HÄR - Exponerat

1
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
DOM
2015-01-28
meddelad i
Göteborg
Mål nr: B 11969-14
B 12354-14
PARTER (Antal tilltalade: 4)
Tilltalad
Kenzo Jansen, 19970426-1313
c/o Allan Taikumer
Timmermansgatan 8 Lgh 1603
414 55 GÖTEBORG
Medborgare i Norge
Offentlig försvarare:
Advokat Rolf Skårman
Advokatfirman Skårman AB
Box 126
429 23 Kullavik
Åklagare
Kammaråklagare Åsa Askenbäck och chefsåklagare Urban Svenkvist
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås
Målsägande
Se Målsägandebilaga
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
- 2014-07-12 -- 2014-08-05 (7 tillfällen)
2. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken
- 2014-07-12 -- 2014-08-25 (6 tillfällen)
Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 150 timmar
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Postadress
404 83 Göteborg
Besöksadress
Ullevigatan 15
Telefon
Telefax
031-701 10 02
031-701 13 02
E-post: [email protected]
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
2
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
DOM
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
Beslut
Skadestånd
1. Kenzo Jansen ska utge skadestånd till:
(a) Margit Bengtsson, Brita Soleirol De Servez, Charles Soleirol De Servez och Astrid
Rosborg med 5 000 kr vardera jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 12 juli 2014 till dess betalning sker,
(b) Alf Karlsson och Judit Litzen med 5 000 kr vardera jämte ränta på beloppet enligt 6
§ räntelagen (1975:635) från den 18 juli 2014 till dess betalning sker,
(c) Majken Asp med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 19 juli 2014 till dess betalning sker,
(d) Kerstin Arrelind med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 21 juli 2014 till dess betalning sker, och
(e) Ingrid Alfredsson med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 5 augusti 2014 till dess betalning sker.
2. Kenzo Jansen ska solidariskt med Jonny Kwik utge skadestånd till:
(a) Lennart Lundqvist med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 13 juli 2014 till dess betalning sker,
(b) Carla Hellqvist med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 14 juli 2014 till dess betalning sker,
(c) Inga Nilsson med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 30 juli 2014 till dess betalning sker, och
(d) Gunn-Britt Forsberg med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 31 juli 2014 till dess betalning sker.
3. Kenzo Jansen ska utge skadestånd till Swedbank AB med:
(a) 13 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 juli
2014 till dess betalning sker, och
(b) 14 800 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 augusti
2014 till dess betalning sker.
4. Kenzo Jansen ska utge skadestånd till SEB-kort AB med:
(a) 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 juli
2014 till dess betalning sker, och
(b) 24 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 juli
2014 till dess betalning sker.
5. Kenzo Jansen ska solidariskt med Jonny Kwik utge skadestånd till Swedbank AB med:
(a) med 28 250 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14
juli 2014 till dess betalning sker, och
(b) 14 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 juli
2014 till dess betalning sker.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
3
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
DOM
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
Ersättning
1. Advokaten Rolf Skårman tillerkänns ersättning av allmänna medel med 170 583 kr. Av
beloppet avser 34 117 kr mervärdesskatt.
2. Advokaten Claes Östlund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 222 433 kr. Av beloppet avser 44 487 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
4
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
DOM
2015-01-28
meddelad i
Göteborg
Mål nr: B 11969-14
B 12354-14
Tilltalad
JONNY Paulo Kwik, 19950828-7670
Januarigatan 2 B Lgh 1001
415 15 Göteborg
Offentlig försvarare:
Advokat Anders Lindstrand
Advokatfirma Anders Lindstrand
Kungsportsavenyn 18
411 36 Göteborg
1.
2.
Åklagare
Kammaråklagare Linda Wiking
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg
Kammaråklagare Åsa Askenbäck och chefsåklagare Urban Svenkvist
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås
Målsägande
Se Målsägandebilaga
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Olaga hot, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken
- 2014-03-11
2. Grov stöld, 8 kap 4 § brottsbalken
- 2014-07-31
3. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
- 2014-07-13 -- 2014-09-18 (20 tillfällen)
4. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken
- 2014-07-31 -- 2014-09-18 (7 tillfällen)
5. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 § 2 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 september
2014
- 2014-03-11
5
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
DOM
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
Påföljd m.m.
1. Tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjs.
(GÖTEBORGS TR AVD 1, 2014-09-30, B3753/14)
2.
Fängelse 2 år 6 månader
Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet 2014-09-30.
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
34 kap 1 § 1 st 3 p brottsbalken
34 kap 6 § 5 st brottsbalken
Beslut
Skadestånd
1. Jonny Kwik ska solidariskt med Kenzo Jansen utge skadestånd till:
(a) Lennart Lundqvist med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 13 juli 2014 till dess betalning sker.
(b) Carla Hellqvist med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 14 juli 2014 till dess betalning sker,
(c) Inga Nilsson med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 30 juli 2014 till dess betalning sker, och
(d) Gunn-Britt Forsberg med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 31 juli 2014 till dess betalning sker.
2. Jonny Kwik ska utge skadestånd till:
(a) Ingegerd Wrethman med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 2 augusti 2014 till dess betalning sker, och
(b) Inger Jidéus med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 14 september 2014 till dess betalning sker.
6
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
3.
4.
5.
6.
7.
DOM
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
Jonny Kwik ska solidariskt med Emilio Kwik utge skadestånd till:
(a) Ingrid Malmqvist och Siv Ålund med 5 000 kr vardera jämte ränta på beloppet enligt
6 § räntelagen (1975:635) från den 28 augusti 2014 till dess betalning sker,
(b) Marianne Narkander med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 8 september 2014 till dess betalning sker,
(c) Aina Järlebrant, Ann-Louise Nilsson, Eivor Jönsson och Margareta Hellqvist med 5
000 kr vardera jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9
september 2014 till dess betalning sker,
(d) Britt Turnesjö med 6 200 kr vardera jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 9 september 2014 till dess betalning sker,
(e) Anita Andersson, Margareta De Laval, Aina Sjöås, Eira Johansson och Britt Löfqvist
med 5 000 kr vardera jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den
16 september 2014 till dess betalning sker,
(f) Titti Högberg med 6 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 16 september 2014 till dess betalning sker, och
(g) Alice Johansson, Gerd Nordenskär, Eivor Pettersson och Karin Engvall med 5 000 kr
vardera jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 september
2014 till dess betalning sker.
Jonny Kwik ska solidariskt med Kenzo Jansen utge skadestånd till Swedbank AB med:
(a) 28 250 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 juli
2014 till dess betalning sker, och
(b) 14 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 juli
2014 till dess betalning sker.
Jonny Kwik ska utge skadestånd till SEB-kort AB med 23 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 september 2014 till dess betalning
sker.
Jonny Kwik ska solidariskt med Emilio Kwik utge skadestånd till Swedbank AB med:
(a) 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28
augusti 2014 till dess betalning sker,
(b) 30 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9
september 2014 till dess betalning sker, och
(c) 4 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18
september 2014 till dess betalning sker.
Jonny Kwik ska solidariskt med Emilio Kwik utge skadestånd till Svenska
Handelsbanken AB med:
(a) 5 800 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9
september 2014 till dess betalning sker, och
(b) 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18
september 2014 till dess betalning sker.
7
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
DOM
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
8.
Jonny Kwik ska solidariskt med Emilio Kwik utge skadestånd till Nordea Bank AB
med:
(a) 22 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9
september 2014 till dess betalning sker, och
(b) 5 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16
september 2014 till dess betalning sker.
9. Jonny Kwik ska solidariskt med Emilio Kwik utge skadestånd till SEB-kort AB med:
(a) 1 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16
september 2014 till dess betalning sker, och
(b) 24 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18
september 2014 till dess betalning sker.
10. Jonny Kwik ska utge skadestånd till Pantbanken Nordstan AB med 900 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 juli 2014 till dess betalning sker.
Förverkande och beslag
1. I beslag tagna 6 700 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslags nr 2014-1400-BG11698 p 1).
2. Beslaget av skor, simkort och mobiltelefoner ska bestå tills domen i ansvarsdelen vunnit
laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Jonny Kwik (Polismyndigheten Västra
Götaland; beslags nr 2014-1400-BG11704 p 1-4 och 8-12 samt 2014-1400-BG11698 p
2-3).
Häktning m.m.
1. Jonny Kwik ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokaten Anders Lindstrand tillerkänns ersättning av allmänna medel med 305 826 kr.
Av beloppet avser 61 165 kr mervärdesskatt.
2. Ersättning till målsägandebiträdet, se sida 3.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
8
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
DOM
2015-01-28
meddelad i
Göteborg
Mål nr: B 11969-14
B 12354-14
Tilltalad
Gollonka Taikumer, 19930318-1292
Drivhusgatan 6 A Lgh 0901
412 64 Göteborg
Offentlig försvarare:
Advokat Björn Hurtig
Advokaterna Hurtig & Partners AB
Stampgatan 20
411 01 Göteborg
Åklagare
Kammaråklagare Åsa Askenbäck och chefsåklagare Urban Svenkvist
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås
Målsägande
Se Målsägandebilaga
___________________________________
DOMSLUT
Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
- 2014-07-13 -- 2014-07-18 (2 tillfällen)
2. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken
- 2014-08-25 (2 tillfällen)
Beslut
Skadestånd
1. Skadeståndsyrkandena mot Gollonka Taikumer ogillas.
Förverkande och beslag
1. Beslaget av mobiltelefoner ska bestå tills domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft.
Därefter ska godset utlämnas till Gollonka Taikumer (Polismyndigheten Västra
Götaland; beslags nr 2014-1400-BG13393 p 1-2).
Ersättning
1. Advokaten Björn Hurtig tillerkänns ersättning av allmänna medel med 136 385 kr. Av
beloppet avser 27 277 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
9
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
3.
DOM
2015-01-28
Ersättning till målsägandebiträdet, se sida 3.
