Fil att ladda ner.

Kyrktornet
Församlingsblad för Söndrum-Vapnö församling
Nr 3 inför SOMMAREN 2015
Längtan
Prästen har ordet MASKROSENS HEMLIGHET!
Plötsligt är hela Sverige fullt av
maskrosor! Överallt kommer
de upp, mellan strandstenarna,
genom asfalten. Ett helt fält i
träda är lysande gult, i trädgårdar
står de som spridda solar.
Det är få saker som är så vackra,
som kan göra mig så glad som en
rikligt blommande maskrosäng.
Maskrosen är nog min älsklingsblomma! När jag säger det till
en del människor skrattar de åt
mig och en gång fick jag den här
kommentaren: ”Du menar inte
att maskrosen är din älsklingsblomma – det är ju det värsta
ogräs som finns! Man kan ju tro
att det är den enda växt som kan
höra när en gräsklippare kommer
för då gömmer den sig snabbt, för
att sedan glatt sticka upp sitt gula
leende när maskinen passerat.
Den låter sig inte utrotas, vare sig
med spade, hacka eller gift.”
Just därför beundrar jag maskrosen. Om du eller jag behandlats
bråkdelen så illa som vi behandlar
maskrosen, så hade vi för längesen gett upp och konstaterat att
livet inte var värt att leva. Namnet
”Maskrosbarn” på de barn som
vuxit upp under mycket påfrestande förhållanden, men som
kommit igenom med både kropp
och själ i någorlunda balans, är
synnerligen välfunnet tycker jag.
Maskrosen kommer alltid tillbaka – lika gul och strålande och
överflödande som alltid.
Maskrosen har två blomningar. Den första, när våren
är som vackrast, hjälper till att
sprida solen på jorden. Den andra,
inte så generös, är på hösten som
en av de sista som ger upp inför
naturens vintervila. Det finns
mycket spännande med maskrosen, till exempel är den god som
sallad, man kan använda roten
till att göra kaffesurrogat och
gummi, av blommorna kan man
göra gott vin. Redan Linné visste
att maskrosen hade läkande egenskaper – den innehåller mycket
C-vitamin och är starkt vattendrivande. Linné använde också
maskrosen till sitt blomsterur. På
försommaren öppnar sig blomman klockan sex och sluter sig
igen vid fem- sextiden på kvällen.
På sensommaren har den öppet
mellan klockan nio och två. Och
regnar det bryr den sig inte alls
om att öppna sig – tänk så klokt!
Vad är då maskrosens hemlighet? Tre saker tror jag den kan
lära oss;
Först att det inte är farligt
att sticka upp. Maskrosen skulle
säkert klara sig mycket bättre om
den inte envisades med att synas
så bra. Det är inte farligt att vara
sig själv och sticka upp och sticka
ut. Vi kanske skulle lysa lite mer
och glädjas åt att andra lyser. Som
maskrosen återspeglar solens ljus
och prakt får vi som Guds avbilder återspegla Guds kärlek och
glädje över livet.
än händer och som alltid hjälper
oss att resa oss igen. Jag tror att
maskrosen vill påminna oss om
att vi är älskade av Gud och den
kärleken får vi alltid bli kvar i
och vila i vilka vägar och stigar
våra liv än leder oss. Jesus säger
ju ”Jag är med er alla dagar till
tidens slut.”
Och det tredje: när maskrosen
blommar ut kommer alla fröställningar med sina flygglada fallskärmar. Vår uppgift är, att med
Jesus som förebild, ge ut frön av
kärlek och omtanke och de når
ibland mycket, mycket längre än
vad man kan hoppas och tro.
För det andra: maskrosens rot
är lång, seg och stark. Det vet alla
som försökt attackera den med
stickjärn. För mig betyder det
mycket att få vara rotad i tron på
en Gud som bär upp oss, vad som
LÄR KÄNNA NINA LITE MER...
Nina Karemo
I nästa nummer av Kyrktornet kommer det bilder från mottagningshögmässan den 24 maj för Nina och då får du också veta mer
om vem församlingens nya kyrkoherde är.
2
KERSTIN KAPPELIN - till minne
Den 5 maj dog Kerstin Kappeln, en tidigare medarbetare i vår
församling. Vi tänker på allt gott som Kerstin har betytt för oss
och många andra, både som anställd och som frivilligt engagerad. Saknaden är stor för oss alla.
