Vandringens dag 10 maj Slåtter av vägrenar

Slåtter av vägrenar
KALENDARIUM
MARS
APRIL
MAJ
19 mars 19.00
Årsmöte i föreningen
Munkaleden på
Stiftsgården Tallnäs.
Urban Ireklint visar
bildspel och Hagshultskören medverkar.
18 april 14.00
Arbetsdag i
caféträdgården.
Medverkande bjuds på
mat efter arbetet.
9 maj
Rusken Runt-dagen
26 april 9.00
Torpvandring.
Samling vid Svensbygds
missionshus.
Ta med fikakorg.
14 maj 8.00
Gökotta vid utsikten i
Svensbygd.
20 mars 19.00
Ekumenisk Passionsgudstjänst i
Missionshuset i
Klinthult.
Kaffeservering.
21 mars 18.00
Årsmöte i Svensbygds
intresseförening.
Linda och Ola Svanberg
håller föredrag om sin
resa i Afrika.
Konferenser
Café Nydala har nu
utrustats med bättre
belysning samt
datorprojektor för
möjlighet till möten
och konferenser.
För bokning
kontakta
Maria Karlson
070-922 39 33
30 april 19.00
Valborgsmässofirande
Samling vid kyrkans
parkering
10 maj
Vandringens dag
19 maj 19.00
Upptaktsmöte inför
krönikespelet på
Café Nydala
29 maj 19.00
Öppet hus på
Café Nydala.
Ta med det du vill äta
och dricka.
Grillning om vädret
tillåter.
Vandringens dag 10 maj
Denna dag anordnas vandringar i Småland i
samarbete mellan Smålands turism och lokala
föreningar. I Nydala arrangeras tre guidade
vandringar av olika längd på Munkaleden,
Västra Sigfridsleden och Nydalaleden. För
barnen ordnas en kortare vandring med
korvgrillning. Visning av klosterträdgården
och hembygdsmuséet samt guidning
av kyrkan. Bygdebolaget presenterar projekt
Nydala herrgård. Se separat program.
När vägrenarna utmed vägen Nydala-Långö förra året stod som
bäst i blom kom slåttermaskinen och mejade ner detta alldeles för
tidigt (9-10 juni). Gör man så innebär ju det att blommorna inte
hinner fröa av sig och då kommer de så småningom att helt
försvinna. Inte heller fick vi chansen att plocka våra
midsommarblommor.
Helena Johansson har skrivit till NCC, som ansvarar för det
praktiska, och till Trafikverket som beställare och bett dem vänta
med att klippa till efter midsommar. Något löfte har hon inte fått
och därför uppmanas härmed fler nydalabor att kontakta dem om
detta inför kommande sommar.
Erfarenhetsutbyte med DBW
I Visby har man planer på att återskapa en medicinalväxtträdgård
invid domkyrkan. Av denna anledning vill man veta mer om hur
Nydala klosterträdgård har byggts upp och ta del av våra
erfarenheter. DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening har bjudit
in Kerstin som ska berätta om projektet och vår historiska
trädgård den 19 mars. Detta förefaller vara en intressant kontakt
och vi hoppas på vidare erfarenhetsutbyte.
Torpinventering
En länk till torpinventeringen ska läggas upp på hemsidan när
innehållet är klart. Här kan man följa den dokumentation som
efter hand kommer att publiceras om de torp och vissa andra
byggnader som besökts under våra torpvandringar.
LOKALA ANNONSER
Nydala allehanda
För oss som bor i Nydala socken Nr 1 — 2015 Årgång 18
Årets Rusken Runt-profil
Maria Karlson, Rättaregården, har utsetts till årets
Rusken Runt-profil. Enligt motiveringen har Maria under
många år lagt ner ett ovärderligt arbete på att göra Nydala till
en välkomnande miljö för både fastboende och tillresande.
Projekt Nydala herrgård och alla arrangemang kring det har
genomförts främst tack vare Maria. I alla sammanhang har
hon visat ett glatt humör, stort engagemang och en
outtröttlig förmåga att entusiasmera omgivningen.
Vi gratulerar Maria till denna utmärkelse!
Välkomna Göran och Jennie!
Tack Maria!
Styrelsen för Nydala byalag har fått ny ordförande. Göran Karlsson,
Rössved, ersätter Maria Karlson som dock stannar kvar i styrelsen.
Jennie Lindman är ny styrelseledamot.
Bygdebolaget
UTGIVET AV NYDALA BYALAG
Kommunen har utfört en besiktning av herrgårdsbyggnaden i
början av året. Bolagets nästa aktivitet är att träffa kommunstyrelsen för att få resultatet av den besiktningen och få veta vad
kommunen kommer att vidta för åtgärder. Möjligheterna att
söka bidrag via EU och andra finansiärer ska också undersökas.
Den 9 mars hölls bolagsstämma och en ordinarie styrelse med
följande personer valdes:
Maria Karlson (ordf), Göran Karlsson i Rössved, Mats Hoppe,
Jan Johansson och Pär-Magnus Möller.
På Vandringens dag den 10 maj kommer Bygdebolaget att
presentera ett förslag på ombyggnad av herrgården och då
medverkar även kommunstyrelsens ordförande
Hans-Göran Johansson.