Svek och Blodspår

Svek och Blodspår
Ett äventyrslajv med nybörjartolerans
13 Maj – 17 Maj 2015
Vi önskar DIN närvaro på detta lajv!
Arrangeras av föreningen Eleria
Med stöd av Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd.
Omslaget används med tillåtelse av Waerloga Records
Stämningstext Skogen
Virvlande stormar förtär allt i sin väg, lämnar blott aska och gnagande saknad. Krigets vindar
tar fart och ur tomheten reser sig ödesmoguler förtärande likt flammande eldar. Raserna står
alla inför prövningar, men enade står dem ej. Skogens kraft faller sig splittrad inför denna
mångfasetterade prövning – ett spår av blod gjutet i svek.
Elerianer bedriver hetsjakt mot alla dem ser som rövare, Artarierna gnagar på sitt rike inifrån i
ett inbördeskrig, skogsalverna söker stänga sina gränser i ett skydd mot allt utanför dem
medans vissa svartblod hetsat drakarna att glödga bergstoppar och nu slutligen bränna allt
nedan. I en tid av kaos ska profetian Al Yoth Azifas sista delt besannas och Bor-Hachzud
vakna ur sin mångtusenåriga dvala.
Under hösten föll den röde magikern mest känd som Erik von Wittenburg och under de rådande
kaoset formades där en ny magiväg som kom att manifestera sig genom förödelsen. Det var
först efter Wittenburgs död som ryktena om hans beblandning med svartbloden på allvar
specificerades och det talades om att den röde varit en ”Goth-nâgir”, något bara svartbloden
verkar fullt införstådda med men utan tvivel något högt respekterat. Det viskades även om att
det var Wittenburg själv som beordrat svartblodens anfall mot byn Navle-Stendal, men i och
med hans död antogs det att vad än de önskade uppnå hade misslyckats… Men vad hade
egentligen hänt på ängen efteråt i skydd av mörkret, dolt bakom smärteskriken av en ensam
människa.
Skogsalverna förvägrade Astaret och Eldrimmer ett möte under hösten trots att den
förstnämnda aldrig någonsin tidigare bett om något sådant av alverna. Förteget hade Astaret
förbannat dem med ord om att deras ovilja och ignorans sannerligen lär straffa sig.Samtidigt
talades det om att Vakare äntrat världen i olika former och skepnader. Urdvärgen Grim, Ane
och Inoue på härbärget samt Alvinn Falköga sägs vara dem, men vad de vakar över är oklart.
Många var det som dog och skadades svårt under höstens handelsdagar och i det fördolda
skapades pakter så oheliga att något liknande sällan skådats. Det råder ingen tvekan nu om att
tiden har nått en milsten och kanske är det sant att en ny tidsålder står för dörren. För medans
mörkeralverna tagit allt mindre plats hade svartfolken kommit att bre ut sig och ingen var
riktigt säker nu när norrskogens rand utgjorde gränslandet för två växande stammar och en
frizon för de som blivit bannlysta av klanerna – något som knappast hederlig orch brutalitet var
tillräckligt för att åstadkomma.
Grimsby hade åter igen öppnats upp för skogens väsen, även om många troligen menar att det
aldrig varit stängt. Kanske berodde det på Kloos frånvaro? Det ryktades om att han återvänt till
graven, men det var ett rykte som få trodde på, snarare funderade många på vad den beryktade
drakriddaren skulle ta sig för här näst. Skogen hade länge vibrerat av drakars närvaro och nu
tycktes allt fler grupper med idoliserade drakar dyka upp – vissa sades även ledas av dessa
himlabestar.
Rykten talar om att den ljuse hjältepaladinen Taraxakus
återuppstått och att han anländer till Norrskogen för att sätta stopp
för magins portaler, bland annat, en gång för alla! Märkliga rykten
florerar om att mörkeralver kan tänkas ge honom stöd. Det talas
redan om att hjältepaladinen bara saknar en sak för att bli helt hel
och det är Väktarsvärdet, det som i folkmun kallas Alvsvärdet.