Här följer några minnesord från Maria och Dan Hagung.
Kerstin var Söndrum-Vapnö församling trogen hela livet som
församlingsbo och församlingsarbetare. Före sitt giftermål med
Örjan 1979 arbetade hon både
som söndagsskollärare och församlingsassistent. När de fyra
barnen kom, var hon hemma på
Olahus i Bjällbo som familjens
trygga ankare. Men en uppgift
hade hon kvar; som ombud för
dåvarande Lutherhjälpen, nu
uppgången i Svenska kyrkans
internationella arbete. Det här
var en uppgift som Kerstin brann
för, både i församlingen och i
Halmstads kontrakt.
Kerstin började senare som medhjälpare i Kyrkans barntimmar,
ett arbete som växte år efter år.
Men det är framförallt inom det
diakonala arbetet hon kom att
sätta spår efter sig. Tillsammans
med Marie-Louise Engvall och
Sven Landberg utgjorde Kerstin
en treklöver, som fick diakonin
att blomstra och ge den en central
och viktig plats i församlingens
arbete. En ställning som den har
den dag som är.
Nu är alla tre borta, men deras
gärningar följer dem efter. Många
gånger har vi personligen fått
uppleva detta.
Kerstin och Örjan har funnits
med under alla våra aktiva år i
Söndrum-Vapnö församling. Det
har vi upplevt som en stor glädje,
trygghet och förmån.
Vi insåg tidigt, att Kerstin var en
person med öppen blick, varmt
hjärta och stor integritet.
När Kerstin åtog sig en uppgift blev den också utförd. Utan
många ord och stora gester sådant låg inte för henne - fullgjorde hon sina åtaganden.
E A Karlfelts ord passar så bra på
3
Kerstin: ”Giv andra stora namn,
nämn oss de trogna.”. Trogen var
hon sin Herre och sin uppgift.
När pensionstiden närmade sig
såg hon fram mot en annan tid
och ett något annat liv.
Det blev det också men inte så
som hon hoppats. Svår sjukdom
kom. Sjukhusbesök och operationer avlöste varandra. Kroppen
blev svagare. Vi följde henne med
oro.
Den femte maj var hennes arbetsdag över. Några dagar före sitt
slut mottog hon Nattvarden; den
himmelska färdkosten.
Vi tackar Gud för Kerstin och allt
gott arbete under alla år i vår församling och bland församlingsbor, som hon kom att betyda så
mycket för.
Våra tankar och förböner går
till livskamraten Örjan och till
barnen Hanna, Johan, Simon och
Sara i deras sorg och saknad.
Vila i frid.
Maria och Dan Hagung
Allt mellan himmel och jord med konfirmander
Vem är den där Jesus? Finns Gud? Påsk och jul? Amen? Hur
påverkar det som hände för tusentals år sedan oss idag?
Som konfirmand i kyrkan finns
det möjlighet att lära sig, upptäcka och ana mer om detta. Till
detta kommer de viktiga frågorna
och samtalen som: Vem är jag?
Finns det en uppgift för mig? Jag
är viktig! Jag behövs! Orättvisor?
Hur är en bra människa?
Under konfirmandtiden bjuds
man in att upptäcka och ana vad
kristen tro handlar om. Förhoppningsvis bli intresserad
av att lära sig mer och att
undra och fundera mycket
mer. Minst lika viktigt är
mötena med kompisar, ledare, läger, lekar, sång, musik,
andakt och fika.
Du som är född 2001 och bor
i församlingen får snart en inbjudan om att vara med i någon
av våra grupper och konfirmeras under 2016. I församlingen
finns olika konfirmandalternativ, både på vintern-våren
och på sommaren. Var med
och ta chansen att fundera på
vad som är viktigt för just dig.
Och lär känna dig själv på nya
sätt.
Ditt livs äventyr
FOTO: Alex & Martin / IKON
Du som är född 2001
kommer att få en inbjudan till ett spännande år
konfirmand 2015/2016
INFO www.svenskakyrkan.se/sondrumvapno
4
Längtan efter mer...
Efter konfirmationen finns det möjlighet att fortsätta i den
ungdomsgrupp som finns i församlingen: ”Längan”. Vi håller till i
Röda Längan, på andra sidan vägen av Församlingsgården.
På onsdagar träffas ungdomar
från åk 8 och uppåt, och just nu
är det mellan 15-25 stycken.
