Produktblad Processutvecklare LEAN

Yrkeshögskoleutbildning Processutvecklare LEAN,
220 Yh-poäng, ca 1,5 år deltid (75 %)
En veckas heltidsutbildning motsvarar 5 Yh-poäng. Utbildningen är CSN-berättigad.
Denna utbildning är för dig som vill hjälpa företag att ta ett steg vidare i sin
utveckling. Med metoder från LEAN-konceptet kan du utveckla företagets
processer att göra rätt sak, i rätt tid och med rätt kvalité.
Processutvecklare LEAN är ett relativt nytt yrke trots att LEAN-konceptet har
funnits i många år. LEAN är en filosofi för ständiga förbättringar som har
slagit igenom hos många olika typer av företag och organisationer t.ex.
landsting, industrin och tjänsteföretag.
Efter genomförd utbildning har du fått kunskap och färdighet i att arbeta
med förbättringsarbete och kan exempelvis arbeta i följande yrkesroller:
Processutvecklare, Projektledare i förbättringsprojekt,
Kvalitetskoordinator, Verksamhetsutvecklare, Arbetsledare/Teamledare.
Utbildningen omfattar totalt 10 veckors LIA = lärande i arbete. Syftet med
LIA är att ge dig praktisk yrkeserfarenhet under studietiden.
Antagningsfakta:
Behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du har en
gymnasieexamen från gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller
motsvarande kunskaper. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk
erfarenhet eller tack vare någon annan omständighet har förutsättningar att
tillgodogöra dig utbildningen.
Utbildningens Innehåll:








Särskilda antagningskrav
Lägst G godkänt i matte B (lägst betyg E i matematik 2) eller motsvarande
kunskaper. Minst 1 års sammanlagd arbetslivserfarenhet på heltid
(motsvarar minst 1700 timmar) företrädesvis inom, administration, vården,
kundservice, produktion, lager/logistik eller inköp.
Reell kompetens prövas så att vi inte utesluter någon sökande.
Studietakt
Studieort
Antal platser
Utbildningsstart
Sista ansökningsdatum:
Deltid 75 %
Kalmar, bunden
25
31 augusti 2015
29 maj 2015
Om antal sökande överstiger antal platser görs urval bland samtliga behöriga sökande.
För mer information kontakta: [email protected]
IUC Kalmar län AB, Gröndalsvägen 19B, 392 36 Kalmar
www.iuc-kalmar.se
Processutveckling LEAN, 30 p
Affärsekonomi, 20 p
Projektledning, 25 p
LEAN steg 1, 30 p
LEAN steg 2, 30 p
Ledarskap i förändringsarbete, 25 p
Examensarbete, 10 p
LIA=Lärande i arbete, 50 p
Antagningsprocessen



Ansök genom att gå in på www.iuc-kalmar.se och fyll i ”ansökan yrkeshögskoleutbildning”
Alla som ansöker får en personlig kontakt
När du skickat in en komplett ansökan och uppfyller antagningskraven blir du kallad till
informationsmöte och särskilt urvalsprov. Vid urval i antagningsprocessen (fler behöriga
sökande än antal platser) används bl.a. provet som verktyg för att rättvist kunna utföra urval i
antagningsprocessen.
Yrkeshögskoleutbildningar





Eftergymnasial nivå
Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
Teori varvas med praktik
I alla utbildningar ingår LIA = lärande i arbete som genomförs på en arbetsplats
Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN
IUC Kalmar Län
IUC Kalmar Län har många års erfarenhet av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningen
kvalitetssäkras genom sin ledningsgrupp, vars medlemmar är representanter från såväl arbetslivet
som IUC Kalmar Län. Utbildningen granskas av myndigheten för yrkeshögskolan www.myh.se.
Examen och examenskrav
För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt
på alla kurser som ingår i utbildningen. Denna utbildning ger en yrkeshögskoleexamen. Det är en
nationellt godkänd och kvalitetssäkrad examen som är välkänd på de flesta företag.
Ledningsgrupp
Ledningsgruppen på denna utbildning består av representanter från olika typer av företag och
organisationer. De följer utbildningen från start till examen och medverkar aktivt.
Utbildningens upplägg
Utbildningen består av föreläsningar på plats i utbildningssal en till två dagar i veckan, resterande tid
är för grupp/projektarbete, handledning samt självstudier. LIA-perioderna innebär närvaro på en
arbetsplats 75 % av en heltid (30 timmar/vecka).
IUC Kalmar län AB, Gröndalsvägen 19B, 392 36 Kalmar
www.iuc-kalmar.se