LIU Borlänge gymnasieskola

BORLÄNGE
GYMNASIESKOLA
LIU
LOKAL IDROTTSUTBILDNING
En bra gymnasieutbildning
med extra idrott.
LIU
En idrottsutbildning
på dina villkor
Inom Borlänge gymnasieskola har vi länge erbjudit
NIU (Nationell Idrottsutbildning) inom fotboll och handboll.
Nu satsar vi även på LIU (Lokal Idrottsutbildning) som
anpassas efter dig och din ambitionsnivå.
Du kan vara aktiv och vill ha mer tid för din idrottssatsning.
Du behöver inte vara aktiv utan vill ha tid för mer träning.
Utbildningsplanen
Din utveckling
Nu kan du välja den utbildning som du
är intresserad av och samtidigt utöva din
idrott. Borlänge Gymnasieskola är känd
för att ha bra utbildningar, nu finns också
möjlighet till att utvecklas inom vald
idrott. Du får alltså en bra utbildning
med bra träningsmöjligheter.
Här får du chansen att fördjupa dig inom
vald idrott. Praktiskt genom mycket individanpassad träning, teoretiskt läser du
bl.a. träningslära, kost, doping mm.
Är du aktiv kommer träningen att vara
riktad mot din idrott. Är du ej aktiv är
detta en möjlighet att få mer idrott.
Lokal Idrottsutbildning...
...kan du välja i samband med ditt gymnasieval.
Du väljer idrott som du vill fördjupa dig i. Vår
ambition är att klara de flesta idrotter med viss
reservation. Kurserna du väljer och får betyg i heter
Idrott och hälsa 1 och 2- specialisering. Vår ambition
är att du ska ha 2 extra träningspass/vecka.
3frågor
Hur många platser finns det?
Vi vill att alla som är intresserade av att gå på en lokal idrottsutbildning också ska ha möjlighet att göra det. Det här är ingen
satsning som bara vänder sig till eliten. Det är en möjlighet för alla
som vill utvecklas inom sin idrott att ta sig till nästa nivå.
Betyder det lokala idrottsutbildningen att jag måste
läsa mer än andra elever?
Svaret på denna fråga är både ja och nej. Nej om du har dessa
200 poäng som ditt individuella val. Ja om du vill ha LIU och även
läsa högskolebehörighet eller andra kurser med högre meritpoäng
på ditt individuella val
Hur många elever per
idrott krävs det för att
utbildningen ska bli av?
En – Dig. De teoretiska delarna läser du tillsammans med
övriga studenter på LIU. Din träning kommer sedan att
anpassas efter dig i största möjliga mån.
Kontakt
Är du intresserad av att gå på LIU?
Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare (SYV)
så får du hjälp med din ansökan.
Har du frågor kan du även kontakta Thomas Lövgren,
Borlänge Gymnasieskola, tel. 0243-748 71 eller 070-209 09 33.