___________________________________
Mål nr: B 11969-14
10
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
DOM
2015-01-28
meddelad i
Göteborg
Mål nr: B 11969-14
B 12354-14
Tilltalad
EMILIO Carlo Kwik, 19980427-2418
Januarigatan 2 B Lgh 1001
415 15 Göteborg
Offentlig försvarare:
Advokat Charlotte Bokelund
Advokatfirman Charlotte Bokelund
Kungsportsavenyn 18
411 36 Göteborg
Åklagare
Kammaråklagare Åsa Askenbäck och chefsåklagare Urban Svenkvist
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Box 624
503 15 Borås
Målsägande
Se Målsägandebilaga
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
- 2014-08-28 -- 2014-09-18 (15 tillfällen)
2. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken
- 2014-09-08 -- 2014-09-18 (6 tillfällen)
Påföljd m.m.
1. Ungdomsvård
Särskild föreskrift: Emilio Kwik ska följa den vårdplan som framgår av bilaga 5.
2.
Ungdomstjänst 150 timmar
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
11
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
DOM
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
Beslut
Skadestånd
1. Emilio Kwik ska solidariskt med Jonny Kwik utge skadestånd till:
(a) Ingrid Malmqvist och Siv Ålund med 5 000 kr vardera jämte ränta på beloppet enligt
6 § räntelagen (1975:635) från den 28 augusti 2014 till dess betalning sker,
(b) Marianne Narkander med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 8 september 2014 till dess betalning sker,
(c) Aina Järlebrant, Ann-Louise Nilsson, Eivor Jönsson och Margareta Hellqvist med 5
000 kr vardera jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9
september 2014 till dess betalning sker,
(d) Britt Turnesjö med 6 200 kr vardera jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 9 september 2014 till dess betalning sker,
(e) Anita Andersson, Margareta De Laval, Aina Sjöås, Eira Johansson och Britt Löfqvist
med 5 000 kr vardera jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den
16 september 2014 till dess betalning sker,
(f) Titti Högberg med 6 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 16 september 2014 till dess betalning sker, och
(g) Alice Johansson, Gerd Nordenskär, Eivor Pettersson och Karin Engvall med 5 000 kr
vardera jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 september
2014 till dess betalning sker.
2. Emilio Kwik ska solidariskt med Jonny Kwik utge skadestånd till Swedbank AB med:
(a) 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28
augusti 2014 till dess betalning sker,
(b) 30 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9
september 2014 till dess betalning sker, och
(c) 4 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18
september 2014 till dess betalning sker.
3. Emilio Kwik ska solidariskt med Jonny Kwik utge skadestånd till Svenska
Handelsbanken AB med:
(a) 5 800 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9
september 2014 till dess betalning sker, och
(b) 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18
september 2014 till dess betalning sker.
4. Emilio Kwik ska solidariskt med Jonny Kwik utge skadestånd till Nordea Bank AB
med:
(a) 22 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9
september 2014 till dess betalning sker, och
(b) 5 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16
september 2014 till dess betalning sker.
12
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
5.
DOM
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
Emilio Kwik ska solidariskt med Jonny Kwik utge skadestånd till SEB-kort AB med:
(a) 1 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16
september 2014 till dess betalning sker, och
(b) 24 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18
september 2014 till dess betalning sker.
Förverkande och beslag
1. I beslag tagna 3 289 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten Västra Götaland; beslags nr 2014-1400-BG11695 p 3).
2. Beslaget av två mobiltelefoner och ett par jeans ska bestå tills domen i ansvarsdelen
vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Emilio Kwik (Polismyndigheten
Västra Götaland; beslags nr 2014-1400-BG11695 p 1-2 och 2014-1400-BG11733 p 1).
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokaten Charlotte Bokelund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 259 933
kr. Av beloppet avser 51 987 kr mervärdesskatt.
2. Ersättning till målsägandebiträdet, se sida 3.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
13
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
YRKANDEN M.M.
Se bilaga 2-4.
UTREDNINGEN
Förhör har hållits med de tilltalade.
På åklagarens begäran har hållits förhör med målsägandena Margit Bengtsson,
Charles Soleirol De Serves, Astrid Rosberg, Lennart Lundqvist, Carla Hellqvist, Alf
Karlsson, Judit Litzén, Majken Asp, Sten-Ulrik Engström, Kerstin Arrelid, Gunnbritt Forsberg, Ingegerd Wrethman, Ingrid Alfredsson, Elisabeth Persson, Siv
Ålund, Gun Johansson, Marianne Narkander, Aina Järlebrant, Britt Turnesjö, AnnLouise Nilsson, Eivor Jönsson, Margareta Hellqvist, Inger Jidéus, Anita Andersson,
Titti Högberg, Eira Johansson, Gerd Nordenskär och Maria Johansson. De flesta av
förhören har ägt rum per telefon.
Vittnesförhör har på åklagarens begäran hållits med vittnena Madeleine De Laval
(åtalspunkten 27 i bilaga 1) och Jan-Olof Johansson (åtalet i bilaga 2).
Vad målsägandena Brita Soleirol De Serves, Inga Nilsson, Ingrid Malmqvist, Aina
Sjöås, Britt Löfqvist, Alice Johansson, Eivor Pettersson, Karin Engvall och IngaLill Hansson enligt förundersökningsprotokollet uppgett vid polisförhör har lästs
upp.
Filmer från övervakningskameror och den i bilaga 2 aktuella filmen har spelats upp.
Omfattande skriftlig bevisning har åberopats, bl.a. bilder från övervakningskameror,
listor och sammanställningar över telefontrafik samt undersökningsprotokoll.
14
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
DOMSKÄL
12-14 juli (åtalspunkter 1-5 i bilaga 1)
Bakgrund
Margit Bengtsson, Brita Soleroil De Serves, Astrid Rosberg, Lennart Lundqvist och
Karla Hellqvist är födda mellan 1928–1931. De är således 83–86 år.
Den 12–14 juli 2014 blev de uppringda av en man som bad att få komma till deras
bostad för att reparera deras tv. En kort tid efter telefonsamtalen dök två män upp i
bostäderna och utgav sig för att vara tv-reparatörer. En av männen gick fram till
målsägandenas tv-apparater och fingrade på fjärrkontrollerna. Därefter bad de om
att få 39 kr som betalning och förklarade att de endast accepterade bankkort.
Samtliga målsägande lämnade över sina bankkort till männen och skrev sedan sin
kortkod i en apparat som några av dem liknat vid en mobiltelefon. De två männen
försvann från bostäderna med korten och försökte strax därefter ta ut pengar med
hjälp av korten på olika bankomater.
Margit Bengtsson samt Brita Soleroil De Serves hade inte några pengar på sina
bankkonton. Från Astrid Rosbergs, Lennart Lundqvists och Karla Hellqvists
bankkonton togs det ut 13 000 kr, 15 000 kr respektive 15 000 kr. Det gjordes även
försök att köpa varor hos NK samt butiken Direkten med hjälp av Lennart
Lundqvists kort. Vidare köptes spel för 13 250 kr i butiken Åbymixen med hjälp av
Karla Hellqvists kort.
Fråga är om Kenzo Janzen var en av männen som under falska förespeglingar tog
sig in i målsägandenas bostäder samt tog och använde deras bankkort. Vidare är
fråga om Jonny Kwik var en av männen som tog och använde Lennart Lundqvists
15
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
och Karla Hellqvists bankkort samt om Gollonka Taikumer var en av männen som
tog och använde Lennart Lundqvists bankkort.
Kenzo Jansen har erkänt gärningen mot Lennart Lundqvist och förnekat
gärningarna mot övriga fyra målsägande. Jonny Kwik och Gollonka Taikumer har
förnekat gärningarna.
Gärningen mot Lennart Lundqvist (åtalspunkten 4)
Kenzo Jansen har erkänt att han var en av de två män som den 13 juli 2014 var
hemma hos Lennart Lundqvist på Linnégatan och därefter tog ut pengar med dennes
kort från bankomaten mitt emot fastigheten. Han har också erkänt att han var med
och försökte köpa varor på NK med Lennart Lundqvists kort.
Erkännandet vinner stöd av övrig utredning, bl.a. Kenzo Jansens egna uppgifter.
Av uppgifter från Tele2 framgår att Kenzo Jansens iphone 5s, med simkortnummer
0707-184269, kopplade upp sig mot master i Linnéområdet omkring kl. 13.1313.32. Av uppgifterna framgår vidare att Lennart Lundqvist då blev uppringd från
någon i Linnéområdet med en Nokiatelefon med IMEI-nummer 35729005747891-5
och simkortsnummer 0722-977173. Av utredningen framgår att simkortet
aktiverades samma dag och laddades på med ett värdebevis som köptes i en butik på
Linnégatan kl. 13.22. Av bilder och övrig utredning framgår också att Kenzo
Jansen var med när det gjordes försök att handla kläder på NK med hjälp av Lennart
Lundqvists kort. Han måste ha varit med även i butiken Direkten på
Engelbrektsgatan. Tingsrätten finner därför styrkt att Kenzo Jensen gjort sig skyldig
till bedrägeri på sätt som åklagaren påstått.
Jonny Kwik har förnekat gärningen, men vidgått att han var med på NK och
försökte handla kläder med Lennart Lundqvists kort. Några uppgifter från
teleoperatörer som visar att han var hemma hos eller ringde till Lennart Lundqvist
har visserligen inte presenterats. Av bild från övervakningskamera framgår dock att
16
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
han med hjälp av Lennart Lundqvists kort försökte ta ut pengar från bankomaten på
Linnégatan. Med hänsyn till den korta tid som förflöt från besöket hos Lennart
Lundqvist till uttaget måste han ha medverkat även i samband med telefonsamtalet
till och besöket hos Lennart Lundqvist. Han ska därför dömas som medgärningsman
för bedrägeri.
Gollonka Taikumer har enligt telelistor befunnit sig i Linnéområdet vid
gärningstillfället. Det är möjligt att han då var tillsammans med Kenzo Jansen. Han
har också enligt egna uppgifter varit på NK med Kenzo Jansen och Jonny Kwik
samt efter händelsen varit tillsammans med Kenzo Jansen. Någon utredning som
visar att han tagit befattning med Lennart Lundqvists kort har dock inte
framkommit. Det finns vidare inte någon utredning som visar att Gollonka
Taikumer var hemma hos Lennart Lundqvist eller var med om att ringa till denne.