Vem bär det?.
Stämningstext skogsalver:
Ryktena om skogalverna har sannerligen inte förminskats under höstens handelsdagar. Fler och
tydligare har markeringarna blivit mot de som vågat sig in på alvernas marker. Alverna har till
och med synts lura med individer in i skogarna, säkert för att sedan göra sig kvitt dem utan
vittnen.
Många olika grupperingar som har försökt marschera in i skogarna har blivit bortdrivna under
vapenhot, men samtidigt säger motstridande rykten att vissa orcher minsann kunnat vandra
ända in till hjärtat av alvernas utpost utan att se en enda alv. Att många andra besökare stoppats
så obönhörligt vid gränstrakterna men att orcher till synes kunnat vandra så långt är således
kanske inte alls en tillfällighet.
Det pratas också om att alverna har skjutit både druider och magiker i ryggen. Det låter otroligt
säger några, medan andra säger att alver skjuter både sina egna och andra magiker lite efter sina
egna syften så helt befängd är ju inte tanken. Hur kan detta knytas ihop till de andra ryktena?
Det är inte utan att man frågar sig om det finns något högre syfte med deras förehavanden. Vad
är det egentligen alverna vet som ingen annan verkar veta? Allt verkar ju i alla fall tala för att
man inte ska lura sig själv att tro att skogens alver är enbart goda och ljusa i sina sinnen.
Vad som dock är otvivelaktigt är att alverna nu verkar ha ett tydligt syfte och aldrig har de väl
rört sig i skogarna så målmedvetet som nu. De må vara långsamma till handling, men när de
väl bestämt sig så är det få saker som kan stå i deras väg. Allt oftare har man börjat fråga sig
varför de bevakar som de gör. Vem eller vad är det skogsalverna egentligen skyddar?
Stämningstext svartblod:
Dimbankar sveper över slätterna i sydväst, vars gröna sommargräs förtärts till aska – en tidig
minnesbild i grått av vad som väntar när vintersnön sköljer över kontinenten. Svartfolken har i
allt större utsträckning vänt sig till sina gudomar, andar och ikoner, ty varelser av mörker
känner mörker närmas. En dunkel viskning i natten, ett besök i var och varannans drömmar…
En längtan – ett begär.
Gamla minnen, vackra sådana, som sakta bleknade och som aldrig skulle bli vad
de än gång varit. Genom Norrskogen for gamla minnen. Svartblodens värld
skakade och många var de som förutsåg att den skulle rämna. Nomadiska
slättorcher hade setts söka sig till mer befolkade landområdena i bergsländer.
Många var de som såg upp mot stjärnhimlen om natten och kände ett styng av
smärta, en varning. Natten hade tillhört svartfolken i millenium, faktum är att
ingen egentligen minns hur det kom att bli så – även om legenderna var många.
Det var dock en bräcklig sanning för många av svartbloden, för de hade alla
stulit något någon gång, och nog var de väl medvetna att var gång de släpade en
kista guld hem till sina kulor, hade den tidigare tillhört någon annan.
Kunde någon bära vittne om att ha stulit något som den förre ägaren
aldrig försökt återta? Vad skulle då hända nu, när mörkret självt
sökte återta nattens djup?
Norrskogen vred sig och något vred sig ur Norrskogen. Något som dvalts länge inne
bland träden. Vid lägereldar runtom i skogen blev svartblod så sakteliga varse de
krafter som rörde på sig. Vittnesmålen tycktes stämma överrens med de varnade ord
som druiden Topa yttrat i början av hösten:
Du ska finna dig insnärjd i tjock spindelväv och dina fränder täckta av dynga. Du
ska se dina sår – variga, ruttnandes och stinkandes – du ska bär dem till din sista
dag. Du ska se dina fränders ansikten vanställda och plågade, som om du aldrig
träffat dem förut.
