Höstprogrammet 2015 - Uppsala universitet

Höstprogrammet 2015
Välkommen till höstens aktiviteter i Uppsala Svampklubb!
Nu finns vi också på Facebook!
Medlemsavgift 2015 är 60 kr. Betalas till Pg 382054-5 eller direkt till exkursionsledaren.
Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress.
Datum och plats för exkursionerna kan ändras för att bättre passa in vid god tillgång på
svamp. Anmäl intresse till ansvarig person, så att eventuella ändringar kan meddelas dig.
Torsdag 13 augusti kl. 17.30 – ca 19.00: Kvällsexkursion i Stadsskogen
Marianne Kantardjiev lär ut matsvampar och giftsvampar under en svamppromenad.
Tid & plats: Samling vid Gläntan, Kåbovägen kl. 17.30
Kontakt: Marianne Kantardjiev: [email protected] eller 0704-176085
Torsdag 20 augusti kl. 17.30 – ca 19.00: Kvällsexkursion i Lunsen
Maria Backlund guidar bland svampar i naturreservatet Lunsen.
Plats: Samling vid ”Gamla plantskolan”, skylt Norra Lunsen från gamla Stockholmsvägen,
nära busshållplats Lugnet kl. 17.30
Kontakt: Maria Backlund: [email protected] eller 0706-31 37 91
Torsdag 27 augusti kl. 17.30 – ca 19.00: Kvällsexkursion i Sunnersta
Jan Andersson och Hans von Eichwald guidar bland rariterer och matsvampar i området
kring Sunnerstabacken.
Plats: Samling på övre parkeringen vid Sunnerstabacken kl. 17.30
Kontakt: Jan Andersson: [email protected] eller 018-35 81 67/0705-41 97 03
Söndag 30 augusti kl. 11 – 15: Uppsala Svampklubb på Stadsskogens dag
Svamputställning och guidade svamppromenader för allmänheten på Marknadsgatan
bakom vattentornet i Stadsskogen. Guidade svamppromenader ca 45 min. kl. 12 och 14.
Kontakt: Christina Wedén: [email protected] eller 0708-85 58 72
Torsdag 3 september kl. 17.30 – ca 19.00: Kvällsexkursion i Nåsten
Michael Krikorev guidar och berättar om svampar i naturreservatet Nåsten.
Plats: Samling vid naturreservatsparkeringen (ovanför Brukshundklubben), Vårdsätravägen
kl. 17.30
Kontakt: Michael Krikorev: [email protected] eller 0704-40 78 79
Lördag – söndag 5 - 6 september kl. 11 – 15: Evolutionsmuseets svamputställning
I Evolutionsmuseet Botanik, Norbyvägen 16. Fritt inträde. www.evolutionsmuseet.uu.se
Söndag 6/9 Svampens dag: Exkursionen Smaka på svamp! i Hammarskog –se nästa sida!
Söndagen den 6 september kl. 10.00: Smaka på svamp! – exkursion till Hammarskog
Utflykten går till trakterna av Hammarskog där vi plockar och smakar på några av våra
vanligaste matsvampar, vilka tillreds på medhavda spritkök. Ta gärna med några av era
egna favoritsvampar om ni har hunnit plocka dagen innan för gemensam avsmakning och
utvärdering.
Samling: kl 10.00 vid EBC:s parkering, Norbyv. 16 för gemensam avfärd
Kontakt: Mats Hellberg: [email protected] eller 072-231 05 51
Torsdag 10 september kl. 16.00 (OBS tid!) – ca 19.00: Exkursion Älby hage i Grän
Älby hage är en artrik kontinuerligt betad barrskog med lövskog och hagmark i kanten.
Medverkar gör Birgitta Gahne, som under många år inventerat områdets svampar.
Tid & plats: Samling kl 16.00 vid första infarten "Grän 2" från väg 288 från Uppsala
(några hundra meter efter infart till bergtäkt).
Kontakt: Christina Wedén: [email protected] eller 0708-85 58 72
Torsdag 17 september kl. 17.30 – ca 19.00: Kvällsexkursion i Vårdsätraskogen
Anders Dahlberg visar svampar i Vårdsätraskogen och berättar om deras ekologi.
Plats: Samling på den stora parkeringen vid infarten till Skarholmen intill
Granebergsvägen, Sunnersta.
Kontakt: Anders Dahlberg: [email protected] eller 0703-50 27 45
Torsdag 24 september kl. 18.00 – ca 19.30: Föredrag av Alison Pouliot (språk: engelska)
Fungal Conservation Across Hemispheres... with a Focus Downunder
Alison Pouliot är ekolog och naturfotograf, som studerar hur människor upplever svampar
på Australian National University. Föredraget handlar om hur svampar upplevs inom
miljövård i olika delar av världen. Hur skiljer det sig mellan Australien och Sverige? Vilka
är de största utmaningarna lokalt och globalt? Vi kommer också att få bekanta oss närmare
med Australiens märkligare svampar genom Alisons fantastiska bilder:
www.alisonpouliot.com Lättare förtäring serveras efter föredraget.
Plats: Evolutionsmuseet, Norbyvägen 16. Insläpp från kl. 17.40.
Kontakt: Christina Wedén: [email protected] eller 0708-85 58 72
Lördag 26 september kl 12.00 – 15.00: IF Thor, Lurbo - Svamputställning och
kartpromenader
En trivseldag med kartutställning, kartförsäljning, svamputställning och kaffeservering. Lär
dig hitta hem från svampskogen! IF Thors orienterare lär ut kartläsning under en
svamppromenad.
Plats: Thorgården, Lurbo
Arrangörer: IF Thor, IF Thor Orientering och Uppsala Svampklubb
Kontakt: Jan Andersson: [email protected] eller 018-35 81 67/0705-41 97 03
Torsdag 1 oktober kl. 18.00 – ca 19.30: Föredrag av Maria Backlund
Artportalen – Hur gör man? Maria Backlund berättar om Artdatabankens
svampverksamhet och visar hur Artportalen används och hur man kan rapportera in arter
till portalen. Lättare förtäring serveras efter föredraget.
Plats: Evolutionsmuseet, Norbyvägen 16. Insläpp från kl. 17.40.
Kontakt: Christina Wedén: [email protected] eller 0708-85 58 72
Onsdag 4 november kl. 18.00 – ca 19.30: Föredrag av Hanna Johannesson
Sporsäcksvampar hjälper oss förstå evolutionen
Hanna Johannesson, professor i mykologi vid Uppsala universitet, berättar om sin
forskning och pågående projekt. Lättare förtäring serveras efter föredraget.
Plats: Evolutionsmuseet, Norbyvägen 16. Insläpp från kl. 17.40.
Kontakt: Christina Wedén: [email protected] eller 0708-85 58 72
Uppsala Svampklubbs styrelse, 2015:
Christina Wedén, ordförande: 0708-85 58 72
Maria Backlund, sekreterare: 0706-31 37 91
Mats Hellberg, kassör: 072-231 05 51
Elisabet Fransson, klubbmästare: 018-46 09 70
Sara Johansson, Facebook-ansvarig: 070-945 2551
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.uppsala-svampklubb.net
facebook.com/uppsalasvampklubb