Infoblad NB 15 - Tannbergsskolan i Lycksele

Tannbergsskolan, Lycksele
informerar om...
NB
Naturbruksprogrammet
Skog, jakt och fiske
I mitten av Västerbotten, med stora skogar, fina jaktmarker
och bra förutsättningar för olika typer av sportfiske, ligger
Tannbergsskolan i Lycksele. På Naturbruksprogrammet har
vi valt inriktning mot skog, jakt och fiske, för att ge våra
elever en bred bas inom skogs- och viltvård.
Under utbildningen får du bl.a. jägarexamen, GPS-hantering
och vapenlicenser redan efter första året. Du får även ta
röjsågs- och motorsågskörkort A och B.
Vår bas för yrkesdagarna är skolans marker, där vi har möjlighet att genomföra både praktisk och teoretisk undervisning i jakt, fiske, viltvård och skogsbruk. Den teoretiska
delen bedriver vi i fullt utrustade byggnader i hjärtat av
området.
Läser du hos oss har du yrkesdagar på ditt schema, där vi ägnar
hela dagar åt jakt, fiske, viltvård och
skog. Dessa dagar varvas med
teoridagar där du bl.a. läser kurser
som är gemensamma för alla
program på skolan.
Ett moment i jakt- och viltvårdskurserna är en fjällmiljöutbildning
med två resor till fjällen. Här får du
bl.a. pröva på jakt på ripa, orre och
tjäder över stående fågelhund.
Under fjällresorna bedriver vi även fiske och
vattenvård och fiskar efter fjällröding och
öring både på höst och vinter.
På vårterminen i årskurs 3 gör vi en uppskattad havsmiljöutbildning med både marinbiologi och havsfiske i Norge. Där får du lära
dig mer om havet som ekosystem och få de
riktigt stora fiskarna på kroken.
Du läser även kurser inom turism, naturguidning och entreprenörskap, för att ha en
så bred bas som möjligt med dig ut i yrkeslivet.
Då det gäller viltvård, får du bl.a. utarbeta en grön viltvårdsplan över ett bestämt område och där utföra strategiska viltvårds-åtgärder.
I utbildningen ingår även 16 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva på olika yrken inom
branschen och möjligheter finns även att göra utlandspraktik. Under dessa APL-perioder ges tillfällen att
knyta värdefulla kontakter med bransch och näringsliv
som kan leda till jobb efter avslutad utbildning.
Yrkesexamen och högskolebehörighet
Efter avklarad utbildning får du en yrkesexamen som
skogs- och viltvårdare. Under studietiden erbjuds du även
de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet och kan välja att läsa vidare till t.ex:






Skogsmästare
Skogsbrukstekniker/skogsmaskinförare
Natur- och friluftsentreprenör
Fjäll- och äventyrsledare
Viltmästare
Yrken inom fiskodling och sportfisketurism.
Från utbildning till jobb
Carl-Martin Nygren, viltmästare
Peder Håkansson, platschef
Söderlunds vilt
Peter Yngvesson,
fiskodlare
Pontus Lundgren,
skogsmaskinförare
Emil Eriksson, egen företagare
och föreläsare
Har du frågor eller funderingar? - Hör av dig till oss för att få svar, information eller boka ett besök!
Anders Nilsson, lärare i jakt, fiske och viltvård
[email protected]
Tel: 072-242 48 74
Johanna Nilsson, lärare i biologi och skog
[email protected]
Tel: 070-395 81 99
NB Skog i sociala medier:
facebook.com/nbskog
twitter: @NBSkog
instagram: @nbskog