Stämningstext Stormby:
Elerias framtid är höljd i dimma, tjocka våta slöjor ligger som filtar över åkrar och ängar, från
grottor och gruvor ekar det av tystnad och stillhet, en stickande doft sprider sig med ångorna
som stiger från markens hålor, bakom högresta plank rör sig en röd, skinande sten, det skär sig
i öronen och svider i ögon, den brokiga skarans härförare är blind och maskerad, frånvänd
den kärlek och respekt för urberget varpå lera, kräkningar, hunger, svält, och umbärande vilar.
I byn råder missakt och galenskap, en skugga har kastats över dess invånare. En mörk närvaro
vars namn är okänt och gärningar höljda i ovetskap efterföljd av korpar, tusen och åter
tusentals korpar - de har kommit för att hämta andarna som lämnats tvärt och osaliga i rusets
blodiga fäktande och smäktande, dröm. Verkligheten är det få som vårdar och vaktar.
Kåpklädda skepnader stryker omkring i det ogästvänliga gränslanden och ger de
missanpassade tröst på sin väg, men målet är heligt liksom skenheligt och måste alltid råda,
därför lyssnar de till vinden, gräver i marken, de stirrar in i elden och de simmar i vattnet - mot
svaret.
Vintern var i antågande och med den följde en bitter sanning för dem som ännu inte förstått
alvaret i den Elerianska kunglighetens bannande av byn. Handelsblockaden hade varit ett stort
irritationsmoment under sensommar och höst, tillräckligt så för att driva vissa av byns invånare
att antingen fly norrskogens gränsland, eller foga sig efter kronans påbud – ge upp sin frihet.
Navle Stendal
Kriget i Artaria breder ut sig och riket står verkligen i brand. I Eleria så skyddar sig armén bäst
den kan mot upprorsmakande rövare som tycks stå i allians med vissa Artarier. Drottningen är
noga med att inte skylla oroligheterna på Artarierna men för första gången tycks en del viska
om drottningens partiskhet gentemot grannlandet. Hon hölls gömd i Artaria och är skolad där
och frågan många ställer sig är om inte drottningen snart kommer ge någon av sidorna
undsättning i Artaria?
Drottningen rustar för krig den saken är säker. Hon manar på alla byar och köpingar att tappert
stå emot rövarna och den annalkande ondskan. Hon frukar uppenbarligen Bor-Hachzuds
återkomst och ännu har hon inte sagt något om ryktena kring Taraxakus men skulle de stämma
skulle hon med största sannolikhet stå på hjältepaladinens sida. På ljusets sida.
I Navle-Stendal är det oroligt nu och minnena av Jokums och
Mephorius härjningar gör sig påminda. Byn vet att dess öde står på
spel. Svartbloden ställde till med en mäktig maktuppvisning i höstas
och det råder ingen tvekan om att byn behöver mer folk för att kunna
försvara sig och även stå upp för mänskligheten. Med det i åtanke
har bland annat Janil och dennes Äventyrsgille rest runt i Eleria
under vintern och manat på kvinnor och män att komma till NavleStendal och försvara utposten! NU måste något ske annars kan det
snart vara försent.
http://www.eleria-lajv.com
Där kan du läsa resten av texterna för respektive region. Passa även på att registrera dig på
forumet och ta del av diskussioner, om du inte redan gjort det.
Du kommer väl ihåg att anmäla dig via hemsidan i god tid för att få intriger.
Det är även viktigt att du skriver om din roll, vad du har för önskemål kring intriger och
viktiga händelser för gruppen för att intrigskrivarna ska kunna göra dina texter rättvisa!