Hans uppgift om att han passade barn och inte medverkade till brottet kan enligt
tingsrättens mening inte lämnas utan avseende. Det är därför inte styrkt att han
medverkat till bedrägeriet. Åtalet mot Gollonka Taikumer i denna del ska därför
ogillas.
Gärningen mot Margit Bengtsson (åtalspunkten 1)
Enligt urklipp från teleoperatörens samtalslista blev Margit Bengtsson uppringd den
12 juli kl. 13.33-13.56 från mobilnummer 0769-123313. Margit Bengtsson ringde
också kl. 14.19-14.23 till detta nummer. Vid samtliga tillfällen kopplade mobilen
med nummer 0769-123313 upp samtalen via telemaster i Askim och Brottkärr.
Margit Bengtsson bor i Askim.
Kenzo Jansen har uppgett att hans mobiltelefonnummer är 0702-184269. Från hans
mobiltelefon gjordes samma dag kl. 13.07 ett samtal med uppkoppling via
telemaster i Askim och Brottkärr och kl. 13.54 ett samtal till Margit Bengtssons
telefon. Tele2 har enligt uppgift meddelat att simkortet med 0769-123313 satt i en
17
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Nokia 1000 med IMEI-nummer 35729005747891-5. Utredningen visar att Kenzo
Jansen ett par dagar tidigare köpte två värdebevis till mobiltelefoner, varav ett
laddades på hans Iphone 5s (med simkort 0707-184269) och ett laddades på ett
simkort som satt i Nokiatelefonen.
Samtalen till och från Margit Bengtsson har således ägt rum från Kenzo Jansens
telefon och en telefon som han måste ha disponerat. Hans uppgift om att han måste
ha lånat ut sin telefon och saknar kännedom om telefonsamtalen har inte framstått
som trovärdig. Han har även i övrigt lämnat svävande uppgifter om sina
förehavanden. Tingsrätten finner med beaktande av detta styrkt att Kenzo Jansen
uppsåtligen deltog vid samtalen till och från Margit Bengtsson.
Enligt Margit Bengtsson kom det strax efter samtalet två män till hennes bostad.
Margit Bengtsson har för polisen uppgett att männen kanske var i 40-50 årsåldern,
men under huvudförhandlingen förklarat att hon har svårt att säga åldern på
männen. Kenzo Jansen är 17 år, men enligt tingsrättens mening kan han mycket väl
ge intryck av att vara äldre. Med hänsyn till Margit Bengtssons höga ålder och den
korta tid som männen var i lägenheten går det inte att dra några slutsatser av hennes
signalementsuppgifter. Margit Bengtssons uppgifter om ålder ger således inte någon
vägledning i fråga om Kenzo Jansen var en av männen i hennes bostad eller inte.
Samtalen till och från Margit Bengtsson har ägt rum från telefoner som Kenzo
Jansens disponerat och han har i anslutning till gärningen befunnit sig i närheten av
hennes bostad. Han har erkänt att han vid fyra andra tillfällen varit inne i bostäder
för att på motsvarande sätt lura äldre människor. Hans uppgift om att han i detta fall
kanske endast åkte runt med andra män har varit svävande och inte trovärdig. Han
har inte heller kunnat uppge vem det annars var som var inne i Margit Bengtssons
bostad. Tingsrätten finner därför att det kan hållas för visst att han var en av de två
män som var inne i bostaden.
18
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Då Kenzo Jansen medverkat vid telefonsamtalen och besöket i bostaden ska han
fällas till ansvar för försök till bedrägeri. Fara för brottets fullbordan har varit
utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter, nämligen att det inte fanns
pengar på det konto som var knutet till kortet.
Gärningen mot Brita Soleirol De Serves (åtalspunkten 2)
Enligt urklipp från teleoperatörens samtalslista blev Brita Soleirol De Serves
uppringd kort tid efter gärningen mot Margit Bengtsson, nämligen kl. 14.34.
Samtalet ägde rum från Nokia-telefonen med nummer 0769-123313. Som
tingsrätten redan konstaterat måste Kenzo Jansens ha disponerat denna
mobiltelefon. Samtalet förmedlades via en telemast i Järnbrott och minuten efter
kopplade Kenzo Jansens Iphone upp mot en annan mast i Järnbrott.
En halvtimma senare kopplade Kenzo Jansens telefon upp mot master i närheten av
Askims torg, där Brita Soleirol De Serves bor med sin man Charles. Tingsrätten
finner därför utrett att Kenzo Jansen uppsåtligen deltog vid samtalet till Brita
Soleirol De Serves.
Brita Soleirol De Serves har för polisen inledningsvis uppgett att de två männen i
hennes bostad var cirka 35 år, men senare förklarat att hon har svårt att minnas
händelsen och att hon inte kan beskriva männen. Charles Soleroil De Serves har för
polisen uppgett att männen var 30 respektive 35 år, men under huvudförhandlingen
förklarat att det är svårt att bedöma ålder och att männen var yngre än så. Med
hänsyn till Brita och Charles Soleriol De Serves höga ålder och det korta
händelseförloppet är det inte möjligt att dra några bestämda slutsatser av deras
signalementsuppgifter. Inte heller deras signalementsuppgifter motsäger därför att
Kenzo Jansen var en av männen som lurade sig in i deras bostad.
Kenzo Jansen har i anslutning till gärningen befunnit sig vid Brita Soleirol de
Serves bostad i Askim. Han har inte kunnat lämna någon trovärdig förklaring till
19
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
vad han gjorde där eller vem som annars skulle ha lurat sig in i Margit Bengtssons
bostad. Det kan därför hållas för visst att han var en av de två män som var inne i
bostaden.
Kenzo Jansen har därmed gjort sig skyldig till försök till bedrägeri i enlighet med
åklagarens gärningspåstående. Fara för brottets fullbordan har varit utesluten endast
på grund av tillfälliga omständigheter, nämligen att det inte fanns några pengar på
det konto som var knutet till Brita Soleirol De Serves bankkort.
Gärningen mot Astrid Rosberg (åtalspunkten 3)
Kort tid efter gärningarna i Askim mot Margit Bengtsson och Brita Soleirol de
Serves, kl. 16.17, användes Kenso Jansens Iphone för nättrafik och den kopplades
då upp mot en telemast vid Gnistängsberget Västra Frölunda. Enligt samtalslistor
blev två äldre personer, däribland Astrid Rosborg, kl. 16.19-16.23 uppringd från
0769-123313, samma telefonnummer som tidigare, med uppkoppling mot samma
telemast.
Astrid Rosberg bor i Näset. Hon blev också uppringd kl. 17.00 och den som ringde
upp befann sig då i närheten av en telemast i Långeberg, som ligger i Sisjön. Vid
samma tid togs pengar ut från en bankomat i Sisjön med Astrid Rosbergs kort.
Med hänsyn till att samma telefon använts, den korta tid som förflöt efter
gärningarna under föregående åtalsspunkter samt det liknande tillvägagångsättet
måste det ha varit samma gärningsmän som genomförde bedrägeriet mot Aastrid
Rosberg. Kenzo Jansens Iphone användes strax därefter i Näset. Astrid Rosberg har
uppgett bl.a. att männen var 20 år och denna uppgift motsäger inte att Kenzo Jansen
var en av de två män som besökte henne. Med beaktande av detta kan det hållas för
visst att Kenzo Jansen deltog vid bedrägeriet mot Astrid Rosberg på sätt som
åklagaren påstått. Han ska därför fällas till ansvar för bedrägeri.
20
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Gärningen mot Karla Hellqvist (åtalspunkten 5)
Karla Hellqvist, som bor i Solängen, Mölndal, har uppgett att hon den 14 juli blev
uppringd av en man som kallade sig ”Pauli”. Enligt uppgifter från Tele 2 ägde
samtalet rum kl. 15.29 från en Samsung E1200 med IMEI-nummer
35165206073566-2 och simkortsnummer 0735-626781.
Av utredningen framgår att ett värdebevis till nämnda mobiltelefon köptes in
samma dag och att det samtidigt köptes ett värdebevis som laddades till ett simkort i
Kenzo Jansens telefon.
När Jonny Kwik, som har ”Paulo” som andranamn, greps beslagtogs hos honom en
telefon med nummer 0769-119144. Tre minuter senare görs enligt Tele2 ett
misslyckat samtal på den telefonen till 01632. Karla Hellqvist har uppgett att 1632
är portkoden till hennes trappuppgång.
Enligt telelistor kopplar Jonny Kwiks och Kenzo Jansens mobiltelefoner omkring
kl. 15.30 upp sig mot telemaster i Mölndal. Sedan Karla Hellqvist blivit frånlurad
sitt bankkort och kod sker kl. 15.55 – 16.03 uttag på en bankomat vid Åby travbans
och en spelbutik i Mölndal. Även då är Jonny Kwiks telefon uppkopplad mot
telemaster i Mölndal.
Enligt uppgifter från Tele2 är också Jonny Kwiks och Kenzo Jansens telefoner
uppkopplade kl. 16.49 och 16.51 mot en telemast i Strömmensberg i östra
Göteborg.
Karla Hellqvist har uppgett att den ena männen, som också var den som ringde, var
strax över 160 cm samt att den andre mannen var mullig, ljushyad, solbränd och
längre. Uppgifterna talar inte emot att det var Jonny Kwik och Kenzo Jansen som
var inne i hennes bostad. Den omständigheten att hon uppgett dem vara 27-35 år
medför inte annan bedömning.
21
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Sammantaget finner tingsrätten styrkt att Jonny Kwik och Kenzo Jansen var
tillsammans den aktuella eftermiddagen samt tillsammans och i samråd begick
gärningen mot Karla Hellqvist. De ska därför dömas för bedrägeri i enlighet med
gärningspåståendet.
Brottens svårighetsgrad
På grund av gärningarnas förslagenhet och systematik samt då de särskilt riktat sig
mot äldre och hälsosvaga personer i deras bostäder, där de haft särskild anledning
att känna sig fredade, ska samtliga gärningar bedömas som grova.
