September 2015

för Tryserum och Östra Ed
SEPTEMBER 2015
Redaktör: Ingalill Ivarsson • Epost: [email protected]
Tack alla Sponsorer och bidragsgivare!
Det är ni som gör detta blad möjligt i pappersupplaga. Vi
fortsätter att publicera Byabladet i denna form så länge det
går. Vi har nu pengar för ett års publicering och kommer
inte ta in fler sponsorer under året som vi gjort tidigare.
Vill ni sponsra bladet, är ni välkomna nästa vår. Vi kommer att annonsera om detta i god tid. Det går alltid bra att
annonsera i bladet för endast 100 kr per annons.
I somras fick många av er Byabladet två gånger och det
beror på ett missförstånd i bokningen på Posten och är inte
utdelningskontorets fel. Nästa sommar kommer vi köra ut
till fritidsboende själva i den mån det går.
Vi har fullt med aktiviteter denna månaden. Det är Östgötadagarna med öppet hus i Tryserums Hembydsgård
där du får pröva på att skörda, tröska och mala. Västerumdagen bjuder som vanligt på fika och information för
den historieintresserade. Historia i Tryserum får du under
vandring i Käggla och information om hembygdsföreningens hemsida och Bygdeband fås senare under månaden.
Mer vandring ordnar Tjejlunkenvandrarna runt om i kommunen. Tryserums Röda Korskrets fyller 80 år och ställer
till med gammaldags kafferep. Sång och musik blir det
VÄSTERUMDAGEN
Söndagen den 6 september kl 13:00
med Marie Dimpker i kyrkan. Cirkus kan du till ett bra
pris se i Valdemarsvik. Smaka på Tjust får du göra i Vråka
under två dagar. Café Kårtorp har öppet varje dag ett tag
till och Svenska Presenter under helgerna.
Mycket nöje!
Redaktören
manusstopp
för oktobernumret är
20 september
TRYSERUMS RÖDA KORSKRETS
inbjuder till
80-års jubileum
lörd. 19 sept kl. 13.00
i Tryserums Friskolas matsal
Vi anordnar tipspromenad, gammeldags kafferep och allsång med Lars-Åke & Sven -Erik.
” Byordningsmannen och hans uppgifter”
En viktig funktion i det gamla bondesamhället
Kaffeservering. Alla välkomna!
Klä gärna ut er i gammaldags kläder!
Välkomna!
Östra Eds Hembygdsförening
Studieförbundet Vuxenskolan
Med reservation för “tryckfelsnisse” och ändringar i kalendarium.
Foto av textförfattarna om inte annat anges.
kalender september 2015
1ti 14.00
5lö 10-14
lö10-17
6sö 10-17
sö11.00
sö13.00
sö15.00
7må10.00
må18.30
12lö 10.00
13sö 11.00
sö15.00
14må 10.00
19lö 10-14
lö10-16
lö13.00
20sö 10-16
sö11.00
sö15.00
21må 10.00
24to 19.00
27sö 11.00
sö18.00
28må 10.00
Dagledigsamling i Valdemarsviks församlingshem,
”Utomlands, men ändå hemma”. J-O Risberg berättar om
Svenska kyrkan i Utlandet. Arr: Svenska Kyrkan
Lördagsöppet på Valdemarsviks Sparbank. Familjedag
på bankkontoret i Valdemarsvik, se annons
Östgötadagarna på Tryserums Hembygdsgård, se annons
Östgötadagarna på Tryserums Hembygdsgård, se annons
Mässa i Valdemarsviks kyrka, A Danielson, M Dimpker
Västerumdagen, se annons
Gudstjänst i S:t Olofs kapell i Gryt, A Danielson,
M Hallingfors, kyrkmöte
Vandring med Tjejlunkenvandrarna, se annons
Brazil Jacks Cirkus i Valdemarsvik, se annons
Höstvandring till Käggla. Se annons
Gudstjänst i Valdemarsviks kyrka, J-O Risberg,
M Dimpker, kyrkkaffe
Mässa i Östra Eds kyrka, J-O Risberg, M Dimpker
Vandring med Tjejlunkenvandrarna, se annons
Jordbrukardag i Mossebo. Se annons
Smaka på Tjust i Vråka, se annons
Tryserums Röda Korskrets 80-års jubileum, se annons
Smaka på Tjust i Vråka, se annons
Mässa i Valdemarsviks kyrka, J-O Risberg
Gudstjänst i Tryserums kyrka, ”Hela kyrkan sjunger”,
Tryserum-Ö Eds kyrkokör med solister,
M Dimpker, A Danielson, se annons
Vandring med Tjejlunkenvandrarna, se annons
Information om Bygdeband och Tryserums
Hembygdsförenings hemsida, se annons
Mässa i Valdemarsviks kyrka, K Nahlbom
Stugmöte i Östra Ed (plats meddelas senare)
Vandring med Tjejlunkenvandrarna, se annons
Boka redan nu!
