärtsvängen.
8-9 augusti
Dala-JärnaFlygfesten..
14-16 augusti
RoskildeRoskilde Airshow.
Slovak International Air Fest. Saab är med som utställare.
29-30 augusti Sliac Slovakien
30 augusti
Skavsta, Nyköping
Flygdag.
10 september Jersey (Kanalöarna)
Flygdag där Draken, SK60, Tunnan och Viggen skall delta.
Urvalet är högst subjektivt. Red friskriver sig från allt ansvar för uppgifterna, både för huruvida urvalet är
optimalt för AOPA-medlemmer och för riktigheten i datumen. Alla anspråk på reseersättning för att läsare
har rest till fel flygdag eller till en flygdag på fel datum kommar att avvisas.
Red.
Lancair 235/320 till salu
445 K SEK
maila gärna mig [email protected]
eller ring 073-4000798 Rolf Roycole
14
Https://onedrive.live.com/?cid=3680117EBC9A2CC7&id=3680117EBC9A2CC7%21631&authkey=%21&v=3
AOPA Sweden Fly-In 2015!
Boka in AOPA Swedens årliga FLY-IN 1-2 augusti på Ljungby Feringe redan i dag!
Nytt år innebär ett nytt AOPA Fly-In! Denna gång det 4:e i ordningen. Formen
med konferenser och föreläsningar har verkligen blivit uppskattat. Tack alla Ni som
hittills deltagit. Programmet för dessa dagar finslipas som vanligt kontinuerligt fram
till start.
I år kan även Du påverka konferensinnehållet! Vi håller öppet för förslag till
programpunkter t.o.m. den 31/5. Skicka ett meddelande till [email protected] om det
är någon särskild fråga eller ämne som Du vill att vi tar upp på konferensen.
UTSTÄLLARE är särskilt välkomna i år! Särskild plats anvisas för flygmaskiner som
är till salu. Plats finns i hangar för Dig som vill ställa ut annat runt flygandet.
Som vanligt blir platsen Ljungby Feringe flygplats (ESMG). Båda dagarna hålls
intressanta föredrag om Allmänflyg, våra villkor i Sverige, EU och världen, flygsäkerhet,
teknik, utflaggningen, flygsäkerhet och mycket annat. Ett mycket gediget program
utlovas.
Feringe Flygklubbs fina asfaltbana (ESMG 01-19, 1150 x 30m) ligger som vanligt
välkomnande och klarar allt från Paramotor till bizzjets. Både Jet A1 och 100LL finns
på plats. Vill man landa på gräs så går det utmärkt på stråket (01-19, 600 x 30M).
Vill man åka bil, mc, husbil eller cykla dit så går även det utmärkt. Fältet är öppet för
ankomster redan under fredagen den 31/7.
Gå in på www.aopa.se och klicka på Fly-In-loggan! Där hittar Du information som
uppdateras ända fram till startdagen!
Välkommen! Styrelsen
Olyckan med GOL 1907
År 2006 kolliderade flight GOL 1907,
en Boeing 737-8EH, i luften med ett
bizjet, en Embraer Legacy 600. Både
passagerarplanet och bizjeten följde givna
färdtillstånd, men bizjetens färdtillstånd
avvek från deras ursprungliga färdplan
och var egentligen på fel höjd i den
aktuella luftleden. Bizjeten förlorade
under den del av flygningen som föregick
kollisionen radiokommunikationen med
trafikledningen, och deras transponder
var avslagen utan att besättningen hade
uppmärksammat det. Därmed var
kollisionsvarningssystemet ur funktion
och varken passagerarplanet eller bizjeten
hade möjlighet att upptäcka varandra
eftersom inga signaler skickade ut från
bizjeten till passagerarplanet.
Passagerarplanet skadades allvarligt
i luften och störtade och bröts sönder
och kraschade i Amazonas djungel
och samtliga 154 ombord, passagerare
och besättning, omkom. Bizjeten fick
skador på vinge och stabilisator men
kunde fortsätta och nödlanda på ett
militärflygfält.
Den amerikanska haverikommissionen lade hela skulden på
trafikledningen, under det att den
Brasilianska haverikommissionen ansåg
bizjetens besättning medansvarig för
att de inte hade haft transpondern
och kollisionsvarningssystemet igång.
Flygtrafikledningen sköts fortfarande helt
av Brasilianska flygvapnet, trots att landet
har en civil regering sedan 1985.
Detta är en sammanfattning av
Wikipedia som jag inte har haft tid att
kontrollera fullt på andra håll, således
mot journalistikens kodex. Den är endast
en orientering för Flyghorisonts läsare.
Red
15
POSTTIDNING
B
AOPA-Sweden
Linta Gårdsväg 5A
168 74 BROMMA
Returadress:
AVGAS 100 LL
HJELMCO 91/96 UL
JET-A1
Nordsjösjön
/Sollefteå
Sollefteå
Östersund
/Ope
Hede
/Vemdalen
Sundsvall
/Stöde
Älandsbro
H
Ljusdal
Arbrå
Mohed
/Söderhamn
Edsbyn
HJELMCO OIL AB
Mycket mer än
bara flygbränsle!
Rörbäcksnäs
Siljansnäs
/Leksand
Malung
Gagnef
Lemstanäs/
Sandviken
Storvik
Dala-Järna
Tierp
Alunda/Gimo
Avesta
Grängesberg
Uppsala
H
Norberg
/Sundbro
Ludvika
Norrtälje
Johannis- Lång- FröMunkfors
lunda
Åkersberga
berg
tora
Sunne
Täby
Köping
Brattfors- Hällefors
Skå
Bromma
heden
Arboga
E-tuna E-tuna/Kjula
/Ekeby
Örebro
Säffle
Katrineholm
Vängsö
Trosa
Finspång
Skavsta
Norrköping
Lidköping Skövde
Stegeborg
Motala
Falköping
Tidaholm
Herrljunga
Ålleberg
Ekshärad
Uddevalla
/Backamo
Alingsås
Timmele
Borås
Eksjö
Ödestugu
Grankullavik
Öresten
Varberg
Kronobergshed
Falkenberg
Älmhult
Höganäs
Ljungbyhed
Hässleholm
/Bokeberga
Sjöbo
16
Söderslätt
2013-07-21
Borgholm
Kalmar
Kristianstad
Eslöv
Landskrona
H
AVGAS 100 LL
HJELMCO 91/96 UL
JET-A1
Sjöflyg
Helikopterplatta
Runskogsvägen 4 B 192 48 SOLLENTUNA
TELEFON 08-626 93 86 • FAX 08-626 94 16
ORDERTELEFON 021- 12 31 76