Gruppen, som börjar 18:30, inleds varannan vecka med veckomässa och varannan vecka börjar
gruppen direkt i Röda Längan.
Här blandas lek, pyssel, bakning
och matlagning med samtal, andakt och utflykter. Och fika så
klart! Henke och Gustaf är två
trogna deltagare i ungdomsgruppen.
varför är ni med i längan?
Henke ”Jag är med i Längan
för att jag tycker det är en trevlig stund i vardagen då man får
möjlighet att träffa trevligt folk
och ha roligt tillsammans. Det
finns möjlighet att lära känna,
inte minst konfirmanderna, på
ett annat sätt och de har i sin tur
möjlighet att lära känna de ledare
som kommer dit också. Det som
jag tycker är roligast och mest
inspirerande är när vi diskuterar
och reflekterar över saker som
man vanligtvis inte tänker på. Då
får man också ta del av varandras
tankar och åsikter.”
Gustaf ”Jag kommer ofta till
Längan för jag känner att det är
ett sätt för mig att koppla av från
skolan och läxor. Ibland kan det
bli för mycket och då är det bra
att ha en stund i veckan då man
kan släppa studierna ett tag och
hänga med lite skönt folk. Det är
även kul, precis som Henke säger,
att lära känna konfirmander och
att diskutera saker och ting.”
Välkommen att vara med!
...och ännu mer!
Förutom att vara med i ungdomsgruppen kan man också bli ledare efter konfirmationen.
Albin och Philip, ”PC”, är två av
de yngsta unga ledarna i församlingen. Förra året var de med i
Gransnäskonfirmanderna, gruppen som konfirmerades i början
av juli.
Albin och PC vill förmedla glädje
och få gemenskapen att växa.
varför ville ni fortsätta att vara
med i kyrkan efter konfirmationen?
- Detta är en chans att fortsätta
träffa nya människor. Det är en
stor gemenskap både mellan ledarna och konfirmanderna, och
ledarna bidrog till att vi hade roligt under vår konfatid.
varför ville ni vara ledare?
- Vi tyckte att ledarna som
fanns verkade sköna, och
nu när man själv är med
i gruppen så känns det
att det är en underbar gemenskap. Det var mycket
lätt att komma in i gruppen och vi har väldigt roligt tillsammans samtidigt
som vi bidrar med någonting.
5
vad bidrar ni med som ledare?
- Vi är nära i ålder till årets konfirmander och har mycket gemensamt. Det känns som att vi ibland
kan komma dem närmare och
förstå och se saker på liknande
sätt som de gör.
vad kännetecknar er som bra ledare?
- Vi bjuder mycket på oss själva
och det tror vi gör att andra också vågar göra det.
Man ska inte vara rädd att ta ansvar och inte heller vara rädd att
säga till om någonting inte stämmer. Vi har också blivit bättre på
att prata inför folk.
Både Albin och PC hoppas att de
ses som förebilder bland de yngre.
De vill också att fler ska komma
med som ledare, in med färskt
blod!
Och hur länge de ska vara ledare,
det vet de inte. Men länge. Antagligen genom hela gymnasietiden.
Örtagården i Söndrum
Vi är en liten trädgårdsintresserad skara människor som träffas och hjälps
åt att sköta Örtagården i Söndrum. Örtagården ligger alldeles bredvid församlingsgården och är en plantering med bland annat olika bibliska växter,
olika örter som är förknippade med jungfru Maria och andra kryddörter.
Ibland träffas vi allesammans för gemensamma projekt och ibland stannar
vi till när vi går förbi och rensar lite ogräs eller ser till det i största allmänhet.
skulle du vara intresserad av att vara med i vårt gäng?
Hör av dig till diakon Ingela Bertilsson, tfn 035-16 13 09
Välkommen till
Sommarcafé
i örtagården
måndag - fredag kl 13-16
15 juni - 10 juli (ej midsommarafton)
Ungdomar serverar enkel fika (25,-)
Samtal • Gemenskap
Några eftermiddagar blir det musikunderhållning kl 14.
Fasteinsamlingen till
SVENSKA KYRKANS
INTERNATIONELLA ARBETE
inbringade 31 779 kronor!
TACK!
