Samarbete för att förbättra behandling av bröstcancer mellan

PRESS RELEASE
Bern, Schweiz – Uppsala, Sverige 2015-12-01
Knowledge for Health
Samarbete för att förbättra behandling av bröstcancer
mellan Biovica, International Breast Cancer Study Group
& Breast International Group
Biovicas teknologi har blivit utvald av International Breast Cancer Study Group (IBCSG, Bern) och
Breast International Group (BIG, Bryssel) att ingå i en klinisk studie av palbociclib, ett nytt lovande
cancerläkemedel.
Studien, med namn PYTHIA, kommer följa kvinnor med spridd bröstcancer som behandlas med anti-hormonella
läkemedel i kombination med palbociclib, som tillhör klassen CDK-hämmare, en ny klass av cancerläkemedel
utvecklade för att stoppa tumörtillväxt. Palbociclib har påvisat god förmåga att bromsa progress hos kvinnor med
bröstcancer och blev godkänt av Amerikanska läkemedelsverket tidigare i år.
DiviTum™ kommer användas för att analysera blod från patienter innan och under behandling. Idag finns det inte
några biomarkörer för denna nya klass av läkemedel. Syftet med att inkludera DiviTum™ är att undersöka om
DiviTum™ kan hjälpa till att förutsäga vilka patienter som kommer svara på behandlingen samt övervaka effekten
av läkemedlet.
”Vi vill undersöka DiviTums potential att identifiera bröstcancerpatienter med högre sannolikhet att svara på palbociclib.
Vi kommer även använda DiviTum för att övervaka patienterna under behandling med palociclib med målet att testa
om DiviTum kan användas som en ny biomarkör för terapieffekt.” – Säger Dr Luca Malorni, MD, PhD på Hospital of
Prato, Italien, huvudprövare för PYTHIA-studien.
“Det är en stor ära och möjlighet för oss att vår teknologi har blivit utvald att inkluderas i denna mycket viktiga
studie av IBCSG och BIG. Tillsammans är vårt mål att erbjuda DiviTum™ som ett verktyg för att utvärdera den bästa
behandlingsstrategin för patienterna och övervaka effekten av behandlingen av denna lovande klass av nya läkemedel.”
– säger Anders Rylander, VD på Biovica
Fakta om IBCSG & BIG
IBCSG arbetar aktivt för innovativ klinisk cancerforskning med mål att
förbättra prognosen och utfall för kvinnor med bröstcancer.
IBCSG har varit och fortsätter att vara en pioniär inom
kombinationsterapi med anti-hormonell och cellgiftsbehandling,
behandlingsupplägg av adjuvant terapi, utvärdering av livskvalité hos
kvinnor med bröstcancer, skräddarsydda behandlingsformer, utvärdering
av endokrin terapi och translational research. Över 38 000 patienter har
deltagit i kliniska studier koordinerade av IBCSG sedan 1978.
Om Biovica and DiviTum™
Biovica är ett bio-diagnostikbolag fokuserat på att utveckla och
tillhandahålla förbättrad diagnostik, prediktiv data och monitorering av
cancerpatienter under behandling. Biovica har utvecklat DiviTum™, en
mycket känslig teknik för att mäta cellproliferation. Då en av de mest
fundamentala egenskaperna hos cancer är okontrollerad celltillväxt kan ™
tillhandahålla värdefull prediktiv och monitorerande data från substancer
som reglerar celltillväxt och cellcykeln. Biovica är ISO 13485 certifierat,
DiviTum™ CE-märkt och registrerat hos svenska läkemedelsverket.
BIG är en ideell organisation baserad i Bryssel, Belgien som
sammanför över 50 forskargrupper inom bröstcancer från hela
världen. Organisationen har som mål att underlätta och stötta
bröstcancerforskning på en internationell nivå, genom att främja
samarbete mellan dess medlemmar, andra akademiska nätverk och att
samarbeta med, men oberoende av, läkemedelsindustrin.
Se även: www.biovica.com
För mer information:
Anders Rylander, VD Biovica
Mobil: +46 (0) 761 61 21 90
e-mail: [email protected]
Se även: www.ibcsg.org, www.bigagainstbreastcancer.org
BIOVICA INTERNATIONAL AB
Dag Hammarskjölds väg 54B
752 37 Uppsala, Sweden
Tel: +46 (0) 18 44 44 830
Fax: +46 (0) 18 57 24 28
[email protected]
www.biovica.com