ARBETSBLAD

ARBETSBLAD
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN
PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104175TV1
LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 21 AUGUSTI
Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt skola teckenspråk är ett samarbete mellan
SvT och UR. Båda programmen sänds på fredagar. De tar upp veckans viktigaste
händelser och vänder sig särskilt till barn och unga som tittar i klassrummet.
Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30
Lilla Aktuellt skola teckenspråk sänds kl. 14.45
Arbetsbladet består av diskussionsfrågor som knyter an till programmet.
Klipp och annat material om programmen finns på webben:
www.ur.se
och
http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/
Vill du kontakta oss mejla på: [email protected]
Huvudnyheterna handlade om:
 Skolstart
 Duschar i skolan
 Mer från era skolor - #minskola
DISKUSSIONSFRÅGOR
Skolstart
Den här veckan har de flesta börjat skolan igen efter sommarlovet. Nästan en miljon
elever går i grundskolan. Och för alla er är det dags för ett nytt läsår.
 Hur tycker du det är att börja skolan igen?
 Vad har du saknat mest med skolan under sommarlovet?
 Vad har du för förväntningar inför den nya terminen?
 Vad är jobbigt med att börja skolan igen? Gå upp tidigt? Läxor? Lägga sig
tidigare? Mycket att ha koll på?
 Kan ni i klassen göra något för att det ska bli en extra bra termin för alla?
 Skulle du vilja ha ett ännu längre sommarlov? Diskutera för- och nackdelar
med det!
Duschar i skolan
Det är ganska vanligt att elever struntar i att duscha efter idrotten. Det kan bero på
att duscharna är ofräscha, eller för att man inte vill visa sig naken för andra.
1(2)
På Rambodalsskolan i Norrköping ville eleverna försöka göra något åt det här. Efter
en lång kamp har det nu blivit en förändring. Duscharna har fått väggar och dörrar
och nu står eleverna lite mer ifred.
 Händer det att du eller andra elever på din skola struntar i att duscha efter
idrotten?
 Vad kan det bero på att man inte duschar?
 Är det ok att inte duscha efter idrotten? Diskutera!
 Skulle du vilja ha förändringar av duscharna på din skola? På vilket sätt?
 Vad tror du behövs för att alla elever ska duscha efter idrotten?
 Vad tycker du om förändringarna av Rambodalsskolans duschar?
 Vilket ansvar har eleverna själva för hur det är i omklädningsrum och
duschar?
Mer från era skolor - #minskola
I höst vill Lilla Aktuellt Skola uppmärksamma era skolor i hela landet. Det är ju era
arbtesplatser där ni är många timmar varje dag.
Under hashtaggen #minskola vill vi att ni skriver till oss och berättar om något
speciellt för just er skola. Kanske skolmaten, skolgården, ert elevråd, ert speciella
sätt att ha lektioner, något ni gjort för att alla elever ska trivas, någon i personalen
som ni vill hylla... Eller så är det något på er skola ni inte tycker är ok och som ni
kämpar för att förändra, som duscharna på Rambodalsskolan.
 Är det något som du tycker utmärker sig för just din skola? Vad?
 Tänk ut tre bra och tre mindre bra grejor med din skola!
 Vad tycker du är viktigt för att man ska trivas på en skola?
 Har ni gjort något på din skola som du tycker är värt att berätta för andra?
Fundera tillsammans!
 Vad skulle du vilja ändra på på din skola?
Om ni vill berätta om er skola eller er klass, kolla vår hemsida
barnkanalen.se/lillaaktuelltskola, där finns det ett formulär att fylla i.
Tipsa oss!
Vi skulle gärna få in era tips på reportage vi kan göra i Lilla Aktuellt Skola. Händer
det kanske något annorlunda på din skola? Har du ett speciellt intresse? Eller finns
det något som gör dig arg? Mejla tipsen till [email protected]
2(2)