18-21 juli (åtalspunkter 6-7 och 9 i bilaga 1)
Alf Karlsson, Majken Asp och Kerstin Arrelid är födda mellan 1924–1931 och
således 83–90 år. Alf Karlsson är särbo med Judith Litzén. Den 18-21 juli 2014 blev
de tre kvinnorna uppringda av en man som bad om besök i deras bostäder för att
reparera deras tv. På samma sätt som i åtalspunkt 1-5 fick de besök av två män som
lurade av Alf Karlsson och Kerstin Arrelid deras bankkort och kod till kortet.
Majken Asp hade inte något bankkort.
De två männen försvann från bostäderna med korten och försökte strax därefter ta
ut pengar på olika bankomater. Med hjälp av Alf Karlssons och Kerstin Arrelids
kort togs det ut 15 000 kr respektive 24000 kr.
Fråga är om Kenzo Janzen var en av männen som under falska förespeglingar tog
sig in i målsägandenas bostäder samt tog och använde deras bankkort. Vidare är
fråga om Gollonka Taikumer medverkade i gärningen mot Alf Karlsson.
Kenzo Jansen har erkänt gärningen mot Kerstin Arrelid och i övrigt förnekat
gärningarna. Gollonka Taikumer har förnekat gärningen.
22
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Gärningen mot Kerstin Arrelid (åtalspunkten 9)
Kenzo Jansen har erkänt gärningen. Erkännandet vinner stöd av övrig utredning,
bl.a. hans egna uppgifter, fotografi från uttagsautomat på Avenyn och uppgifter från
Tele2 om att Kenzo Jansens mobil vid gärningstillfället varit uppkopplad mot
master nära Avenyn och målsägandens bostad på Skånegatan. Åtalet är därför
styrkt. Gärningen ska bedömas som åklagaren gjort.
Gärningarna mot Alf Karlsson och Majken Asp (åtalspunkter 6-7)
Av uppgifter från Tele2 framgår att Judith Litzén, som bor på Gustavsbergsgatan i
Mölndal, alldeles intill stadsgränsen till Göteborg, blev uppringd den 18 juli kl.
15.39 från samma Nokiatelefon som Kenzo Jansen disponerade under
åtalspunkterna 1-5. Denna gång användes simkortnummer 0769-123332. Telefonen
var vid den aktuella tiden uppkopplad mot telemaster nära stadsgränsen mellan
Mölndal och Göteborg samt nära Gustavsbergsgatan. Kenzo Jansens iphone var vid
samma tid uppkopplad mot telemaster i samma område.
Strax efter kl. 16.30 togs pengar ut med Alf Karlssons kort från en bankomat vid
Mölndals bro. Strax dessförinnan var Kenzo Jansens telefon uppkopplad mot en
telemast i Krokslätt, inte långt från Mölndals bro.
Av uppgifter från Tele 2 framgår vidare att Majken Asp, som bor på
Älvsborgsgatan i Majorna, blev uppringd den 19 juli kl. 12.23 från Nokiatelefonen,
nu med simkortnummer 0769-123314. Under samtalets inledning var telefonen
uppkopplad mot en telemast i Biskopsgården och i slutet av samtalet mot en i
Sandarna, nära Älvsborgsgatan. Den som ringde förflyttade sig således från
Hisingen mot Majorna. Strax därefter kopplade sig Kenzo Jansens Iphone upp mot
tre telemaster i Majorna. Omkring kl. 15.30 kopplas Nokiatelefonen och Iphonen
upp mot samma telemast i Munkebäck
23
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Av Tele2:s samtalslistor framgår vidare att en annan målsägande, Sten-Ulrik
Engström, den 19 juli, blev uppringd av den Nokiatelefon som Kenzo Jansen
disponerade. Nu användes simkortnummer 0769-123332, dvs samma nummer som
föregående dag. Av samtalslistorna framgår vidare att Kenzo Jansens Iphone då och
någon timme tidigare var uppkopplad mot samma telemaster som Nokiatelefonen;
nämligen i Munkebäck och vid Odinsplatsen, i närheten av Sten-Ulrik Engströms
bostad på Stampgatan.
Kenzo Jansens mobiltelefon har således vid gärningstillfällena den 18-19 juli, några
få dagar efter att han begick liknande gärningar under åtalspunkten 1-5 och två
dagar före den liknande gärningen under åtalspunkten 9, kopplat upp sig nära Judith
Litzéns och Majken Asps samt Sten-Ulrik Engströms bostäder. Han har inte kunnat
lämna någon trovärdig uppgift om vad han gjorde där eller vem som skulle ha
använt hans mobiltelefon eller den Nokia som han skaffat värdebevis till. De
signalement som lämnats på gärningsmännen motsäger inte heller att Kenzo Jansen
var en av de två män som besökte målsägandena. Tingsrätten finner därför styrkt att
han var en av dem som lurade av Alf Karlsson och Majken Asp deras kort för att ta
ut pengar på bankomater. Kenzo Jansen ska därför fällas till ansvar för bedrägeri
och försök till bedrägeri i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. Fara för
brottets fullbordan mot Majken Asp har varit utesluten endast på grund av tillfälliga
omständigheter, nämligen att hon inte hade något bankkort. Gärningarna ska
bedömas som åklagaren gjort.
Utredningen visar visserligen att Gollonka Taikumers telefon varit uppkopplad mot
telemaster i närheten av Judith Litzéns bostad och att han samtalat med Kenzo
Jansen. Han bor i Mölndal och är kamrat med Kenzo Jansen. Någon utredning som
visar att han medverkade vid telefonsamtalet, i Judith Litzéns bostad eller vid
bankomatuttagen finns dock inte. Åtalet mot Gollonka Taikumer ska därför ogillas
även i denna del.
24
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
30-31 juli (åtalspunkter 10-11 i bilaga 1)
Inga Nilsson är född 1930 och Gunn-britt Forsberg 1923. De är således 84
respektive 91 år. Den 30-31 juli 2014 blev de uppringda av en man som bad om
besök i deras bostäder för att reparera deras tv. På samma sätt som i åtalspunkt 1-5
fick de sedan besök av två män och blev de frånlurade sina bankkort. Männen
försökte också få reda på rätt kod till kortet. Med hjälp av Inga Nilssons kort togs
det ut 14 500 kr. Gunn-britt Forsberg lämnade inte ut sin kod, men blev istället av
med bl.a. guld- och pärlhalsband. Av utredningen framgår vidare att besökarna i
bostaden drog ur Inga Nilssons trygghetslarm.
Fråga är om Kenzo Janzen och Jonny Kwik var med om att ringa till målsägandena
och under falska förespeglingar besöka målsägandenas bostäder samt ta och
använde deras bankkort.
Kenzo Jansen och Jonny Kwik har förnekat gärningarna.
Inga Nilsson bor på Framnäsgatan i Krokslätt. Av uppgifter från Tele2 framgår att
hon blev uppringd den 30 juli 2014 kl. 16.37 från en mobiltelefon, Nokia 1000,
med simkortsnummer 0728-756627. Mobiltelefonen kopplade upp samtalet genom
en telemast i Krokslätt. Jonny Kwiks och Kenzo Jansens mobiltelefoner kopplade
vid samma tid upp sig mot master i Almedal och på Utlandagatan i
Krokslätt/Johanneberg. Dessa master ligger i närheten av Framnäsgatan.
Av utredningen framgår vidare att uttag gjordes från en bankomat på
Mölndalsvägen i Almedal kl. 16.56–17.12. Kenzo Jansens och Jonny Kwiks
mobiltelefoner var då uppkopplade mot telemaster i Almedal och på
Mölndalsvägen. Enligt samtalslistorna blev Inga Nilsson också uppringd från Kenzo
Jansens egen mobiltelefon.
Jonny Kwik och Kenzo Jansen har inte kunnat lämna någon trovärdig förklaring till
varför deras mobiltelefoner befann sig i Krokslätt och Almedal och inte kunnat
25
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
namnge någon annan som skulle ha använt deras mobiler. Fotografier från
övervakningskamera vid bankomaten och jämförelsebilder talar också för att det var
Jonny Kwik som tog ut pengarna. Till detta kommer att deras mobiltelefoner befann
sig i Bjurslätt på Hisingen när Gunn-britt Forsberg, som bor där, dagen därpå kl
12.50 blev uppringd från samma Nokia 1000 och frånlurad sitt kort. Även hon blev
uppringd från Nokiatelefonen.
Det är dessutom utrett att Jonny Kwik kl 15.19 pantade föremål i Nordstans
pantbank som Gunn-britt Forsberg blivit av med under besöket några timmar
tidigare.
Tingsrätten finner med hänsyn till det sagda styrkt att Jonny Kwik och Kenzo
Jansen tillsammans och i samråd mot Inga Nilsson gjort sig skyldiga till grovt
bedrägeri, att de mot Gunn-britt Forsberg gjort sig skyldiga till försök till grovt
bedrägeri samt att Jonny Kwik mot Gunn-britt Forsberg gjort sig skyldig till grov
stöld; allt i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning
2 augusti 2014 (åtalspunkten 12 i bilaga 1)
Ingegerd Wrethman är född 1927 och således 87 år. Den 2 augusti 2014 blev hon
uppringd av en man som bad om besök i deras bostäder för att reparera deras tv. På
samma sätt som i övriga åtalspunkter fick hon sedan besök av två män och blev
under besöket frånlurad sitt bankkort och sin kod till kortet. Med hjälp av kortet
togs det ut 17 500 kr från Ingegerds Wrethmans konto.
Fråga är om det var Jonny Kwik som ringde till Ingegerd Wrethamn och under
falska förespeglingar tog sig in i hennes bostad samt tog och använde hennes
bankkort.
Jonny Kwik har förnekat gärningen.
26
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Av uppgifter från Tele2 framgår att Ingegerd Wrethman, som bor i Mölndal, blev
uppringd kl. 13.07 från den mobiltelefon som Jonny Kwik och Kenzo Jansen
använde när de den 14 juli ringde upp Karla Hellqvist (åtalspunkten 5).