Tjejlunkenvandrarna
-
Vi har schemalagt septembervandringarna, samtliga startar som vanligt
måndagar kl.10.00.
7/9
14/9
21/9
28/9
Naturstigen,
samling kyrkparkeringen
Vandring från
Korpstugan.
Lillsjön - Valdemarsviken, samling Liljestad
Skirgöl,
samling Ekbackens parkering
Ö S T G Ö TA D A G A R N A
Lördag-söndag 5-6 september kl 10–17
FRÅN LIE TILL LIMPA
På Hembygdsgården i Tryserum får du hjälpa till och slå
med lie, tröska med slaga, rensa säden, mala med handkvarn och sikta mjölet. Om du vill vara med om allt detta
kom kl 10, 13 eller 15 till stora uthuset! I stora huset bakar
vi i vedugn med början kl 10.
Se vår hattparad! Vi visar också våra hus och samlingar
och serverar kaffe och saft med bulle.
Tryserums Hembygdsförening
Klockstapel på gamla kyrkogården
Bidrag mottages tacksamt på bankgiro 5894-3051.
Ange “klockstapeln” och, om du vill, ditt namn på meddelandet. Vill du veta mer, kontakta Håkan Svensson i
Gamlebyn, tel 0123-300 42 eller 070-521 16 50.
FREDAGSKVÄLL
PÅ EKBACKEN
23 oktober och 27 november!
Välkomna Tryserums Intresseförening
www.ekbackenshus.se
Rapport om stapelbygget
Arbetet med klockstapeln har pågått sedan i juni. Varje
tisdag och i regel också torsdag eftermiddag samlas vi
hos Håkan i Gamlebyn eller på kyrkogården, planerar
och snickrar. Bilderna nedan visar läget den 13 augusti
i Gamlebyn och på kyrkogården. Vi kommer att hålla
dig underrättad via Byabladet hur arbetet fortskrider.
Håkan, Arne, Björn, Göran, John, Sven, Ulf
Ett förslag om att anlägga en Boulebana vid Ekbacken har framkommit! Vi vill veta om det finns ett intresse i bygden för att spela Boule regelbundet! Hör av er till Anette på 070-40 57 183, eller
[email protected]
Hela kyrkan sjunger
Smaka på Tjust i Vråka
19-20 september kl. 10.00-16.00
Glashyttan har öppet med visning vid ugnen.
Café med musikunderhållning ( Björnlert och Pekkari )
Här finns också Östergården Antikt, inredningsbutiken
Spring Rhytm som säljer handtryckt indisk textil, honung och mycket mycket mer...
Var? Tryserums kyrka
När? Söndagen den 20 september kl. 15.00
Vad? Sång- och musikgudstjänst
Vilka?Tryserum- Östra Eds kyrkokör under ledning
av Marie Dimpker. Präst: Andreas Danielson
Anne Karlsson spelar trumpet och Lars-Åke
Carlsson leder allsång till dragspel.
Kom och sjung med oss!
FAMILJEDAG PÅ BANKEN
lörd 5 sept kl. 10-14 på bankkontoret i Valdemarsvik
Brazil Jacks Cirkus i Valdemarsvik
HÖSTVANDRING
månd 7 sept. kl. 18.30 vid Sparbankshallen
lördag 12 september kl 10.00
- vi bjuder på en del av biljetten
Biljettpis: 75 kr (ordinarie pris ca 275 kr), kan köpas
bl a på bankkontoren och Turistcenter.
TILL KÄGGLA
Vi samlas vid vägkorset mot Lillsjön i Käggla (4,5 km sydsydväst om Valdemarsviks centrum). Ta med matsäck!
1848
2015
I Käggla fanns före laga skiftet 1848 en mängd byggnader
vid den byplatsen. I dag är de alla borta. Vi besöker platsen
och försöker förstå hur byn såg ut i gamla tider.
Tryserums Hembygdsförening
GRATISKURS
i första hjälpen/hjärtlungräddning
med hjärtstartare
Stort TACK
för i sommar!
Vilma, Elinore, Andrea, Alice,
Maria - utan er skulle cafe`t inte fungera!!!
