Märsta Centrum syd, mellan Coop och Lidl

Märsta Centrum syd, mellan Coop och Lidl
Södergatan, mellan Skolgatan och Kulturtorget
Södergatan, mellan Stationsgatan och Södergatan 20
Södergatan, mellan Södergatan 20 och Skolgatan
Sätuna
a torg, södra sidan
Uppsalavägen och Strandvägen
Sigtuna hamn
Strand
dvägen
Rosersbergs station, västra infartsparkeringen