Omgång 1 Färdig 11/5 Omgång 2 Färdig 1/6 Omgång 3

Omgång 1 Färdig 11/5
Omgång 2 Färdig 1/6
Omgång 3 Färdig 22/6
Omgång 4 Färdig 3/8
Göran Garsbo
1
Aron Holmberg
Aron Holmberg
1
Jonas Olsson
2
Jonas Olsson
Lotta Wilkens
1
Åke Fransson
3
Agneta Kjellberg W/O
Agneta Kjellberg
2
Patrik Claesson
4
Peter Wikander
1
Magnus Johansson
5
Peo Svensson
Peo Svensson
3
Hans Backman
6
Peter Kjellberg
Peter Kjellberg
2
Kåre Odén
7
Kåre Odén
Charlotte Kjellberg
4
Ewa Alfvegren
8
Ewa Alfvegren
Final Färdig 24/8
Vinnare 2015
Dick Carlberg
1
Birgitta Thomasson
9
Eva Alströmer
Eva Alströmer
5
Ann Lind
10
Elisabeth Söderbom
Elisabeth Söderbom
3
Henrik Karlsson
11
Matrin Albrektsson
6
Johan Isaksson
12
Kent Fernkvist
2
Marita Albrektsson
13
Ann-Sofie Lindh
Ann-Sofie Lindh
7
Stefan Ericsson
14
Stefan Ericsson
Ola Andersson
4
Reine Nilsson
15
Reine Nilsson
Tommy Södervall
8
Janet Moodh
16
Janet Moodh
Mikael Skager