Ladda ner som PDF

Innehållsförtäckning
Historik 2-3
utvinning 4-5
energi omvandlingar 6-7
för och nackdelar 8-9
användning 10
framtid 11
källförteckning 12
Historik
På wikipedia kan man läsa att det första Kärnkraft
verket stod klart 1956 i storbritannien, det var då
allt började med kärnkraft /fission/fusion. Dom
började med kärnkraft för att utveckla tekniken
inom ”energi”. Dom kom på ordet ”kärnkraft” av
atombomberna på andra värdskriget. Dom
andvänder kärnkraftverken för att få ut energi som
vi människor är beroende av. 1986 hände det en
tragiskt händelse på kärnkraftverket vid Tjernobyls
( Ukraina ).Kärnkraftverket sprängdes och
radioaktivitet spreds ut flera kilometer åt varje håll,
människor skadades.'
utvinning
På vattenfall.se läser man att Fission sker i en
reaktor som där man klyver urankärnor med hjälp
av neutroner som kolliderar med atomerna. När
den första kärnan har klyvs "fission" så skickar
den ut andra neutroner som klyver och då skapas
en kedjereaktion.
Det finns olika flera olika typer av reaktorer ,
dom vanligaste som man använder är
-tryckvattenreaktorer och kokvattenreaktorer.
Kärnkraftens Energiomvandlingar:
På wikipedia läser man om energiomvandlingar.
Kärnenergi-->värmeenergi-->Rörelseenergi-->Elektrisk
energi
I våran energi källa använder man atomer för att få ut
energi, alltså "fission" är när man klyver en atomkärna .
Ibland kan det vara svårt att förstå vad just "fission" är
för man kan blanda ihop det med "fusion" som är när
man slår ihop atomkärnor, man måste ha koll på dom
två innan man börja jobba inom ämnet "fission".
Fördelar:
På wikipedia läser man om många nack-för
delar. Fördelarna inom kärnkraftverk är att det är
ett smidigt sätt att få ut energi på, det har gått bra
inom åren och man har fått ut det människan har
begärt av det. Folk får jobb av att kärnkraft verk
har funnits i världen och det är bra.
Nackdelar:
Nackdelar finns också med, kärnkraftverken har
varit "smutsigt" för våran planet, tagit mycket
plats och släppt ut olika giftiga gaser i luften.
Det har också hänt att kärnkraftverken har
sprängts, och då sprids massa dåliga gaser och
bland annat strålning ut. Strålningen är farligast
och det negativaste med kärnkraft verk, det
sprids ut och drabbar folk, dom flesta som blir
träffade av denna radiovåg får oftast cancer eller
andra besvär
Kärnkraftverk sverige:
På wikipedia läser man om framtiden
och "kärnkraftverk sverige" .
kärnkraftverk är cirka 40% av våran
elektricitetproduktion i dagsläget. Det
finns tio reaktioner i Sverige just nu,
det gör oss till det mest kärnkraftigaste
landet på planeten.
Framtiden
Kärnkraftverkens framtid vet ingen hur det blir,
men det verkar att det kommer fortsätta upp till
70 år till innan man har hittat en ännu bättre
lösning. Nu så bygger man fler och fler vindkraft
verk som kommer användas mer och mer.
Källförteckning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fission
http://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-ochvarmeproduktion/karnkraft/sa-fungerar-karnkraft/
https://www.google.se/search?q=fission&biw=1366&bi
h=607&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=r3YVIT5EaHygOvroHgCg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdi
i=_&imgrc=Lq3lZIcObUcggM%253A%3B749GOrr0i
MajM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.or