2007-03-19 - Kalmar kommun

Handläggare
Datum
Karolin Gleisner
0480-45 35 12
14
2015-04-02
Kyld mat i matdistribution
Hantering beställning.
Extra beställningsunderlag hittar du på kalmar.se under invånare ”matsedlar
kyld mat…” http://www.kalmar.se/Invanare/vard-och-omsorg/Omsorg-omaldre/penionarsmat/kyld-mat/
Så här gör du din beställning:
 Välj vilka maträtter du vill ha och fyll antal portioner
i högermarginalen på varje beställningsunderlag.
OBS!! fyll i för alla tre veckorna !!
 Fyll i namn och adress samt telefon nummer längst
ner på beställningsunderlagen. Viktigt så vi vet vem
som beställt maten!
 Lämna de ifyllda beställningsunderlagen till den
transportör som kommer med din mat nästkommande fredag alt måndag, se prel leveransschema på
http://www.kalmar.se/Invanare/vard-ochomsorg/Omsorg-om-aldre/penionarsmat/
OBS!!
För att det ska bli så bra och rätt som möjligt. Vänligen var noga med att fylla i namn, adress och telefonnummer så vi vet vem som är beställare samt att
lämna ifyllda underlagen på angivna dagar.
Support │ Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Lorensbergsleden 6
Tel 0480-45 00 00 vx │[email protected]
2 (3)
Beställningsunderlag/matsedlar
Du har två alternativa rätter att välja på varje dag som följer
en rullande matsedel. Maträtter kommer att bytas ut och
matsedlarna kommer att anpassas efter storhelger som till
exempel jul, nyår och midsommar.
Dessert ingår när du väljer soppa till middag.
Beställningsunderlag för tre veckor delas ut i samband med
din matleverans var tredje onsdag. Där väljer du de alternativ som du vill äta de tre kommande veckorna. beställningsunderlagen hämtas in nästkommande fredag och
måndag.
Exempel:
V 1 onsdag- du får hem beställningsunderlag
V 1 fredag alt V 2 måndag – lämnar du dina ifyllda beställningsunderlag till transportör
V 3 måndag –får du dina första portioner som beställts v 1.
V 4 onsdag - du får hem beställningsunderlag
V 4 fredag alt V 5 måndag – lämnar du dina ifyllda beställningsunderlag till transportör
V 6 måndag – får du dina första portioner som beställts v 4
Osv…..
Mat leverans
Du får Din mat levererad måndagar, onsdagar samt fredagar.
Måndag kommer mat som du valt för måndag-onsdag.
Onsdag kommer mat som du valt för torsdag-fredag.
Fredag kommer mat som du valt för lördag och söndag.
3 (3)
Bra att komma ihåg är att:
Du väljer själv det antal och de maträtter du tycker om och
vill ha. Vill du ha fler av samma maträtt går det bra att beställa det antal som passar dig. Tänk då på att du får din
mat levererad måndag, onsdag samt fredag och att den är
tillagad för att ätas under påföljande dagar. Bäst före datum
finns angivet på förpackningens etikett.
Din beställning kommer att hanteras av personalen på
Oxhagshemmets kök. Eventuell justering av beställning
sker därför till köket på Oxhagshemmet mellan kl 9-11 två
dagar innan leverans på telefonnummer 0480-45 36 07. Ej
debitering om avbeställningen sker fram till två dagar innan
leverans. Vid avbeställningar efter det debiteras beställd
portion.
Telefon lista:
Oxhagshemmet matdistribution, 0480- 45 36 07
(mellan kl 9-11) För hantering av beställning.
Kommunens handläggare, 0480 - 45 00 00
Vid behov av hjälp med beställning, leverans eller övrigt
runt måltiden.
Produktionskök Landstinget, 070- 34 95 529
För frågor om innehåll i maten.
Kostchef Karolin Gleisner, 0480- 45 35 12
Övriga frågor
Med vänlig hälsning!
Karolin Gleisner, Kostchef