6
Gudstjänster
SÖNDAG 31 MAJ
Heliga trefaldighets dag
- Gud - Fader, Son och Ande -
09:30
11:00
20:00
Högmässa, Vapnö k:a
Gudstjänst, Söndrums k:a
Taizémässa, körsångare
och instrumentalister, Söndrums k:a
TISDAG 2 JUNI
12:00 Middagsbön, Söndrums
församlingsgård
SÖNDAG 7 JUNI
Första söndagen efter trefaldighet
- Vårt dop -
09:30 Gudstjänst, Vapnö k:a
11:00 Mässa, Söndrums k:a
SÖNDAG 14 JUNI
Andra söndagen efter trefaldighet
- Kallelsen till Guds rike -
09:30 Gudstjänst, Vapnö k:a
11.00 Mässa, Söndrums k:a
LÖRDAG 20 JUNI
Midsommardagen
- Skapelsen -
16:00 Gudstjänst, Vapnö k:a
SÖNDAG 21 JUNI
Den helige Johannes Döparens dag
- Den Högstes profet -
11:00 Mässa, Söndrums k:a
SÖNDAG 28 JUNI
Fjärde söndagen efter trefaldighet
- Att inte döma -
14:00 Friluftsgudstjänst, Hem
bygdsgården Bergsgård
LÖRDAG 4 JULI
12:00 Konfirmation, Söndrums
församlingsgård och
Söndrums k:a
SÖNDAG 5 JULI
Apostladagen
- Sänd mig -
09:30
11.00
20:00
Högmässa, Vapnö k:a
Gudstjänst, Söndrums k:a
Taizémässa, körsångare
och instrumentalister, Söndrums k:a
förkortning: k:a = kyrka
LÖRDAG 11 JULI
10:00 Konfirmation, Söndrums
församlingsgård och
Söndrums k:a
14:00 Konfirmation, Söndrums
församlingsgård och
Söndrums k:a
SÖNDAG 12 JULI
Musik
ONSDAG 3 JUNI KL 19:00
Söndrums kyrka
”DEN BLOMSTERTID
NU KOMMER”
Kom och sjung in sommaren tillsammans med församlingens körer,
solister m fl!
Sjätte söndagen efter trefaldighet
- Efterföljelse -
ONSDAG 24 JUNI KL 19:00
Söndrums kyrka
09:30 Gudstjänst, Vapnö k:a
11:00 Högmässa, Söndrums k:a
”I DELIGHT TO SING
HIS PRAISE”
SÖNDAG 19 JULI
Cecilia Dalby Pedersen, solosång
och Marcin Dominik Gluch, piano.
Kristi förklarings dag
- Jesus förhärligad -
09:30 Gudstjänst, Vapnö k:a
11:00 Mässa, Söndrums k:a
SÖNDAG 26 JULI
Åttonde söndagen efter trefaldighet
- Andlig klarsyn -
09:30 Högmässa, Vapnö k:a
11.00 Gudstjänst, Söndrums k:a
SÖNDAG 2 AUGUSTI
Nionde söndagen efter trefaldighet
- Goda förvaltare -
09:30
11:00
20:00
Högmässa, Vapnö k:a
Gudstjänst, Söndrums k:a
Taizémässa, körsångare
och instrumentalister,
Söndrums k:a
SÖNDAG 9 AUGUSTI
Tionde söndagen efter trefaldighet
- Nådens gåvor -
09:30 Högmässa, Vapnö k:a
11.00 Gudstjänst, Söndrums k:a
SÖNDAG 16 AUGUSTI
Elfte söndagen efter trefaldighet
- Tro och liv -
09:30 Gudstjänst, Vapnö k:a
11:00 Mässa, Söndrums k:a
SÖNDAG 23 AUGUSTI
Tolfte söndagen efter trefaldighet
- Friheten i Kristus -
09:30 Högmässa, Vapnö k:a
11:00 Gudstjänst, Söndrums k:a
Med reservation för förändringar.
7
ONSDAG 8 JULI KL 19:00
Söndrums kyrka
MUSIK I SOMMARKVÄLLEN, Trio Nuevo
Marie Johansson, sång, violin.
Daniel Gunnarsson, piano.
Fredrik Malesjö, gitarr.
ONSDAG 22 JULI KL 19:00
Söndrums Församlingsgård
FOLKMUSIK I SOMMARKVÄLLEN
Sofia Bertilsson
Emma Lindeberg Berglund.
