BRYTPUNKTSSAMTAL final

2015-03-24
Mariana Villegas-Scivetti spec.läkare hematologi
Wilhelmina Näs ST- läkare
Avd 353 Medicinkliniken SU/Östra
2015-03-11
Bakgrund
90-100 000 dör / år i Sverige. Ca 80% är helt förväntade och bedöms
därmed vara i behov av palliativ vård.
Tidigare har palliativ vård främst handlat om vård vid cancersjukdom men
i livets slutskede är symtomen likartade vid t ex hjärtsvikt och KOL.
I socialstyrelsens ”nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård” från 2013
har att ” kontinuerligt genomföra samtal med patienten om vårdens
innehåll och riktning i livets slutskede” fått högsta prioritet (prio. 1).
1
2015-03-24
Så här såg det ut!
Pat 80+ med 3 el fler vdt MGA/Östra
Totalt antal
Pat
Brytpunktssamtal
Pat. avliden
vid uppföljning
6 mån senare
Palliativ vårdkvalitet nov -13
2010
2011
2012
125
170
125
6,4%
4,7%
0,0%
48,0%
47,0%
49,6%
3
Brytpunktssamtalet är startskottet
på den palliativa planeringen!
2
2015-03-24
3 projekt 2013-2014
• Projekt 1: Instruktions-/inspirationsfilm
”BRYTPUNKTSSAMTALET” (dec. 2013)
• Projekt 2: ”Brytpunktssamtalsstickan”
(maj 2014)
• Projekt 3: Brytpunktssamtalet – en kurs i
samtal om livets slutskede (okt. 2014)
Projekt 1: Filmen”BRYTPUNKTSSAMTALET”
Samarbete mellan
Medicinkliniken SU/Östra
Palliativregistret
RCC – väst
Öckerö kommun
Äldresatsningen i LGS-området
Ligger på flera hemsidor
Googla på Brytpunktssamtalet
Nu nästan 8000 visningar!
3
2015-03-24
Filmens uppbyggnad
4 delar
• Varför är det viktigt med brytpunktssamtal?
• Gunnars historia
• Brytpunktssamtalet
• Hur utformar man ett brytpunktssamtal?
Delarna kan användas tillsammans
eller var för sig.
Viktiga budskap
Samtal kan hållas tidigt i palliativa skedet, om patienten är redo
(proaktivt brytpunktssamtal).
Sköterskor och undersköterskor ser symtom och tecken till att döden
närmar sig, ofta tidigare än läkaren.
Ansvarig sköterska eller undersköterska bör vara med vid samtalet.
Detta skapar förutsättningar för:
en bra planering av patientens sista tid
ett bra samarbete inom teamet
4
2015-03-24
Hur utformar man ett brytpunktssamtal?
Förbered dig
Var lyhörd för patientens och anhörigas agenda, tankar, önskemål och
känslor
Var tydlig med ditt budskap
Inge gärna hopp, men lova inget du inte kan hålla (the bigger picture)
Sammanfatta och planera uppföljning
Dokumentera och reflektera
Projekt 2: Brytpunktssamtalsstickan
En ”sticka” att ha i bröstfickan som stöd för minnet, baseras på filmen.
Går att beställa på
www.cancercentrum.se/sv/vast/palliativ/
5
2015-03-24
Projekt 3: Brytpunktssamtalet
– en kurs i samtal om livets slutskede
För ST- läkare i Västra Götalandsregionen
I samarbete med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och ”De
nödvändiga samtalen”
Samtalsträning mot professionella skådespelare samt teoripass och tid för
reflektion.
”Mastering communication with seriously ill patients”,
Back/Arnold/Tulsky.
Kurserna fortsätter!
Vid ”pilot” oktober 2014 fick kursen betyg 5 av 5 av alla 12 deltagarna vid
utvärdering!
Kurs 12-13 maj, sista anmälningsdatum 23/3!
Fått del av regionala medel avsatta för utveckling av palliativ vård,
planeras ytterligare minst 3 kurser i höst!
6
2015-03-24
Ser vi något resultat?
Vi har tillsammans hjälpts åt att sätta ökat
fokus på palliativ vård i VGR, TACK!
7
2015-03-24
Full av cancer
for han på ren vilja
Till Dalarna.
Sedan log han och
viskade;
-Toppenresa. En
abborre.
Därefter dog han.
Och vi jublade tyst,
Som efter
ett snyggt målskott.
Pia Dellson
8