Höst-Öppet
Lördagar-Söndagar
13.oo-16.oo
Välkommen!
Lotta
Tel. 0493-420 00 / 411 86
Röda Korset i Tryserum bjuder på kursen som ger grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive HLR samt
kunskap om hur du kan förebygga olycksfall.
lörd 3 oktober kl. 9-16.30
i Tryserums Friskolas matsal
Max 17 deltagare. Vi bjuder på förmiddagsfika och lunch.
Anmälan senast 20 september till Marianne Kindkvist,
epost: [email protected], tel 0123-330 03
Jordbrukardag
Lördag 19/9 kl. 10-14 vid Bjursunds Slakteri i Valdemarsvik
Slaktdjursbedömning av nöt kl. 10-11
Fint prisbord. Utlottning av presentkort och köttlåda på starttalongen ca kl. 12.
AKTIVITETER FÖR HELA FAMILJEN
Utställning & Försäljning: Maskiner - Serviceföretag - Förnödenheter (möjlighet att slipa knivar/kvarnsatser under dagen).
Grålleklubben medverkar med veterantraktorer - Café Kårtorp har försäljning av kaffe, bröd & varmkorv.
Radio Wix är på plats och sänder härifrån hela dagen.
Fest & Prisutdelning: Middag kl. 19.00 på Grännäs Restaurang med underhållning av Carina Perenkranz.
Pris: 275 kr (1 glas läsk, öl eller vin ingår). Anmälan senast 11/9 till Max Johansson på Valdemarsviks Sparbank,
tel 0123-129 44 eller [email protected] Anmälan är bindande.
Huvudsponsorer:
Arrangörer:
Välkomna till musikteaterföreställningen
Ett bloss för Lena Nyman
2 nov. kl. 19.00 i Långrådna Bygdegård - En kärleksfull musikteaterföreställning, ett porträtt av hennes liv och
karriär – med kärlek och humor. Vi ser Anna Bromee och Anna- Lena ”Pip-Larsson” Hemström.
I N F O R M AT I O N O M
Bygdeband och hemsidan
av Göran Segergren
Här serveras godsaker från gårdar och odlingar i trakten. Allt
kaffebröd bakar vi själva.
ÖPPETIDER I SEPT
kl. 9-17
Välkomna önskar
Pia Wahlman med personal!
Plats: Friskolans matsal i ”55-an” vid Tryserums kyrka
Tid: Torsdag 24 september kl 19.00
Vi kommer under kvällen att bekanta oss med och lära oss använda
• webbplatsen Bygdeband, där Tryserums Hembygdsförening liksom cirka 500 andra
hembygdsföreningar har registrerat en stor del av sin lokalhistoria – byar, gårdar, torp
och andra platser, personer, bilder och dokument
• Tryserums Hembygdsförenings hemsida, där också en mängd fakta finns kring föreningen och hembygden
Tryserums Hembygdsförening
B YA BL ADETS SP O NSORER
Anders Bockgård
Bygdegårdsförening Östra Ed-Tryserum
Bäckaskog Gård
Café Kårtorp
Jörgen Svensson Entrerenad
Skeppgårdshonung
Svenska Kyrkan
Svenska Presenter
Tjejlunkenstickarna
Tjust-Eds Maskinbolag
Tryserums Friskola
Tryserums Hembygdsförening
Tryserum-Hannäs KulturHistoriska Stiftelse
Tryserums Intresseförening
Tryserums Röda Korskrets
Tryserum- Östra Eds syförening
Tryserums Intresseförening
Valdemarsviks Sparbank
Wångströms Golv
Östra Eds Hembygdsförening
Östra Eds Röda Korskrets
Upplaga: 700 ex (sommar 2000 ex). Tryck: Tryckcenter i Valdemarsvik. Ges ut i Tryserums och Östra Eds socknar och ägs av Tryserums Intresseförening,
Tryserums Hembygdsförening och Östra Eds Hembygdsförening. Vill du ha något infört i Bya­bladet i oktobernumret, meddela oss senast 20 september.
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga kostar annonser 100 kr styck. Anslagstavlan
är gratis för privatpersoner. Redaktionen: Ingalill Ivarsson, Nannyhill Gållösa, 615 95 Valdemarsvik, Mobil 070-634 31 19 • Barbro Alvebo, Skillered, 590 98
Edsbruk,­Tel: 0493-414 38 • Anette Edström Karlsson 0123-310 48 • Lilian Nilsson 0123-330 75.
Bankgiro: 5707-8867 • Epost: [email protected] • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se