- ett samarbete mellan Landstinget i Kalmar län och

=
+
=
Medicinska
e-biblioteket
- ett samarbete mellan
Landstinget i Kalmar län
och Linnéuniversitetet
Varför?
Överenskommelse om samverkan mellan landstingen
i Kalmar och Kronobergs län och Linnéuniversitetet i
syfte att stärka utbildning och forskning inom
området hälsa. Strategiska beslut tas i samarbetsrådet och här lyftes idéen.
Kalmar ska bli ny utbildningsort för läkarutbildningen
vid Linköpings universitet.
Samarbete för att kunna utveckla en ännu bättre
medicinsk biblioteksservice.
Foto: Landstinget i Kalmar län
Vad?
Hur?
Fokus på det digitala biblioteket – förbättrad
sökbarhet och presentation samt god tillgång till det
elektroniska materialet också på distans.
Fyra tjänster – bibliotekarier med erfarenhet från
Landstingsbiblioteket och nyanställd systembibliotekarie. Successiv integrering i universitetsbibliotekets flöden och rutiner.
Inga fysiska sjukhusbibliotek, men tillgång till hela
universitetsbibliotekets tryckta samlingar som
distribueras via landstingets internpost.
Helt skilda avtal för landstinget och universitetet när
det gäller tillgången till informationsresurser.
Vägledning och undervisning i landstingets lokaler,
på universitetsbiblioteket, via e-mötesverktyg, chatt,
e-post eller telefon.
Avgörande med nära samarbete mellan universitetsbiblioteket och landstingets Kommunikations- och
IT-avdelningar.
När?
Samverkansavtalet gäller från den 1 mars 2015 och
fem år framåt. Därefter tillsvidare med ett års
uppsägningstid.
Foto: UB Linnéuniversitetet
Webb: medbib.lnu.se
E-post: [email protected]