Utredningen visar vidare att värdebevis till denna telefon köptes in på Statoil i
Mölndal den 2 augusti kl. 12.28, dvs en dryg halvtimme före samtalet till Ingegerd
Wrethman och nära hennes bostad. Jonny Kwik har under förhör vidgått att det kan
vara han som köpte värdebeviset och det finns bilder som ger stöd för att så var
fallet. Han har också använt sin egen mobiltelefon vid denna tid och då kopplat upp
sig mot telemaster i Riskulla och Balltorp.
Ingegerd Wrethman har vidare uppgett att gärningsmannen hade en tatuering på det
ställe där Jonny Kwik har en motsvarande tatuering.
Med hänsyn till allt detta finner tingsrätten styrkt att Jonny Kwik som gärningsman
medverkade vid bedrägeriet mot Ingegerd Wrethman på sätt som åklagaren påstått.
På tidigare anförda skäl ska gärningen bedömas som grov.
5 augusti 2014 (åtalspunkten 13 i bilaga 1)
Ingrid Alfredsson är född 1925 och således 89 år. Den 5 augusti 2014 blev hon
uppringd av en man som bad om besök i deras bostäder för att reparera deras tv. På
samma sätt som i tidigare åtalspunkter fick hon sedan besök och blev under besöket
frånlurad sitt bankkort och sin kod till kortet. Med hjälp av kortet togs det ut 14 800
kr från Ingegerds Wrethmans konto.
Kenzo Jansen har erkänt gärningen.
Ingegerd Wrethman, som bor i Guldheden, blev enligt samtalslistor uppringd kl.
14.42 och 14.53. Kenzo Jansen har erkänt att han strax dessförinnan på
27
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Wieselgrensplatsen på Hisingen handlade värdebevis till den mobiltelefon som
användes. Erkännandet får stöd av övrig utredning, främst hans egna uppgifter samt
bilder från övervakningskamera och samtalslista, av vilken det framgår att hans
mobiltelefon vid samma tid kopplades upp mot en telemast nära
Wieselgrensplatsen. Hans mobiltelefon kopplade sedan också upp mot en telemast i
Guldheden. Kenzo Jansen har inte ifrågasatt att det var han som besökte Ingegerd
Wrethman. Tingsrätten finner därför styrkt att han medverkade vid bedrägeriet mot
henne i enlighet med vad åklagaren påstått. Åtalet är således även i denna del styrkt.
Gärningen ska på tidigare anförda skäl bedömas som grov.
25 augusti 2014 (åtalspunkter 8 och 14 i bilaga 1)
Sten-Ulrik Engström och Elisabet Persson är född 1924 och 1928. De är således 90
respektive 86 år. Den 25 augusti 2014 blev de uppringda av en man som bad om
besök i deras bostäder för att reparera deras tv.
Enligt uppgifter från teleoperatör blev Sten-Ulrik Engström, som bor på
Stampgatan, uppringd kl. 16.40 och Elisabeth Persson, som bor på Bangatan i
Majorna, kl. 17.27; i båda fallen från en mobil med simkortsnummer 0720-123897.
Mobiltelefonen laddades med ett värdebevis som butiken Direkten i Majorna hade
sålt tidigare under dagen kl. 13.24.
Det är utrett att Elisabeth Persson uppgav sig för sjuk för att ta emot besök. StenUlrik Engström har däremot berättat att han efter telefonsamtalet fick besök av två
män som skulle åtgärda hans tv samt att de försvann efter att han lämnat ut sitt
Icakort med kod till dem. Några pengar togs emellertid inte ut på kortet. Han har i
november 2014 berättat för polisen att besöket ägde rum en eller ett par dagar efter
det att han hade ringt ComHem och att han i sin dagbok antecknat att detta skedde
den 27 augusti 2014. Tingsrätten finner med hänsyn till detta styrkt att Sten-Ulrik
Engström på samma sätt som framgår av föregående åtalspunkter den 25 augusti
28
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
2014 fick besök av två män och under besöket blev frånlurad sitt Icakort och sin
kod.
Fråga är om Kenzo Jansen och Gollonka Taikumer medverkade vid telefonsamtalet
till Elisabet Persson och vid besöket hos Sten-Ulrik Engström.
Kenzo Jansen och Gollonka Taikumer har förnekat gärningarna.
Av fotografier från butiken Direkten i Majorna framgår att det var Kenzo Jansen
som köpte värdebeviset till telefonen och att Gollonka Taikumer var med honom i
butiken. Kenzo Jansens mobiltelefon kopplar kl. 16.40 – 16.50 upp sig mot
telemaster nära Stampgatan och kl. 16.59 nära Bangatan. Det har inte framkommit
någon trovärdig uppgift som talar för att han lånat ut sin mobiltelefon och detta
framstår som också som föga sannolikt. Det kan hållas för visst att han var en av
männen som besökte Sten-Ulrik Engström, att han medverkade vid telefonsamtalet
till Elisabeth Persson och sedan begav sig av mot hennes bostad.
Genom samtalets innehåll och färden mot hennes bostad har Kenzo Jansen påbörjat
bedrägeriförsöket. Det har berott på tillfälliga omständigheter att brotten inte
fullbordas, nämligen att Elisabeth Persson uppgav sig vara för sjuk för ett besök och
att det inte gick att ta ut pengar på Sten-Ulrik Engströms kort. Kenzo Jansen ska
därför dömas för försök till bedrägeri mot såväl Elisabeth Persson som Sten-Ulrik
Engström. Brotten ska på tidigare anförda skäl bedömas som grova.
Även om Gollonka Taikumer vid aktuella tidpunkter befunnit sig nära Stampgatan
och Bangatan saknas det närmare uppgifter om hans medverkan. Åtalet mot honom
ska därför även i denna del ogillas.
29
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
28 augusti 2014 (åtalspunkten 16 i bilaga 1)
Jonny Kwik och Emilio Kwik har förnekat gärningarna.
Ingrid Malmqvist och Siv Ålund är födda 1929 respektive 1933. De är således 85
respektive 81 år. Den 28 augusti 2014 blev de uppringda av en man som bad om
besök i deras bostäder för att reparera deras tv.
Enligt uppgifter från teleoperatör blev Inger Malmqvist, som bor i Mölndal,
uppringd kl. 14.03 och Siw Ålund, som bor i Västra Frölunda, kl. 15.20; i båda
fallen från en mobiltelefon, Samsung E1200 (IMEI 35165206270951-7) med
simkortsnummer 0735-842760. Mobiltelefonen laddades med ett värdebevis som
butiken Direkten i Majorna hade sålt tidigare under dagen kl. 12.41.
Det är utrett att Ingrid Malmqvist och Siw Ålund efter samtalen fick besök av en
man som på samma sätt som framgår av tidigare åtalspunkter lurade henne att
lämna ifrån sig sitt bankkort och kod. Med hjälp av korten togs det sedan ut 15 000
kr respektive 10 000 kr från målsägandenas bankkonton.
Fråga är om Jonny Kwik och Emilio Kwik medverkade vid telefonsamtalen,
besökte målsägandena och tog ut pengar från deras bankkonton.
Vid tidpunkten för inköpet av värdebeviset kopplade Jonny Kwiks mobiltelefon upp
sig mot en telemast i Majorna, inte långt från butiken Direkten.
Samtalet till Inger Malmqvist kopplades upp genom en telemast i Mölndal, inte
långt från hennes bostad. Vid samma tid kopplade Jonny Kwiks mobiltelefon upp
sig mot samma telemast. Samtalet till Siv Ålund kopplades upp genom en telemast
vid Marconimotet, i närheten av hennes bostad. Vid samma tid kopplade Jonny
Kwiks mobiltelefon upp sig mot en annan telemast inom samma område. Det har
30
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
inte framkommit någon trovärdig uppgift som talar för att han lånat ut sin
mobiltelefon och detta framstår som också som föga sannolikt. Det är utrett att uttag
från Inger Malmqvists konto gjordes från en bankomat vid Åby travbana efter
besöket hos henne och före besöket hos Siv Ålund. Med hänsyn till allt detta kan
det hållas för visst att Jonny Kwik medverkade vid telefonsamtalen, besöken och
uttagen. Han ska därför fällas till ansvar för bedrägeri i enlighet med
gärningsbeskrivningarna.
Av bilder framgår att Emilio Kwik iförd luva och solglasögon på en bankomat vid
Axel Dahlströms torg omkring kl. 16.00 tog ut pengar från Siv Ålunds konto.
Emilio Kwik har vidgått att han vid flera tillfällen tog ut pengar med hjälp av andra
personers bankkort. Det är därför styrkt att han medverkat vid bedrägerierna genom
att ta ut pengar. Han måste ha varit med vid telefonsamtalen och varit införstådd
med hur kortet och koden åtkommits. Han ska därför som gärningsman dömas för
bedrägeri.
Brotten ska på tidigare anförda skäl bedömas som grova.
8-9 september 2014 (åtalspunkter 17-23 i bilaga 1)
Jonny Kwik och Emilio Kwik har förnekat gärningarna.
Gun Johansson, Marianne Narkander, Aina Järlebrand, Britt Turnesjö, Ann-Louise
Nilsson, Eivor Jönsson och Margerata Hällqvist är födda 1925-1936. De är således
78-89 år.
Den 8-9 september 2014 blev de uppringda av en man som bad om besök i deras
bostäder för att reparera deras tv. Efter samtalen fick de besök av en man. Gun
Johansson krävde legitimation och släppte inte in mannen. De övriga blev på
31
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
samma sätt som tidigare lurade att lämna ifrån sig sina bankkort och kod. Med hjälp
av korten togs det sedan ut de belopp som åklagaren påstått från deras bankkonton.
Gun Johansson och Marianne Markander bor i Masthugget respektive Majorna.
Aina Järlebrand och Britt Turnesjö bor på centrala Hisingen (Kyrkbyn och Lundby),
Ann-Louis Nilsson och Eivor Jönsson i Västra Frölunda samt Margareta Hellqvist i
Kortedala.
