Läs här - Svensk Crosskart

Styrelsemöte 2015-11-15
Utdrag från styrelsemöte:
Jens Rippe kommer att under året gå in som webmaster, Jens har besökt Balders i Köping
som är ansvarig för hemsidan där man gåt igenom hur sidan är uppbyggd, så arbetet med att
förbättra sidan är redan igång.
Styrelsen ser över hur vi ska kunna vara med på ELMIA mässan påsken 2016.
Kommer att vidtala utskottet om ekonomisk hjälp.
Arbetar vidare med en alternativ serie till SM, väntar på en färdig tävlingskalender från
utskottet.
Föreningen kommer att ha en prova på cart färdig till snön försvinner.
Övergång till ASPEN R bränsle. För att göra stora förändringar i regelverket vill vi få ett
övergångs år. Denna frågan kommer att tas upp vid ett möte med utskottet.