INFORMATION - Tierps kommun

VUXENUTBILDNING
INFORMATION
Vuxenutbildningen i Tierp erbjuder kurser på SFI, grundskole- och gymnasial nivå.
Du kan söka alla våra kurser separat utifrån ditt individuella behov och intresse. Observera dock att
schemakrockar kan uppstå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att upprätta din studieplan eller följa den
du redan har gjort tidigare.
Grundläggande behörighet till våra gymnasiala kurser: Grundskola alternativt jämförbar kompetens.
Vissa fördjupningskurser kräver avklarad grundnivå för behörighet. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare om
du är osäker.
Studiemedel och CSN
Som studerande inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har du möjlighet att söka studiemedel via
CSN. För heltid krävs att du läser minst 20 poäng per vecka.
Du söker studiemedel via CSN:s hemsida www.csn.se. Här finner du även information på olika språk.
Vårens studietid är 2014-01-08 – 2014-06-11 och heltidsstudier är minst 440 poäng.
Observera att CSN ställer krav på avklarade studier för att bevilja studiemedel. Det är därför viktigt att du
anmäler till CSN om du ändrar studietakt eller avbryter dina studier. Blir du sjukskriven bör du sjukanmäla dig till
Försäkringskassan. En studerande som blir sjuk under pågående studier kan behålla sina studiemedel och
dessutom få lånedelen avskriven från och med den 31:a sjukdagen. Denna avskrivning sker automatiskt när
Försäkringskassan godkänner att en studerande är helt oförmögen att bedriva studier. Se CSN:s hemsida för mer
information.
Planerar du att läsa vidare på högskola eller universitet?
Olika utbildningar har olika behörighetskrav. Dessutom kan du genom att välja kurser som ger meritpoäng öka
dina chanser att komma in på din utbildning. Mer information finns på VHS hemsida www.vhs.se
Är du osäker på vad som krävs för just den utbildning du vill läsa – kontakta vår studie- och yrkesvägledare
Annalena Rudström.
Du når Annalena på 0293 – 21 83 25 alternativt genom att maila till [email protected]
VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN I TIERP!
VUXENUTBILDNING
Information
Gymnasial nivå
Ny reform
Den 1 juli 2012 gick vi in i en ny reform och det innebär att vi har helt nya kurser och en ny betygskala.
Betygskalan är A, B, C, D, E samt F om man inte uppnått målen i kursen. Många kurser har ny kurskod och namn men
ersätter gamla kursen i ämnen men det är även många kurser som inte alls har funnits tidigare. Slutbetyg ersätts med
examen.
Samlat betygsdokument
Har du ett samlat betygsdokument har du möjlighet att läsa till ett slutbetyg till och med 30 juni 2015. Därefter måste dina
gamla kurser bedömas mot de nya kurserna som trädde ikraft 1 juli 2012. Det kan innebära att du förlorar poäng som du
har. Studie- och yrkesvägledaren kan ge dig mer information och även hjälpa dig att göra en studieplanering till ett slutbetyg
eller en examen.
Examen
Från 1 juli 2012 kommer elever som börjar studera, att läsa till en examen. Grundläggande behörighet för högre studier
kommer att kräva en högskoleförberedande examen och de som läser en praktisk utbildning får yrkesexamen. Kontakta
studie- och yrkesvägledaren för en studieplanering eller om du har frågor gällande detta.
YRKESUTBILDNINGAR
Yrkesutbildningar som ger dig möjlighet att söka arbete direkt efter utbildningen. Vissa behörighetskrav kan förekomma till
utbildningarna och även efter fullföljd utbildning kan det finnas krav från branschen som måste uppfyllas om yrket kräver
yrkesbevis.
Till våren kommer vi inte att starta några yrkesutbildningar.
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för att planera dina studier. Ni upprättar en studieplan som passar för dig och dina
framtidsplaner.
Annalena Rudström
Tfn: 0293-21 83 25
E-post: [email protected]
Vuxenutbildningen
Tierps kommun
815 80 Tierp