Jonny Kwiks och Emilio Kwiks mobiltelefoner har varit uppkopplade mot
telemaster i närheten av målsägandenas bostäder vid samma tid som målsägandena
blivit uppringda och fått besök. Det har inte framkommit något som talar för att
Jonny Kwik och Emilio Kwik lånat ut sina mobiltelefoner och detta framstår som
också som föga sannolikt. De måste själva ha använt sina mobiltelefoner och
således ha befunnit sig i respektive område när målsägandena blev uppringda och
fick besök. De har inte kunnat lämna några trovärdiga uppgifter om vad de gjort
där.
Av bilder från övervakningskamera framgår vidare att Jonny Kwik köpte
värdebevis till den mobiltelefon som användes. Av fyra värdebevis som köptes den
9 september sattes ett in i den mobiltelefon som ringde målsägandena och ett i
Jonny Kwiks egen mobiltelefon. På Jonny Kwiks beslagtagna mobil har den 9
september tagits bilder på en stor sedelbunt. De signalement som givits på de män
som besökt målsägandena är heller inte oförenliga med Jonny Kwiks.
Av utredningen framgår vidare att Emilio Kwik på sin mobiltelefon har knappat in
pinkoden till Aina Järlebrants bankkort. I utredningen finns också bilder på Emilio
Kwik när han tar ut pengar på bankomater. Han har vidgått att han tagit ut pengar
med andra personers kort. Emelio Kwik måste ha varit införstådd med hur korten
och koderna åtkommits.
32
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Mot denna bakgrund finner tingsrätten styrkt att Jonny Kwik och Emilio Kwik
medverkat vid telefonsamtalen, besöken och uttagen. Fara för brottets fullbordan
mot Gun Joansson har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter,
nämligen att hon krävde legitimation för besöket. De har därmed som gärningsmän
gjort sig skyldig till försök till grovt bedrägeri och grovt bedrägeri i enlighet med
vad åklagaren påstått.
14 september 2014 (åtalspunkten 24)
Jonny Kwik har förnekat gärningen.
Inger Jideús är född 1926 och således 88 år. Utredningen visar att hon den 14
september 2014 blev utsatt för bedrägeri på samma sätt som redovisats under
tidigare åtalspunkter.
Det är genom kvitto och uppgifter från teleoperatör utrett att den mobiltelefon som
användes för att ringa till Inger Jideús, en Nokia 105 (IMEI och garantinummer
35517106290563-3), köptes in på Elgiganten samma dag kl. 12.56. Av bilder från
övervakningskamera och samtalslista framgår att Jonny Kwik då var på Elgiganten
och kopplade upp sin telefon mot en telemast på Ringön.
Utredningen visar vidare att värdebevis till telefonen och Jonny Kwiks mobiltelefon
köptes in kl. 16.50 på Statoil i Mölndal och att Jonny Kwiks mobiltelefon strax
dessförinnan kopplade upp sig mot en telemast i samma område.
Inger Jideus, som bor i Kallebäck, blev enligt samtalslistor uppringd kl 17.30. Av
samtalslistorna framgår att Jonny Kwiks mobiltelefon vid samma tid kopplade upp
samtal mot en telemast i samma område.
33
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Till detta kommer att det av bilder och jämförelsematerial framgår att Jonny Kwik
kl. 18.03 tog ut pengar på en bankomat vid Mölndalsvägen. Av samtalslistorna
framgår att hans mobiltelefon kopplade upp sig mot en telemast i samma område.
Jonny Kwik har inte kunnat ange vem som skulle ha använt den telefon han köpte
eller vem som skulle ha lånat hans mobiltelefon. Det måste ha varit han själv som
använde telefonerna. Det signalement som Inger Jidéus lämnat är inte oförenligt
med Jonny Kwiks.
Tingsrätten finner med hänsyn till det sagda styrkt att det var Jonny Kwik som
ringde och besökte Inger Jidéus samt tog ut pengar med hennes kort på bankomaten.
Han ska därför dömas för bedrägeri i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.
Gärningen ska bedömas som åklagaren gjort.
16 och 18 september 2014 (åtalspunkter 25-36 i bilaga 1)
Jonny Kwik har erkänt gärningen under åtalspunkter 30 och 34. Erkännandet får
stöd av övrig utredning, bl.a. det faktum att hans fingeravtryck påträffats i
målägandenas bostäder. Han har i övrigt förnekat gärningarna.
Emilio Kwik har förnekat gärningarna. Han har uppgett att han tagit ut pengar på
bankomater med målsägandenas kort. Detta får stöd av övrig utredning, bl.a. bilder
från övervakningskameror.
Anita Andersson, Titti Högberg, Margareta de laval, Aina Sjöås, Eira Johansson,
Britt Löfqvist, Alice Johansson, Gerd Nordenskär, Eivor Pettersson, Karin Engwall,
Inga-Lill Hansson och Maria Johansson är födda 1919-1938. De är således 76-95 år.
Anita Andersson och Titti Högberg bor i Mölndal. Margareta de Laval bor i
Nordstan. Aina Sjöås, Eira Johansson och Britt Löfqvist bor Kortedala-Bergsjön.
34
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Det är utrett att de den 16 september 2014 på samma sätt som tidigare fick
telefonsamtal och besök samt att Anita Andersson, Titti Högberg, Eira Johansson
och Britt Löfqvist blev av med kort och pengar i enlighet med vad åklagaren påstått.
Det är vidare utrett att Margareta de Laval och Aina Sjöås inte hade eller kunde
hitta något bankkort.
Alice Johansson och Gerd Nordenskär bor i Högsbo. Eivor Pettersson och Karin
Engwall bor i Partille. Det är utrett att de den 18 september fick liknande
telefonsamtal och besök. Alice Johansson, Gerd Nordenskär och Karin Engwall
blev av med kort, kod och påstådd summa pengar. Inga Lill Hansson och Marie
Johansson bor i Västra Frölunda. De fick samma dag liknande telefonsamtal, men
några män dök inte upp.
Jonny Kwiks och Emilio Kwiks mobiltelefoner har varit uppkopplade mot
telemaster i närheten av målsägandena vid samma tid som målsägandena blivit
uppringda och fått besök. Det har inte framkommit något som talar för att de lånat
ut sin mobiltelefon och detta framstår som också som föga sannolikt. De måste
själva ha använt sina mobiltelefoner och således ha befunnit sig i respektive område
när målsägandena blev uppringda och fick besök. De har inte kunnat lämna några
trovärdiga uppgifter om vad de gjort där.
Redan på grund av Jonny Kwiks och Emilio Kwiks resor de aktuella dagarna och
egna uppgifter samt fingeravtrycksundersökning och bilder från
övervakningskameror är det styrkt att Jonny Kwik och Emilio Kwik medverkat vid
telefonsamtalen, besöken och uttagen. Fara för brottets fullbordan mot Margareta de
Laval, Aina Sjöås, Inga Lill Hansson och Maria Johansson har varit utesluten endast
på grund av tillfälliga omständigheter, nämligen att de inte hade tillgång till
bankkort eller avböjde besök. Jonny Kwik och Emilio Kwik har därmed under
åtalspunkten 25-34 som gärningsmän gjort sig skyldiga till försök till bedrägeri och
35
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
bedrägeri i enlighet med vad åklagaren påstått. Gärningarna ska bedömas som
åklagaren gjort.
Åtalet för olaga hot och grovt vapenbrott (bilaga 2)
Jonny Kwik har förnekat gärningen och anfört: Hans släkt har legat i fejd med
Gabriel Taikumers. Gabriel Taikumer har hotat honom, bl.a. genom att vid ett
tillfälle avfyra skott från sin bostad på Kvartsekelsgatan mot en bil som Jonny Kwik
och hans gudson satt i. Jonny Kwik anmälde händelsen till polisen, men tog sedan
tillbaka anmälan. Han gjorde i stället en film där han sade att han skulle slakta
Gabriel Taikumer och sköt med en låtsaspistol. Det var inte några patroner i
pistolen. Han lade ut filmen på facebook för att en gång för alla inte bli hotad på
nytt. Han skulle aldrig våga göra skjuta någon. Fejden är nu löst genom en
släkträttegång.
På åklagarens begäran har filmen visats upp och vittnesförhör hållits med
polismannen Jan Olof Johansson. Han har uppgett följande. Han arbetar på polisens
tekniska rotel och ser alla vapen som kommer in till polisen i Västra Götaland. Han
är övertygad om att den pistol som syns på filmen är riktig. Ljudet och rekylen i
handen talar för att det rör sig om skarpa skott. Det finns replikor av vapentypen
och vapen görs i Ryssland och andra forna öststater om till att bli tårgasvapen. Det
kan också röra sig om kolsyrevapen. Även kolsyre- och tårgasvapen är
tillståndspliktiga.
Tingsrätten gör följande bedömning.
Med hänsyn till Jan-Olof Johanssons uppgifter rör det sig på filmen om ett
tillståndspliktigt vapen. Jonny Kwik har inte något sådant tillstånd. Han ska därför
dömas för vapenbrott. I avsaknad av en närmare undersökning av vapnet går det
36
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
inte att dra slutsatsen att det är av sådant slag att gärningen ska bedömas som grov.
Jonny Kwik ska därför dömas för vapenbrott av normalgraden.
Av filmen och Jonny Kwiks egna uppgifter framgår att Jonny Kwik med hjälp av ett
vapen, som för ett tränat öga förefaller skarpladdat, hotar Gabriel Taikumer på sätt
som åklagaren påstått. Någon omständighet som kan frita honom från ansvar för
olaga hot har inte framkommit. Åtalet för olaga hot är således styrkt. Gärningen ska
bedömas som åklagaren gjort.
Påföljd
Jonny Kwik blev 19 år den 28 augusti 2014. Han har som 19-åring eller nära 19årsdagen begått 20 fall av grova bedrägerier, 7 fall av försök till sådant brott samt 1
fall av grov stöld. Därtill kommer att han som 18-åring gjort sig skyldig till ett
allvarligt olaga hot med förhållandevis högt straffvärde. Han dömdes den 30
september 2014 för misshandel och grov olovlig körning till skyddstillsyn med
samhällstjänst. Därvid undanröjdes den 17 mars 2014 utdömd villkorlig dom med
böter för bl.a. grovt rattfylleri.
