Allmänna villkor för Zmarta Försäkring

Zmarta - ett varumärke inom Freedom Finance
2015-07-01
Allmänna villkor för Zmarta Försäkring
1.
Om Zmarta
Zmarta är ett varumärke och registrerad bifirma till Freedom Finance Kreditservice AB
(Freedom Finance), org.nr. 556647-0737. Zmarta Försäkring AB (Zmarta), org.nr. 556947-8786,
är registrerad som och har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling.
När du lämnar in en ansökan om försäkring via www.zmarta.se gör du detta genom
försäkringsförmedlaren Zmarta. De försäkringar som förmedlas av Zmarta omfattas av Lagen
om försäkringsförmedling.
2.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du uppger i försäkringsansökan kommer att registreras i såväl Zmartas
som Freedom Finance kunddatabaser och därmed behandlas för administration,
bearbetning, offertgivning för din försäkringsansökan samt tecknande av din försäkring. Dina
personuppgifter och övrig information du lämnar till oss behandlas även för dokumentering
av respektive ansökan. Uppgifterna kommer även att användas för marknads- och
kundanalyser, uppföljning och utveckling av vårt tjänste- och produktutbud samt för
marknadsföringsändamål inom Zmartas och Freedom Finance verksamhetsutövning.
I normalfallet sparar och behandlar vi dina uppgifter i tio år efter den senaste försäkringsförmedlingen i enlighet med gällande försäkringslagstiftning. I andra fall sparar och
behandlar vi dina uppgifter i tre år efter den senaste kontakten. Personuppgifterna sparas
dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Zmarta är Personuppgiftsansvarig och följer Personuppgiftslagen (1998:204), bl.a. kan du
begära rättelse av och information om de personuppgifter som behandlas avseende dig
och dina uppgifter. Om du önskar få information ska du skriftligen begära detta till oss under
adress; Zmarta Försäkring AB, Personuppgiftsombudet, Box 1068, 262 21 Ängelholm.
3.
Ansvarsbegränsning
Zmarta och Freedom Finance ansvarar inte för skada förutom vid konstaterat uppsåt eller
grov oaktsamhet från vår sida. Vi är inte i heller ansvariga för skada som beror på
omständighet utanför vår kontroll s.k. force majeure.
4.
Samtycke
När du lämnar in en ansökan via Zmarta accepterar du därmed dessa villkor och samtycker
samtidigt till att Zmarta och Freedom Finance behandlar dina personuppgifter för de
ändamål som framgår enligt ovan.
5.
Frågor
Frågor om försäkringsförmedling besvaras av Zmarta Försäkrings Kundtjänst.
Telefon:
0431 47 48 49
E-post:
[email protected]
Zmarta Försäkringar AB
Box 1068
262 21 Ängelholm
Tel: 0431-47 48 49
Fax: 0431-47 22 49
[email protected]
www.zmarta.se
org.nr: 556947-8786
bankgiro: 511-1281