Smartaste vägen till en färdig personalhandbok

Smartaste vägen till en
färdig personalhandbok
Personalhandbok
Hur vill du att din arbetsplats ska se ut?
Som du vet är en bra personalhandbok något som skapar tryggare medarbetare och minskar
belastningen på personalavdelningen. Men tid är ofta en bristvara och många gånger får man tyvärr
nedprioritera personalhandboken för andra mer akuta ärenden. Vi såg problemet och det var en av
anledningarna till att vi tog fram en produkt specifikt för personalhandböcker.
Draftit Personalhandbok är en produkt som gör det enkelt att producera och uppdatera en egen
handbok med minsta möjliga tid som insats. I produkten finns en mängd färdiga exempeltexter och
dokument som du kan kopiera rakt av och anpassa efter din organisation. Skapa trygga medarbetare
och enhetliga riktlinjer så att du kan lägga din tid på att utveckla organisationen ännu mer.
Välkommen till gemenskapen där 2 000 HR-avdelningar redan
har valt Draftit. Vi finns här för att hjälpa dig ligga steget före.
Personalhandbok
Uppstartsguide
Det svåraste är att börja. Med Draftit är du redan ett steg längre än alla andra. I verktyget finns en introduktion
som hjälper dig att snabbt komma igång med din personalhandbok. Vi tipsar om vilka delar du bör tänka på
och varför. Dessutom hjälper vi till med att kontinuerligt underhålla handboken genom att uppdatera texterna.
Välskrivna färdiga texter
Att finna tiden till att skriva texter och komma på vad de ska handla om är ett mödosamt arbete. Det är därför
som vi gjort det största arbetet åt dig i förväg. Välj bland en mängd färdigskrivna exempeltexter som du kan
kopiera rakt av eller modifiera. Du finner färdiga texter för områden som personalrutiner, krishantering,
arbetsmiljö, försäkringar, tjänsteresor, policys och mycket mer.
Tydliga instruktioner
I anslutning till de färdigskrivna exempel-texterna finns tydliga guider hur du ska gå till väga för att utveckla
och anpassa kapitlen efter din verksamhet.
”
Genom personalhandboken
har vi fått en ökad kunskap hos
medarbetarna kring rättigheter,
skyldigheter, förhållningssätt
och policys.
Linda Billstrand Rychter
HR-ansvarig
Energi Sverige
Frågeservice med experter
Att ta fram en personalhandbok med Draftit är enkelt och inspirerande. Vi finns med dig under hela
processen. Skulle du behöva input från någon utomstående kan du använda den inbyggda frågeservicen. Där
står författarna bakom exempeltexterna redo att svara på dina frågor.
Kvalitetssäkrade dokument & mallar
Kopplat till alla kapitel med exempeltexter finns även relevanta dokument, blanketter och mallar som du kan
använda dig av. Spara tid och undvik felaktigheter genom att använda mallar som är framtagna av experter
med mångårig erfarenhet inom området.
Tillägg: Kundanpassad personalhandbok
För att få ut maximalt av din personalhandbok rekommenderar vi att du skräddarsyr den. Detta innebär att
handboken blir åtkomlig via en webbplats och att du kan klä in den med ditt företags grafiska profil. Alla texter
i produkten blir upplåsta så att du kan anpassa och utveckla dem specifikt för er verksamhet.
Startsidan i personalhandboken har ett överskådligt nyhetsflöde där du kan informera personalen om
uppdateringar. Har du inget eget intranät kan personalhandboken fungera som en enklare variant av det. Om
du redan har ett intranät är det lätt att sömlöst länka från det till personalhandboken.
Med Draftit blir personalhandboken blir en välbesökt och lättillgänglig plats som anställda mer än gärna
besöker för att uppdatera sig om vad som gäller på arbetsplatsen.
Mobilanpassat
Webblösning
Kundrådgivare
Våra produkter är designade med
Du har alltid tillgång till dina produkter,
Du får en dedikerad kontaktperson som
tillgänglighet i fokus. Använd dem på
oavsett var du är. Allt du behöver är en
du kan kontakta när du vill. De hör även
datorn, mobilen eller surfplattan, på
internetuppkoppling. Draftits produkter
av sig med jämna mellanrum för att
kontoret, ute på fältet eller på tåget.
är webbaserade och uppdateras löpande.
informera dig om nyheter i produkten.
Ligg steget före
040 25 88 80
[email protected]
www.draftit.se