Valblankett Ekonomiprogrammet åk 2

Valblankett för Ekonomiprogrammet läsåren 2014/2015 – årskurs 2
Personuppgifter
Namn _____________________________________ Personnummer ____________________
Klass _____________________________________ Mentor __________________________
Eventuellt studieuppehåll läsåret 2015/16: Ja
Inriktningsval som jag läser
Filosofi 1 50p
Psykologi 2a 50p
Affärsjuridik 100p
Rätten och samhället 100p
Entreprenörskap och företagande 100p - obligatorisk programfördjupning åk 3
Juridik
(EKJUR)
Entreprenörskap och företagande 100p
Företagsekonomi 100p
Matematik 3b 100p
Marknadsföring 100p – obligatorisk programfördjupning åk 3
Ekonomi
(EKEKO)
Programfördjupning årskurs 2
Block A*
Nivå
1
2
Svenska som
*
andraspråk 2
(100p)
4
Franska
Italienska
Mandarin
Spanska
Tyska
Modersmål
Grafisk
kommunikation 1
Ledarskap och
organisation
(100p)
(100p)
Elev som väljer modersmål måste fylla i separat blankett
*
Kursen svenska som andraspråk 2 räknas inte som en programfördjupning, kontakta SYV för mera information
Elever som väljer att läsa svenska som andraspråk 2 kan inte välja något modernt språk i blocket. Modersmål går att välja tillsammans med svenska
som andra språk 2
Individuellt val årskurs 2
Du kommer att göra ditt individuella val via webben under januari vt-14.
Jag läser 100 poäng individuellt val i årskurs 2
Jag läser 50 poäng individuellt val i årskurs 2
Jag läser 0 poäng individuellt val i årskurs 2
Adress
Katedralskolan
Platensgatan 20
582 20 LINKÖPING
Telefon
013-20 75 00
Fax
013-20 75 31
E-post
[email protected]
Programfördjupning årskurs 3
Du får endast välja en kurs från varje block, kurserna i varje block ligger vid samma tidpunkt i schemat.
Block B
Företagsekonomi
specialisering
”Aktie och värdepapper”
(100p)
Internationell ekonomi
(100p)
Engelska 7
(100p)
Matematik 3b
(100p)
Naturkunskap 2
(100p)
Företagsekonomi
specialisering
”Ekonomistyrning”
(100p)
Religionskunskap
specialisering
(100p)
Block A*
Moderna språk
(100p)
Engelska 7
(100p)
Ledarskap och
organisation
(100p)
Matematik
3b och 4**
(100/200p)
Grafisk
kommunikation 1
(100p)
Hållbart
samhällsbyggande
(100)
Se tabell på valbara språk
EJ PFE
Språk:___________nivå:_
Ej nivå 3 och 5 kurserna
*
Elever som ska läsa svenska som andraspråk 3 kan inte göra något val i block A
** Elever som väljer matematik 4 måste även läsa det på IND-tiden, elever som läser ekonomiinriktningen har matematik 3b som inriktningskurs
Individuellt val årskurs 3
Du kommer att göra ditt individuella val via webben under januari/februari 2015
Jag ska läsa 100 poäng individuellt val i årskurs 3
Jag ska läsa 50 poäng individuellt val i årskurs 3
Jag ska läsa 0 poäng individuellt val i årskurs 3
Exempel på kurser som kan läsas på det
individuella valet
Engelska 7 – Chester
Franska 5 – Landerneau
Tyska 5 - Berlin
Spanska 5 – Zaragoza
OBS
Du som gör programfördjupningsval för mera poäng än vad som är obligatoriskt för ditt program (EKEKO: 200p
EKJUR: 200p), så medföra det att du kan göra mindre individuellt val med motsvarande poäng.
Valblanketten lämnas senast den 27 januari till expeditionen
Datum, elevens underskrift
Adress
Katedralskolan
Platensgatan 20
582 20 LINKÖPING
Datum, vårdnadshavarens underskrift
Telefon
013-20 75 00
Fax
013-20 75 31
E-post
[email protected]