Svek och blodspår är årets första lajv med nybörjartolerans som utspelar sig i Eleriakampanjen. Det är ett äventyrslajv avsett för alla åldrar och lajvet bjuder både på spänning,
äventyr och trolsk stämning. Detta dock utan att kompromissa på kvalitén. Meningen är att
lajvet ska vara en härlig upplevelse, vilket vi alla måste bidra till.
Lajvarrangemanget pågår mellan den 13 Maj - 17 Maj.
Incheckningen sker både den 12/5 och den 13/5. Vid incheckningen blir du tilldelad en
lägerplats samt att vapen, eldstäder, tält eller hus kontrolleras.
Bussen till lajvet går 16.00 från Västerås station den 13/5.
Lajvet börjar då du vaknar på torsdag 14/5.
Söndagen 17/5 klockan 13.00 avslutas lajvet och alla får en chans att umgås utanför lajvets väv,
dock utan att avslöja för mycket för kampanjvärlden lever ju vidare. Tänk på att även om ni vill
avslöja era hemligheter kanske en annan grupp inte vill få höra dem off-lajv! Visa hänsyn mot
varandras intriger…
Därefter städar man och packar ihop.
När lägret är kontrollerat och godkänt återfås depositionen.
Bussen går kl. 16.00 och innan 16.30 släpps privata bilar endast in i mån av möjlighet med
tanke på arrangemangets transporter.
I skogen kommer Lönnkrogen finnas för människor och skogsvarelser, samt
Allmänna frågor
Svartblod
Skogsalver
Mörkeralver
Övriga
skogsvarelser
Människor i
Navle/Stendal
Thyr /Stormbyn
Adress:
Hasse Nilsson/ Douglas
Metso / André Hiller
Hasse Nilsson
Gustav Look/ Kim
Holmberg
Hans Nilsson/Otilia Bogen
021 - 14 21 89
Hasse Nilsson
021 - 14 21 89
Hasse Nilsson / André Hiller
021 – 14 21 89
Hasse Nilsson
021 – 14 21 89
Eleria
021 - 14 21 89
0730-67 84 10 /
070-396 17 02
021-14 21 89
Plusgiro:
523598-1
Hemsida:
www.eleria-lajv.com
Epost:
[email protected]
Panggatan 12
723 38 Västerås
ELERIA SÖKER FLER STJÄRNOR!
Vi har sedan tidigare ett väl fungerande system med sjukvårdare under våra
arrangemang. Men nu söker vi nya stjärnor som är villiga att hjälpa föreningen i denna
viktiga funktion.
De vi söker är personer som har sjukvårdsutbildning: undersköterskor, sjuksköterskor,
läkare, militärt utbildade sjukvårdare (helst plutonsjukvårdare), Röda Korsare (som
hållit på relativt länge) eller dylikt. Vidare skall man vara kapabel att arbeta under
stressade förhållanden ute ”i fält”. Vi tycker också att det är väsentligt att våra
sjukvårdare själva är lajvare och har full förståelse för hobbyn och dess utövare.
Tror du att du kan vara en av dem?
E-posta kansliet på: [email protected]
och skriv ner vad du har för utbildning och gärna
hur länge/i vilka sammanhang du sysslat med sjukvård.
Föreningen kommer ta kontakt med de personer som har de
kvaliteter som vi eftersöker.
Område:
I Västeråstrakten. Vägbeskrivning kommer med utskicket
Sista
anm.dag
för intriger:
Anmälningar som inkommer efter 1/4 kommer kanske inte
att få någon gruppintrig. Detta beror helt och hållet på
tiden! Garanterat får ni dock stämningstexten.
För vem?
Lajvet är avsett för nya och gamla medlemmar. Är du
yngre än 12 år så ska målsman kontakta Eleria. Om du är
under 18 år måste målsman skriva på din anmälan, annars
kan du inte delta.