På grund av brottslighetens straffvärde, art och tidigare brottslighet föreligger
särskilda skäl för fängelse och någon annan påföljd kan inte komma ifråga.
Tingsrätten undanröjer därför tidigare utdömd skyddstillsyn och bestämmer
påföljden för den samlade brottsligheten till fängelse. Vid bestämmande av
fängelsestraffets längd har beaktats Jonny Kwiks ungdom samt vad Jonny Kwik kan
ha undergått till följd av tidigare påföljder.
Kenzo Jansen blev 17 år den 26 april 2014. Han har som 17-åring gjort sig skyldig
till 7 fall av grovt bedrägeri och 6 fall av försök till sådant brott. Han är inte tidigare
dömd för brott och har under huvudförhandlingen samtyckt till ungdomstjänst.
37
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Eftersom Kenzo Jansen var under 18 år när han begick brotten krävs det synnerliga
skäl för fängelse. Några sådana skäl har inte framkommit, även om den brottslighet
som Kenzo Jansen gjort sig skyldig till är allvarlig. Förutsättningar för ungdomstjänst föreligger även om han tidvis är bosatt i Norge. Han har förklarat att han kan
bo hos släktingar när han fullgör ungdomstjänst. Med hänsyn till detta och då det
föreligger skyldighet för myndigheterna att rapportera och begära en annan påföljd
om ungdomstjänsten inom kort inte fullföljs, ska Kenzo Jansen dömas till
ungdomstjänst.
Emilio Kwik blev 16 år den 27 april 1998. Han har som 16-åring gjort sig skyldig
till 16 fall av grovt bedrägeri och 6 fall av försök därtill. Han är inte tidigare dömd
för brott. Det finns inte heller beträffande honom synnerliga skäl för fängelse. Han
ska dömas till ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst.
Åtalet mot Gollonka Taikumer har lämnas utan bifall.
Skadestånd
De tilltalade har bestritt yrkandena om skadestånd.
Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen ska bankernas skadeståndsyrkanden mot
Jonny Kwik, Kenzo Jansen och Emili Kwik bifallas samt yrkandena mot Gollonka
Taikumer ogillas.
De brott som Jonny Kwik, Kenzo Jansen och Emili Kwik gjort sig skyldiga till har
riktat sig mot utsatta och äldre människor i deras bostad där de haft särskild
anledning att känna sig fredade. Tillvägagångssättet har varit ägnat att skada
målsägandenas självkänsla och tappa tilliten till sitt eget omdöme. Det har också
varit ägnat att försvåra tilltron till andra personer som de är beroende av för sin
personliga trygghet, t.ex. inom hemtjänsten. Många av målsägandena har också
38
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
omvittnat att deras hälsotillstånd har försämrats av händelsen. Tingsrätten finner
med beaktande av detta att målsägandena blivit utsatta för en så allvarlig kränkning
att de har rätt till skadestånd. Om skäligheten av de yrkade beloppens storlek råder
ej tvist. Yrkandena om skadestånd för kränkning ska därför bifallas.
Förverkande och beslag
Jonny Kwik och Emilio Kwik har bestritt yrkandena om förverkande av pengar. De
har inga egna inkomster och Jonny Kwiks uppgifter om att pengarna tillhör hans
pappa har inte framstått som trovärdig. Tingsrätten finner att det framstår som klart
mera sannolikt att de beslagtagna pengarna utgör utbyte av brottslig verksamhet än
att så inte är fallet. Yrkandet om förverkande av pengarna ska därför bifallas.
De särskilda yrkandena i övrigt är också lagligen grundade och ska bifallas.
Häktning
Jonny Kwik ska kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.
Försvararkostnader
Den ersättning som Rolf Skårman, Charlotte Bokelund och Claes Östlund begärt är
skälig och ska därför bifallas.
Anders Lindstrand har begärt ersättning för 159 timmars arbete och Björn Hurtig
för 74,25 timmars arbete. Den ersättning som de begärt för tidsspillan och utlägg är
skälig.
39
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Åklagaren har uppgett att Anders Lindstrands tidsredovisning inte är tillräcklig och
samt att det antal timmar som Anders Lindstrand och Björn Hurtigs begärt
ersättning för inte står i proportion till den arbetsinsats som krävts eller uppvisats.
Enligt tingsrättens mening finns det inte skäl att ifrågasätta riktigheten av den
tidsåtgång som Anders Lindstrand och Björn Hurtig uppgivit. Med hänsyn till
målets art och omfattning framstår antalet arbetade timmar som skäliga. Deras
kostnadsanspråk ska därför bifallas.
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE
Se bilaga 6. Överklagande skall vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ha
inkommit till tingsrätten senast den 18 februari 2015.
Henrik Karlsson
40
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
DOM
B 11969-14
Avdelning 2
Skiljaktiga meningar
Rådmannen Henrik Karlsson och nämndemannen Elmer Eliasson är av skiljaktig
mening och anför:
Elmer Eliasson: Kenzo Jansen var 17 år när han begick brotten. Den brottslighet
som han gjort sig skyldig till är av så allvarligt slag och har ett sådant straffvärde att
det föreligger synnerliga skäl för fängelse. Med beaktande av hans ungdom ska han
då dömas till sluten ungdomsvård. Med beaktande av att han inte kan bli villkorligt
frigiven från sluten ungdomsvård ska längden på vården bestämmas till åtta
månader. Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.
Henrik Karlsson: Med hänsyn till rådande restriktiva praxis anser jag att de brott
som målsägandena blivit utsatta för inte innefattar ett sådant angrepp mot deras
personliga frihet eller fred att rätt till kränkningsersättning föreligger. Något
yrkande om skadestånd för sveda och värk har inte framställts (jfr
Brottsoffermyndighetens bedömning i Dnr 5718/2014). Jag lämnar därför
yrkandena om skadestånd för kränkning utan bifall. Överröstad i denna del är jag i
övrigt ense med majoriteten.
1
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
Målsägandebilaga
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
B 12354-14
Domslut avseende Kenzo Jansen
1.
Ingrid Alfredsson
Doktor Heymans Gata 7 Lgh 1602
413 22 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
2.
Kerstin Arrelind
Skånegatan 17 A Lgh 1202
411 40 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
3.
Majken Asp
Slottsskogsgatan 9 A Lgh 1001
414 53 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
4.
Margit Bengtsson
Askåkersplan 22 Lgh 1101
436 43 Askim
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
2
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
5.
Målsägandebilaga
2015-01-28
Hanna Gunn Forsberg
Karl Staaffsgatan 14 A Lgh 1102
417 27 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
6.
Karla Hellqvist
Tvillinggatan 7 A Lgh 1103
431 43 Mölndal
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
7.
Alf Karlsson
Stenåldersvägen 27
418 77 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
8.
Judit Litzén
Gustavsbergsgatan 13 Lgh 1201
431 37 Mölndal
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
Mål nr: B 11969-14
3
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
9.
Lennart Lundqvist
Linnégatan 36 B, lgh 1503
413 04 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
10.
Inga Nilsson
Framnäsgatan 24 B Lgh 1201
412 62 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
11.
Astrid Rosborg
Sjömilsgatan 19 Lgh 1302
421 70 Västra Frölunda
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
12.
Seb-kort AB, 556574-6624
Företräds av åklagaren
13.
Brita Soleirol De Serves
Värslevägen 13
436 42 Askim
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
Målsägandebilaga
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
4
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
14.
Charles Soleirol De Serves
Värslevägen 13
436 42 Askim
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
15.
Swedbank AB, 502017-7753
c/o Jur/krav
Box 5340
400 14 GÖTEBORG
Företräds av åklagaren
Målsägandebilaga
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
1
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
Målsägandebilaga
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
B 12354-14
Domslut avseende Jonny Kwik
1.
Anita Andersson
Lövgatan 4 A Lgh 1102
431 35 Mölndal
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
2.
Margareta De Laval
Kvarngärdesgatan 3 A Lgh 1202
412 73 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
3.
Karin Engvall
Östra Annebergsvägen 25 Lgh 1101
433 37 PARTILLE
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
4.
Hanna Gunn Forsberg
Karl Staaffsgatan 14 A Lgh 1102
417 27 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
2
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
5.
Målsägandebilaga
2015-01-28
Karla Hellqvist
Tvillinggatan 7 A Lgh 1103
431 43 Mölndal
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
6.
Margareta Hellqvist
Beväringsgatan 13 Lgh 1503
415 05 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
7.
Titti Högberg
Falkenbergsgatan 11 B Lgh 1202
412 65 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
8.
Inger Jidéus
Ostgatan 22 Lgh 1403
412 75 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
Mål nr: B 11969-14
3
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
9.
Målsägandebilaga
2015-01-28
Alice Johansson
Skäpplandsgatan 13 Lgh 1202
414 78 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
10.
Eira Johansson
Halvsekelsgatan 20 Lgh 1201
415 08 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
11.
Aina Järlebrant
Virvelvindsgatan 16 A Lgh 1203
417 14 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
12.
Eivor Jönsson
Armlängdsgatan 1 Lgh 1103
421 72 Västra Frölunda
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
Mål nr: B 11969-14
4
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
13.
Målsägandebilaga
2015-01-28
Lennart Lundqvist
Linnégatan 36 B, lgh 1503
413 04 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
14.
Britt Löfqvist
Raketgatan 7 Lgh 1402
413 20 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
15.
Ingrid Malmqvist
Havrekornsgatan 8 A Lgh 1415
431 46 Mölndal
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
16.
Marianne Narkander
Kungsladugårdsgatan 104 A Lgh 1101
414 76 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
Mål nr: B 11969-14
5
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
17.
Målsägandebilaga
2015-01-28
Ann-Louise Nilsson
Guldringen 21 Lgh 1103
426 52 Västra Frölunda
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
18.
Inga Nilsson
Framnäsgatan 24 B Lgh 1201
412 62 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
19.
