Hitta schema! Du som läser mot en examen enligt 2011 års

Hitta schema! Du som läser mot en examen enligt 2011 års examensordning
läser alla eller några av följande kurser inom
UVK, Utbildningsvetenskaplig kärna (hitta kurskod och kursnamn i din studieplan)
”UVK 60 hp”
Utbildningsvetenskaplig kärna , UVK 60 hp (för dig som fram till den 1/7 2015) har arbetat kortare tid än åtta år under den senaste 15-årsperioden)
”UVK 30 hp”
Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK 30 hp (för dig som för dig före den 1/7 2015)
har arbetat längre tid än åtta år under den senaste 15-årsperioden)
(Kortnamn)
Kurskod
UVK 1
6PE176
UVK 2
6PE179
Kursnamn
Utbildningens
villkor och
samhälleliga
funktion –
grundnivå (VAL,
ULV), 7,5 hp
Uppdrag,
ledarskap och
undervisning –
grundnivå (VAL,
ULV), 7,5 hp
UVK 3
6PE180,
6PE181
Undervisning
och lärande –
läroplansteori
och didaktik –
grundnivå (VAL,
ULV), 7,5hp
UVK 4
6DI006,
6DI004
Vetenskap och
kunskap –
grundnivå (VAL,
ULV), 7,5 hp
DO avancerad
nivå
UVK 5
6PE177,
6PE178
Specialpedagogik, sociala
relationer och
kommunikation –
grundnivå (VAL,
ULV), 7,5hp
UVK 6
6DI005,
6DI003
Bedömning –
grundnivå (VAL, ULV),
7,5 hp
UVK 7
6ÖÄ003
Examensarbete
DO avancerad nivå
Antal hp
7,5
7,5
DO avancerad
nivå
7,5
7,5
DO avancerad
nivå
7,5
7,5
15
Hitta
schema
mm
TUV
Ped
Ped
NMD
TUV
NMD
TUV
Länk till
Kursansvarig
institution
Period 1,
(terminens första
halva)
Länk till
Kursansvarig
institution
Period 2,
(terminens andra
halva)
Länk till
Kursansvarig
institution
Period 1,
(terminens
första halva)
Länk till
Kursansvarig
institution
Period 2,
(terminens andra
halva)
Länk till
Kursansvarig
institution
Period 1,
(terminens första
halva)
Länk till Kursansvarig
institution
Länk till
Kursansvarig
institution
Period 1 + 2,
(dvs under hela terminen)
Ny kurstart både vt
och ht
50 %, Dag. Distans
med två fysiska
träffar à 1-2 dgr
Ny kurstart både
vt och ht
50 %, Dag. Distans
med två fysiska
träffar à 1-2 dgr
Ny kurstart
både vt och ht
50 %, Dag.
Distans med två
fysiska träffar à
1-2 dgr
Ny kurstart både
vt och ht
50 %, Dag. Distans
med två fysiska
träffar à 1-2 dgr
Ny kurstart både
vt och ht
50 %, Dag. Distans
med två fysiska
träffar à 1-2 dgr
Ny kurstart både vt
och ht
50 %, Dag. Distans
med två fysiska träffar
à 1-2 dgr
Kursen ges
Takt, Tid,
Form
Period 2,
(terminens andra
halva)
Ny kurstart både vt och ht
50 %, Dag. Distans med tre fysiska träffar à
1-2 dgr
Mer studier? För att veta vilka kurser du skall läsa för att eventuellt ämneskomplettera –
se din individuella studieplan som du fick med ditt antagningsbesked.
TUV: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Ped: Pedagogiska institutionen
NMD: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Hitta schema! Du som läser mot en examen enligt 2001 års examensordning
läser alla eller några av följande kurser inom
AOU, Allmänt utbildningsområde (hitta kurskod och kursnamn i din studieplan)
”AUO 60 hp”
AUO 60 hp, Allmänt utbildningsområde, AUO 60 hp
(Kortnamn)
AUO 1
AUO 2
AUO 3
AUO 4
AUO 5
Kurskod
Kursnamn
6PE064
Undervisning och lärande –
samhälle, demokrati, etik 15 hp
6PE071
Skola och undervisning – läroplan,
skolämne, ämnesdidaktik 15 hp
6SP022
Special-pedagogik, 7,5
hp
6PE060
Bedömning och
betygsättning, 7,5 hp
6ÖÄ003
Examensarbete
Antal hp
15
15
7,5
7,5
15
Hitta
schema
mm
Ped
Ped
TUV
Ped
TUV
Länk till Kursansvarig institution
Länk till Kursansvarig institution
Länk till Kursansvarig
institution
Länk till Kursansvarig
institution
Länk till Kursansvarig institution
Kursen ges
Har upphört.
Motsvaras idag av UVK 1 + UVK 2.
Period 1 + 2,
(hela terminen)
Period 1, (terminens
första halva)
Period 2,
(terminens andra halva)
Period 1 + 2,
(dvs under hela terminen)
Ges för sista gången vt 15.
Motsvaras sedan av UVK 3 + UVK 4.
50 %, Dag. Distans med två fysiska
träffar à 1-2 dgr
Ny kurstart både vt och
ht
Ges t om ht 15.
50 %, Dag. Distans med
två fysiska träffar à 1-2
dgr
Ny kurstart både vt och ht
Ges t om ht 15.
Takt, Tid,
Form
---
50 %, Dag. Distans med två
fysiska träffar à 1-2 dgr
Ny kurstart både vt och ht
Ges fortsättningsvis.
50 %, Dag. Distans med tre fysiska träffar
à 1 dag.
Mer studier? För att veta vilka kurser du skall läsa för att eventuellt ämneskomplettera –
se din individuella studieplan som du fick med ditt antagningsbesked.
TUV: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Ped: Pedagogiska institutionen
Uppdaterad 150925