Kostnader:
Anmälningsavgift inklusive
deposition 50 kr
600 kr
Anmälningsavgift inklusive
deposition och stödmedlemskap 2015
650 kr
Stödmedlem 2015 (kommer att ge
rabatt på kommande lajv)
100 kr
Buss tur & retur Västerås station Lajvområdet
100 kr
Dagsanmälan(per dag, Ej deposition)
250 kr
OBS! Tänk på att betalning till Plusgirot kan ske fram till och med den 26/4 . Från och
med den 27/4 så MÅSTE betalning ske vid incheckning! Var även noga med att skriva
FÖR VEM (för och efternamn) och FÖR VAD inbetalningen är då en inkorrekt
inbetalning ej hanteras innan lajvet och du blir då tvungen att betala din anmälan på
plats. Eventuell dubbelbetalning betalas tillbaka efter lajvet då verifikation kunnat
ske.
SÖKTA ROLLER
Efter ett mycket lyckat lajvår fortsätter kampanjen med ännu ett lajv i skogen där vikt ligger på
intriger, maktkamp samt mystik och där det för varje lajv i kampanjen nystas upp nya
vändningar i den stora sagan om Norrskogen. Där är aldrig försent att hoppa in och det finns all
chans i världen att ta del av det mesta i skogen. Spelet i skogen är väldigt dynamiskt och
mångfalden på de olika grupperingarna som är återkommande är stor.
Till kommande lajvet söker vi bland annat olika skendöda och odöda för att spelas som
dubbelroller. Om intresse finns för det så skriv det i anmälan så kommer ni att få information
om vad det innebär. Blir det för många som visar intresse för det kommer inte alla kunna spela
det då inte dödsrikets portar står helt öppna än. Vi säker också speciellt mycket denna gång
efter Artarisk adel som kan tänkas vara på uppdrag i norrskogen samt alver(skogsalver,
steppalver, blodsalver, högalver, bergsalver och mörkeralver), svartblod samt roller så som
guldsökare, jägare, bönder, köpmän, spelemän, skrivare, präster, sömmerskor, skomakare,
snickare osv..
Tveka inte att höra av dig med frågor eller egna förslag till:
Hasse Nilsson,
e-post: [email protected]
Telefonnummer: 021 -14 21 89
Alkohol: under hela arrangemanget, från den 12/5 tills man lämnar området den 17/5 råder
totalt alkoholförbud utan några som helst undantag.
Vatten: Vi kommer att se till att det finns vattentankar på området. Dock ber vi er
att ta med er vatten hemifrån eller fylla era vattendunkar på en bensinstation, innan
lajvet för att inte vattnet ska ta slut i vattentankarna.
Hygien: Vi kommer att placera ut utedass.
Sjukvård: Vi har beredskap för sjuktransport, samt sjukvårdare redo
dygnet runt.
Lajvauktion: I vår kommer det inte bli någon lajvauktion men du är
varmt välkommen att lägga upp eventuella varor på bord och själv
hålla i försäljningen av dem.
Anmälan: Anmälan skickas in via webben på www.eleria-lajv.com. Tänk på att
kontakta oss om någon av uppgifterna ändras innan lajvet. Se även till att gruppledaren
anmäler sin grupp med en gruppanmälan som också finns på www.eleria-lajv.com.
Det är viktigt att ni anmäler er i tid så att vi hinner göra ER intrig rättvisa. Samordna era
önskemål med er gruppledare. De anmälningar som inkommer efter den 1/4 kommer enbart att
få gruppintrig om intrigskrivarna har tid. Dock kommer ni garanterat att få stämningstexten.
Även om du kommer på väldigt sen att du vill komma på lajvet, så går det bra! Kommer du
innan lajvet börjar går du till incheckningen där du tänker bo och anmäler dig där.
Kommer du efter lajvet börjat så MÅSTE du gå till offplatsen för att checka in.
Vill du vara med på en eller ett fådal dagar och inte hela lajvet, går det också bra. Du betalar då
250 kr per dag och ingen depositionsavgift återfås.
Väl vid incheckningen får du fylla i en anmälningsblankett och betala kontant på plats.