Nordea Bank AB, 516406-0120
Västra Hamngatan 1 Box 503
403 15 GÖTEBORG
Företräds av åklagaren
20.
Gerd Nordenskär
Marklandsgatan 49 Lgh 1801
414 77 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
21.
Pantbanken Nordstan
Företräds av åklagaren
Mål nr: B 11969-14
6
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
22.
Målsägandebilaga
2015-01-28
Eivor Pettersson
Södra Annebergsvägen 14 Lgh 1102
433 37 Partille
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
23.
Seb-kort AB, 556574-6624
Företräds av åklagaren
24.
Aina Sjöås
c/o Seeberg
Lådämnesgatan 50 Lgh 1201
416 79 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
25.
Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862
106 70 STOCKHOLM
Företräds av åklagaren
26.
Swedbank AB, 502017-7753
c/o Jur/krav
Box 5340
400 14 GÖTEBORG
Företräds av åklagaren
Mål nr: B 11969-14
7
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
27.
Gabriell Taikon
Hultasjögatan 6 Lgh 1101
507 53 Borås
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
28.
Britt Turnesjö
Baltzersgatan 5 A Lgh 1101
418 72 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
29.
Ingegerd Wrethman
Ponnygatan 7 A Lgh 1101
431 32 Mölndal
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
30.
Siv Ålund
Relägatan 4 Lgh 1301
421 34 Västra Frölunda
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
Målsägandebilaga
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
1
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
Målsägandebilaga
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
B 12354-14
Domslut avseende Gollonka Taikumer
1.
Alf Karlsson
Stenåldersvägen 27
418 77 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
2.
Judit Litzén
Gustavsbergsgatan 13 Lgh 1201
431 37 Mölndal
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
3.
Lennart Lundqvist
Linnégatan 36 B, lgh 1503
413 04 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
4.
Seb-kort AB, 556574-6624
Företräds av åklagaren
1
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
Målsägandebilaga
2015-01-28
Mål nr: B 11969-14
B 12354-14
Domslut avseende Emilio Kwik
1.
Anita Andersson
Lövgatan 4 A Lgh 1102
431 35 Mölndal
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
2.
Margareta De Laval
Kvarngärdesgatan 3 A Lgh 1202
412 73 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
3.
Karin Engvall
Östra Annebergsvägen 25 Lgh 1101
433 37 PARTILLE
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
4.
Margareta Hellqvist
Beväringsgatan 13 Lgh 1503
415 05 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
2
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
5.
Målsägandebilaga
2015-01-28
Titti Högberg
Falkenbergsgatan 11 B Lgh 1202
412 65 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
6.
Alice Johansson
Skäpplandsgatan 13 Lgh 1202
414 78 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
7.
Eira Johansson
Halvsekelsgatan 20 Lgh 1201
415 08 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
8.
Aina Järlebrant
Virvelvindsgatan 16 A Lgh 1203
417 14 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
Mål nr: B 11969-14
3
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
9.
Målsägandebilaga
2015-01-28
Eivor Jönsson
Armlängdsgatan 1 Lgh 1103
421 72 Västra Frölunda
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
10.
Britt Löfqvist
Raketgatan 7 Lgh 1402
413 20 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
11.
Ingrid Malmqvist
Havrekornsgatan 8 A Lgh 1415
431 46 Mölndal
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
12.
Marianne Narkander
Kungsladugårdsgatan 104 A Lgh 1101
414 76 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
Mål nr: B 11969-14
4
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
13.
Målsägandebilaga
2015-01-28
Ann-Louise Nilsson
Guldringen 21 Lgh 1103
426 52 Västra Frölunda
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
14.
Nordea Bank AB, 516406-0120
Västra Hamngatan 1 Box 503
403 15 GÖTEBORG
Företräds av åklagaren
15.
Gerd Nordenskär
Marklandsgatan 49 Lgh 1801
414 77 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
16.
Eivor Pettersson
Södra Annebergsvägen 14 Lgh 1102
433 37 Partille
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
17.
Seb-kort AB, 556574-6624
Företräds av åklagaren
Mål nr: B 11969-14
5
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
18.
Målsägandebilaga
2015-01-28
Aina Sjöås
c/o Seeberg
Lådämnesgatan 50 Lgh 1201
416 79 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
19.
Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862
106 70 STOCKHOLM
Företräds av åklagaren
20.
Swedbank AB, 502017-7753
c/o Jur/krav
Box 5340
400 14 GÖTEBORG
Företräds av åklagaren
21.
Britt Turnesjö
Baltzersgatan 5 A Lgh 1101
418 72 Göteborg
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
22.
Siv Ålund
Relägatan 4 Lgh 1301
421 34 Västra Frölunda
Målsägandebiträde:
Advokat Claes Östlund
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg
Mål nr: B 11969-14
GÖTEBORGS TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG
Avdelning 2
2015-01-28
Göteborg
Mål nr: B 11969-14
Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19970426-1313
Datum för dom/beslut
2015-01-28
Efternamn
Jansen
Förnamn
Kenzo
Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna
tider.
Frihetsberövad
Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
2014-10-28
2014-10-29
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse
för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).
Underskrift
Postadress
404 83 Göteborg
Besöksadress
Ullevigatan 15
Telefon
Telefax
031-701 10 02
031-701 13 02
E-post: [email protected]
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
GÖTEBORGS TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG
Avdelning 2
2015-01-28
Göteborg
Mål nr: B 11969-14
Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19950828-7670
Datum för dom/beslut
2015-01-28
Efternamn
Kwik
Förnamn
JONNY Paulo
Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna
tider.
Frihetsberövad
2014-04-21
Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
2014-04-29
2014-09-19
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse
för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).
Underskrift
GÖTEBORGS TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG
Avdelning 2
2015-01-28
Göteborg
Mål nr: B 11969-14
Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19930318-1292
Datum för dom/beslut
2015-01-28
Efternamn
Taikumer
Förnamn
Gollonka
Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna
tider.
Frihetsberövad
2014-10-23
Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
2014-10-25
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse
för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).
Underskrift
GÖTEBORGS TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG
Avdelning 2
2015-01-28
Göteborg
Mål nr: B 11969-14
Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19980427-2418
Datum för dom/beslut
2015-01-28
Efternamn
Kwik
Förnamn
EMILIO Carlo
Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna
tider.
Frihetsberövad
2014-12-19
Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
2014-12-22
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse
för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).
Underskrift
Bilaga 2
Bilaga 3
Åklagarområde Väst
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Daniel Jerdén
1(2)
282
AM-119871-13
410-U-UA
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
Ansökan om stämning
2014-10-28
Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1
Göteborgs tingsrätt
HÄKTAD för andra gärningar.
(Tidigare frihetsberövad för dessa
gärningar enligt nedan)
INKOM: 2014-10-28
MÅLNR: B 12354-14
AKTBIL: 6
404 83 GÖTEBORG
TR mål:
Handl.: VÅLD
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
Personnr
Medborgare i
19950828-7670
Sverige
Yrke/titel
Jonny
1 Kwik, Jonny Paulo
Telefon
Tolkbehov
Adress
Januarigatan 2 B Lgh 1001 415 15 GÖTEBORG
Offentlig försvarare/ombud
Lindstrand, Anders, Advokatfirma Anders Lindstrand, Erik Dahlbergsgatan 34, 411 26
GÖTEBORG
Frihetsberövande m.m.
Anhållande 2014-04-21, Häktad 2014-04-24, Häktningsbeslutet hävt 2014-04-29
Delgivningsuppgifter
Ansvarsyrkanden m.m.
GROVT VAPENBROTT och OLAGA HOT (1400-K39991-14)
Målsägande
Gabriell Taikon, önskar Leif Silbersky som målsägandebiträde (biträde
tillstyrks)
Gärning
Jonny Kwik har innehaft en laddad halvautomatisk pistol på allmän plats utan
att ha rätt till det.
Jonny Kwik har vidare hotat målsäganden genom att lägga upp en film på
Facebook – riktad till målsäganden - vari Jonny Kwik, med nämnd pistol i
hand, säger att han skall slakta, skjuta, döda och begrava målsäganden, vilket
avslutas med att Jonny Kwik avfyrar pistolen sex gånger.
Det hände den 11 mars 2014 i Göteborg.
Hotet var sådant att målsäganden kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin
egen personliga säkerhet.
Vapenbrottet bör bedömas som grovt eftersom vapnet har varit halvautomatiskt
och laddat, varit av militär typ samt varit litet och lätt att bära dolt – d.v.s. varit
av särskilt farlig typ och dessutom har innehafts och använts/avfyrats i
brottsligt syfte på allmän plats. Jonny Kwik begick gärningarna med uppsåt.
Postadress
Gatuadress
Telefon
E-post
Box 129
40122 GÖTEBORG
Ernst Fontells Plats
010-562 70 00
[email protected]
Telefax
031-701 73 16
Ansökan om stämning
Åklagarområde Väst
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Daniel Jerdén
2014-10-28
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
2(2)
282
AM-119871-13
410-U-UA
Lagrum
9 kap 1 § 2 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 september 2014
4 kap 5 § 1 st brottsbalken
Bevisning
Skriftlig bevisning
- Översättningar (romani) av konversationsinlägg och tal i film, fup s 12
- Uppspelning av film (medtages av åklagaren)
- Undersökningsprotokoll film/vapen, fup s 14-16
Muntlig bevisning
- Förhör med målsäganden Garbiell Taikon
- Förhör med tilltalade Jonny Kwik (förnekar brott)
- Vittnesförhör med Jan Olof Johansson (kallas via Polismyndigheten i Västra
Götaland, LKP Tekniska Roteln) angående hans iakttagelser av vapnet på
filmen till styrkande av att vapnet på filmen är ett tillståndspliktigt vapen.
Handläggning
Uppskattad tidsåtgång för förhandlingen – ca 1-2 timmar i denna del.
Möjligen behov av tolk: Romani
Daniel Jerdén
Bilaga 4
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2
INKOM: 2014-12-29
MÅLNR: B 11969-14
AKTBIL: 175
Bilaga 5
Bilaga 6
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
www.domstol.se
Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
www.domstol.se