ONSDAG 5 AUGUSTI KL 19:00
Söndrums kyrka
ANDA MÖTER LINA
Folkmusikduon Anda tolkar
Lina Sandells älskade psalmer.
Mattias Ristholm, sång och
orientaliska lutor
Anders Peev, nyckelharpa, sång.
Entré: 60 kronor.
ONSDAG 19 AUGUSTI KL 19:00
Söndrums Församlingsgård
PIANO- och
CELLOKONSERT
Familjen Johansson - Jolanta,
Per Henrik och Ingrid.
Några tankar
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
G:a Tylösandsvägen 103
302 41 Halmstad
expeditionstid må-fr 10-12
035-16 13 00
ROSE-MARIE OLAUSSON adm assistent
035-16 13 00
Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom
asfaltvägens hårda mark och slå ut i blom...
Hemma hos oss har vi en pensé som har överraskat oss alla. Förra
våren fanns den helt plötsligt i kanten mellan vår trappa och asfalten. Den blommade hela sommaren, hela hösten och ända fram till
jul. På julafton tog vi en en blomma och ”pyntade” julmaten med...
Så för ett tag sedan började den blomma igen. Den blommar och
den blommar. Var får den sin näring ifrån? Det känns inte som att
det kan vara någon bra ”grogrund” för en blomma där i kanten mellan asfalt och betong. Men tydligen... För den blommar och den
blommar... Väldigt vackert! Vad är det som får den att blomma så?
Hur är det med oss människor? Vad är det som får oss att blomma?
Hur kan vi hitta en bra grogrund för oss och våra liv? Mitt bland
betong och asfalt... Vad finns det för längtan i oss som gör att vi kan
växa och blomma?
Ibland tror jag att möten med andra människor kan vara en bra grogrund. I mötet med en annan människa kan jag växa och blomstra.
Där kan jag få näring för mitt växande. I detta nummer av Kyrktornet handlar några av texterna om att vara konfirmand och att vara
konfirmandledare eller vara med i ungdomsgruppen. Kanske det är
en bra grogrund för att växa som människa.
Och för alla oss som
inte är i åldern för att
passa in i ungdomsgruppen (fast - när är man
egentligen för gammal för den?) finns det
andra mötesplatser och
”grogrunder” att fästa
våra rötter i. Var finner
vi vår grogrund för att
kunna växa och blomstra?
E-POST
[email protected]
HEMSIDA
www.svenskakyrkan.se/sondrumvapno
EKONOMI
kyrkokamrer
035-16 13 03
BODIL PEARSON ekonomiassistent
035-16 13 04
INFORMATION
GUNILLA WAHRENBERG informatör
035-16 13 19
PRÄSTER
NINA KAREMO kyrkoherde
035-16 13 08
AMI SUNDBERG komminister
035-16 13 06
OLOF OLSSON komminister
035-16 13 07
DIAKONER
BIRGITTA BRÄNNSTRÖM
035-16 13 16
LENA KARLSSON till och med 12/7
035-16 13 10
INGELA BERTILSSON
035-16 13 09
KYRKOMUSIK
ÖRJAN KAPPELIN organist
035-16 13 11
ELISABETH ALMQVIST HANSSON kantor
035-16 13 17
BARN OCH UNGA
ÖPPEN FÖRSKOLA
035-16 13 15
KYRKÄNGENS FÖRSKOLA
035-16 13 22
BIRGITTA ANDERSSON
förskolechef Kyrkängen
035-16 13 12
SVENSKA KYRKANS UNGA
035-16 13 14
SKOLPROJEKT
ERIKA HOLM må-to
035-16 13 14
KONFIRMANDER
MARCUS GILLSJÖ församlingspedagog
035-16 13 13
Vart för oss vår längtan?
FÖRSAMLINGSGÅRD,
KYRKOR & KYRKOGÅRDAR
IRENE NILSSON församlingsvärdinna
035-16 13 25
HÅKAN LÖNNESJÖ
kyrkogårdsföreståndare
035-16 13 05
Med önskan om en
fin sommar!
Gunilla Wahrenberg,
redaktör
8
Redaktör Gunilla Wahrenberg
Ansvarig utgivare Nina Karemo
Redaktionsgrupp
Olof Olsson, Birgitta Brännström, Jenny Landström,
Marcus Gillsjö och Gunilla Wahrenberg
Tryckeri: Printografen, Halmstad