Anmälan är bindande och betalas ej tillbaka under några omständigheter. Däremot
garanteras pengarna förutom porto tillbaka om vi inställer lajvet. Detsamma gäller
även om det är fullt eller du av olika skäl inte kan få deltaga.
Som gruppledare står man som kontaktperson om vi behöver kontakta deltagarna i en
viss grupp. Man ansvarar också för att lämna in lägerbeskrivning och hur stor gruppen
skall vara. Man har också ett ansvar att alla i gruppen som deltar på lajvet även har
skickat in anmälan och betalt anmälningsavgift.
Depositionsavgiften: Ingår i anmälan men återfås vid hemresa om lägret är
ordentligt städat. Den är också vår möjlighet att se att du checkar ut från
området och inte blir kvarglömd, vilket givetvis aldrig får hända. Den kan
endast hämtas personligen på plats vid hemresan och åker man hem utan att
pricka av sig är den förverkad. Depositionsavgiften är 50 kr.
Efter att gruppen inkommit med sin fullständiga anmälan kommer ett brev där
ni får läsa lite mer om vad som händer samt vägbeskrivning, sista minuten
information och er gruppintrig. Självfallet dröjer detta ett bra tag eftersom vi
måste samordna din roll med de andra deltagarnas.
Reglerna för lajvet kan ni hitta på vår hemsida. Om vi inte fått tillräcklig information
om din grupp och roll, eller om några gruppmedlemmar är sena med sin
anmälningsavgift så kommer också gruppintrigen att försenas.
Tänk på att samordna era önskemål då det vi skriver gäller hela gruppen.
De personliga intrigtrådarna skriver ni själva.
Rollen gäller först när vi godkänt den och vi förbehåller oss rätten att ändra era
förslag för att anpassa dem till lajvets behov.
Hela gruppen är solidariskt ansvarig att följa våra regler och föreskrifter.
Det är endast den/de roller som är godkända av arrangören som får spelas.
Detta gäller alla. Har man anmält sig som t.ex. svartblod och känner
man att man inte vill gå ut som svartblod på dagen ska man
tillsammans med sin anmälan skriva med sin ”dagroll” och
få den godkänd, endast gruppens huvudroller får intriger.
Obs! endast gruppens huvudroller får intriger!
ATT TÄNKA PÅ INFÖR LAJVET
Städa: Vi kräver aktsamhet om skog och mark. Du håller snyggt även under lajvet och
städar givetvis efter dig innan hemresan. Se till att få detta avprickat av en
lägerkontrollant, så får du depositionsavgiften åter. Den är 50 kronor per person.
Avgiften betyder inte att du kan betala den och slippa städa, då måste vi vidta andra
åtgärder.
Respekt: Regler, föreskrifter, ledare och eldnings- och alkoholförbud skall
respekteras
Eld: Det är totalt förbjudet att bryta grenar från träd eller hugga ner dem. Ved får
man gärna ta av grenar som ligger på marken. Såg och
yxa håller du själv med och hanterar försiktigt. Om ni
har kamin i tältet, kräver vi att ni har eldvakt, vatten
tillgängligt och gnistskydd på toppen av kaminröret. Visa
oss när det är ordnat, sedan avgör vi och vädret
eldningstillstånd. Det samma gäller egen eldstad, men
det finns allmänna eldstäder som finns och är till för
alla. Spritkök är tillåtet om vädret inte är för eldfängt.
Boende: Du sover i portabla trähus, paviljonger eller tält sydda för lajv du själv tar
med dig, och har med dig egna sovgrejer. Större enfärgade militärtält går också bra.
