PDF Tidningen Panorama

X1
Panorama
NUMALLIANCE breddar sortimentet
NUMALLIANCE
tillverkar
tråd-,
rör- och bandbearbetningsmaskiner.
Företaget har ca
150 anställda och
250 miljoner SEK i
omsättning.
NUMAFLEX 45
Det franska företaget består av
MACSOFT (grundat 1982), LATOUR (grundat
1872) och SATIME (grundat 1982) som gick samman till en företagsgrupp 2002.
Tillverkningsprogrammet utgörs av maskiner för
ningar, stansade hål och bockning för
hållare av ljuddämpare.
Maskinen är mycket flexibel med
fokus på mindre och medelstora serier
och anpassad att tillverka detaljer i
bandmaterial utan att produktspecifika
verktyg behövs. NUMAFLEX 45 på
bilden är utrustad med riktverk, CNC
frammatningsenhet,
hydraulpress,
CNC bockningshuvud, CNC klippress,
utplockningsrobot och en separat station för
slutbearbetning av detaljen.
NUMAFLEX 25– två bockar görs samtidigt
NUMAFLEX 45
bockning och vidareförädling av tråd, rör och bandmaterial. Många operationer utförs automatiskt med
målsättningen att maskinerna ska tillverka färdiga
produkter utan efterföljande tempon. Bearbetning
såsom bockning, pressning, stansning, svetsning,
fasning, gängning, ändformning och automatisk
montering av kompletterande detaljer, automatisk
kontroll m.m. av tråd, rör och banddetaljer kan utföras automatiskt. Bearbetning av tråd erbjuds inom
området 1–16 mm, bearbetning av rör upp till 60
mm diameter och bearbetning av bandmaterial upp
till 45 x 5 mm. Över 60 maskiner har levererats till
olika kunder i Sverige.
NUMALLIANCE konstruerar och bygger även
direkt kundanpassade anläggningar.
NUMALLIANCE erbjuder tre olika typer av
bandbearbetningsmaskiner.
Exempel på
färdig detalj gjord i
NUMAFLEX 25
NUMAFLEX 25 för bandmaterial upp till 25 x 2
mm, kan levereras i olika utföranden, på bilden ovan
syns en detalj som tillverkas fullt färdig med stansning av hål, ovalt spår och bockning.
Maskinen som har 7 CNC axlar är utrustad med
riktverk, CNC frammatningsenhet, CNC press, CNC
bockningshuvud, klippenhet och utplockningsrobot.
NUMAFLEX 45 för helautomatisk tillverkning av
banddetaljer med längsgående rullformade förstärk-
NUMAFLEX maskinerna kan också levereras
med CNC excenter press med verktygsmagasin med
plats för 6 st verktyg som växlas automatiskt för att
göra olika pressoperationer typ hål, uttag, förklippning av runda ändar m.m. Alternativt kan ett fast
stansverktyg appliceras i pressen för att stansa flera
NUMAFLEX 25
hål / uttag samtidigt. Även moduler för borrning,
försänkning av hål och gängning kan integreras.
Bandet bockas med ett patenterat koncept med 4
NC axlar som möjliggör en mängd olika typer av
bockningar, med och motsols samt tryckning av stor
radie med rullar m.m.
NUMALLIANCE representeras i Sverige av
BEP Teknik AB
Tel 0370-69 29 80
www.numalliance.com
VK 2/2006