Så här läser du din faktura från Mittskåne Vatten

Så här läser du din faktura från Mittskåne Vatten
Fakturorna från oss på Mittskåne Vatten innehåller en del uttryck som ibland kan vara något
svåra att förstå innebörden av. Här kommer därför en liten förklaring:
AMätarnummer
Numret på din vattenmätare
B
Senaste avläsning
Den senaste avläsningen som gjorts på din vattenmätare.
E
A
Anläggningnr 1020697
D
E
F
Fast avgift
Detta är en avgift som tas ut per fastighet
och som täcker kostnaderna vi har för
vattenmätare, administration mm.
Lägenhetsavgift - verksamhet
För verksamhetslokaler gäller 1 avgift/ påbörjad 150 m² BTA (bruttoarea).
G
Beräknat värde
Vid det understrukna datumet ska
vattenmätaren visa angett värde; dvs det
värdet som står här ska vara lika det du ser på din vattenmätare denna dag. Om avvikelsen är avsevärd, kontakta oss för ny avläsning för korrekt debitering.
168719896
Fakturadatum
2015-11-30
Förfallodatum
2015-12-30
Kundnummer
116301
(1 av 1)
HAVSSALT HASSE
HAVSVÄGEN 1
222 22 HÖRBY
Senaste avläsning:
Total årskostnad:
G
1687198
OCR-nr
149 kbm 2015-06-13
3 848 kr
Beräknad
2015-10-01
2015-12-31
Beräknad
2015-10-01 - 2015-12-31
Fast avgift
2015-10-01 - 2015-12-31
Lägenhetsavgift
2015-10-01 - 2015-12-31
16
à
1,00
26,21 kr
419,40
1 154,00 kr / år
290,87
lgh à 1 069,00 kr / år
269,45
Öresavrundning
FLägenhetsavgift
Denna avgift ska täcka produktion och distribution av vatten samt bortledning av
avloppsvatten. Den beräknas olika beroende på om det är ett privatboende eller en
verksamhet.
Lägenhetsavgift - privat
En avgift för varje boendeenhet eller
lägenhet i småhus och flerfamiljsbostäder.
1 avgift/privatbostad (villa) och
1 avgift/lägenhet (i flerfamiljshus).
C
Förbrukning från 168
till 184
Förbrukning enl mätare
Fakturanr
B
HAVSVÄGEN 1
HAVET 1
--- VATTEN & AVLOPP --5482371979
Mätarnummer:
Årsförbrukning: 62
Förbrukning enligt mätare
Denna avgift baseras på vilken mängd vatten du har förbrukat.
Hörby
Faktura frågor: 0413-286 10
[email protected]
Tekniska frågor: 0413-286 20
[email protected]
Telefontid: Mån, tis, tors, fre 10-12 samt ons 13-15
CÅrsförbrukning
Din årsförbrukning och årskostnad. Denna är beräknad efter din senaste avläsning.
D
FAKTURA
Box 53
243 21 Höör
Använd bifogat inbetalningskort.
Om ni betalar på annat sätt måste
fakturanr, namn och adress anges.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
BG 5518-5805
Momsregnr:
SE2120001108
Godkänd för F-skatt
0,28
Summa oss tillhanda senast 2015-12-30
Moms ingår med:
980,00
(25%) 195,94 beräknat på 783,78
INBETALNING/GIRERING
AVI
Inbet avgift (ifylls av banken)
Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via
* Bankgiro
* Personkonto
* Privatgiro
* Balanskonto
* Sparbanksgiro
Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsrutin (LB)
ange nedanstående referensnr.
Betalning oss tillhanda
senast 2015-12-30 980,00
Fakturanr 1687198
116301
Kundnr
Betalningsavsändare
HAVSSALT HASSE
HAVSVÄGEN 1
22222 HÖRBY
Från bankgironr (vid girering)
Till bankgironr
VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR
5518-5805
Betalningsmottagare
MittskåneVatten Hörby kommun
MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN
Referensnr
#
OCR
Kronor
168719896 #
DEN AVLÄSES MASKINELLT
öre
980 00
3 >
55185805 #41 #