Om man inte har tillgång till något av ovanstående och måste bo i vanliga tält så
måste dessa vara helt täckta av ett överdrag på en ställning (se hemsidan för tips
och ritningar). Detta ”yttertält” ska vara lajvenligt och dölja hela tältet men kan vara
av ett billigare tunnare tyg. Likaså ska inte det moderna tältet lysa igenom
övertäckningen, även om det blir blött. Detta gäller både i skogen och i byarna. För
alla deltagares helhetsupplevelse ber vi er respektera detta då vi kommer att
avhysa de som inte lever upp till detta från arrangemanget.
Nyhet! Om man omöjligt kan leva upp till ovanstående kommer man att få
möjligheten att bo i moderna tält på en off-del i utkanten av området. Denna del av
skogen är dock inte helt nära vatten och latriner och lagom knölig mark.
Vapen: Om du har ett vapen så ska det vara "soft"-vapen, täckta av latex.
Silvertejpade vapen är inte godkända. Vapnen måste bäras i en hållare eller
svärdsskida. Alla vapen kontrolleras och får bara användas om de är säkra. Vi vill
påpeka att du inte alls behöver ha ett vapen.
Vi godkänner bara ett begränsat antal vapen per deltagare.
Uppförande: Allt som du säger och gör när någon annan lajvare är i närheten bör
passa in i rollens verklighetsvärld. Se till att behandla alla andra som du själv vill bli
behandlad. Om alla visar hänsyn för varandras lajvande så får alla en bättre
upplevelse. Tolerans mot andra är något vi håller hårt på. En del har varit på lajv
förr och är lajvvana och har riktigt bra lajvutrustning, andra är på sitt första lajv. Det
finns också stora skillnader i ålder att ta hänsyn till. Nybörjarlajv är till för att nya
lajvare ska få prova sig fram och de ska förståss uppmuntras, inte tryckas ner! Om
lusten att lajva fastnar hos dem också, så har vi och alla vana lajvare vunnit något...
Klädsel: Detta ska inte utgöra ett oöverstigligt hinder för att lajva men med enkla
medel kan alla se till att alla klädespersedlar som syns är lajviga. Om du vill kan du
få anvisningar av oss, skriv i så fall att du vill ha råd om klädsel på din anmälan.
Skor: Kängor, läderstövlar, diskreta skor eller kamouflera med tyg.
Många av de här sakerna är ju självklara och vi hoppas ni har förståelse för att vi
tjatar, men du vill väl precis som vi att lajvet ska bli en härlig upplevelse.
Om du fixar ovanstående, och det gör du väl? Så är du
VARMT VÄLKOMMEN!!!
Trollen
Visste du att trollen kommer till lajvet?
Att de har försäljning av alvöron, latextdelar, mastix, vapen, pilar och
allt du kan tänka dig behöva till din roll?
Hade du koll på att du även kan hyra kläder till arrangemanget av
dem?
Maila och beställ på [email protected]! Betalning och leverans
sker vid ”offen” på lajvet.
Vill man inhandla i förväg så har Elerias kansli
möjlighet att öppna butiken så att ni kan handla
där.
http://www.sita.se
0431-44 40 00
Lies mobilradio AB
Friledningsgatan 2
Tungbytorp
721 31, Västerås
Vxl: 021 – 810 070
Palnatoke vapen!
Specialpriser för just det här lajvet!
Warrior 320kr
Alv 320kr
Orc 320kr
Champion mellan 480kr lång 550kr
Woodland mellan 480kr lång 550kr
Slasher (orc) mellan 650kr lång 750kr
Elven blade (grön) mellan 650kr lång
750kr
För vidare info om svärden gå in på
Palnatoke.com
Välkomna att beställa!
Med vänlig hälsning,
Jörgen Svanholm
Du missar väl inte kommande arrangemang?
30/1-1/2 WORKSHOP NYHET!
16-20/9 Förödelsens tid HÖSTENS ELERIALAJV
28/10-1/11 Stunder av fara HÖSTENS ALLHELGONA LAJV
Vid intresse, kontakta Hasse
[email protected]
021-14 21 89 eller 070-202 89 10